ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

 

Η 78Η Γενική Συνέλευση  σχετικά με το θέμα της συνδρομής των ωρομισθίων αποφάσισε να ορίζεται με βάση τον τύπο υπολογισμού της συνδρομής των μονίμων –αναπληρωτών, λαμβάνοντας ως βάση τις αποδοχές ωρομισθίου εργαζόμενου 12 ώρες την εβδομάδα.

Όπως και για τους μόνιμους –αναπληρωτές τα ¾  θα δίνονται στη ΔΟΕ και το ¼ θα μένει στο σύλλογο.

Από τα πρακτικά γίνεται φανερό ότι η απόφαση πάρθηκε με δεδομένο ότι η συνδρομή θα διαμορφωνόταν κοντά στα 10 Ευρώ.

Και ενώ αυτή είναι η απόφαση στις 9-10-2009 έφτασε στους συλλόγους, με ευθύνη του προεδρείου(ΠΑΣΚ ΔΑΚΕ), έγγραφο της ΔΟΕ, που καθορίζει τη συνδρομή των ωρομισθίων στα 22 Ευρώ.

Θεωρήσαμε ότι ο καθορισμός της συνδρομής των ωρομισθίων σ’ αυτό το ύψος των 22 Ευρώ ουσιαστικά στόχευε  στην αποτροπή της εγγραφής των ωρομισθίων στους συλλόγους.

Μετά από παρέμβαση του εκπροσώπου του ΠΑΜΕ  στο Δ. Σ. της ΔΟΕ το παραπάνω έγγραφο της ΔΟΕ αντικαταστάθηκε (ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ χαρακτηρίστηκε) και όρισε τη συνδρομή των ωρομισθίων στα 14 Ευρώ (10 για την ΔΟΕ και τα υπόλοιπα για το σύλλογο).

 Για ενημέρωση σας παρουσιάζουμε τον τρόπο που υπολογίζεται η συνδρομή  τόσο των μονίμων –αναπληρωτών όσο και των ωρομισθίων.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ :

 

ΜΟΝΙΜΩΝ –ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ  Χ  0,32% χ 14 ( 12 μήνες και δώρα)

 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1000*0,32=3,2 μηνιαία χ 14 μήνες =44,8  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 45 στη ΔΟΕ 34

Ο βασικός μισθός του νεοδιόριστου είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τις καθαρές αποδοχές (1050 Ευρώ περίπου)

 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

 

ΜΙΚΤΑ      48 ΩΡΕΣ Χ 11=528

       

 ΚΑΘΑΡΑ  (αντί του βασικού αφού δεν υπάρχουν άλλες αποδοχές)

   443 *0,32=1,42μηνιαία  χ 10 μήνες (υπολογίζοντας δώρο)=14,20

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ  14 ΕΥΡΩ   ΣΤΗ ΔΟΕ 10

 

Καλούμε τους συλλόγους να προχωρήσουν στην εγγραφή ωρομισθίων με συνδρομή 10 Ευρώ προς τη ΔΟΕ και ελαχιστοποιώντας κάτω των 3 Ευρώ, ακόμα και μηδενίζοντας, το ποσό για τους συλλόγους.

Παράλληλα να πάρουν πρωτοβουλίες για αλλαγή των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων  που καθορίζουν τόσο το ύψος της συνδρομής όσο και το ποσοστό που αντιστοιχεί στη ΔΟΕ, στην κατεύθυνση της μείωσης για όλους (μόνιμους αναπληρωτές και ωρομίσθιους)