ΠΡΟΩΘΟΥΝ (ΚΑΙ) ΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ!

 

www.edupame.gr

 

Το Προεδρικό Διάταγμα-λαιμητόμος για τις εργασιακές σχέσεις, όχι μόνο:

Απελευθερώνει το όριο των απολύσεων (5% από 2% για επιχειρήσεις πάνω από 150 εργαζόμενους) και μειώνει κατά 50% την αποζημίωση, που μάλιστα θα δίνεται σε δόσεις, καταργεί ουσιαστικά τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αφού καμιά εργατική οργάνωση δεν μπορεί να προσφύγει πια στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), ρίχνει σε εξευτελιστικά επίπεδα την τιμή της εργατικής δύναμης, αφού οι νέοι μέχρι 21 χρονών θα αμείβονται με το 80% της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) (592 ευρώ μεικτά) και οι νέοι μέχρι 25 χρονών με το 85% της ΕΓΣΣΕ (629 ευρώ μεικτά), αλλά, προωθεί και την ανήλικη, παιδική εργασία των μαθητών του Γυμνασίου, δήθεν ως μαθητευομένων και μάλιστα με το 70% της ΕΓΣΣΕ (518 ευρώ μεικτά). Συγκεκριμένα στο άρθρο 8 του Π.Δ. με τίτλο «Σύμβαση Μαθητείας» αναφέρεται:

«Μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος μέχρι και το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να καταρτίζονται ειδικές συμβάσεις μαθητείας, μέχρι ενός (1) έτους, με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων. Οι εν λόγω μαθητευόμενοι λαμβάνουν το εβδομήντα (70) τοις εκατό του κατώτατου ημερομισθίου ή μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) και ασφαλίζονται στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος και 1% κατά του κινδύνου ατυχήματος. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και όσοι φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελματικές σχολές δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος, δεν μπορεί να μαθητεύουν περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα και τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. Για τους έχοντες συμπληρώσει το 16ο έτος η μαθητεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες την ημέρα και τις σαράντα (40) την εβδομάδα. Απαγορεύεται η μαθητεία να πραγματοποιείται από την 22α ώρα μ.μ. έως και την 6η π.μ. Τα άτομα αυτά, με εξαίρεση τις διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας»

Το άρθρο αυτό έρχεται να βάλει και την σφραγίδα για την προώθηση της παιδικής εργασίας. Σε συνδυασμό με τα άλλα μέτρα, θα έχει σαν αποτέλεσμα να απολύονται οι παλιότεροι εργαζόμενοι και να προσλαμβάνονται τα παιδιά τους στη μισή τιμή.

Έρχεται σαν συνέχεια προηγούμενης ρύθμισης (ψηφίστηκε επί ΝΔ και υλοποιείται επί ΠΑΣΟΚ), όπου προσφέρθηκαν 800 εκ. ευρώ μέσω ΟΑΕΔ (χρήματα των εργαζομένων) προκειμένου να επιδοτηθούν εργοδότες να προσλάβουν παιδιά 15-18 χρονών, που εγκαταλείπουν το σχολείο! Αντί το κράτος να παίρνει μέτρα να γυρίζουν τα παιδιά στο σχολείο, αυτοί τα έστελναν για δουλειά! Τώρα, το μέτρο επεκτείνεται και σε εν ενεργεία μαθητές γυμνασίου και λυκείου, δηλαδή σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης. Πρόκειται για απόφαση εναρμονισμένη με τη στρατηγική της ΕΕ για την παιδεία που ξεκάθαρα βάζει το στόχο για επέκταση της μαθητείας ιδιαίτερα για μαθητές με «λιγότερο ακαδημαϊκούς προσανατολισμούς» (Απόφαση της ΕΕ 9/6/2010), δηλαδή για τα πιο φτωχά παιδιά της εργατικής τάξης. Ανοίγουν νέοι δρόμοι εκμετάλλευσης της μαθητείας και της δήθεν κατάρτισης.

Η μαθητεία στο σχολείο ανοίγει την πόρτα στις επιχειρήσεις και κλείνει την πόρτα στη γνώση!

 

Γυρίζουν οι αχρείοι την εργατική τάξη στο μεσαίωνα. Στις δεκαετίες του ‘50 και του ’60. Θέλουν τα παιδιά μας δούλους κανονικούς, να δουλεύουν από τα πιο τρυφερά τους χρόνια ήλιο με ήλιο. Αυτό είναι το «νέο σχολείο» που ετοιμάζουν. Λίγα γράμματα, ίσα-ίσα να συνεννοείται το παιδί και γρήγορα για την εκμετάλλευση.

Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Δε διορθώνεται, μόνο ανατρέπεται. Η βαρβαρότητα δε θα σταματήσει εδώ, αν δεν ξεσηκωθούν και οι πέτρες. Θα ζητάνε όλο και περισσότερα, θα ρουφούν την εργατική δύναμη, όπως το αίμα οι βρικόλακες για να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Η εργατική τάξη, η νεολαία, οι εκπαιδευτικοί άμεσα να απαντήσουν και να διεκδικήσουν:

Μόνιμη και σταθερή δουλειά σε όλους. 6ωρο 5μερο 30ωρο για όσους μαθητές εργάζονται, διευκόλυνση με άδεια και αποδοχές στην περίοδο των εξετάσεων. Κατάργηση της μαθητείας, πρακτική άσκηση ενταγμένη οργανικά στη μάθηση, ασφάλιση και πληρωμή με βάση το κατώτερο μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη.  Κάλυψη υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης για όλους του μαθητές ανεξάρτητα αν έχουν ένσημα οι γονείς τους, με την κάρτα του μαθητή.

Σήμερα υπάρχουν όλες οι υλικές προϋποθέσεις για να ζει ο λαός και η νεολαία καλύτερα. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες ώστε κάθε νέος να μορφώνεται μέχρι τα 18 χρόνια του μέσα από ένα ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες σήμερα οι εργαζόμενοι να απολαύσουν τον πλούτο που παράγουν, να ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες τους, ανατρέποντας την εξουσία των μονοπωλίων.

        

Έχουμε χρέος στα παιδιά μας να ανατρέψουμε την βαρβαρότητα!