ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ 77η Γ.Σ. ΔΟΕ

 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ένα χρόνο μετά την καθιέρωση της μονοετούς Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής (Π.Α.) και την ψήφιση του άρθρου 32 του ν. 3577/2007, που άνοιξε την πόρτα για την «αποκέντρωσή» της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.), η κατάσταση έχει χειροτερέψει κατά πολύ. Κοντά στα παλιά προστέθηκαν νέα οξυμένα προβλήματα. Συγκεκριμένα:

 

Ø   Από 5000 έγιναν 35000 τα νήπια που οδηγήθηκαν στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία!

Ø   Μεγάλο μέρος των προνηπίων «πετάχθηκε» έξω από τα Δημόσια Νηπιαγωγεία, λόγω υπερκάλυψης των θέσεων από τα νήπια. Όσα νήπια και προνήπια δε χώρεσαν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, πήγαν είτε στους ιδιώτες είτε στους Δήμους (σε Νηπιαγωγεία ή Παιδικούς Σταθμούς) είτε έμειναν σπίτια τους.

Ø   Καμία φανερή προσπάθεια δεν έγινε για εξασφάλιση χώρων ή κτηρίων για στέγαση Νηπιαγωγείων ή τμημάτων τους, ώστε να καλυτερέψει η κατάσταση την επόμενη χρονιά.

Ø   Η παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των Νηπιαγωγών και η υποβάθμιση της δουλειάς τους είναι συνεχής: Αύξηση ωραρίου. Πίεση για πρωινή επέκτασή του από 7 μέχρι 8 π.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, και προσπάθεια υποχρεωτικής επιβολής αυτής της επέκτασης του ωραρίου από την επόμενη χρονιά, με βάση τη δήλωση που προτείνεται να σταλεί στους γονιούς. Εντατικοποίηση της δουλειάς της Νηπιαγωγού, λόγω παραπέρα σχολειοποίησης της Π.Α. Υποβάθμιση της υποδομής. Κτηριακός μεσαίωνας! Έλλειψη εκπαιδευτικού υλικού. Περικοπή ακόμα και αναγκαίων μέσων, όπως τηλέφωνο, λόγω έλλειψης χρημάτων!...Μακρύς κατάλογος.

Ø   Άμεση και έμμεση πίεση Σχολικών Συμβούλων και Διοικήσεων για εγγραφή και πέρα των 25 Νηπίων, στα κλασικά και στα ολοήμερα τμήματα! Ωμή παρέμβαση πολλές φορές για απορρόφηση παιδιών διαφόρων ημετέρων κατά παράβαση κάθε αντικειμενικής σειράς.

 

Ως αντιπρόσωποι των εκπαιδευτικών της Π.Ε. στην 77η Γ.Σ. της ΔΟΕ, καταδικάζουμε την αντιλαϊκή αντιεκπαιδευτική πολιτική, που υποβαθμίζει παραπέρα και την Π.Α. και απαιτούμε:

 

¨    15% για την Παιδεία. Καθιέρωση Ενιαίας Δημόσιας Δωρεάν Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής για όλα τα παιδιά, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, με την αποκλειστική εποπτεία του ΥΠΕΠΘ. Όχι στην αποκέντρωση Παιδείας Υγείας Πρόνοιας – κατάργηση των νόμων 2218 και 2240. Να μην ιδρυθεί κανένα νέο Νηπιαγωγείο στους Δήμους και τα καταργηθούν τα παλιά. Κατάργηση του άρθρου 32 του νόμου 3577/2007. Κατάργηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον ευαίσθητο χώρο της Π.Α.

¨    Άμεση εξασφάλιση της αναγκαίας κατάλληλης υποδομής για την Π.Α. σε κτηριακό, παιδαγωγικό, εποπτικό και υλικοτεχνικό επίπεδο.

¨    Καμία επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, πέραν του 8:15΄ π.μ. – 12:15΄ μ.μ. για τα κλασικά και 8:00΄ – 15:45΄ για τα ολοήμερα. Να μην εφαρμοστεί το 7 π.μ. – 8 π.μ.

¨    15 παιδιά ανά τάξη. Ίδρυση τάξεων ένταξης νηπίων ανά συγκρότημα και όσων ειδικών Νηπιαγωγείων χρειάζονται, για να απορροφηθούν όλα τα νήπια – προνήπια με ειδικές ανάγκες.

¨    Νομοθετική κατοχύρωση του ωραρίου της/του Νηπιαγωγού με βάση το αίτημα: Εξίσωση του ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών Π.Ε. με το ωράριο των εκπαιδευτικών της Δ.Ε.

¨    Μαζικοί διορισμοί Νηπιαγωγών μέσα από νέα ενιαία επετηρίδα. Κατάργηση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Κατάργηση των θεσμών των αναπληρωτών και ωρομισθίων και κάθε μορφής ελαστικής εργασίας. Πλήρη μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

¨     Όχι στη σχολειοποίηση-εντατικοποίηση της Π.Α., Θέλουμε Π.Α. που να απαντά ολοκληρωμένα στην ψυχοσωματική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών αυτής της ηλικίας καθώς και στην κοινωνικοποίησή τους.

¨    Το επίδομα θέσης των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων να είναι στο  ύψος του επιδόματος που παίρνει ο/η υποδιευθυντής/ια Δημοτικού.