Φωτογραφίες από εκδηλώσεις του Συλλόγου Εκπ/κων Π.Ε. Περιστερίου "Έλλη Αλεξίου"

Οι φωτογραφίες είναι ταξινομημένες κατά χρονολογική σειρά. Οι πιο παλιές είναι στο τέλος.

Κλείσιμο του παραθύρου.