Τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των ειδικών σχολείων.

20/11/2007 16:39

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ KKE

    Προς τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

    Θέμα: Τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των ειδικών σχολείων. 

    Για μια ακόμη χρονιά τα ειδικά σχολεία και ιδιαίτερα στα λεγόμενα Ειδικά Εργαστήρια Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), λειτουργούν με τεράστια προβλήματα. Ενώ τα περισσότερα παιδιά με αναπηρίες είναι εκτός Ειδικής Αγωγής, την ίδια στιγμή τα ελάχιστα ειδικά σχολεία που υπάρχουν και οι τάξεις ένταξης έχουν τε­ρά­­­στιες ελλείψεις ειδικού επιστημονικού και υποστηρικτικού προσωπικού και υποδομών, μ’ αποτέλεσμα πολλά απ’ αυτά να υπολειτουργούν μετατρεπόμενα σε παιδοφυλακτήρια.

    Τα προβλήματα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. έχουν κυρίως να κάνουν α) με την ανυπαρξία οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και το καθεστώς των αναπληρωτών και των ωρομίσθιων που αποδεικνύεται - ιδιαίτερα στον χώρο της Ειδικής Αγωγής - ότι είναι πέρα για πέρα αντεργατικό για τους ίδιους τους εργαζόμενους και άκρως αντιπαιδα­γω­­­γικό, δρώντας κυριολεκτικά υπονομευτικά για αυτή καθ’ αυτή την ίδια την Ειδική Αγω­γή, που θέλει συγκεκριμένη ειδίκευση και προσωπικό δέσιμο με τους εκπαιδευόμε­νους, ενώ η εναλλαγή κάθε χρόνο των εκπαιδευτικών δε διασφαλίζει μία σταθερή λει­τουρ­γία και ένα προγραμματισμό των σχολικών μονάδων. β) Με την έλλειψη συγκεκριμέ­νων ανα­­λυ­τι­κών προγραμμάτων με τα ανάλογα τμήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης με βά­ση τις σύγχρονες κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνικής, σε συνδυασμό με την ανυ­παρ­ξία ανάλογου σχεδιασμού για την ένταξη των παιδιών αυτών στην παραγωγή έχει σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο των παιδιών ξανά στο σπίτι μετά την όποια εκπαίδευσή τους.

    ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ούτως ώστε:

    · άμεσα να διοριστούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ειδικό επιστημονικό προσωπικό και το ανάλογο βοηθητικό, με βάση τις ανάγκες σε όλα τα ειδικά σχολεία και τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ καθώς και για τη θέσπιση ειδικών αναλυτικών προγραμμάτων Ειδικής Επαγγελ­ματικής Εκπαίδευσης.

    · να διατεθούν όλες οι απαραίτητες πιστώσεις για να διασφαλιστεί μια συγκεκριμένη αναβάθμιση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και των ειδικών ΤΕΕ, στην κατεύθυνση μιας σύγχρονης και υψηλού επιπέδου, με δωρεάν υπηρεσίες δημόσιας ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες

    Η βουλευτής

    Βέρα Νικολαΐδου