1

Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,

τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155

e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr

Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Προβλήματα ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στην Ειδική Αγωγή.

 

Πολλά και οξυμμένα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στην Ειδική Αγωγή. Εντάσσεται αυτή η κατάσταση στη συνολικότερη εικόνα της Ειδικής Αγωγής. Έτσι, τα ειδικά σχολεία είναι σχεδόν ανύπαρκτα, τα τμήματα ένταξης ή τα ειδικά εργαστήρια έχουν ανεπαρκέστατες υποδομές και είναι χωρίς προσωπικό. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών με αναπηρίες βρίσκονται στα σπίτια τους ή αφημένα σε κάποιες τάξεις των κοινών σχολείων, όπου, εξαιτίας της έλλειψης ειδικής μέριμνας σε επίπεδο εκπαίδευσης και αγωγής, καταδικάζονται σε περιθωριοποίηση και παραμένουν για όλη τους τη ζωή σε απόλυτη εξάρτηση από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Πέρα από τα ψευτο-ανθρωπιστικά και φιλάνθρωπα κηρύγματα, η απαξίωση και αθλιότητα στους χώρους της πρόνοιας και της  ειδικής αγωγής αποκαλύπτουν και στον πιο δύσπιστο το πραγματικό πρόσωπο της κοινωνίας μας, μιας κοινωνίας που  απορρίπτει σαν ανεπιθύμητους όσους κρίνει «μη αποδοτικούς», όσους δηλαδή δεν μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στο σύστημα της οικονομικής εκμετάλλευσης.

Η κατάσταση στα ΚΕΔΥ δεν είναι διαφορετική. Τα προβλήματα υποστελέχωσης -με βάση ακόμα και τις λειψές οργανικές θέσεις που υπάρχουν και που σαφώς δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες- είναι πολλά.

Λείπουν: Ψυχολόγοι 60, Κοινωνικοί Λειτουργοί 67, Εργοθεραπευτές 65, Λογοθεραπευτές 58, Φυσικοθεραπευτές 27, Σχολικοί Νοσηλευτές 22, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 106, σύνολο 405 οργανικά κενά.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι τα εξής:

  1. Οι Αναπληρωτές Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, παρ΄ όλο που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς, όσον αφορά στη διαδικασία μονιμοποίησης και μοριοδότησή τους σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ.
  2. Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π) δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα (υπηρεσιακά, μισθολογικά), σε σχέση με τους υπόλοιπους Εκπαιδευτικούς ΔΕ.
    Δεν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής του Ε.Ε.Π σε προγράμματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, Δια Βίου Επιμόρφωσης, Επιμόρφωσης ΤΠΕ, δυνατότητα την οποία έχουν οι υπόλοιποι Εκπαιδευτικοί.
  3. Το Ε.Ε.Π. δεν έχει Παιδαγωγική και Επιστημονική Καθοδήγηση, αφού ακόμη δεν έχουν συσταθεί θέσεις Συμβούλων Ειδικοτήτων όπως προβλέπει ο ν. 3699/08 και ούτε έχει στελεχωθεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τις αντίστοιχες ειδικότητες.

Για να λυθούν τα συνολικότερα προβλήματα της ειδικής αγωγής χρειάζεται ανάμεσα στα άλλα:

  1. Καθιέρωση της ειδικής αγωγής ως υποχρεωτικής και αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν από την ηλικία των 3 χρόνων, με λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε οι οικογένειες των Αμεα και των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες να μη χρειάζεται να καταβάλουν ούτε € για τη διάγνωση, αξιολόγηση, συμβουλευτική και  αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών τους.  Κατάργηση των κάθε είδους ιδιωτικών μονάδων ειδικής αγωγής, περίθαλψης και διαμονής και μετατροπή τους σε Δημόσιες, παύση της όποιας απόπειρας ιδιωτικοποίησης των υπαρχόντων κρατικών δομών.  Κατάργηση των «αστικών εταιρειών» που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια με κοινοτική χρηματοδότηση στο χώρο της Επαγγελματικής  Κατάρτισης και της Ειδικής Αγωγής λειτουργώντας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και υποκαθιστώντας με φτηνές και υποβαθμισμένες υπηρεσίες τις πραγματικές ανάγκες για δημόσια και υψηλής στάθμης ειδική αγωγή και επαγγελματική εκπαίδευση.
  2. Καταγραφή των ΑμΕΑ και των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την οργάνωση κεντρικού κρατικού φορέα μελέτης-έρευνας των αναγκών, των ειδικών προβλημάτων, των μεθόδων και των μέσων αντιμετώπισης των διαφόρων ομάδων ΑμΕΑ και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  3. Θεσμοθέτηση Κέντρων έγκυρης διεπιστημονικής διάγνωσης-αξιολόγησης, πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης από τη βρεφική ηλικία και συμβουλευτικής υποστήριξης σε κάθε Δήμο, δημοτικό διαμέρισμα και Κοινότητα. Τα Κέντρα αυτά θα πρέπει να στελεχωθούν με τον απαιτούμενο αριθμό σχολικών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολιάτρων και γιατρών όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων καθώς και ειδικευμένο εκπαιδευτικό και άλλο βοηθητικό προσωπικό, με σταθερή σχέση εργασίας και πλήρη μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα. Να έχουν στενή συνεργασία με τα σχολεία, τα Κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι πρόληψης και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των προβλημάτων. Να οργανώνουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα (τάξεις ένταξης) για τις διάφορες κατηγορίες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο επίπεδο του Δήμου.  Να παρέχουν ταυτόχρονα και συμβουλευτική υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς των κοινών σχολείων, στους γονείς, καθώς και κοινωνική, ψυχολογική, ιατρική κ.ά., υποστήριξη σε όλα τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  4. Άμεση εξασφάλιση του αναγκαίου ειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού με την  ίδρυση  νέων τμημάτων Ειδικής Αγωγής και ένταξη των υπαρχόντων στο πλαίσιο Ενιαίων Παιδαγωγικών Σχολών που πρέπει να δημιουργηθούν στα ΑΕΙ για την ενιαία και ολοκληρωμένη  εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέσα από τμήματα διαφόρων ειδικοτήτων. Θεσμοθέτηση της περιοδικής επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του διδακτικού-επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού σε θέματα Ειδικής Αγωγής, σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

 

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η κ. Υπουργός,

-Αν προτίθεται να μονιμοποιήσει άμεσα όλους τους συμβασιούχους στην Ειδική Αγωγή και να προχωρήσει άμεσα σε μόνιμους διορισμούς ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

-Αν προτίθεται να προωθήσει άμεσα όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις οι οποίες θα άρουν τις υπάρχουσες ανισότητες και αντινομίες και θα εγκαθιδρύσουν και θα διασφαλίσουν την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μέσα στην Εκπαιδευτική Κοινότητα, καθώς και την ουσιαστική αξιοποίησή του.

 

Οι βουλευτές

 

Θανάσης Παφίλης

Σπύρος Χαλβατζής

Γιάννης Ζιώγας

Κώστας Καζάκος

Νίκος Παπακωνσταντίνου