Ψήφισμα συλλόγου Διδασκόντων για την αυτοαξιολόγηση

 

Εμείς οι εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Διδασκόντων του….Σχολείου, αρνούμαστε να υλοποιήσουμε τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης.

Τα κριτήρια της αυτοαξιολόγησης όπως μπαίνουν από την εγκύκλιο αλλά και από την εισηγητική έκθεση του πρόσφατου νόμου για την παιδεία, φανερώνουν ότι πρόκειται για αξιολόγηση στα μέτρα και τα σταθμά των επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση θα οδηγήσει σε κατηγοριοποίηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών σε ακόμα πιο ταξική παιδεία!

Είμαστε υποψιασμένοι! Αυτοί που αξιολογούν την οικονομία και αποφασίζουν μείωση μισθών και συντάξεων, δεν μπορούν να σκέφτονται το καλό της παιδείας του λαού, ούτε να σκέφτονται το πώς θα γίνει καλύτερος ο εκπαιδευτικός.

Η «αυτοαξιολόγησή» τους δεν έχει καμιά σχέση με τη λαϊκή ανάγκη να γίνει ο εκπαιδευτικός καλύτερος, επιστημονικά πληρέστερος, πιο ικανός στο να μορφώνει ολόπλευρα τα παιδιά.

Δεν έχει καμιά σχέση με την ανάγκη για ένα ενιαίο σχολείο, βασικό, υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν. Δεν θέλουν ούτε έναν τέτοιο εκπαιδευτικό, ούτε ένα τέτοιο σχολείο. Θέλουν το «σχολείο ΑΕ» και το δάσκαλο σκυφτό. Αυτό υπηρετεί το μαστίγιο της «αυτοαξιολόγησης» και το καρότο της «καινοτομίας».

Την αξιολόγηση στην εκπαίδευση δεν τη μετράμε με τους στόχους των Βρυξελών και τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων αλλά με την απαίτηση να ικανοποιείται στις σύγχρονες συνθήκες το δικαίωμα των παιδιών του λαού στη μόρφωση.