ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ 77η Γ.Σ. ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ Η απόσυρσή τους αναγκαία και ώριμη

 

Τα νέα σχολικά βιβλία, στο Δημοτικό – Γυμνάσιο, διέπονται από ιδεολογική μονομέρειά, αντιεπιστημονικό τρόπο σκέψης, ανορθολογισμό και προσπάθεια εξίσωσης στη συνείδηση των παιδιών του μύθου με την επιστήμη, του επιστημονικού με το μεταφυσικό, χτύπημα της συνοχής της σκέψης και των επιστημών.

Τα νέα βιβλία καθώς και τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα και τα Διαθεματικά Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών είναι «εργαλεία» απαραίτητα στην επίθεση που εξαπολύει ακόμα μια φορά ο ιδεαλισμός, ενάντια στην επιστήμη και τη γνώση. Αποτελούν σημαντικό μοχλό προώθησης της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, που επιδιώκει να συνδέσει πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα του κεφαλαίου με την εκπαίδευση, με κύριο στόχο την παραγωγή του εργατικού δυναμικού που χρειάζεται σήμερα για να αυξήσει την κερδοφορία του. Σ’ αυτό το παιχνίδι θέλει να βάλει ακόμα πιο έντονα το σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

Κεντρική επιδίωξη  η διαμόρφωση του αυριανού ευέλικτου εργαζόμενου

1.      Στόχος είναι το σχολείο να παρέχει απλά ένα κατώτατο επίπεδο δεξιοτήτων, ώστε ο αυριανός εργαζόμενος να προσαρμόζεται στις ανάγκες του «εργοδότη» για φθηνή και ευέλικτη εργατική δύναμη, καταρτιζόμενος και επανακαταρτιζόμενος, κυνηγώντας μόνο «ευκαιρίες», χωρίς δικαιώματα.

2.      Θέλει το σχολείο να αναπαράγει στο σημερινό μαθητή – αυριανό εργαζόμενο όλα τα «χαπάκια» της νέας τάξης για «ανταγωνιστικότητα», «επιχειρηματικότητα»…

3.      Θέλει το σχολείο και τον εκπαιδευτικό συνένοχο στον αποκλεισμό όποιας επιστημονικής θεωρίας (π.χ. θεωρία του Δαρβίνου) θεωρεί επικίνδυνη για τη διαιώνιση του συστήματός του.

4.      Θέλει να κρύψει τη νομοτέλεια στα φαινόμενα της φύσης, της επιστήμης, της κοινωνίας και της οικονομίας.

5.      Σήμερα όμως, δυο χρόνια μετά, τα βιβλία αυτά είναι πια «γνωστά». Είναι τα βιβλία που δημιουργούν απόγνωση στα σπίτια, που πολλοί δάσκαλοι δε χρησιμοποιούν για να κάνουν μάθημα, που κανένας δε θα αγόραζε, αν είχε δικαίωμα επιλογής, που τελικά είναι καταδικασμένα στη συνείδηση εκπαιδευτικών, γονιών και παιδιών.

Δυο χρόνια μετά την κυκλοφορία των νέων βιβλίων, οι επίσημες συνδικαλιστικές ηγεσίες των εκπαιδευτικών, ΔΟΕ – ΟΛΜΕ, παριστάνουν τους ανήξερους, άρα τα στηρίζουν! Άλλωστε είναι βιβλία που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ, στα πλαίσια «ευρωπαϊκών» εντολών, και προώθησε η Ν.Δ., σε συνάρτηση με την ευέλικτη ζώνη και την αποκέντρωση.

Η κριτική για τα νέα βιβλία δε μπορεί να περιορίζεται στη διαχείριση του σχολικού χρόνου, στην επιμόρφωση των δασκάλων, σε μια εν τέλει επιφανειακή και διαχειριστική λογική. Εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής και της πολιτικής του κεφαλαίου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ 77η Γ.Σ. ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ