ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ 77η Γ.Σ. ΔΟΕ

 

 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΣΥΝΘΗΚΗ

 

Στις 18 του Οκτώβρη του 2007 στη Λισσαβόνα, οι 27 αρχηγοί των κρατών - μελών της Ε.Ε. ενέκριναν ομόφωνα νέα Ευρωπαϊκή Συνθήκη, της Λισσαβόνας και της αντιδημοκρατικής διαδικασίας της.

Η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται με συνοπτικές διαδικασίες να επικυρώσει χωρίς να ούτε καν να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για τις συνέπειες που θα έχει η ζωή του από τη νέα αυτή Συνθήκη.

Το ίδιο έγινε και με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, το 1992, που αποτέλεσε τη μήτρα όλων των πολιτικών της Ε.Ε., με αρνητικές συνέπειες σε βάρος των λαών, μαζί και του ελληνικού, σε όλους τους τομείς της ζωής τους, συσσωρεύοντας προκλητικά κέρδη για το κεφάλαιο.

Με τη νέα Ευρωσυνθήκη ουσιαστικά επανέρχεται το Ευρωσύνταγμα, αφού έχουν το ίδιο περιεχόμενο και το οποίο δύο τουλάχιστον λαοί (Γάλλοι – Ολλανδοί) απέρριψαν με δημοψήφισμα πριν τρία χρόνια. Αυτό το καταψηφισμένο Ευρωσύνταγμα μετονομάστηκε Συνθήκη της Λισσαβόνας, για να παρακάμψουν τα δημοψηφίσματα, να φιμώσουν την αντίθεση των λαών στην Ευρωένωση και την ενίσχυση των εξουσιών της. Σύμφωνα με έρευνες, το 70% των λαών των πέντε μεγαλύτερων κρατών μελών της Ε.Ε. ζητάει δημοψήφισμα, ενώ το 8% δηλώνει πλήρη άγνοια για τη νέα Ευρωσυνθήκη. Η μεθόδευση παράκαμψης της θέλησης των λαών δείχνει περιφρόνηση της ετυμηγορίας τους.

 

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας, όπως και το Ευρωσύνταγμα:

 

Ø  Ενισχύει τα μιλιταριστικά χαρακτηριστικά, τις εξουσίες του Ύπατου Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική, το δικαίωμα των στρατιωτικών, αστυνομικών και πολιτικών επεμβάσεων σε κράτη - μέλη και σε τρίτες χώρες, τη στενότερη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ.

Ø  Περιορίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών – μελών, αναγνωρίζει την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου έναντι των εθνικών δικαίων.

Ø  Αναπτύσσει νέες πολιτικές εκμετάλλευσης των εργαζομένων και κατεδάφισης εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, βαθαίνοντας τον αντιλαϊκό δρόμο που άνοιξε το Μαάστριχτ, η Στρατηγική της Λισσαβόνας, η οδηγία «Μπολκενστάιν» και η «ευελφάλεια».

Ø  Καταργεί το βέτο σε 50 τομείς, σε όφελος των ισχυρών χωρών της Ευρωένωσης.

Ø  Ενισχύει αποφασιστικά τις αστυνομικές και κατασταλτικές εξουσίες σε κεντρικό επίπεδο και σε κάθε κράτος – μέλος χωριστά, στην κατεύθυνση δημιουργίας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής εσωτερικής τάξης και ασφάλειας.

Ø  Περιορίζει ασφυκτικά τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, προσθέτοντας στο υπάρχον «αντιτρομοκρατικό» πακέτο την καταπολέμηση των «ριζοσπαστικών» ιδεολογιών.

Για τους παραπάνω λόγους:

 

Η 77η Γ.Σ. της ΔΟΕ ζητάει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ώστε να δοθεί στον ελληνικό λαό, για μια φορά, η δυνατότητα να εκφράσει τη θέλησή του απέναντι στην Ε.Ε. και τη νέα Ευρωσυνθήκη.

O ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ! ΟΧΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΚΑΙ   ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΣΥΝΘΗΚΗ