Ε.Σ.Α.Κ.-Δ.Ε.Ε. (Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα Εκπαιδευτικών) Πιερίας

 

 «Δια βίου μάθηση»

 

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι ο νέος τίτλος του υπουργείου Παιδείας. Η προσθήκη των τριών λέξεων, φυσικά, δεν είναι τυχαία. Η διά βίου μάθηση είναι η κεντρική πολιτική αντίληψη της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την Παιδεία, αλλά και για τη διαμόρφωση του αυριανού εργαζόμενου.

   Η περί ης ο λόγος μάθηση δεν είναι κάτι καινούριο, υπήρχε στην πολιτική «γραμμή» τόσο της κυβέρνησης της ΝΔ όσο και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ακριβώς γιατί είναι συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ, την οποία ασπάζονται και συναποφασίζουν τα δύο κόμματα.

   Οι λέξεις που προστέθηκαν στον τίτλο του υπουργείου δεν κομίζουν κάτι καινούριο, αλλά αποτελούν συνέχιση και ενίσχυση των προηγούμενων μέτρων στην Παιδεία και στην Εργασία. Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμα του για τη «δια βίου μάθηση για τον πολίτη και τον εργαζόμενο»:

Έτσι και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με αυτές τις θέσεις της, εξειδικεύει τις κατευθύνσεις της ΕΕ που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  με αριθμό «COM(2009)257 τελικό». Ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται σ’ αυτό ότι «οι προσωρινές βραχύχρονες εργασιακές ρυθμίσεις (stage,συμβάσεις κάθε είδους και γενικά κάθε μορφής ελαστική σχέση εργασίας) έχουν αποβεί αποτελεσματικές, ειδικά αν συνοδεύονται από κατάρτιση»(=δια βίου μάθηση). Επίσης, ότι «αποτελούν σημαντική παράμετρο των αρχών της Ε.Ε. για ευελιξία» (εννοεί στην εργασία). Επιπλέον αναφέρεται πως «η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να συνδεθούν ακόμη περισσότερο με τις ανάγκες της αγοράς», δηλαδή με τις ανάγκες του κεφαλαίου. Τέλος επισημαίνεται ότι «οι νέοι χρειάζεται να έχουν τις σωστές δεξιότητες (όχι μόρφωση υψηλού επιπέδου), προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις σημερινές ευκαιρίες απασχόλησης (όχι του δικαιώματος για μόνιμη και σταθερή εργασία), ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται σε μια γρήγορη αγορά εργασίας», της οποίας οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό μεταβάλλονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και όπου, με τις ευλογίες του ΠΑΣΟΚ  και της ΝΔ και με τις υπογραφές του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, ισχύουν μισθοί πείνας.

Επομένως, με την προσθήκη αυτή η ηγεσία του υπουργείου, χωρίς ντροπή, λέει σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ότι αυτό που την ενδιαφέρει δεν είναι η παροχή μόρφωσης υψηλού επιπέδου, αλλά τουναντίον κατάρτιση και ημιμάθεια. Επίσης, στα ενδιαφέροντα και τους σχεδιασμούς της είναι η προετοιμασία αυριανών εργαζόμενων προσαρμοσμένων στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, όπως αυτές που ψήφισαν Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ, ΠΑ.ΣΟ.Κ και Ν.Δ., η προετοιμασία εργαζόμενων που θα αμείβονται με εξευτελιστικούς μισθούς.

Γι’ αυτό καλούμε  τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, που είναι οι αυριανοί εργαζόμενοι, να μη δείξουν καμιά ανοχή σε τέτοιες πολιτικές που υποβαθμίζουν την εκπαίδευση, να διεκδικήσουν υψηλού επιπέδου μόρφωση που θα παρέχεται από το Ενιαίο Δωδεκάχρονο σχολείο, τη Μεταλυκειακή Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση. Να διεκδικήσουμε μόνιμη και σταθερή εργασία και αξιοπρεπείς μισθούς.

                                                                                                                         Ε.Σ.Α.Κ-Δ.Ε.Ε. Πιερίας

                                                                                                      http://www.esakdeepier.gr