ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μέλος ΔΣ ΔΟΕ

Εκπρόσωπος ΕΣΑΚ-ΔΕΕ                                          

Συνεδρίαση ΔΣ ΔΟΕ      Αθήνα 15/1/2008

Θέμα: « Δίκτυο σχολικής καινοτομίας»

Τοποθέτηση-Πρόταση

Σχολιάζοντας  αποκαλυπτικά

 

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ (15/1/08), η ΕΣΑΚ –ΔΕΕ ζήτησε από τους εκπροσώπους των άλλων παρατάξεων να πάρουν θέση για το ζήτημα των δραστηριοτήτων του Δικτύου Σχολικών Καινοτομιών, την εισβολή δηλαδή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων (Ιδρύματα Μποδοσάκη, Λαμπράκη κ.λ.π.) που ξεκοκαλίζουν ως διαχειριστές κοινοτικά κονδύλια ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προσδιορίζουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, υλοποιούν τις αντιδραστικές επιλογές του μεγάλου κεφαλαίου σ` αυτήν, αναλαμβάνουν εργολαβία την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ( χειραγώγηση ) και κερδοσκοπούν. Μπροστά σε όλα αυτά, η μεν ΔΑΚΕ παρέμεινε στο ευχολόγιο οι καινοτόμες δράσεις να πραγματοποιούνται από την πολιτεία, η δε ΠΑΣΚ .Π.Ε., αφενός θεώρησε  θετική και τη δράση των επιχειρηματιών στο σχολείο, χαρακτηρίζοντας τη δική μας στάση αφοριστική και κατέληξε υποκριτικά στην πρόταση για ένα κείμενο που θα καταδικάζει επιφανειακά την εμπορευματοποίηση –ιδιωτικοποίηση και θα λέει ναι στα Ευρωπαϊκά προγράμματα -κονδύλια, τα οποία ακριβώς είναι μοχλοί ιδιωτικοποίησης- εμπορευματοποίησης και ταξικής διαφοροποίησης ( κραυγαλέα αντίφαση)!Η στάση αυτή των δύο παρατάξεων αποδεικνύει την ταύτισή τους με την κυρίαρχη πολιτική για άλλη μία φορά και αποτελεί πρόκληση και εμπαιγμό για τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, που δήθεν υπερασπίζονται. Παράλληλα επιβεβαιώνει την εγκληματική τους αδιαφορία για τη μορφωτική και παιδαγωγική εξαθλίωση του σχολείου, που υπαγορεύουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις

H ΕΣΑΚ-ΔΕΕ καταγγέλλει και αποκαλύπτει ότι πρόκειται:

1.   Για ωμή παρέμβαση του διοικητικού μηχανισμού με στόχο την προώθηση της αντιεκ-παιδευτικής πολιτικής και των επιχειρηματικών ομίλων στην εκπαίδευση. Η πρωτο­βουλία αυτή αναλαμβάνει να εισάγει στους σχολικούς χώρους «τα ευαγή ιδρύματα» Τ. Φ. Κωστόπουλου, Χ. Λαμπράκη, Λεβέντη και Μποδοσάκη. Ταυτόχρονα υποβοηθά το τραπεζικό και εφοπλιστικό κεφάλαιο (Εθνική Τράπεζα, Ίδρυμα Νιάρχου και Ωνάση) να εισβάλλουν ύπουλα και να ανταγωνίζονται για το ιδιωτικοποιημένο οικονομικό πε­δίο κερδοσκοπίας, που λέγεται «Εκπαίδευση της Αγοράς».

2.   Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας επιχειρεί με πιλοτικά 40 έως 50 σχολεία πρωτοβάθ­μιας και δευτεροβάθμιας, να αποσπάσει 160 συνολικά εκπαιδευτικούς για να προωθή­σει δήθεν τα ΔΕΠΠΣ, στην ουσία όμως με το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρ­φωσης επιδιώκουν α) την ανάληψη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από τους πα­ραπάνω ομίλους —παρά τις θέσεις του κλάδου— και β) τον προσεταιρισμό ενός πρώ­του πυρήνα αξιολογητών που θα εφαρμόζει στο όνομα της καινοτομίας την αυτοαξιο-λόγηση των σχολικών μονάδων προς όφελος του κεφαλαίου και θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης (εσωτερική-εξωτερική), μιας αξιολόγησης που θα υ­ποτάσσει τους εκπαιδευτικούς, θα επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση, θα κατηγοριοποιεί τις σχολικές μονάδες και θα συνοδεύει την αποκέντρωση τους, την πιο στενή τους πρόσδεση στις τοπικές αγορές και τις ανάγκες τους.

3.   Τα Εργαστήρια Σύνδεσης που προτείνονται ομολογείται ότι θα υλοποιούν ειδικά Ευ­ρωπαϊκά Προγράμματα, όπως Αγωγής Υγείας, Περιβάλλοντος και Καταναλωτή. Η πρόκληση αυτή δείχνει α) την απόπειρα επιβολής αυτών των προγραμμάτων πλύσης εγκεφάλου και ιδεολογικής χειραγώγησης για τη γενίκευση της αμάθειας, β) προαναγ­γέλλει την κατάρτιση τοπικών προγραμμάτων διαφοροποίησης και την εμπέδωση του ταξικού μέτρου της Ευέλικτης Ζώνης σε δημοτικά και γυμνάσια για την παραπέρα ο­λοκλήρωση και πάλι... της αποκέντρωσης. Γι' αυτό και ζητούν συμμετοχή των σχο­λείων από όλη τη χώρα, με κριτήρια γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας.

4. Η σχολική μονάδα, όπως τονίζεται στο κείμενο «πρέπει να συνδεθεί με τους εξωτερι­κούς περιβάλλοντες χώρους, με ανταλλαγή πληροφοριών με την τοπική κοινότητα ... και στόχο ... η σχολική μονάδα ολόκληρη ή οργανωμένες ομάδες μαθητών να εντα­χθούν στο πλαίσιο κάποιας τοπικής, υπερτοπικής ή διεθνούς πρωτοβουλίας», να γί­νουν δηλαδή ένθερμοι υποστηρικτές των αναδιαρθρώσεων.

5.   Η ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας (ΤΠΕ), στο όνομα του «ανοίγ­ματος του σχολείου στον έξω κόσμο, στους πολιτισμούς και την φαντασία», είναι η συγκαλυπτική βιτρίνα για το άνοιγμα της εκπαιδευτικής αγοράς στα προϊόντα της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών και έτσι υπηρετεί την πολιτική της δια βίου αμάθειας και τον ανταγωνισμό των ευγενικών και επίδοξων αυτών χορηγών του μεγά­λου κεφαλαίου.

6.   Αυτή η δικτύωση του σχολείου, κατά το κείμενο, δεν αποτελεί οργανωτικό ή διοικητι­κό ζήτημα και αφήνει έτσι ελεύθερη την επικοινωνία, τις πρωτοβουλίες κ.λπ, στην ουσία όμως την ελέγχει.

7.   Και πάλι στο όνομα της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, επιχειρείται η υποβάθμι­ση του, με βασικούς συντελεστές την αξιολόγηση, την ιδιωτικοποίηση κ.λπ.. Αυτή την ποιότητα επικαλούνται τα κείμενα της ΕΕ και οι σχετικές θέσεις και νόμοι του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, Τέλος, τα ονόματα των επιστημονικών ομάδων δείχνουν και πά­λι το πρόσωπο της πολυσυζητημένης κυρίας Ρεπούση και της ομάδας της, που συστη­ματικά ενισχύουν τον κοσμοπολιτισμό του μεγάλου κεφαλαίου και έτσι, τη μετατροπή της εκπαίδευσης σε εργαλείο της καπιταλιστικής οικονομίας.

Καλούμε τα ΔΣ των συλλόγων να δώσουν μάχη να σταμα­τήσει, όπου εμφανίζεται, αυτή η πιλοτική διείσδυση.

Η μάχη αυτή είναι κομμάτι της αντεπίθεσης για την αποτροπή των αντιδραστικών-καπιταλιστικών μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση.