ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ 77η Γ.Σ. ΔΟΕ

 

 

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ 132ο  ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ

 

Με δεδομένο ότι,

 

αν και υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών (Φ10/20/Γ1/708/7-9-1999), είναι τεράστια τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού, προσαρμοσμένων αναλυτικών προγραμμάτων, δωρεάν συγγραμμάτων και εξοπλισμού  / υποδομής και κυρίως της απαραίτητης κρατικής χρηματοδότησης και οργανωμένης διδακτικής παρέμβασης για τη στήριξη τέτοιων δράσεων. Δράσεις που πρέπει να είναι κεντρικά σχεδιασμένες, ώστε η εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών και η εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας και πολιτισμού να μην αποτελούν ¨ανοικτή δυνατότητα¨ μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων με συγκεκριμένο προσανατολισμό και ημερομηνία λήξης, ή αποτέλεσμα εθελοντικής εργασίας με χρηματοδότηση γονιών ή επιχορηγήσεις πάσης φύσεως φορέων.

 

Η αντισταθμιστική εκπαίδευση είναι υποχρέωση της πολιτείας και όχι της προσωπικής ευαισθησίας κάποιων εκπαιδευτικών μέσα από ¨ζώνες καινοτομίας ¨και της αγωνίας των γονιών των αλλοδαπών μαθητών για το αυτονόητο.

 

Απαιτούμε ολοκληρωμένη αντισταθμιστική εκπαίδευση και διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στα πλαίσια του Ενιαίου Δωρεάν Δημόσιου και Υποχρεωτικού Δωδεκάχρονου Σχολείου και Υποχρεωτικής Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής.

Στα πλαίσια αυτά εκφράζουμε την έμπρακτη συμπαράστασή μας στους διωκόμενους εκπαιδευτικούς.