Όρνιο 
Gyps  fulvus
Παλαιότερα κοινό αρπακτικό καθάριζαν τον τόπο από τα ψόφια ζώα. Σήμερα  στην Ελλάδα ζουν μόνο 400 ζευγάρια τα μισά στην Κρήτη.
Η μείωση του πληθυσμού οφείλεται στα δολώματα στο κυνήγι και την έλειψη τροφής.
Γενάει τον Φεβρουάριο 1αυγό που κλωσσούν και οι 2 γονείς.
φωνή 64 kb (wav)
φωνή 9 kb (mp3)