ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλος ΔΣ ΔΟΕ

Εκπρόσωπος ΕΣΑΚ-ΔΕΕ                                           Αθήνα 26/6/2009

Συνεδρίαση ΔΣ ΔΟΕ

Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα των νεοεκλεγμένων μελών

Τοποθέτηση-Πρόταση

Τα οξυμένα προβλήματα της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού, απαιτούν συνολικό ταξικό αναπροσανατολισμό της δράσης του ΔΣ της ΔΟΕ, καθώς και τέτοιους συσχετισμούς που θα εγγυώνται έναν τέτοιο προσανατολισμό.

Επειδή όμως οι σημερινοί συσχετισμοί όπως διαμορφώθηκαν στην 78η Γ. Σ. της ΔΟΕ δεν παρέχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις,  γιαυτό δεν υπάρχουν και οι δυνατότητες για τη συγκρότηση του αναγκαίου ταξικού προεδρείου.

Επομένως, με αυτά τα δεδομένα, εμείς ως ΕΣΑΚ - ΔΕΕ για καθαρά λειτουργικούς λόγους και λαμβάνοντας υπόψη τους συσχετισμούς, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν στην 78η ΓΣ, όπου οι δυνάμεις του κοινωνικοεταιρικού συνδικαλισμού (ΠΑΣΚ - ΔΑΚΕ) κυριαρχούν, προτείνουμε:

Αντιπροσωπευτική λειτουργική εκπροσώπηση όλων στα αξιώματα του ΔΣ.

Με βάση ότι εμείς ως ΕΣΑΚ - ΔΕΕ εκπροσωπούμαστε στο νέο 11 μελές ΔΣ της ΔΟΕ με ένα μόνο μέλος, θα θέσουμε υποψηφιότητα για ένα από τα αξιώματα εκτός του προεδρείου. Όσον αφορά τα κύρια αξιώματα, προτείνουμε να τα αναλάβουν οι ηγεσίες των μεγάλων παρατάξεων (ΠΑΣΚ - ΔΑΚΕ) που  συμφωνούν με τον πυρήνα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.

Αυτές οι παρατάξεις υποχρεούνται και πρέπει να απολογηθούν και για τη συνολική αντεργατική και αντιεκπαιδευτική στρατηγική που ακολουθούν.

Το κύριο για μας ζήτημα, δεν είναι το Προεδρείο της ΔΟΕ, αλλά το πώς θα παραμεριστούν αυτές οι ηγεσίες τέτοιων δυνάμεων που η συνολική δράση τους είναι αρνητική για το συνδικαλιστικό κίνημα, για τον κλάδο και τη Δημόσια Δωρεάν Παιδεία.

Πάνω σ’αυτό το ζήτημα η βάση του κλάδου έχει τον πρώτο λόγο, έτσι ώστε να υπάρξει συνολικός ταξικός αναπροσανατολισμός του συνδικαλιστικού κινήματος, συντονισμός και κοινή δράση στα πλαίσια του ΠΑΜΕ που σήμερα αποτελεί:

Το βασικό πόλο αντίστασης στην πολιτική κυβέρνησης –ΕΕ και στο συνδικαλισμό της υποταγής.

Δύναμη προβολής και διεκδίκησης των σύγχρονων λαϊκών αιτημάτων.

Στη σημερινή και τελευταία συνεδρίαση,  ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ με τη σχετική πλειοψηφία ανέλαβαν όλα τα αξιώματα του Προεδρείου. Η ΕΣΑΚ – ΔΕΕ δεν έθεσε υποψηφιότητα μιας και δεν υπήρχε δυνατότητα λειτουργικής εκπροσώπησης όλων στα αξιώματα (θέση των Παρεμβάσεων για μη συμμετοχή).

Η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ θα συνεχίσει να πορεύεται, με βάσει τα ταξικά συμφέροντα και την ταξική ενότητα των εργαζομένων. Τα προβλήματα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης είναι κοινά. Αυτό που μας κάνει να διαφέρουμε είναι οι προτάσεις για τους υπεύθυνους, τις αιτίες και τον τρόπο για την επίλυσή τους Εκεί βρισκόμαστε σε διαμετρικά αντίθετο δρόμο με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές δυνάμεις.

Ως ΕΣΑΚ-ΔΕΕ δεν θα πάψουμε να πιστεύουμε στην αναγκαιότητα του συλλογικού αγώνα. Ως εκ τούτου, θα παλεύουμε για την αναγέννηση και τον ταξικό προσανατολισμό του.

Καλούμε κάθε συνάδελφο, σε ενότητα, ανεξάρτητα από ιδεολογικές – πολιτικές οπτικές και αφετηρίες, όχι απλά στη βάση των προβλημάτων, αλλά σε σύγκρουση με τις αιτίες που τα γεννούν και τις πολιτικές που τα αναπαράγουν και τα οξύνουν. Να συσπειρωθούμε ενάντια στον εργοδοτικό-κυβερνητικό συνδικαλισμό, σε όλες του τις αποχρώσεις και εκδοχές και να ισχυροποιήσουμε μαζί τον αγωνιστικό πόλο στο συνδικαλιστικό μας κίνημα, το Πανεργατικό Αγωνιστικό ΜΕτωπο, για να μπορούμε να ελπίζουμε σε αλλαγή της πορείας του.