Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Περιστερίου « Έλλη Αλεξίου»

Ακαρνανίας 65 – 121 35

Τηλ. & Fax 210 5724139

Συνδικαλιστικά έτη: 2002-03     2003-04      2004-05     2005-06     2006-07     2007-08     2008-09     2009-10     2010-11     2011-12     2012-13     2013-14