ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Νο 10
 

 

 

 

 

 


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

για τη συνδικαλιστική χρονιά 2004-2005

 

 

            Συνάδελφοι -ισσες,

            Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου μας (άρθρο 14) το Δ.Σ. υποβάλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έκθεση πεπραγμένων της θητείας του, κάνοντας έτσι μια αναφορά στη δράση του Δ.Σ. για τη συνδικαλιστική χρονιά 2004-2005.

            Κύριος στόχος της είναι να συμβάλει μέσα από την αναφορά της στα σημαντικότερα γεγονότα που οριοθέτησαν τη δράση του Συλλόγου τη χρονιά αυτή, στην κατανόηση των ευρύτερων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών και διεργασιών που αναπόφευκτα επηρέασαν τη δράση του κινήματός μας, καθώς και στην κατανόηση των επιμέρους παραμέτρων στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματός μας, που διαμόρφωσαν τη συνολική δυναμική του με τα όποια θετικά ή αρνητικά παρεπόμενα.

            Μία έκθεση πεπραγμένων οφείλει να εξετάζει σφαιρικά και πολύπλευρα όλα τα γεγονότα, να εισέρχεται στο βάθος των πραγμάτων, να επιχειρεί την εξαγωγή επωφελών για την πορεία του συλλόγου συμπερασμάτων, να ενισχύει την αποτελεσματικότητα, να χαράσσει προοπτικές και με την αξιοποίηση της κεκτημένης εμπειρίας να διατηρεί ζωντανή και πάντα επίκαιρη τη συνδικαλιστική λειτουργία και δράση, να ανοίγει νέους δρόμους για το συνδικαλιστικό κίνημα.

            Φιλοδοξούμε αυτές οι εισαγωγικές παρατηρήσεις, να αποτελέσουν την αναγκαία συνθήκη, αλλά και προϋπόθεση για την πληρέστερη κατανόηση, όλων όσων στη συνέχεια εκτίθενται.

 

Η Συγκρότηση του Δ.Σ. του Συλλόγου

 

            Στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (11/11/2004) οι παρατάξεις που σύμφωνα με το καταστατικό υπέβαλαν υποψηφιότητα πήραν:

 

ΕΣΑΚ - ΔΕΕ

4 έδρες

(243 ψήφους)

 

ΔΑΚΕ Π.Ε.

3 έδρες

(152 ψήφους)

 

ΠΑΣΚ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

2 έδρες

(143 ψήφους)

 

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

2 έδρες

 

(90 ψήφους)

 

Α.Σ.Ε.

-

(44 ψήφους)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 19-11-2004 και εξέλεξε από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία:

 

ΠΡΟΕΔΡΟ

:

Παπλωματά Κων/νο (ΕΣΑΚ-ΔΕΕ)

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ

:

Σταυρόπουλο Λεωνίδα (ΔΑΚΕ)

 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

:

Στάμο Αδάμ (ΠΑΣΚ)

 

ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

:

Καπράνα Ζήση (Αυτ. Παρέμβαση)

 

ΤΑΜΙΑ

:

Παναγιωτοπούλου Βασιλική (ΕΣΑΚ-ΔΕΕ)

 

 

 

 

 

ΜΕΛΗ

:

Αραμπατζή Ελένη (ΕΣΑΚ-ΔΕΕ)

 

 

 

Χαϊντούτης Ηλίας (ΕΣΑΚ-ΔΕΕ)

 

 

 

Ξέρας Δημήτρης (ΔΑΚΕ)

 

 

 

Αποστολίδης Θεόφιλος (ΔΑΚΕ)

 

 

 

Σαρακηνού Ελένη (ΠΑΣΚ)

 

 

 

Ρήγας Παναγιώτης (Αυτ. Παρέμβαση)

 

 

 

Α)

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ - ΕΝΩΤΙΚΑ - ΤΑΞΙΚΑ

·         Καθιέρωση του ενιαίου 12χρονου βασικού υποχρεωτικού σχολείου για όλα τα παιδιά. Σχολείο που θα καλύπτει το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών, χωρίς να καταφεύγουν οι γονείς και οι μαθητές σε κάθε είδους παραπαιδεία. Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά. Κατάργηση των ν.2525 και 2640.

·         Αντικατάσταση του «ολοήμερου» παιδοφυλακτήριου από σχολείο που θα ολοκληρώνει τη διαπαιδαγωγητική εργασία του, χωρίς ανάγκη πρόσθετων μαθημάτων και θα οργανώνει τη διανοητική, συναισθηματική και κοινωνική ζωή των μαθητών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

·         Απορρίπτουμε κάθε αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας, γιατί οδηγεί στον αυταρχισμό, στην ιδεολογική χειραγώγηση, στη λειτουργία του σχολείου με βάση τις ανάγκες και τους όρους της αγοράς και στην ταξική κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων.

·         Κατάργηση του ν. 2986 και ακύρωση της αξιολόγησης στην πράξη. Κανείς αξιολογητής στην τάξη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

·         Γνήσιες και ουσιαστικές Σ.Σ.Ε. για όλα τα επίπεδα. Κατάργηση του ν. 2738.

·         Αυξήσεις 35% στο σύνολο των αποδοχών από 1/1/2003. Ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό. Όχι στο νέο Μισθολόγιο της λιτότητας και του αυταρχισμού.

·         15% του κρατικού προϋπολογισμού στην παιδεία.

·         Αφορολόγητο όριο ο μισθός του νεοδιόριστου.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

·         Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη. Όχι στη σύνδεση του μισθού με το βαθμό και την παραγωγικότητα.

·         Απορρίπτουμε κάθε μορφή μερικής απασχόλησης. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.

·         Να αποσυρθεί η εγκύκλιος και να καταργηθεί τώρα η διάταξη για την μετακίνηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών εκτός ΠΥΣΠΕ και εντός της Περιφέρειας.

·         Κατάργηση τώρα του θεσμού του ωρομισθίου.

·         20 μαθητές ανά τμήμα. Κατάργηση διπλοβάρδιας.

·         Κατάργηση του Καθηκοντολογίου. Δημοκρατική - συλλογική λειτουργία του σχολείου.

·         Όχι στην υπερωριακή απασχόληση και την παραμονή στο σχολείο πέρα από το διδακτικό ωράριο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

·         Κ. Α. σύστημα δημόσιο, καθολικό, υποχρεωτικό για όλους, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των εργαζομένων, των ανέργων, των υποαπασχολούμενων και κάθε προστατευόμενου μέλους της οικογένειας. Πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη (οδοντιατρικά, γυαλιά κλπ.).

·         Πλήρη σύνταξη (30/30) στα 30 χρόνια δουλειάς και στο 80% του τελευταίου μισθού. Συνταξιοδότηση σε περίπτωση ανικανότητας ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας. Μείωση των εισφορών των εργαζομένων στην προοπτική της κατάργησής τους. Προστασία της μητρότητας.

·         Κατάργηση αντιασφαλιστικών νόμων. Όχι στα επαγγελματικά ταμεία. Να μη θιγεί η επικουρική σύνταξη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

·         Δημιουργία παιδαγωγικών πανεπιστημιακών σχολών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

·         Ετήσια περιοδική επιμόρφωση στα πανεπιστήμια, σε πανεπιστημιακά τμήματα επιμόρφωσης  (τουλάχιστον 6.000 ετησίως) με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

·         Επαναφορά της επετηρίδας και μαζικοί διορισμοί απ’ αυτήν. Κάλυψη τώρα όλων των κενών.

·         Κατάργηση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και των πρόσθετων κριτηρίων.

·         Πλήρη εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές για όλους τους μήνες του χρόνου και με βάση το σύνολο της προϋπηρεσίας τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Απαιτείται άμεσα, μέσα από μαζικές διαδικασίες, να επιχειρήσουμε ένα νέο αγωνιστικό ξεκίνημα, με αναμορφωμένο διεκδικητικό πλαίσιο, με ανεβασμένες μορφές πάλης, μέσα από μετωπικές συσπειρώσεις, να οργανώσουμε συλλογικά την αντίσταση, τον αγώνα, να διεκδικήσουμε λύσεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Προτείνουμε:

1.   Καμπάνια ενημέρωσης των μαθητών, των γονέων, των εργαζομένων για το βάθος, την ένταση και τη στόχευση των αναδιαρθρώσεων, τις επιπτώσεις στο σχολείο και τη μόρφωση των μαθητών.

2.   Αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε τοπικό επίπεδο, μαζί με μαθητές, γονείς, εργαζόμενους, Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαϊκούς φορείς. Μέτωπο για την Παιδεία των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, δράση για την αποτροπή εφαρμογής των αντιεκπαιδευτικών επιλογών με το πολύμορφο μπλοκάρισμά τους σε τοπικό επίπεδο.

Μόνο ο αγώνας διάρκειας, στη βάση ενός πλαισίου διεκδίκησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, μέσα από ένα πλατύ - δυναμικό λαϊκό μέτωπο για την Παιδεία, με κυρίαρχο τον ταξικό του προσανατολισμό, μπορεί να αποτελέσει διέξοδο νίκης.

 

 

 

Β)

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΡΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

 

21/11

Συμμετοχή του Συλλόγου στην εκδήλωση για την 62η επέτειο από την ανατίναξη της γέφυρας στο Γοργοπόταμο.

24/11

Συμμετοχή στην εκδήλωση στο ΚΥΒΕ που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Περιστερίου και ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος για το Ποικίλον Όρος.

26/11

Συνάντηση με το Σύλλογο Διδασκόντων, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του 28ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου με θέμα το Κτιριακό.

29/11

Συνάντηση με τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. της Γ΄ Δ/νσης στα γραφεία του Συλλόγου.

29/11

Συμμετοχή στη συνάντηση μαζικών φορέων για το Ποικίλον Όρος.

30/11

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση των γονιών του 28ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου.

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

 

10/12

Συμμετοχή στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο.

15/12

Συμμετοχή στο συλλαλητήριο που συνδιοργάνωσαν ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ κατά της λιτότητας, της ακρίβειας, της ανεργίας και των απολύσεων.

15/12

Πραγματοποίηση συνάντησης των Δ.Σ. Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. της Γ΄ Αθήνας και άλλων περιοχών του λεκανοπεδίου με τον Περιφερειάρχη εκπαίδευσης.

17/12

Συνάντηση με τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Περιστερίου στα γραφεία του Συλλόγου.

22/12

Παράσταση διαμαρτυρίας στον προϊστάμενο του Γ΄ Γραφείου της Γ΄ Δ/νσης μαζί με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Περιστερίου.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

 

16/1

Πραγματοποίηση χοροεσπερίδας στο κέντρο «ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ».

20/1

Πραγματοποίηση συνάντησης με τους συναδέλφους ωρομίσθιους και αναπληρωτές στα γραφεία του Συλλόγου.

21/1

Συμμετοχή στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο.

22/1

Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά των μελών του Συλλόγου.

31/1

Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του Συλλόγου με θέμα «Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Συμμετοχή στην κοπή πίτας του Συνδέσμου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α.

Συμμετοχή στην κοπή πίτας του Παραρτήματος Εθνικής Αντίστασης και των Απογόνων και Φίλων της Εθνικής Αντίστασης.

Συμμετοχή στην κοπή πίτας των Δημοτικών Παρατάξεων «Πρωτοβουλία Αγωνιστικής Συμπαράταξης», «Ανάπλαση», «Δύναμη Ανανέωσης και Δημιουργίας».

Συμμετοχή στην κοπή πίτας του Συλλόγου Πολυτέκνων Περιστερίου.

Συμμετοχή στα εγκαίνια της Έκθεσης «Ελαίας Εγκώμιον» στο ΚΥΒΕ που διοργάνωσε ο Δήμος Περιστερίου.

Συμμετοχή στο ετήσιο μνημόσυνο του συναδέλφου Κοτσαρίδα Σωτήρη.

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

 

3/2

Συμμετοχή στην ημερίδα που διοργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος της 36ης Περιφέρειας Π.Ε. Αθηνών Κα Καλογρίδη Σοφία με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης».

14/2

Συνάντηση με τους συναδέλφους των Τμημάτων Ένταξης στα γραφεία του Συλλόγου με θέμα τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

16/2

Συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 21ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Περιστερίου, με αφορμή τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.

18/2

Συμμετοχή στην Παιδαγωγική Ημερίδα που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. της 33ης Περιφέρειας Αθηνών με θέμα: «Προβλήματα Συμπεριφοράς Μαθητών Δημοτικού Σχολείου και ψυχοπαιδαγωγικές στρατηγικές αντιμετώπισής τους».

22/2

Ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας από το Σύλλογο στους λαούς της Ν.Α. Ασίας και της Αφρικής που επλήγησαν από το Τσουνάμι, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Δημοτικές Αρχές  Περιστερίου και Νίκαιας και τις οργανώσεις ΕΕΔΥΕ και «Κοινωνική Αλληλεγγύη» κατόπιν συνεννόησης με τις περισσότερες αντίστοιχες πρεσβείες των χωρών της Ν.Α. Ασίας και της Αφρικής.

25/2

Συμμετοχή στην κινητοποίηση στο ΥΠΕΠΘ των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων.

27/2

Συμμετοχή στην κοπή πίτας της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

28/2

Συμμετοχή στη συγκέντρωση για το Ποικίλον Όρος.

28/2

Συμμετοχή στην ημερίδα που διοργάνωσε η ΔΟΕ στη Χαλκίδα με θέμα «Το παρόν και το μέλλον της Προσχολικής Αγωγής - Τα ιδιαίτερα προβλήματα των Νηπιαγωγών στο χώρο της εκπαίδευσης».

Συμμετοχή στην κοπή πίτας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 19ου Δημοτικού Σχολείου.

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

 

7/3

Συμμετοχή στη συγκέντρωση και στην πορεία διαμαρτυρίας των εργαζομένων στην καθαριότητα των Δημόσιων Σχολείων.

16/3

Συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Συλλόγου για την παρουσίαση των θέσεών του για μια σύγχρονη Ειδική Αγωγή.

18/3

Συμμετοχή στην αντιιμπεριαλιστική, αντιπολεμική συγκέντρωση της ΕΕΔΥΕ, των επιτροπών ειρήνης και των άλλων μαζικών και κοινωνικών οργανώσεων.

20/3

Συμμετοχή στην Παγκρήτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας στα πλαίσια του 10ήμερου Ειρήνης και τον γιορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΕΕΔΥΕ.

20/3

Συμμετοχή στο γιορτασμό της επετείου του Κιλελέρ.

24/3

Κατάθεση στεφάνου.

Χαιρετισμός στη συνέλευση των αντιπροσώπων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Περιστερίου.

Συμμετοχή στη χοροεσπερίδα που διοργάνωσε η Δημοτική Παράταξη «Πρωτοβουλία Αγωνιστικής Συμπαράταξης».

Συνάντηση με το νέο Αντιδήμαρχο, υπεύθυνο για τα θέματα Παιδείας Κο Αρβανίτη Θεόδωρο όπου και κατατέθηκε το διεκδικητικό πλαίσιο του Συλλόγου.

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005

 

1/4

Συμμετοχή στην εκδήλωση για τα 60 χρόνια της Ημέρας της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών στο «ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» - Έκθεση ζωγραφικής του αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Γιώργου Φαρσακίδη και διάθεση καρτών του ζωγράφου με θέμα «Παιδί και Ειρήνη» προσφορά του Συλλόγου.

11/4

Συμμετοχή στη θεατρική παράσταση αφιερωμένη στον Μπέρτολντ Μπρεχτ, που παρουσίασε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, στο θέατρο «Τζένη Καρέζη» στα πλαίσια των 50 χρόνων της ΕΕΔΥΕ (Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη).

13/4

Πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα «Παιδεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

13/4

Συνδιοργάνωση ποδοσφαιρικής συνάντησης  με το Σύλλογο Διδασκόντων του 33ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, προς τιμή του εκλιπόντος συναδέλφου μας Φιλίππου Σπύρου.

15-17/4

Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Παιδαγωγικό Συνέδριο στο Ρέθυμνο Κρήτης με θέμα: «Εκπαίδευση και Κοινωνία στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδαγωγικά Τμήματα, 20 χρόνια μετά».

15-17/4

Χαιρετισμός στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσικής Αγωγής στην Αθήνα με θέμα: «Η αναγκαιότητα της συστηματικής διδασκαλίας της μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μεθοδολογικές και βιωματικές προσεγγίσεις των τάξεων από την Α έως και την ΣΤ Δημοτικού.»

24/4

Συμμετοχή στην πρεμιέρα της μουσικοθεατρικής παράστασης Ελλήνων και ξένων ποιητών που συνδιοργανώθηκε από το Πνευματικό Κέντρο και τους μαθητές της Πειραματικής Θεατρικής Σκηνής.

 

ΜΑΙΟΣ 2005

 

4-5/5

Συμμετοχή στο 19ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΔΟΕ-ΠΟΕΔ που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Νάπα-Αμμοχώστου της Κύπρου με θέμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Οικογένεια, Γονείς, Εκπαιδευτικοί, Σχολικές Επιτροπές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζί στον αγώνα για ποιοτική αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

12/5

Πραγματοποίηση σύσκεψης συλλόγων Π.Ε. του Λεκανοπεδίου με θέμα την συμμετοχή των ωρομισθίων συναδέλφων, με πλήρη δικαιώματα, στις διαδικασίες του σ.κ.

15/5

Συμμετοχή στη Μαραθώνια πορεία ειρήνης.

15/5

Συμμετοχή στην 64η επέτειο της «ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Κρητών Περιστερίου.

18/5

Συμμετοχή στην 4η Διαδημοτική Έκθεση Εικαστικών Τεχνών Δ. Αθήνας που διοργανώθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δ. Αθήνας.

18/5

Συμμετοχή στην εκδήλωση για την Παιδεία που διοργανώθηκε από τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Ανθούπολης.

23/5

Συμμετοχή στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Περιβαλλοντικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Περιστερίου με θέμα την επέκταση του Πολεοδομικού Σχεδίου Περιστερίου.

23/5

Συμμετοχή στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αιγάλεω, αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο.

Συμμετοχή στον ποδοσφαιρικό αγώνα που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 27ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου με στόχο την ενίσχυση των χωριών SOS.

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

 

6/6

Εκδήλωση προς τιμήν των συναδέλφων μελών του Συλλόγου που συνταξιοδοτήθηκαν την τελευταία διετία.

10/6

Παράσταση διαμαρτυρίας στον Αντιδήμαρχο υπεύθυνο για τα θέματα Παιδείας στο γραφείο του στην Ξυλοτεχνία.

27/6

Οκταήμερη εκδρομή του Συλλόγου στην Ιταλία.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

 

16/10

Συμμετοχή στην κινητοποίηση που διοργάνωσε η Διαδημοτική Επιτροπή στη Ζοφριά για τη λυματολάσπη και το κλείσιμο της χωματερής των Λιοσίων.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

 

2/11

Συμμετοχή στην πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών που διοργάνωσε η Διαδημοτική Επιτροπή για τη λυματολάσπη και το κλείσιμο της χωματερής των Λιοσίων

12/11

Συμμετοχή του Συλλόγου στο Πανελλαδικό Πανεργατικό Συλλαλητήριο που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ.

17/11

Συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου.

 

 

 

 

Γ)

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

 

·         Για την κατάργηση των γεωγραφικών ορίων των νηπιαγωγείων.

·         Για τα εκπαιδευτικά κενά.

·         Για τα πολυπληθή τμήματα.

·         Για τα νηπιαγωγεία.

·         Για τα Ολοήμερα σχολεία.

·         Για τάξεις Υποδοχής - Τμήματα Ένταξης - Ενισχυτική διδασκαλία.

·         Για τον υποβιβασμό των σχολείων.

·         Για τους αναπληρωτές.

·         Για τους ωρομίσθιους.

·         Για τις υπερωρίες.

·         Για τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.

·         Για το ωράριο των εκπαιδευτικών.

·         Για τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών.

·         Για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

 

ð      Υπαγωγή της εκπαίδευσης στις ανάγκες του κεφαλαίου.

 

ð      Ιδιωτικοποίηση της Παιδείας.

 

ð      Αξιολόγηση.

ð      Σύστημα διορισμών.

ð      Αλλαγή στελεχών.

ð      Πολιτική μόνιμης λιτότητας.

ð      Υλοποίηση βασικών κατευθύνσεων για το Ολοήμερο Σχολείο.

·         Απάντηση στην αντιδήμαρχο Παιδείας και στη Δημοτική Αρχή Περιστερίου για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο θέμα της καταγραφής της υπάρχουσας υποδομής στα σχολεία.

·         Ψήφισμα καταδίκης για τα βάναυσα εγκλήματα που διαπράττουν οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό.

·         Για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες.

·         Για την παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα των παιδιών.

·         Καταγγελία για τις μεθοδεύσεις που ακολουθούνται στις προσλήψεις εκπαιδευτικών μετά την κατάργηση της επετηρίδας και την αυταρχική επιβολή του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

·         Ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των συμβασιούχων.

·         Κατάθεση γραπτών παρεμβάσεων σ’ όλες τις ημερίδες και συνέδρια που οργάνωσε η ΔΟΕ.

·         Ανοικτή επιστολή προς τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. Γ΄ Δ/νσης Αθηνών και προς τους γονείς και κηδεμόνες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί καθημερινά.

·         Ψήφισμα συμπαράστασης και υποστήριξης του αγώνα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

·         Ανθρωπιστική βοήθεια στους λαούς της Ν.Α. Ασίας και Αφρικής που επλήγησαν από το Τσουνάμι.

·         Για τον «Εθνικό Διάλογο» για την Παιδεία.

·         Οργάνωση σεμιναρίων εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων στους Η/Υ σε συνεργασία με το ΙΠΕΜ της ΔΟΕ.

·         Για το σοβαρότατο κτιριακό πρόβλημα του 28ου Δημοτικού Σχολείου.

·         Για τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών.

·         Για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2005.

·         Για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων.

·         Για την απελευθέρωση του αγωνιστή Σινάν Μποζκούρτ (Ταϊλάν).

·         Για την Ειδική Αγωγή.

·         Ψήφισμα για το «Ευρωσύνταγμα».

·         Για την αποστολή της εσχάρας αποτύπωσης του ΚΕΕ.

·         Για το θάνατο του Χαρίλαου Φλωράκη.

·         Κατάθεση εισήγησης στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος με θέμα «Παιδεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

·         Κατάθεση του διεκδικητικού πλαισίου του Συλλόγου στον Αντιδήμαρχο, υπεύθυνο για τα θέματα Παιδείας Κο Αρβανίτη Θεόδωρο.

·         Για την οριστική ημερήσια διάταξη της 74ης Γενικής Συνέλευσης του Κλάδου.

·         Για το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου.

·         Για τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ.

·         Για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων για τη νέα συνδικαλιστική χρονιά.

·         Για τους σχολικούς αντιπροσώπους.

·         Ψήφισμα για τη σύλληψη του Προέδρου του Εργατικού Κόμματος Ιρλανδίας Σιν Γκάρλαντ.

·         Για τη λυματολάσπη και το κλείσιμο της χωματερής των Λιοσίων.

·         Για την ευέλικτη ζώνη.

·         Για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

·         Ενισχύσαμε οικονομικά όλους τους συναδέλφους από το Σύλλογό μας αλλά και Πανελλαδικά όπου ζήτησαν τη στήριξη του Δ.Σ.

·         Εκδώσαμε ατζέντα.

·         Αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα μας στο Διαδίκτυο.

·         Συμμετείχαμε σ’ όλες τις Ολομέλειες Προέδρων των Διδασκαλικών Συλλόγων της ΔΟΕ.

·         Καταγράψαμε τις ελλείψεις στα Σχολεία.

·         Εκδώσαμε στατιστικά στοιχεία που αφορούσαν τη δυναμικότητα του Συλλόγου και των σχολείων του Δήμου.

·         Εκδώσαμε 10 Ενημερωτικά φυλλάδια.

·         Συμμετείχαμε σ’ όλες τις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του δήμου Περιστερίου με τους εκπροσώπους μας.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

 

ΣΤΑΜΟΣ ΑΔΑΜ

 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************