ΠΡΟΤΑΣΗ του ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΜΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες,

 

Η χαώδης κατάσταση στους διορισμούς λόγω των πολλών πινάκων, η αύξηση του αριθμού  των λεγόμενων λειτουργικών κενών σε βάρος των οργανικών δημιούργησαν μια νέα άτυπη εργασιακή σχέση, «του εκπαιδευτικού σε διάθεση του ΠΥΣΔΕ», με αποτέλεσμα χιλιάδες εκπαιδευτικοί να βρίσκονται σε εργασιακή αβεβαιότητα και ομηρία.

Καιρός να πάψει να υπάρχει το απαράδεχτο αυτό καθεστώς με χιλιάδες εκπαιδευτικούς να είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ χωρίς οργανική θέση! Να εξαλειφθεί το τελευταίο φαινόμενο, που προωθεί το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, να καλύπτονται κενά με προσωρινή τοποθέτηση για πολλά χρόνια, αντί να γίνεται οργανική τοποθέτηση. Επιτέλους να μην καθορίζονται οι οργανικές θέσεις αυθαίρετα και πελατειακά από τους Διευθυντές των σχολείων, τα Γραφεία και κυρίως το ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εργασιακή σταθερότητα των εκπαιδευτικών, που αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για την παιδαγωγική υπόσταση των σχολείων, το ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ καταθέτει για άμεση διεκδίκηση την παρακάτω πρόταση για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Η πρότασή μας στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές:

1)     Υπάρχει ανάγκη ν’ αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, οι οργανικές θέσεις, έτσι ώστε να είναι αντίστοιχες του συνόλου των εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να γίνει, αν όλα τα λεγόμενα λειτουργικά κενά με πλήρες ωράριο αλλά και κάθε κενό στο οποίο αναλογούν τουλάχιστον 8 διδακτικές ώρες (και που, ως γνωστό, καλύπτεται προσωρινά από εκπαιδευτικούς που είναι είτε στη διάθεση είτε με απόσπαση ή με αναπληρωτές – ωρομίσθιους) μετατραπούν από τα ΠΥΣΠΕ- ΠΥΣΔΕ σε οργανικά κενά.

         Ταυτόχρονα να υπολογίζονται οι οργανικές θέσεις, οι θέσεις εργασίας, με βάση τους 20 μαθητές ανά τμήμα.

2)     Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ να τοποθετούνται στα σχολεία με σειρά που θα καθορίζεται  από το έτος εισόδου τους σ’ αυτά (αρχαιότητα στο ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ) και  τα μόριά τους.     

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκεντρώνει και ανακοινώνει τα οργανικά κενά το 1ο δεκαήμερο του Ιούνη κάθε έτους. Καλεί τους Διευθυντές των σχολείων να συμπεριλάβουν στα οργανικά κενά  μαζί με τα  ήδη χαρακτηρισμένα οργανικά, κάθε κενό με πλήρες ωράριο καθώς και κάθε κενό στο οποίο αναλογούν τουλάχιστον 8 διδακτικές ώρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα  του σχολείου. Οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών που καταλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις χαρακτηρίζονται εξ’ αρχής ως κενές οργανικές.

Οι τοποθετήσεις  στα οργανικά κενά γίνονται με την εξής σειρά:

α)     Πρώτα τοποθετούνται οι υπεράριθμοι με βάση τα μόριά τους.

β)     Μετά τοποθετούνται όσοι ζητούν βελτίωση με βάση τα μόριά τους.

γ)      Έπειτα τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ με σειρά το έτος εισόδου (αρχαιότητα) σ΄ αυτά   και τα μόριά τους.  

δ)     Ύστερα τοποθετούνται οι μετατιθέντες.

ε)     Τέλος, οι νεοδιόριστοι.

        

Αν μετά την ολοκλήρωση παραπάνω διαδικασίας εξακολουθούν να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν να καταθέσουν συμπληρωματική δήλώση, αν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε μια από τις εναπομείναντες οργανικές θέσεις , με την ίδια παραπάνω διαδικασία.

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ)

 Σε κάθε κενό που δημιουργείται έως τις αρχές Σεπτέμβρη (π.χ. από συνταξιοδοτήσεις μέσα στο καλοκαίρι, από κάθε είδους άδειες εκπαιδευτικών κλπ.) τοποθετούνται προσωρινά οι εκπαιδευτικοί με την εξής σειρά:

α)     Όσοι είναι υπεράριθμοι με βάση τα μοριά τους.

β)     Όσοι ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ.

γ)      Όσοι είναι στη διάθεση ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ με σειρά το έτος εισόδου σ’ αυτά  και τα μόριά  τους.

δ)     Οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ

ε)     Οι νεοδιόριστοι

Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτέμβρη.

Το ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  τάχθηκε κατά της κατάργησης της επετηρίδας και – σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την αύξηση των οργανικών κενών αλλά και σε σύνδεση με την άλλες μας προτάσεις, για τη διεύρυνση της βασικής γενικής παιδείας και τη δημιουργία Ενιαίων Παιδαγωγικών Σχολών εκπαίδευσης και ετήσιας πανεπιστημιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, με περιοδική απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα    διεκδικούμε:

Ø    τη συγκρότηση ξανά μέσα από νέες αιτήσεις μίας επετηρίδας, ώστε το μοναδικό κριτήριο διορισμού να είναι το πτυχίο και το έτος λήψης του, χωρίς άλλες πιστοποιήσεις και διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Ø    Διεκδικούμε επίσης την κατάργηση του θεσμού του ωρομίσθιου και του αναπληρωτή, έτσι ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να είναι  μόνιμοι, ακόμη και εκείνοι που καλούνται να καλύψουν “έκτακτες” ανάγκες.

 

 
Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες,

 

Αποκαλύπτεται με οδυνηρό τρόπο ότι η κατάργηση της επετηρίδας εντασσόταν στο πλαίσιο της αντεργατικής πολιτικής της Ε.Ε. για χτύπημα της μονιμότητας, για αποσύνδεση πτυχίου-εργασίας και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Την πολιτική αυτή στήριξε όλα αυτά τα χρόνια και η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚ, ΣΥΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ), η οποία συναίνεσε στην κατάργηση της επετηρίδας και συνέβαλε, με τις προτάσεις της, στην παγίωση του σημερινού καθεστώτος της αδιαφάνειας, με τους πολλούς πίνακες-“επετηρίδες” διορισμού  και με την κυριαρχία του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

     

                                                                         

 

 Αλλιώς, νομιμοποιώντας ποικιλότροπα την εξαθλίωση και τη ρουσφετολογική ομηρία, θα επιβεβαιώνεται τραγικά το …«ουδέν μονιμότερον του προσωρινού».                                                                             

 
 

 

 

 

 

 


ΙΟΥΝΙΟΣ 2008