ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

* ΜΕΛΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα μας φιλοξενείται στο server του ΑΣΔΑ

 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Ε.Υ.)

 

Το γραφείο μας στην Πετρούπολη

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΕΥ) είναι μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο που εδρεύει στην Αθήνα και το καταστατικό του έχει εγκριθεί με την 3656/1995 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  Τα μέλη της είναι γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, βιολόγοι, ψυχολόγοι κ.ά. πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιστήμονες υγείας.

 

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού σκοποί της ΠΕΕΥ είναι:

- Η με κάθε πρόσφορο μέσο προώθηση της βιοϊατρικής έρευνας στην Ελλάδα.

- Η ενθάρρυνση και υποστήριξη προγραμμάτων τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στον τομέα των επιστημών υγείας.

- Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και η υποβολή προτάσεων σε δημόσιους και κοινωνικούς φορείς για θέματα υγείας.

- Η εκπόνηση πρωτότυπων μελετών ή καινοτόμων προγραμμάτων και η καθιέρωση βραβείων ή υποτροφιών για νέους επιστήμονες.

- Η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων και η συνεργασία με ανάλογους φορείς του εξωτερικού.

- Η έκδοση επιστημονικών εντύπων και ηλεκτρονικών ή ηχογραφικών μέσων.

- Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων που ασχολούνται με τον τομέα της υγείας.