Σχόλιο για τη συνέντευξη της Άν. Διαμαντοπούλου

 

 

 

www.edupame.gr

 

1. Για τη μείωση της διδακτέας ύλης. Η μείωση της ύλης κατά μέσο όρο 20% στην Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού, στο Γυμνάσιο και Λύκειο, σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία, Πληροφορική, Τεχνολογία, προάγει την αμορφωσιά για τα παιδιά του λαού.

Τα μαθήματα αυτά παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, αφού δίνουν στο μαθητή το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο για την κατανόηση των νόμων της εξέλιξης και της κίνησης της ύλης στο σύνολό της.

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στις βασικές κατευθύνσεις της ΕΕ, έχουν αντιδραστικό χαρακτήρα ως προς το περιεχόμενο της παιδαγωγικής, φιλοσοφικής και διδακτικής τους θεώρησης, επεκτείνουν τη διαθεματικότητα και την αντιεπιστημονικότητα. Θυμίζουμε ότι η «μείωση της ύλης» έχει παρελθόν…Όσες φορές επιχειρήθηκε (Αρσένης, Κουτσίκου) είχε σαν αποτέλεσμα να ρίξει το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών.

Πραγματικός εξορθολογισμός της ύλης χωρίς να χάνεται η επιστημονικότητα και η διαλεκτική ενότητα εννοιών και νόμων σημαίνει ότι πρέπει να φτιαχθούν βιβλία και αναλυτικά προγράμματα που θα επικεντρωθούν στα πιο ουσιαστικά και ανθεκτικά στοιχεία της γνώσης, στις αρχές και τους νόμους που διέπουν την εξέλιξη  της φύσης και της κοινωνίας.

 

2. Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έκανε σαφές ότι η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού θα αφορά κυρίως «τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του νέου σχολείου». Είναι σαφές ότι η «επιμόρφωσή τους» επιβάλλει έναν αντιδραστικό ρόλο για τον εκπαιδευτικό. Επιβάλλουν στον εκπαιδευτικό το ρόλο του «γραναζιού» στο εκπαιδευτικό σύστημα, επιδιώκουν να τον καταστήσουν «ενεργητικό παπαγαλάκι» της κυρίαρχης ιδεολογίας είτε με το καλό είτε με το…στανιό. Γι’ αυτό φτιάχνουν και το «στρατό τους», το σώμα των extra αμειβομένων πραιτωριανών τους.

 

3. Για τα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία. Η Υπουργός Παιδείας εξήγγειλε τη λειτουργία 800 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων. Το υποχρεωτικό πρόγραμμα σε αυτά τροποποιείται και οι διδακτικές ώρες αυξάνονται από 25 σε 35 για την Α΄και Β΄τάξη, από 30 σε 35 για την Γ΄ και Δ΄ τάξη και από 32 σε 35 για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην προαιρετική ζώνη (μετά τις 2 το μεσημέρι) τα γνωστικά αντικείμενα της «δίωρης απογευματινής απασχόλησης» θα καθορίζονται από το σύλλογο διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή, «ο οποίος θα συνυπολογίζει τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας (ενδιαφέροντα μαθητών, μαθησιακό επίπεδο, προτιμήσεις γονέων, ευελιξία στις ώρες αποχώρησης των μαθητών, υλικοτεχνική υποδομή, πλεονάζουσες ώρες)». Γίνεται φανερό λοιπόν ότι το ολοήμερο που μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως «παιδικό πάρκινγκ», τώρα σηματοδοτεί την έναρξη στη διαφοροποίηση του σχολικού προγράμματος, του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος, αφού το πρόγραμμα θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε σχολείου και αυτό από μόνο του συνιστά διαφοροποίηση. Επιπλέον, κανείς δεν αποκλείει ότι σε αυτές τις ώρες θα «προσφερθούν» να συμμετάσχουν και οι επιχειρήσεις για να ...ενισχύσουν το πρόγραμμα.

4. Για τη Γλώσσα. Το «ενδιαφέρον» της κ.Υπουργού για την προώθηση και τη στήριξη της ελληνικής γλώσσας είναι υποκριτικό αρκεί να σκεφθεί κανείς μόνο αυτό: ότι στο Δημοτικό η διδασκαλία της γραμματικής έχει καταργηθεί!

 

Αθήνα 28 Μάη 2010