Φτάνει πια!

Τ

ο αντιδραστικό, επικίνδυνο αστικό ιδεολόγημα ότι οι εργαζόμενοι είχαν για πολλά χρόνια ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο με δανεικά, που ήταν πάνω από τις πραγματικές τους ανάγκες και γι’ αυτό δημιουργήθηκαν τα τεράστια κρατικά ελλείμματα και χρέη, χρησιμοποιείται για να επιβάλουν στο λαό να ζει με λιγότερα γιατί λένε ότι λιγότερες είναι οι πραγματικές του ανάγκες.

Βιάζουν τη συνείδησή του, προσπαθώντας να τον ενοχοποιήσουν, ακόμη και γι' αυτήν την άθλια ζωή που ζει, συγκριτικά με τις δυνατότητες του παραγόμενου πλούτου από τον ίδιο, που τον κλέβουν οι καπιταλιστές.

Τον ωθούν σε μεγαλύτερη εξαθλίωση με τα αντιδραστικά μέτρα απόλυτης μείωσης μισθών, συντάξεων και εισοδημάτων, με ανεργία, ελαστική απασχόληση, άγρια φορολόγηση γιατί έχει ιδιόκτητο σπίτι και ένα μικρό αυτοκίνητο, επιβολή τεράστιων έμμεσων φόρων, κατάργηση των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας, άκρατης εμπορευματοποίησής τους, όπως και της Παιδείας, αδυναμία εξασφάλισης δημιουργικού και ελεύθερου χρόνου, συνολικά αδυναμία αναπλήρωσης της εργατικής δύναμης και ανεπανόρθωτη φθορά της. Ταυτόχρονα, με την πολιτική αποπληθωρισμού, θα μειώσουν δραστικά το λαϊκό εισόδημα, ωθώντας σε απόλυτη εξαθλίωση.

Μας στέλνουν ζωντανούς στην κόλαση! Ξεσηκωμός να τους εμποδίσουμε, να τους ανατρέψουμε, να κοινωνικοποιήσουμε τον πλούτο που παράγουμε, καταργώντας τα παράσιτα της κοινωνίας, τους καπιταλιστές.