Α H Δ Ο Ν Ι  ( Luscinia megarthynchos)
 ¨Ερχεται Απρίλιο φεύγει τέλος Αυγούστου.
Το τραγούδι του ακούγεται μόνο Απρίλιο_Ιούνιο.
Τραγουδάει τη μέρα αλλά και τη νύχτα.
Πουλί μοναχικό κρυμένο σε χαμόκλαδα και υγρές περιοχές. Γενάει 4-5 καφέ-λαδί  αυγά.
Παρόμοια εμφάνιση (λίγο πιο σκούρο)  και τραγούδι έχει και το τσιχλαηδόνι.
       φωνή 128kb (wav)            φωνή 18kb (mp3)