ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΟΕ-ΟΛΜΕ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 78η Γ.Σ ΔΟΕ 2009

 

2007

2009

 

 

 

ΨΗΦΙΣΑΝ

60199

60410

ΕΓΚΥΡΑ

58067

57710

Αντιπρόσωποι

 

638

 

Ψήφοι

%

 

Ψήφοι

%

 

ψ/δ που στήριξε το ΠΑΜΕ

6021

10,37

 

6399

11,09

 

 

ΔΑΚΕ

20180

 

34,75

 

18788

32,56

 

ΠΑΣΚ

20915

 

36,02

 

21263

36,84

 

ΠΑΡΕΜΒ

4648

 

8,00

 

4579

7,93

 

ΣΥΝ

2224

 

3,83

 

2628

4,55

 

ΛΟΙΠΟΙ

3901

 

6,72

 

3879

6,72

 

 

Παρατηρήσεις: Ψήφισαν 638. Άκυρα-Λευκά:1. Τα ψ/δ που στήριξε το ΠΑΜΕ πήρε 54 για ΔΣ (1 έδρα) και ΑΔΕΔΥ. Οι Παρεμβάσεις στο Συνέδριο πήραν 63 ψήφους για το ΔΣ της ΔΟΕ (1 έδρα) και 54 για την ΑΔΕΔΥ. Η ΔΑΚΕ πήρε 224 για το ΔΣ (3 έδρες) και 228 για την ΑΔΕΔΥ. Η ΠΑΣΚ για το ΔΣ της ΔΟΕ 264 (4 έδρες)  και για την ΑΔΕΔΥ 259. Η Συνεργασία για το ΔΣ της ΔΟΕ 31 (καμία έδρα) και για την ΑΔΕΔΥ 40. Οι Αγωνιστικές Κινήσεις 2 ψήφους για ΔΣ και ΑΔΕΔΥ.

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 14Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 2009

 

2007

2009

 

 

 

ΨΗΦΙΣΑΝ

50056

52316

ΕΓΚΥΡΑ

47622

50527

Αντιπρόσωποι

 

525

 

Ψήφοι

%

 

Ψήφοι

%

 

ψ/δ που στήριξε το ΠΑΜΕ

5569

11,69

 

6291

12,45

 

 

ΔΑΚΕ

17047

 

35,8

 

16676

33

 

ΠΑΣΚ

12318

 

25,87

 

13144

26,01

 

ΣΥΝ

8562

 

17,98

 

8987

17,79

 

ΠΑΡΕΜΒ

4202

 

8,82

 

4482

8,97

 

ΛΟΙΠΟΙ

727

 

1,53

 

683

1,35

 

 

Παρατηρήσεις: Εκλέχθηκαν 525 αντιπρόσωποι, ψήφισαν 523, άκυρα:5. Τα ψ/δ που στήριξε το ΠΑΜΕ πήρε 56 ψήφους για ΔΣ  και μια έδρα και για ΑΔΕΔΥ 57 ψήφους. Η ΔΑΚΕ 180 ψήφους (4 έδρες) και για ΑΔΕΔΥ 180. Η ΠΑΣΚ 141 (3 έδρες) και για ΑΔΕΔΥ 144. Η Συνεργασία 90 (2 έδρες) και για ΑΔΕΔΥ 87. Οι Παρεμβάσεις 43 (1 έδρα) και για ΑΔΕΔΥ 44.