ΟΔΗΓΙΕΣ:

Μπορείτε να αποθηκεύσετε (save) τη σελίδα και στη συνέχεια να την επεξεργαστείτε.

Μπορείτε επίσης να την εκτυπώσετε και να τη συμπληρώσετε χειρόγραφα.

Στη συνέχεια η αίτηση συμμετοχής μπορεί να σταλεί ταχυδρομικά με fax ή με email:

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΕΕΥ)

Ιωάννου Χρυσοστόμου 83

13231 Πετρούπολη (Αθήνα)

Fax: 211 40 50 60 3

Email: peey_h@yahoo.com

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

……………………………………………

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

 

ΘΕΣΗ:

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ:

 

ΠΟΛΗ – ΤΑΧ. ΚΩΔ.:

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

 

ΚΙΝΗΤΟ:

 

FAX:

 

E-MAIL:

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:

 

ΤΜΗΜΑ:

 

ΠΟΛΗ – ΤΑΧ. ΚΩΔ.:

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

 

FAX:

 

E-MAIL:

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ΠΕΕΥ είναι μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο και τα εκπαιδευτικά της προγράμματα αποσκοπούν στην επιμόρφωση των μελών της και του κοινού που ενδιαφέρεται για απόκτηση έγκυρης γνώσης σε θέματα υγείας.

Οι συνδρομές στην Ένωση καταβάλλονται σε εισπράκτορα ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα σας δοθεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

 

Οφειλόμενες συνδρομές 2018 - 2019 ευρώ:

 

Τόπος:

 

Ημερομηνία:

 

Η αλληλογραφία να αποστέλλεται στο E-mail:

 

 

 

Επιστροφή στις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις της ΠΕΕΥ