Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

 

 

Στο χώρο αυτό θα δημοσιεύονται πρακτικά συνεδρίων, ημερίδων, συνεδριάσεων που θα αφορούν την εκπαίδευση.

 

 

Ημερίδα  της Δ.Ο.Ε  στα Ιωάννινα  με θέμα:      «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών - Ευέλικτη Ζώνη»

ΟΛΜΕ-ΔΟΕ  ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»

Ημερίδα  της Δ.Ο.Ε  στο Βόλο με θέμα:              «Οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό έργο»

Ημερίδα της Δ.Ο.Ε στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»