ΚΑΜΙΑ ΘΥΣΙΑ

ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ!

 

ü        Για να μην πληρώσει τα «σπασμένα» της πλουτοκρατίας και στην εκπαίδευση η λαϊκή οικογένεια!

ü        Για να ικανοποιηθούν τώρα οι διευρυμένες μορφωτικές ανάγκες των νέων!

ü        Απειθαρχία στο σχολείο της αγοράς.

 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ!

 

Δράση τώρα! Οργάνωση της πάλης για να μην περάσουν αυτά τα μέτρα στην πράξη!

¨        Πρόσθετοι μόνιμοι διορισμοί, με μοναδική προϋπόθεση το πτυχίο, που να καλύπτουν όλα τα κενά.

¨        Άρνηση διδασκαλίας σε 27άρια και 30άρια τμήματα. Κανένα τμήμα πάνω από 20 μαθητές.

¨        Άρνηση ανάληψης υποχρεωτικών υπερωριών, που σε αυτές τις συνθήκες σημαίνει αφαίρεση θέσεων εργασίας. Να αποτραπεί κάθε υπονόμευση των εργασιακών σχέσεων, του ωραρίου, των οργανικών θέσεων. Άρνηση υλοποίησης κυλιόμενων ωραρίων.

¨        Καμιά μετακίνηση εκπαιδευτικού από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια που συνοδεύεται από την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων. Κανένας συνάδελφος με μετακίνηση από Νομό σε Νομό και από Γραφείο Εκπαίδευσης σε Γραφείο Εκπαίδευσης. Συμπλήρωση ωραρίου στα πλαίσια του ίδιου Γραφείου Εκπαίδευσης. Καμία συζήτηση για διάθεση στην Α΄βάθμια χωρίς να καλυφθούν πρώτα όλα τα κενά και χωρίς αίτηση των συναδέλφων. Καμία υποχρεωτική μετακίνηση στα ΙΕΚ.

¨         Άρνηση διδασκαλίας στη “ζώνη της αγοράς” (ελεύθερη ζώνη) των 800 ολοήμερων πιλοτικών δημοτικών σχολείων.

¨        Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων σε ΠΕΚ, ΠΔΣ, βαθμολογικά κέντρα, υπερωρίες, οδοιπορικά, κ.α.

 

ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ