Συνδικ. έτος
2002-2003

Ενημερωτικό Νο 1
Ενημερωτικό Νο 2
Ενημερωτικό Νο 3
Ενημερωτικό Νο 4
Ενημερωτικό Νο 5
Ενημερωτικό Νο 6
Ενημερωτικό Νο 7
Ενημερωτικό Νο 8
Ενημερωτικό Νο 9
Ενημερωτικό Νο 10
Ενημερωτικό Νο 11
Ενημερωτικό Νο 12
Συνοπτική έκθεση πεπραγμένων για τη συνδικ. χρονιά 2002-2003
Η Συγκρότηση του Δ.Σ. του Συλλόγου
Α) Διεκδικητικό πλαίσιο δράσης του Δ.Σ.
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:1.Προτάσεις
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:2.Νηπιαγωγεία
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:3.Θέσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:4.Παράσταση διαμαρτυρίας Συλλόγων Π.Ε. και ΕΛΜΕ Αττικής.
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:5.Διαδηλώσαμε στο Ναύπλιο
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:6.Με απόφαση του Δ.Σ. απορρίψαμε την αξιολόγηση
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:7.Ψήφισμα συμπαράστασης για τους αγωνιστές στην Τουρκία.
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:8Οργανώσαμε αντιπολεμική εκδήλωση στο Περιστέρι
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:9.Το Δ.Σ. είχε καταθέσει κείμενο για τις τότε εξελίξεις...
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:10.Ανάπτυξη κοινής δράσης ενάντια στα ναρκωτικά
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:11.Εκδόθηκε ψήφισμα για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ στο ΙΡΑΚ.
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:12.Για την επιχορήγηση των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:13.Στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο εκδόθηκαν τα ψηφίσματα:
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:14.Εισήγηση στη Δ.Ε.Π. για τα προβλήματα των σχολείων της περιφέρειας:
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:15.Θέσεις του Δ.Σ. για το ωράριο και το μισθολόγιο.
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:16.Τοποθέτηση στη ΔΕΠ για τα Νηπιαγωγεία της Περιφέρειας:
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:17.Το Δ.Σ. αποτύπωσε ορισμένες σκέψεις για την Ευέλικτη Ζώνη.
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:18.Το Δ.Σ. εξέδωσε τις παρακάτω ανακοινώσεις.
Β) Πλαίσιο αποφάσεων:19.Συμμετοχή του Δ.Σ. σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας
Γ) Η αγωνιστική μας πορεία
Δ) Άλλα θέματα: 1. Αποφάσεις
Δ) Άλλα θέματα: 2. Εκδηλώσεις