ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ 77η Γ.Σ. ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μια πολιτική με βαθιές ταξικές προεκτάσεις

 

-Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αξιοποιώντας και τους αντιεκπαιδευτικούς νόμους του ΠΑΣΟΚ, προωθεί την αντιδραστική μεταρρύθμιση στην εκπ/ση, σύμφωνα με τις εντολές του κεφαλαίου και των πολιτικοκοινωνικών του οργανισμών.

 Η «αποκέντρωση» και τα συνοδευτικά της μέτρα (αξιολόγηση, ευέλικτη ζώνη – ευρωπαϊκά προγράμματα) σηματοδοτούν την εισβολή των επιχειρήσεων στο σχολείο αλλά και τη βαθύτερη ταξική διαφοροποίησή των σχολείων με τη μεταφορά σημαντικού μέρους της ευθύνης για τη χρηματοδότηση, το σχολικό πρόγραμμα, τη λειτουργία και το εκπαιδευτικό προσωπικό, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη σχολική μονάδα.

-«Σχολείο με μεγαλύτερη ευθύνη και ευελιξία στην οικονομική διαχείριση» λέει η ΝΔ, «εκπαιδευτική μονάδα με ευελιξία, λόγο και ευθύνη στη διαχείριση πόρων» λέει το ΠΑΣΟΚ!

Ο ΣΥΝ προτείνει  «ένα ευέλικτο, αποκεντρωμένο, δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα, που θα στηρίζεται στη λαϊκή συμμετοχή και στον κοινωνικό έλεγχο» και επιμένει να μην κατανοεί ότι η Τ.Α αποτελεί μηχανισμό του αστικού κράτους και δεν παρέχει καμιά δυνατότητα άμεσης παρέμβασης του λαού στην εξουσία και τη διοίκηση.

 

Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής προβάλλουν ήδη μπροστά μας.

Οι επιχειρήσεις, μπαίνουν ήδη στα σχολεία, αναλαμβάνουν εκπαιδευτικό έργο μέσα από τα προγράμματα των 8 επιχειρηματικών ομίλων και όχι μόνο, κατασκευάζουν σχολεία μέσα από τα ΣΔΙΤ με υπερδιπλάσιο αντίτιμο απ’ ότι κοστίζει στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και τα χρησιμοποιούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα κερδοσκοπώντας.

 ΝΔ, ΠΑΣΟΚ  και ΣΥΝ προωθούν την αποκέντρωση μέσα από το σχέδιο ¨Καποδίστριας¨  πιστοί στις εντολές της Ε.Ε. για την  αναδιάρθρωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, τα οποία πρέπει να υπηρετήσουν καλύτερα την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των ευρωπαϊκών μονοπωλίων!

 

Τεράστιες ευθύνες για όλα αυτά έχουν όλες εκείνες οι πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στηρίζουν τις πολιτικές προώθησης της αποκέντρωσης με ότι αυτό συνεπάγεται.

 


Αποκέντρωση σημαίνει :

§         Συγκάλυψη και μετάθεση των ευθυνών της κεντρικής κρατικής εξουσίας στις τοπικές κοινωνίες και τα περιφερειακά όργανα.

§         Ασφυκτικότερος έλεγχος του κράτους. Ο σχεδιαζόμενος ¨Καποδίστριας-2¨, θα οδηγήσει στη δημιουργία περιφερειακών «μικρών κρατών», παραρτημάτων του κεντρικού κράτους για την άμεση και άνιση κατανομή σε αυτά κοινοτικών κονδυλίων και την εμπλοκή του ιδιωτικού κεφαλαίου για πιο διαφοροποιημένη και ιδιωτικοποιημένη παροχή δημόσιων αγαθών και κατακτημένων δικαιωμάτων της παιδείας, υγείας και πρόνοιας με ευρύτερες εργασιακές ανατροπές και για μεγαλύτερη κερδοσκοπία.

§         Χαμηλότατη κρατική χρηματοδότηση στις περιφέρειες και επιπλέον φόρους στο λαό, παραπέρα ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση.

§         Διαφοροποίηση των προγραμμάτων και ταξική κατηγοριοποίηση της παιδείας, της υγείας και εξαθλίωση των μορφών απασχόλησης .

 

Παλεύουμε για την ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής και των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, μέσα από την ανειρήνευτη ταξική πάλη για μια άλλη παιδεία και κοινωνία.

 

Διεκδικούμε

v     Κατάργηση της ευέλικτης ζώνης, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και της αξιολόγησης.

v     Κατάργηση των νόμων 2218 και 2240/94 στο σύνολό τους

v     Ακύρωση στην πράξη της τροπολογίας για τα Νηπιαγωγεία- Δίχρονη Προσχολική Αγωγή

v     Έξω οι χορηγοί και οι επιχειρήσεις από τα σχολεία

v     Ενιαίο 12χρονο βασικό υποχρεωτικό σχολείο

v     Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του κρατικού προϋπολογισμού