ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ 77η Γ.Σ. ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

 

 

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Το νομοσχέδιο «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Αγωγής» ακολουθεί την πεπατημένη και στοχεύει να «διαχειριστεί», σε αρνητική κατεύθυνση, ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ, ΚΔΑΥ και με τους εργαζόμενους σε αυτά (εκπ/κούς και υπόλοιπο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό).

1.                   Είναι ένα κείμενο με ασάφειες και γενικολογίες, που αφήνει αρκετά ζητήματα να συγκεκριμενοποιηθούν με προεδρικά διατάγματα, φυσικά σε αντιδραστική κατεύθυνση.

2.                   Υλοποιεί την πολιτική της Ε.Ε. και επεκτείνει τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο χώρο της Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.). Π.χ. με τη μη πρόβλεψη της χρηματοδότησης, από τη μια αναιρεί την «υποχρεωτικότητα» και από την άλλη ανοίγει τις πόρτες της Δημόσιας Ειδικής Αγωγής στις επιχειρήσεις και τους «φιλανθρώπους», όπως έγινε στην Προσχολική Αγωγή και γίνεται και στην υπόλοιπη Δημόσια Εκπαίδευση.

3.                   Πατάει στους προηγούμενους αντιδραστικούς νόμους (2817/2000, 3194/2003…) και ολοκληρώνει τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού. Θεσμοθετεί την κατηγοριοποίηση και τον κατακερματισμό των εκπαιδευτικών.

4.                   Δεν αντιμετωπίζει ούτε στο ελάχιστο το σοβαρότατο ζήτημα του μεγάλου ποσοστού παιδιών που χρήζουν Ειδικής Αγωγής και αυτή τη στιγμή, είτε είναι εκτός εκπαίδευσης είτε δε δέχονται καμιά αγωγή.

5.                   Ενισχύει τον ιατρικό προσανατολισμό της Ε.Α. (αυτό φαίνεται και απ’ τη συνεχή χρήση του ιατρικού όρου «διαφοροδιάγνωση» και απ’ τις δύο νέες ειδικότητες στα ΚΕΔΔΥ).

6.                   Δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα της έγκαιρης παρέμβασης από τη βρεφική ηλικία και της συμβουλευτικής υποστήριξης. Αντίθετα διαιωνίζει τα προβλήματα των ΚΔΑΥ. Δεν ενισχύει τις υπηρεσίες διάγνωσης - αξιολόγησης - παρέμβασης - υποστήριξης στην Ε.Α., δεν παίρνει μέτρα για τη στελέχωσή τους από ειδικευμένο εκπαιδευτικό και άλλο προσωπικό (σχολικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.), δε μεριμνεί, ώστε αυτές να έχουν στενή συνεργασία με Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία και να παρέχουν και συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς, καθώς και κοινωνική, ψυχολογική υποστήριξη στα ΑμΕΑ.

7.                   Δεν ανοίγεται τέλος καμιά προοπτική για τη λύση του μεγάλου ζητήματος της απογραφής των ΑΜΕΑ, που θ’ αποτελούσε τη βάση για έναν σχεδιασμό αντιμετώπισης των προβλημάτων της Εκπαίδευσής τους.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους απορρίπτουμε το νομοσχέδιο και ζητάμε ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.

 

   Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους, ότι τα προβλήματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα προβλήματα των ΑμΕΑ συνολικά, δεν μπορούν να λυθούν με καλές προθέσεις, επιμέρους ρυθμίσεις και κυρίως απ’ αυτούς που με την πολιτική τους τα δημιουργούν.

Ο αγώνας για αποκλειστικά δημόσια, σύγχρονη ειδική αγωγή, που να καλλιεργεί την αγάπη για τη ζωή, να αναπτύσσει ολόπλευρα ικανότητες και ενδιαφέροντα των παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, να αγκαλιάζει όλες τις κατηγορίες, με βάση τις ιδιαιτερότητες, και να μπορεί να παρεμβαίνει ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις, συνδέεται με το γενικότερο αγώνα για μια άλλη πολιτική και εξουσία, που θα βάζει στο κέντρο της προσοχής της τον εργαζόμενο και τις ανάγκες του και θα έρχεται σε ρήξη με την πολιτική των μονοπωλίων και της ασυδοσίας της αγοράς.

 

Στόχοι του σ.κ. και υποχρέωση της πολιτείας για την Ειδική Αγωγή θα πρέπει να είναι:

 

¨             Η καθιέρωση αποκλειστικά Δημόσιας, Δωρεάν και Υποχρεωτικής Ειδικής Αγωγής για όλα τα ΑμΕΑ, για τα οποία πρέπει να γίνει άμεσα πλήρης απογραφή.

¨             Η κατάργηση των κάθε είδους ιδιωτικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, περίθαλψης και διαμονής.

¨             Κατάργηση των νόμων 2817/2000 και 3194/2003 και κάθε αντιδραστικού νομοθετήματος για την Ε.Α.

¨             Η γενναία αύξηση των κρατικών δαπανών για αποκλειστικά Δημόσια και δωρεάν Ε.Α. και υποχρεωτική επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση  των ΑμΕΑ.

¨             Θεσμοθέτηση Κέντρων έγκαιρης διεπιστημονικής διάγνωσης – αξιολόγησης – πρόληψης - παρέμβασης και συμβουλευτικής υποστήριξης, από τη βρεφική ηλικία, σε κάθε Δήμο – διαμέρισμα - Κοινότητα.

¨             Η πλήρης ένταξη όλων  των ΑμΕΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία από την Προσχολική Αγωγή ως την Επαγγελματική Εκπαίδευση και αποκατάσταση.

¨             Η ίδρυση όσων ΣΜΕΑ χρειάζονται και  τμημάτων ένταξης σε όλα τα σχολεία της χώρας. Η ένταξη στα κοινά σχολεία να γίνεται μόνο με επιστημονικά κριτήρια και με ανάλογα αντισταθμιστικά μέτρα.

¨             Ο διορισμός των εκπ/κών μέσα από ενιαία επετηρίδα και η ενιαία αντιμετώπισή τους, όχι κατηγοριοποίηση και κατακερματισμός. Διορισμός όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων και βοηθητικού προσωπικού. Πλήρης  μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

Μόνο ένα τέτοιο, αποκλειστικά Δημόσιο, Δωρεάν σύστημα Ειδικής Αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης για όλα τα ΑμΕΑ, θα καταργήσει τα ιδρύματα εγκλεισμού και απομόνωσης και θα λυτρώσει τα ίδια και τις οικογένειές τους από τον τιτάνιο αγώνα, την εκμετάλλευση, την περιθωριοποίηση και την αμάθεια.