Επιστροφή στην αρχική σελίδα Του Παρατηρητηρίου Ελεύθερων Χώρων 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ τεύχος VΙΙ

Προηγούμενα τεύχη: (τεύχος Ι), (τεύχος ΙΙ), (τεύχος ΙΙΙ)  (τεύχος IV) (τεύχος V) (τεύχος VI)

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ

Φρένο ΣτΕ για τυφλά οικόπεδα

Της ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τέλος βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας στο καθεστώς της κατάτμησης των τυφλών οικοπέδων και της μετατροπής τους σε οικοδομήσιμα.

Η επταμελής σύνθεση του Ε' Τμήματος του δικαστηρίου έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις που ισχύουν πάνω από 20 χρόνια και δίνουν τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες «τυφλών» οικοπέδων που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς να χτίσουν, αρκεί να παραχωρήσουν δωρεάν ένα τμήμα τους για να δημιουργηθεί κοινόχρηστος χώρος, συνήθως ένας μικρός δρόμος. Μάλιστα στην περίπτωση αυτή η πολεοδομική νομοθεσία προβλέπει και μπόνους για τον ιδιοκτήτη, καθώς του επιτρέπει να αυξήσει τη δομήσιμη επιφάνεια του οικοπέδου του κατά 30% της έκτασης που παραχώρησε στον δήμο.
Παραβιάζουν το «24»
Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις παραβιάζουν τη συνταγματική αρχή (άρθρο 24) για την υποχρέωση ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού των πόλεων και των οικισμών που γίνεται υπό την επίβλεψη του κράτους, αφού επιτρέπουν με πρωτοβουλία ιδιωτών να δημιουργούνται αποσπασματικά κοινόχρηστοι χώροι πριν από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. Οπως αναφέρουν στην απόφασή τους (1828/2008) «δεν μπορεί ο σχεδιασμός των οικοδομήσιμων και κοινόχρηστων χώρων να ρυμουλκείται από πραγματικές καταστάσεις, οι οποίες δημιουργούνται με πρωτοβουλία ιδιωτών προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων, όπως είναι η κατάτμηση ακινήτων με σκοπό τη μεταβίβαση και την οικοδόμησή τους», αποδοκιμάζοντας έτσι τη δόμηση με το «κόλπο» της παραχώρησης γης.
Το Ε' Τμήμα, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Κων. Μενουδάκου, τονίζει ότι ο καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της πολεοδομικής μελέτης, η οποία πρέπει να καταρτίζεται κατ' εκτίμηση των αναγκών της περιοχής και με βάση πολεοδομικά κριτήρια. Επομένως οι διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, που δίνουν τη δυνατότητα «να καταστούν οικοδομήσιμα ακίνητα ή τμήματα ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού και δεν έχουν πρόσωπο σε νομίμως προϋφιστάμενο κοινόχρηστο χώρο», είναι παράνομες και ανίσχυρες.
Η υπόθεση που απασχόλησε την αυξημένη σύνθεση του ΣτΕ, λόγω της σοβαρότητάς της, αφορούσε περίπτωση ιδιοκτήτη τυφλού οικοπέδου στον οικισμό Ιρίων του Δήμου Ασίνης στην Αργολίδα, ο οποίος παραχώρησε εδαφική λωρίδα για τη δημιουργία δημοτικού δρόμου, που εγκρίθηκε με απόφαση του νομάρχη Αργολίδας. *

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 18/06/2008

 

Επιστροφή

 

ΕΘΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της ΒΟΥΛΗΣ

Άννα Φιλίνη, Βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι υπουργοί της κυβέρνησης.

Για το Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς η συζήτηση σχετικά με το Εθνικό χωροταξικό Σχέδιο, είναι μια συζήτηση εξαιρετικής σημασίας διότι αφορά το μέλλον της χώρας και το πρόγραμμα ανάπτυξης για  μια 15ετία. Προαγγέλλεται η σύνταξη του Χωροταξικού Σχεδίου από το Σύνταγμα του 1975, και όμως η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα το αποκτήσει.

Ήδη βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Σε ένα κρίσιμο σημείο σχετικά με το αν θα συνεχιστεί η προϊούσα καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από την άναρχη ανάπτυξη, τον καταναλωτικό τρόπο ζωής και την κατασπατάληση των φυσικών πόρων. Από την απειλητική αστική περικύκλωση ακόμα και των μνημείων και των τόπων πολιτισμού μας.

Βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο σχετικά με την εξακολούθηση χρήσης ρυπογόνων μορφών ενέργειας και με την ενδεχόμενη υιοθέτηση νέων πηγών εξίσου ρυπογόνων όπως ο λιθάνθρακας και εξαιρετικά επικίνδυνων όπως η πυρηνική ενέργεια. Βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο σχετικά με τη συνέχιση της υπερσυγκέντρωσης του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων στην Αττική, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζεται η καταστροφή των περιαστικών δασών και η απειλή για τσιμεντοποίηση των τελευταίων ελεύθερων χώρων, όπου οι κάτοικοι ελπίζουν για μια ανάσα ζωής. Βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο σχετικά με την ολοένα μεγαλύτερη συρρίκνωση της γεωργικής γης, και αυτό συμβαίνει παρά την κοινή αναγνώριση της μεγάλης απειλής από την έλλειψη τροφίμων και τον καλπασμό των τιμών τους.

Βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο εξαιτίας της έλλειψης αποκέντρωσης προς την περιφέρεια της χώρας. Βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο σχετικά με τη συνεχή αντιμετώπιση των νησιών μας και του πληθυσμού τους, σαν να είναι πρόβλημα και βαρίδι, αντί να θεωρούνται αναπόσπαστο στοιχείο και πλούτος που χαρακτηρίζει την χώρα και τον πολιτισμό μας μέσα στους αιώνες.

Κύριοι συνάδελφοι,

Θεωρούμε απαραίτητη μια ριζική στροφή στον τόπο.

Το σχέδιο που μας φέρνει η κυβέρνηση απογοητεύει, διότι κινείται στο πλαίσιο της υπάρχουσας κατάστασης και τελικά την επιτείνει. Γνωρίζουμε όλοι ότι μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το σχέδιο αυτό είχε απορριφθεί από τους πλέον αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, το ΤΕΕ, τον Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών, τον ΣΑΔΑΣ και τις μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας. Δυστυχώς σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όσο το ΕΧΣ, το ΥΠΕΧΩΔΕ επέλεξε αντί για έναν ευρύ διάλογο να ακολουθήσει προσχηματικές διαδικασίες που άφησαν όχι μόνο την ελληνική κοινωνία, αλλά και πολλούς κοινωνικούς φορείς αμέτοχους.

Το σχέδιο τελικά συζητήθηκε στην κοινή επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και περιβάλλοντος της Βουλής. Ως ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαμε σε αυτή τη διαδικασία ενεργά. Κάναμε συγκεκριμένη κριτική, όμως δεν αρκεστήκαμε μόνο σε αυτήν. Καταθέσαμε κείμενο θέσεων στον Υπουργό με κριτικές παρατηρήσεις, αλλά και με τις προτάσεις μας αφού είχε προηγηθεί πλατειά συζήτηση με φορείς στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και στον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ.

Καταθέτω το κείμενο για τα Πρακτικά της Ολομέλειας.

Στη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή της Βουλής είδαμε με ικανοποίηση ότι σε διάφορα ζητήματα βρέθηκαν σημεία σύγκλισης με άλλους βουλευτές  της αντιπολίτευσης, αλλά και συχνά με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Όπως ανέφερα ήδη, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα στρατηγικής σημασίας χρειαζόταν ουσιαστική διαβούλευση και ανοιχτές συζητήσεις με φορείς, αλλά και με τους πολίτες. Επανειλημμένα προβλήθηκε η θέση σε αυτήν την περίοδο ότι η Σύμβαση του  Άαρχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η Ελλάδα κύρωσε το 2005, αλλά δεν εφαρμόζει μέχρι σήμερα, επιβάλλει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες, η συμμετοχή του στη λήψη των αποφάσεων και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Στόχος τελικά είναι να εξασφαλίζονται οι παρούσες και οι μέλλουσες γενεές, ότι θα ζουν σε περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και την ευημερία τους.

Εμείς ζητήσαμε την απόσυρση του Σχεδίου για να γίνει περαιτέρω διαβούλευση. Όμως μετά από 3 εβδομάδες το σχέδιο επανήλθε.

Είναι αλήθεια ότι στο τελικό κείμενο που κατατέθηκε για συζήτηση στην Ολομέλεια, περιλαμβάνονται ορισμένες θετικές συμπληρώσεις και προσθήκες. Όμως και οι συμπληρώσεις αυτές είναι κυρίως γενικές αναφορές, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα. Πιστεύουμε ότι εφόσον το σχέδιο ήρθε στο Κοινοβούλιο με τροποποιήσεις, όφειλε πριν μπει στην Ολομέλεια να συζητηθεί πρώτα στην αρμόδια Επιτροπή.

Τονίζουμε ότι η φιλοσοφία του σχεδίου δεν άλλαξε. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το γεγονός ότι ο Υπουργός αφαίρεσε από το τελικό κείμενο τη διάταξη που είχε ξεσηκώσει τη γενική αγανάκτηση και σύμφωνα με την οποία το εγκεκριμένο από τη Βουλή Σχέδιο θα μπορούσε να  αλλάζει εφόσον το απαιτούν ιδιωτικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Πραγματικά μια τέτοια κυνική υποταγή στη βούληση των ιδιωτικών μεγάλων συμφερόντων ήταν μια ανοιχτή πρόκληση απέναντι στο κοινό δημοκρατικό αίσθημα. Έτσι αυτή η διατύπωση έφυγε. Στο σχέδιο όμως παρέμεινε η ‘’πονηρή’’ διατύπωση περί της κατά περίπτωση αναγκαίας ευελιξίας στο σύστημα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Αυτό παραμένει. Άρα το παράθυρο που δίνει τη δυνατότητα ανατροπής του χωρικού σχεδιασμού, όταν και όπως το επιθυμεί η εκάστοτε Κυβέρνηση, συνεχίζει να ισχύει.

Αλλά θα αναφερθούμε και σε ορισμένες άλλες διαφοροποιήσεις στο τελικό κείμενο:

Επιμέναμε να υπάρξει έστω και την τελευταία στιγμή συνεργασία με το ΥΠ.ΠΟ. ώστε να συμπεριληφθούν στο ΕΧΣ ο χάρτης με τους χώρους πολιτισμού και τα μνημεία της χώρας, προκειμένου να θεωρηθούν καθοριστικοί τόποι προστασίας και ανάπτυξης. Στο τελικό κείμενο απλώς προστέθηκε η λέξη πολιτισμός σε διάφορα σημεία.

Επιμέναμε στην ανάγκη να προστεθεί  στους άξονες ανάπτυξης της χώρας, ο ανατολικός νησιωτικός άξονας από το Βόρειο Αιγαίο ως την Κρήτη. Το ΥΠΕΧΩΔΕ έκανε ορισμένες προσθήκες για το νησιωτικό χώρο, όμως στο τελικό κείμενο ο ανατολικός νησιωτικός άξονας απουσιάζει.

Λέγαμε ότι πρέπει να υπάρξει ρητή δέσμευση για την προστασία των δασών με βάση το άρθρο 24 του Συντάγματος. Στο τελικό κείμενο αναφέρεται η σύνταξη του κτηματολογίου εντός 10ετίας καθώς και για την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Όμως αποφεύγεται η ρητή αναφορά στο άρθρο 24 και ιδιαίτερα μας ανησυχεί η μη δέσμευση για τους δασικούς χάρτες.

Λέγαμε πρέπει επιτέλους να αλλάξει το υδροκέφαλο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Στο τελικό σχέδιο προστέθηκε η φράση που αναφέρει γενικόλογα την ανάγκη μετασχηματισμού του διπολικού μοντέλου της χώρας σε πολυκεντρικό. Όμως στο άρθρο 5 περί χωρικής οργάνωσης, δεν διαπιστώνουμε καμία προσπάθεια αλλαγής του στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Για μας το Εθνικό χωροταξικό Σχέδιο πρέπει να βασίζεται σε αρχές για μια διαφορετική ανάπτυξη, φιλική προς την κοινωνία και το περιβάλλον που θα προσπαθεί να αντιστρέψει την τυφλή κοινωνικά και περιβαλλοντικά ανάπτυξη του παρελθόντος.

Αντίθετα το χωροταξικό σχέδιο που φέρνει για έγκριση η κυβέρνηση είναι γενικόλογο και  ασαφές ως προς το όραμα και τους σκοπούς του. Η επιστημονική ομάδα των μελετητών για το Εθνικό Χωροταξικό παρέδωσε μια εμπεριστατωμένη μελέτη, με αναλυτικές προδιαγραφές που είχαν δοθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και πρότεινε λύσεις που διαφοροποιούνταν από τους βραχυπρόθεσμους κυβερνητικούς στόχους.

Όμως το ΕΧΣ καταλήγει να είναι ένα κείμενο χωρίς ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, χωρίς προγραμματικά μεγέθη (πληθυσμός, απασχόληση, ΑΕΠ), χωρίς προβλέψεις για το μέλλον και χωρίς κανένα εναλλακτικό σενάριο. Το ΥΠΕΧΩΔΕ δηλαδή έλαβε ένα άρτιο επιστημονικό έργο και το μετέτρεψε σε ευχολόγιο χωρίς στόχους, χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις. Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση δίνει στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο ένα ανομολόγητο όραμα: αυτό των μεγάλων κατασκευαστικών έργων και της οικοδόμησης που θέλει να προωθήσει, παρακάμπτοντας τις αποφάσεις του ΣτΕ και αδιαφορώντας για την ανεξέλεγκτη καταστροφή του περιβάλλοντος.

Το προτεινόμενο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο λειτουργεί απλώς ως «εργαλείο νομιμοποίησης» ήδη αποφασισμένων έργων, όπως αυτό της εκτροπής του Αχελώου και των μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων την υλοποίηση των οποίων και προωθεί, καθώς και ως νομική βάση για να εγκριθούν τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, που θα διαπνέονται από αντίστοιχη φιλοσοφία και τα οποία έχουν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Συνοπτικά οι λόγοι που δεν εγκρίνουμε το ΕΧΣ είναι οι ακόλουθοι:

Το αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνεται από το παρόν σχέδιο αποτελεί ουσιαστικά αναπαραγωγή της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει διαμορφωθεί άναρχα και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό. Ακολουθεί την παρωχημένη και πολλαπλά στρεβλή λογική του αθηνοκεντρικού μοντέλου, με ένα δευτερεύοντα ρόλο να δίνεται στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ΕΧΣ η χώρα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται βάσει των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, που αναφέρονται ως κύριοι άξονες ανάπτυξης.

Ο σιδηρόδρομος στο παρόν σχέδιο τίθεται σε δεύτερη μοίρα.

Αγνοείται ο νησιωτικός χαρακτήρας της χώρας, και τα νησιά συνεχίζουν να εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από την Αθήνα.

Οι αναφορές στο οικιστικό δίκτυο είναι επιφανειακές και γενικόλογες και ουσιαστικά αναπαράγουν το ισχύον αστικό σύστημα. Η έννοια των πόλων και των αξόνων ανάπτυξης (δίπολα, τρίπολα, γραμμική ανάπτυξη), στην οποία στηρίχθηκε το σχέδιο έχει εγκαταλειφθεί από χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο. Σήμερα στον επιστημονικό κόσμο κυριαρχεί η ανάγκη για τα δίκτυα  πόλεων και την πολυκεντρικότητα, η συμπληρωματικότητα των ρόλων τους και η έννοια της χωρικής συνοχής και όχι της ανταγωνιστικότητας.

Ο σχεδιασμός για δικτύωση των υπόλοιπων αστικών κέντρων της χώρας είναι ελλιπής, καθώς δεν έχουν καν προβλεφθεί οι απαραίτητοι άξονες πρόσβασης, ούτε οι απαραίτητες κοινωνικές υποδομές σε υγεία, πρόνοια, παιδεία και αθλητισμό.

Δεν προβλέπεται ξεκάθαρα η σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης και των παρεκκλίσεών της και η αύξηση της αρτιότητας. Ο σχεδιασμός του εξωαστικού χώρου παραπέμπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, ΠΟΤΑ, ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ κλπ).

Δεν λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό νέο μέτρο ή δέσμευση για την εκτός σχεδίου δόμηση, όπως για τη σταδιακή απαγόρευση των χωροθετήσεων γύρω από αρχαιολογικούς χώρους ή μέσα σε ζώνες Natura.

δεν υπάρχει αναφορά σε μια γενικότερη πολιτική χρήσεων γης και κατοικίας.

Η γεωργική γη συρρικνώνεται. Η συνεχής επέκταση των αστικών κέντρων με την ανεξέλεγκτη, άναρχη, αυθαίρετη και μη δόμηση έχει ως συνέπεια την εξαφάνιση της γεωργικής γης και την αισθητή υποβάθμιση του πρωτογενή τομέα.

Παρά τη δεσμευτική υποχρέωση της χώρας να εκτιμά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε αυτό, στο ΕΧΣ δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη εκφράσει τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι το Εθνικό Χωροταξικό δεν συνοδεύεται από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΜΠΕ) και ως εκ τούτου παραβιάζει το Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος.

Οι διάσπαρτοι σε όλη την επικράτεια χώροι πολιτισμού δεν αποτελούν συστατικό στοιχείο της συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, ούτε συγκροτούν ένα πολιτιστικό εθνικό δίκτυο.  Είναι σημαντικό ότι σήμερα απειλούνται και περιοχές γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους (αναφέρουμε χαρακτηριστικά τη συζήτηση στο ΚΑΣ για την αναμόρφωση της Α’ και Β’ Ζώνης προστασίας των αρχαιολογικών χώρων, ακόμα και για τους Δελφούς).

Μέσω του εθνικού χωροταξικού σχεδίου δίνεται η δυνατότητα κατασκευής τουριστικών εγκαταστάσεων ακόμα και σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές (δίκτυο Natura, παράκτιες περιοχές, ορεινοί όγκοι και μικρά νησιά). Περιλαμβάνονται ορισμένες βασικές προβλέψεις του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, όπως η  δυνατότητα κατασκευής μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων σε όλη την χώρα και η μαζική ανέγερση παραθεριστικής κατοικίας προς πώληση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο πρέπει να βασίζεται στους ακόλουθους άξονες.

Χρειάζεται:

περιφερειακή, ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη  της χώρας.

αποκέντρωση με ταυτόχρονη ανάσχεση του υδροκεφαλισμού. Σύνδεση των αστικών κέντρων μέσω μεταφορικών δικτύων. Στήριξη των περιφερειακών αστικών κέντρων με κοινωνικές υποδομές (παιδεία, υγεία κλπ).

μέριμνα για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της χώρας, του φυσικού, πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντός της.

δημιουργία φραγμών στην αλόγιστη δόμηση και την καταστροφή του φυσικού χώρου. Ανάσχεση της αστικής ανάπτυξης εις βάρος της υπαίθρου και η πρόβλεψη διάχυτων θυλάκων πρασίνου.

χωρική και κοινωνική συνοχή με δίκαιη κατανομή των φυσικών πόρων και ίση προσβασιμότητα για όλες τις περιφέρειες της χώρας.

προώθηση ενός πολυκεντρικού αναπτυξιακού προτύπου με όραμα και σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, το οποίο θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του μέλλοντος.

ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου.

αναβάθμιση του ρόλου των νησιών, μεταξύ τους διασύνδεση και σταδιακή απεξάρτησή τους από την Αθήνα.

αποκέντρωση των διοικητικών λειτουργιών και  μεταφορά πόρων, ώστε να πάψει η χώρα να αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία περιφέρεια. Η θεσμοθέτηση αιρετών περιφερειών και γενικότερα η ενίσχυση της αυτοδιοίκησης αποτελούν συστατικά στοιχεία αυτής της πολιτικής.

Όσον αφορά την πολιτική γης, η οποία αποτελεί κεντρικό ζήτημα του ΕΧΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί αναγκαία:

τη σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

την άμεση κατάργηση των παρεκκλίσεων με ταυτόχρονη αύξηση της αρτιότητας.

την άμεση κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για τα αυθαίρετα.

την προστασία της γεωργικής γης.

την προστασία του αστικού τοπίου και της υπαίθρου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η πρόταση του ΕΧΣ που κατέθεσε η Κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας, σε πολλά σημεία είναι επικίνδυνο και θα έπρεπε να αποσυρθεί. Εφόσον η κυβέρνηση επιμένει σε αυτό, εμείς δεν θα το εγκρίνουμε.

 

Επιστροφή

 

«Το χωροταξικό σχέδιο τρέφει νέες γενιές αυθαίρετων»

Κονδύλια ύψους 5,8 δισ. ευρώ θα διατεθούν το 2007-2013 από τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από φυσικές καταστροφές και ακόμη 1,6 δισ. ευρώ από τους πόρους της αγροτικής ανάπτυξης για τις χώρες τις Ε.Ε., δήλωσε ο επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας, χθες στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΦΙΛΗΣ ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ

Στο μεταξύ, την άμεση κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης και όχι ενθάρρυνσή της με την προώθηση ad hoc χωροθετήσεων νέων οικισμών, με το πρόσχημα της δήθεν τουριστικής κατοικίας, ζητούν: Η πανελλήνια ένωση δασολόγων, το πανελλήνιο δίκτυο οικολογικών οργανώσεων, το επιμελητήριο περιβάλλοντος και βιωσιμότητας και ο σύλλογος Ελλήνων αρχαιολόγων.

«Είναι ένα μόνο από τα σημεία αιχμής διότι καταδικάζουμε συνολικά το προτεινόμενο γενικό χωροταξικό σχέδιο», επισημαίνουν οι φορείς που έδωσαν χθες κοινή συνέντευξη Τύπου. Δεν δεχόμαστε το «πρόγραμμα οριοθεσίας δασών και δασικών εκτάσεων, το οποίο επιτρέπει περιθώρια λάθους μέχρι 30% και συνιστά νομοθετική καταστρατήγηση του άρθρου 24 του Συντάγματος» είπε η δρ Μαρία Καμαρανώφ, εκπροσωπώνας το επιμελητήριο περιβάλλοντος, δίνοντας έμφαση στο χρέος που έχει η πολιτεία: να αποκαταστήσει τις «οικολογικές καταστροφές» (από τις πυρκαγιές πέρυσι) και να προχωρήσει στην εξυγίανση Σαρωνικού, Παγασητικού, Κορινθιακού.

Η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω στον χωροταξικό σχεδιασμό και αγνοούνται ευρωπαϊκές οδηγίες (για το νερό, για τους οικοτόπους, για τη θαλάσσια στρατηγική) που επιδεινώνουν την κατάσταση, τόνισε απ' την πλευρά του ο Ηλίας Φρυτζαλάς από το ΠΑΝΔΟΙΚΟ.

Το γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού που παρουσίασε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς έγινε απλώς για να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του δικτύου.

Την απόλυτη προστασία του συνόλου των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, την υποχρέωση διαφύλαξης του φυσικού κεφαλαίου και της γεωργικής γης, αλλά και την κατάρτιση ενός γνήσιου δασολογίου ζήτησε ο Νικόλαος Μπόκαρης, πρόεδρος της πανελλήνιας ένωσης δασολόγων δημοσίων υπαλλήλων.

Σοβαρότατες ελλείψεις και ασάφειες παρουσιάζει το χωροταξικό πλαίσιο, υποστήριξε η Μαρία Κόντου από τον σύλλογο Ελλήνων αρχαιολόγων.

Εγκρίθηκε χθες με συντριπτική πλειοψηφία (537 υπέρ, 37 κατά και 20 αποχές) από το Ευρωκοινοβούλιο το ψήφισμα του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη για την αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, συμμετέχοντος και του επιτρόπου Περιβάλλοντος.

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=79787776 20-6-08

 

Επιστροφή

 

Την αντίθεσή τους στην προώθηση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου εξέφρασαν χθες εκπρόσωποι διαφόρων φορέων, υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση προς τις αρχές της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Την απόσυρση του σχεδίου ζήτησαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, της Πανελλήνιας Ενωσης Δασολόγων της Ενωσης Αρχαιολόγων, του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) κ.λπ., με τη συμμετοχή και δικαστικών λειτουργών (πρώην και νυν).

Αναλύοντας τις θέσεις του Επιμελητηρίου (πρόεδρος ο επίτιμος αντιπρόεδρος ΣτΕ, Μ. Δεκλερής), η σύμβουλος Επικρατείας, Μ. Καραμανώφ, υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο νομικές πλημμέλειες, γιατί δεν έχει προηγηθεί συνολική περιβαλλοντική μελέτη, όπως απαιτείται με βάση την κοινοτική οδηγία 42/01/ΕΚ αλλά και γιατί παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος, που κατοχυρώνουν την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος των δασολόγων, Ν. Μπόκαρης, υποστήριξε ότι έπρεπε να υπάρχουν δασικοί χάρτες με αξιόπιστη και ακριβή καταγραφή πριν από την κατάρτιση Κτηματολογίου.

Στη συνέντευξη τονίστηκε ότι βασικές προτεραιότητες ενός βιώσιμου χωροταξικού σχεδίου θα έπρεπε να είναι η αποκατάσταση των περιβαλλοντικών καταστροφών από την άγρια ανάπτυξη (εξυγίανση ακτών, μεταφορά βιομηχανιών κ.λπ.), η άμεση κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, η υποχρέωση διαφύλαξης του συνόλου και φυσικού κεφαλαίου και της γεωργικής γης, αντί να τροφοδοτείται μέσω αυτών η άναρχη υπερδόμηση.

Επίσης το χωροταξικό θα όφειλε να προστατεύσει το σύνολο της πολιτιστικής κληρονομιάς, να οδηγήσει στην κατάρτιση γνήσιου δασολογίου με βάση αεροφωτογραφίες και δασικούς χάρτες, αντί για υποκατάστατά του, με περιθώρια λάθους σε ποσοστό μέχρι 30% και όχι με υποκατάστατα κατά καταστρατήγηση του άρθρου 24 του Συντάγματος.

Κριτική στο χωροταξικό άσκησαν επίσης η αρχαιολόγος Μ. Κόντου (μέλος του ΔΣ της Ενωσης), ο εκπρόσωπος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ χωροτάκτης Ηλ. Φρυτζαλάς, ο επίτιμος σύμβουλος Επικρατείας Ι. Κοπελούζος κ.λπ.

ΑΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Έθνος 20-6-08

 

Επιστροφή

 

Μπλόκο στη Βουλή για οικοδομικές άδειες

Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει φραγμούς στην προσπάθεια να περάσουν μέσω νόμου χωροταξικές ρυθμίσεις που έχουν κριθεί παράνομες

«Φρένο» στην προσπάθεια της Βουλής να εγκρίνει στο σύνολό τους πολεοδομικές - χωροταξικές ρυθμίσεις φθάνοντας μέχρις σημείου να εκδίδει ακόμα και την οικοδομική άδεια (ωσάν να επρόκειτο για πολεοδομικό γραφείο) βάζει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με χθεσινή απόφασή του το ανώτατο δικαστήριο βάζει σημαντικούς φραγμούς στην προσπάθεια της Βουλής να υποκαταστήσει ακόμα και τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες ή να «περάσει» μέσα σε νόμο το περιεχόμενο μιας υπουργικής απόφασης (ή διοικητικής πράξης) που έχει

ήδη κριθεί παράνομη, καθώς με τον τρόπο αυτόν επιχειρεί να την διασώσει με συνταγματικά ανεπίτρεπτο τρόπο.

Η Ολομέλεια ΣτΕ έκρινε (1847/08) ότι μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορούσε η Βουλή να προχωρεί σε ατομικές ρυθμίσεις χωροταξικού - πολεοδομικού σχεδιασμού, μόνο εφόσον έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες επιστημονικές μελέτες και καλύπτονται οι προϋποθέσεις για τον ορθολογικό σχεδιασμό που απαιτεί το Σύνταγμα.

Η δικαστική απόφαση ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές ανατροπές και «πάγωμα» οικοδομικών αδειών. Στην πράξη βάζει «φρένο» σε ένα νομικο-πολιτικό τέχνασμα που προσπαθούσε να ξεφύγει από τον δυσάρεστο δικαστικό έλεγχο και τον εντοπισμό συνταγματικών παραβάσεων.

Η πρακτική
Η συνηθισμένη πρακτική της πολιτείας -που τώρα κρίνεται αντισυνταγματική- ήταν να επαναφέρει μία παράνομη πράξη, «κρύβοντάς» την και περνώντας την από τη Βουλή μέσα από την ψήφιση ενός νόμου ο οποίος δεν μπορεί όμως να προσβληθεί ευθέως στα δικαστήρια. Ετσι, όμως, εμπόδισε τη δικαστική προστασία των πολιτών, γιατί δεν μπορούσαν να προσβάλλουν δικαστικά καμία διοικητική πράξη (π.χ. τη χωροθέτηση, τους περιβαλλοντικούς όρους, την οικοδομική άδεια, τη μεταφορά συντελεστή, κ.λπ.) όπως συνήθως γίνεται, αφού τα πάντα είχαν ενσωματωθεί μέσα στον ίδιο τον νόμο.

Επιβεβαιώνοντας το πόσο «ενοχλητικός» μπορεί να είναι ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων -πράγμα που εξηγεί γιατί η κυβέρνηση θέλει να αποδυναμώσει το ΣτΕ και να δημιουργήσει δικό της «Συνταγματικό Δικαστήριο», ώστε να περνά ανενόχλητα κάθε παρανομία-, το ΣτΕ έκρινε ότι μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να θεσπίζονται με νόμο ατομικές ρυθμίσεις χωροταξικού - πολεοδομικού σχεδιασμού.

Για να επιτραπεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να βεβαιώνεται πρώτα απ όλα ότι με τον νόμο αυτόν δεν θίγονται ατομικά δικαιώματα και δεν παραβιάζονται άλλες συνταγματικές διατάξεις ή αρχές του κοινοτικού δικαίου. Ομως, με δεδομένο ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος επιβάλλει τον ορθολογικό χωροταξικό - πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας για να εξασφαλίζονται με επιστημονικά κριτήρια οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης, είναι βέβαιο ότι είναι αντισυνταγματική οποιαδήποτε ρύθμιση δεν στηρίζεται σε επιστημονική μελέτη που να λαμβάνει υπόψη της τη φυσιογνωμία και τις ανάγκες κάθε περιοχής (με γνώμονα πολεοδομικά κριτήρια), τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, κλπ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Έθνος 14-6-08

 

Επιστροφή

 

Εργα 5 δισ. ευρώ θα κατασκευασθούν με ΣΔΙΤ

Νέες προτάσεις που θα ανεβάσουν περίπου στα 5 δισ. ευρώ τον προϋπολογισμό των δημοσίων έργων που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα επεξεργάζεται η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ.

Της Ελευθερίας Αρλαπάνου

Νέες προτάσεις που θα ανεβάσουν περίπου στα 5 δισ. ευρώ τον προϋπολογισμό των δημοσίων έργων που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα επεξεργάζεται η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ. Εν τω μεταξύ ολοκληρώνεται την ερχόμενη εβδομάδα ο διαγωνισμός για την κατασκευή επτά πυροσβεστικών σταθμών, που αποτελεί το πρώτο έργο ΣΔΙΤ το οποίο, εκτός απροόπτου, θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται φέτος.

Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει εγκρίνει έργα ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ. Εως τον Αύγουστο, η Ειδική Γραμματεία αναμένεται να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τον φάκελο οκτώ νέων έργων, που εφόσον πάρουν το «πράσινο φως», όταν συνεδριάσει η αρμόδια διυπουργική επιτροπή, θα ανεβάσουν περίπου στα 5 δισ. ευρώ τον προϋπολογισμό των εγκεκριμένων έργων ΣΔΙΤ.

Μεταξύ των προτάσεων που βρίσκονται στον «προθάλαμο» και οι οποίες στην πλειονότητά τους αφορούν σε μη ανταποδοτικά έργα, περιλαμβάνεται, η κατασκευή σχολικών μονάδων σχολείων στη Στ. Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά, προτάσεις του υπουργείου Εσωτερικών για έργα σε διάφορους δήμους της χώρας, προτάσεις του υπουργείου Μεταφορών για προγράμματα τηλεματικής στις αστικές συγκοινωνίες και νέες προτάσεις για την κατασκευή μονάδων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Κατασκευή
Αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομίας θεωρούν ότι εντός του έτους θα ξεκινήσει η κατασκευή των πρώτων έργων ΣΔΙΤ, που εξυπηρετούν ιδιαίτερα την κυβέρνηση σε μία περίοδο δημοσιονομικής στενότητας. «Χωρίς τα ΣΔΙΤ αρκετά έργα με έντονα κοινωνικό χαρακτήρα δεν θα κατασκευάζονταν καθόλου, ή θα κατασκευάζονταν πολύ αργότερα» παραδέχονται υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Οικονομίας.

Το βασικό πλεονέκτημα των ΣΔΙΤ είναι ότι για τα μη ανταποδοτικά έργα το Δημόσιο μπορεί να επιμερίσει την αποπληρωμή τους για σειρά ετών, ενώ τα έργα ολοκληρώνονται σχετικά γρήγορα, όπως έχει δείξει η διεθνής εμπειρία μέχρι σήμερα. Με τις καινούργιες εγκρίσεις υπολογίζεται ότι οι ετήσιες πληρωμές για έργα ΣΔΙΤ τα επόμενα χρόνια θα κινηθούν στα επίπεδα του 8% - 9% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τα οποία θεωρείται πως δεν θέτουν σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά.

Οι εγκρίσεις έργων ΣΔΙΤ ξεκίνησαν το 2006 και τα πρώτα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν να κατασκευάζονται στην καλύτερη των περιπτώσεων προς τα τέλη του 2008. Η χρονική αυτή υστέρηση αποτελεί τη βασική εστία της κριτικής που ασκείται στον συγκεκριμένο θεσμό.

Από την πλευρά των αρμοδίων στο υπουργείο Οικονομίας τονίζεται, πάντως, ότι ο θεσμός είναι ένα πλαίσιο που απαιτεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να «στηθεί». Οπως επισημαίνει ο ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ κ. Λ. Κορρές «είμαστε (στο υπουργείο Οικονομίας) πολύ ικανοποιημένοι ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και οι δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί».

Το φθινόπωρο προγραμματίζεται να δρομολογηθούν διαγωνισμοί για επτά νέα έργα, προϋπολογισμού περίπου 670 εκατ. ευρώ, μεταξύ αυτών το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στο Κλειστό Γυμναστήριο Π. Φαλήρου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η κατασκευή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά και η κατασκευή τριών νέων φυλακών και 14 νέων σχολείων.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί και η πρώτη φάση των διαγωνισμών, στην οποία απλώς εκδηλώνουν ενδιαφέρον οι κοινοπραξίες, για έξι ακόμη έργα ύψους 1,1 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων το παιδιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τα δύο δικαστικά μέγαρα σε Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης, το νέο κτίριο του υπουργείου Οικονομίας στο Νομισματοκοπείο και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&tag=9464&pubid=2641111 (20-7-08)

 

Επιστροφή

 

Ο βιασμός της αγοράς κατοικίας

Του Σπύρου Δημητρέλη

«Η ΑΓΟΡΑ όχι απλώς κακοποιήθηκε, αλλά και βιάσθηκε». Το είπε πρόσφατα κατασκευαστής κατοικιών, ο οποίος, όπως άλλωστε και πολλοί από τους συναδέλφους του, έχει κατοικίες απούλητες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά δεν ρίχνουν τις τιμές προκειμένου να πουλήσουν. Ο λόγος; Σύμφωνα με τον ίδιο κατασκευαστή, η αντιπαροχή ξεπέρασε το 50% και το κόστος κατασκευής έχει ξεφύγει λόγω της ανόδου των τιμών στα δομικά υλικά.

Είπε όμως τη μισή αλήθεια. Η μισή αλήθεια που είπε είναι ότι ενώ η αγορά ακινήτων βρισκόταν πριν από τέσσερα χρόνια σε μια τροχιά λελογισμένης ανάπτυξης και σταθεροποιητικές ή και οριακά ανοδικές τάσεις στις τιμές, με κυβερνητικές πρωτοβουλίες απογειώθηκε. Για να ντοπάρει την ανάπτυξη στη μεταολυμπιακή εποχή, το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προανήγγειλε την επιβολή του ΦΠΑ και προχώρησε σε δύο αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών. Αυτά, σε συνδυασμό με τοτότε ακόμη- χαμηλό κόστος του χρήματος και την ευκολία παροχής δανείων από τις τράπεζες προκάλεσαν τεχνητή ζήτηση και έσπρωξαν τις τιμές των ακινήτων, σε δυσθεώρητα ύψη. Πράγματι η αγορά βιάσθηκε.

Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα οι κατασκευαστές κατοικιών αποκόμισαν γρήγορα και μεγάλα κέρδη, τα οποία τους επιτρέπουν τώρα να διατηρούν- για πόσο ακόμη;- τις τιμές των κατοικιών σε επίπεδα αναντίστοιχα με τις δυνατότητες των νοικοκυριών να αποκτήσουν νέα κατοικία.

Τι μέλλει γενέσθαι; Στις ΗΠΑ, την Ισπανία και τη Βρετανία οι οικονομίες έχουν μπει σε ένα σκοτεινό τούνελ, με τις τιμές των ακινήτων να πέφτουν συνεχώς. Πρόκειται για σκάσιμο φούσκας, λένε οι ειδικοί. Στην περίπτωση της Ελλάδας η φούσκα δεν έχει ακόμη σκάσει. Καλό για την οικονομία θα ήταν οι τιμές των κατοικιών να μην καταρρεύσουν διότι θα παγώσει και η οικοδομή, η ατμομηχανή της ανάπτυξης. Καλό θα ήταν να μπουν σε μια διορθωτική φάση προκειμένου να αντιστοιχιστεί και πάλι η προσφορά με τη ζήτηση. Αυτό όμως δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη του. Απαιτούνται πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την παρούσα κατάσταση στην αγορά ακινήτων.

http://www.tanea.gr//ColumnCategory.aspx?d=20080724&nid=9291935&sn=&spid=631

 

Επιστροφή

 

Πράσινο υπό... περιορισμόν!

2.500 στρέμματα ελεύθερων χώρων και πάρκων παραμένουν κλειδωμένα για τους πολίτες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Μάνος Χαραλαμπάκης manosh@dolnet.gr

Η έκτασή του είναι 200 στρέμματα και περιλαμβάνει πεύκα, φιστικιές και ελιές. Αποτελεί όαση πρασίνου και δροσιάς στη Λεωφόρο Μεσογείων. Πρόκειται για το άλσος του Νοσοκομείου Σωτηρία. Ωστόσο, αυτή την καταπράσινη έκταση μπορούν να την απολαύσουν μόνο οι ασθενείς και οι συνοδοί τους. Η είσοδος στους υπόλοιπους πολίτες απαγορεύεται.
Η περίπτωση του άλσους δεν αποτελεί εξαίρεση. Υπολογίζεται ότι περίπου 2.500 στρέμματα πρασίνου και ελεύθερων χώρων παραμένουν κλειδωμένα και απροσπέλαστα στους πολίτες της Αττικής. Πρόκειται για κατάφυτους αύλειους χώρους νοσοκομείων, πάρκα, ακόμη και λόφους στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, ο ρόλος τους είναι περισσότερο διακοσμητικός, αφού οι πόρτες τους παραμένουν ερμητικά κλειστές για το κοινό. Το Νοσοκομείο Σωτηρία και ο περιβάλλων χώρος έχουν ενταχθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή. Εφόσον όμως η μελέτη για τη χρήση του του δεν έχει ολοκληρωθεί, οι πολίτες συνεχίζουν να βλέπουν το άλσος πίσω από τα κάγκελα.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Προτεραιότητα είναι να χρησιμοποιούνται ως χώροι περιπάτου, βόλτας με ποδήλατα και να γίνουν φιλικά προς τους πολίτες, με παγκάκια και βρύσες

Στα χαρτιά παραμένει ακόμη μία μελέτη που χρονολογείται από το 1998 και εάν είχε υλοποιηθεί θα σήμαινε και άνοιγμα της εισόδου του άλσους για τους πολίτες. Πρόκειται για το σχέδιο δημιουργίας του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών, που προέβλεπε την ενοποίηση των αύλειων χώρων επτά νοσοκομείων (Σωτηρία, Γενικό Κρατικό, Αγία Σοφία, Αγλαΐα Κυριακού, Λαϊκό και των στρατιωτικών 401 και 251). «Η έκτασή τους είχε υπολογιστεί σε 2.200 στρέμματα από τα οποία μόλις το 5% είναι χτισμένο», λέει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και από τους υπευθύνους για το σχέδιο Δημήτρης Σωτηρίου.
Ενοποίηση
Όπως προσθέτει, «με την ενοποίηση των χώρων, στόχος μας ήταν να μη δημιουργηθεί απλώς ένα πάρκο, αλλά οι πολίτες να απολαμβάνουν τέσσερις δραστηριότητες: υγείας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, κοινωνικής αλληλεπίδρασης». Για παράδειγμα, οι κάτοικοι της περιοχής θα μπορούσαν επισκεπτόμενοι το Ασκληπιείο Πάρκο να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υγεία. Ωστόσο, έως σήμερα τίποτα από αυτά δεν έχει υλοποιηθεί με αποτέλεσμα οι ελεύθεροι και οι χώροι πρασίνου των νοσοκομείων να μένουν αναξιοποίητοι. Μάλιστα, ο κ. Σωτηρίου συμπληρώνει ότι από το 1999 υπάρχει το ειδικό θεσμικό πλαίσιο για την ταχύτατη ανάπτυξη του Ασκληπιείου Πάρκου Αθηνών- απαιτείται μόνο Προεδρικό Διάταγμα- «συνεπώς το μόνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση».
Κλεισμένοι με κάγκελα και σιδερένιες πόρτες είναι και άλλοι χώροι πρασίνου στην Αθήνα. «Είναι πολλοί και μεγάλοι», τονίζει ο υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Ελεύθερων Χώρων δρ πολεοδόμος- χωροτάκτης Ηλίας Γιαννίρης (www. asda. gr/elxoroi). Χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει, είναι ο Λόφος Αρδηττού πάνω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, στο κέντρο της Αθήνας. «Είναι ένας χώρος δροσιάς, στον οποίο όμως δεν έχουν πρόσβαση οι πολίτες. Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, στην οποία υπάγεται ο χώρος, υποστηρίζει ότι δεν έχει προσωπικό φύλαξης». Κλειδαμπαρωμένοι
Στην μπροστινή είσοδο- δίπλα στο Στάδιο έχει μπει λουκέτο, όπως και στην είσοδο που είναι στο πίσω μέρος. Πρόσβαση υπάρχει μόνο από μια... μισάνοιχτη συρόμενη πόρτα, που ελάχιστοι γνωρίζουν ότι οδηγεί στον λόφο. Επισκέπτες και τουρίστες μάταια αναζητούν την είσοδο για να κάνουν μια βόλτα μέσα στα πεύκα.
Δεν υπάρχει ενιαία πολιτική
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ πρόσβαση, αναφέρει ο κ. Γιαννίρης, έχουν οι πολίτες και σε άλλους ελεύθερους πράσινους χώρους όπως το δάσος Παπαδημητρίου στα Μελίσσια ή το πάρκο του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Κάποιοι από αυτούς τους χώρους, εξηγεί, μπορεί να έχουν εισόδους αλλά να μην έχουν υποδομή για να δεχθούν το κοινό. «Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ενιαία πολιτική για το πράσινο. Πρέπει να τεθούν υπό ενιαίο φορέα διαχείρισης», λέει εκφράζοντας και μια ανησυχία:
«Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα πάρκα και τα άλση όταν γίνουν προσβάσιμα στο κοινό. Για εμάς προτεραιότητα είναι να χρησιμοποιούνται ως χώροι περιπάτου, βόλτας με ποδήλατα και να γίνουν φιλικά προς τους πολίτες, με παγκάκια και βρύσες. Είμαστε αντίθετοι στην εμπορευματοποίησή τους και στα τραπεζοκαθίσματα». Ανάσα πρασίνου αποτελεί και το Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας, έκτασης περίπου 250 στρεμμάτων. Σύλλογοι και πολιτικά κόμματα έχουν ζητήσει να σταματήσει να χρησιμοποιείται ο χώρος με αυτό τον τρόπο και να μετατραπεί σε ανοιχτό μουσείο γλυπτικής και αξιοθέατο. Να γίνει δηλαδή περίπου σαν το νεκροταφείο του Παρισιού (Ρere Lachaise), το οποίο επισκέπτονται εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο για δουν τους τάφους σημαντικών προσωπικοτήτων.

ΤΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 19 Αυγούστου 2008

 

Επιστροφή

 

Περιβαλλοντικό προσωπείο

Με την ενσωμάτωση της πολυδιαφημισμένης κοινοτικής Οδηγίας περί «περιβαλλοντικής ευθύνης» στο εθνικό μας δίκαιο με Προεδρικό Διάταγμα που ετοίμασε το ΥΠΕΧΩΔΕ, η κυβέρνηση προσπαθεί να αποδείξει το φιλοπεριβαλλοντικό της πρόσωπο, αφήνοντας, όμως, και πάλι ανοιχτά τα παράθυρα στο μεγάλο κεφάλαιο να ρυπαίνει ανεξέλεγκτα.

Σημειώνουμε ότι με την Οδηγία αυτή:

Διαστρέφεται το περιεχόμενο της «αρχής πρόληψης», καθώς ως προληπτικά μέτρα θεωρούνται εκείνα που λαμβάνονται όχι «για την αποτροπή πιθανού κινδύνου», αλλά για την αποτροπή του... διαπιστωμένου και μάλιστα επικείμενου κινδύνου!

Προϋπόθεση για να απαιτήσει κανείς την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας (π.χ. να κινηθεί ενάντια σε μια βιομηχανία που ρυπαίνει τα υπόγεια νερά) είναι να αποδείξει πρώτα (αλήθεια με ποια διαδικασία και ποιο νομικό πλαίσιο θα διαβεί το άβατο των επιχειρήσεων;) «την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της ζημιάς και της δραστηριότητας» της υπόψη βιομηχανίας.

Από το πεδίο δράσης της Οδηγίας εξαιρούνται σοβαρές περιπτώσεις ρύπανσης, όπως: Της ατμόσφαιρας, τα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, οι περιβαλλοντικές καταστροφές εξαιτίας πολεμικών επεμβάσεων, η πετρελαϊκή ρύπανση και οι πυρηνικές ζημιές, οι ιονίζουσες και ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, οι ζημιές οικοσυστημάτων, εκτός από εκείνων που προστατεύονται από την κοινοτική νομοθεσία, ακόμη κι αν αυτά προστατεύονται από εθνικές ρυθμίσεις ή διεθνείς συμφωνίες!

Ριζοσπάστης 16/9/08

 

Επιστροφή

 

Ομιχλώδης "Περιβαλλοντική ευθύνη" υπό την απειλή της προσφυγής στο ευρωπαϊκό δικαστήριο

16/09/2008

Σταθερά εκπρόθεσμο 17 μήνες και ενώ έχει κατατεθεί προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο από τον Ιούνιο για μη έγκαιρη μεταφορά της οδηγίας 2004/35 για την περιβαλλοντική ευθύνη, την απόδοση ευθυνών για τις καταστροφές στους φορείς που τις προκαλούν στο εθνικό δίκαιο, το ΥΠΕΧΩΔΕ δημοσιοποίησε χθες σχέδιο Π.Δ. προς εναρμόνιση.

Χωρίς ακόμη να έχει κατατεθεί το σχέδιο στο ΣτΕ για τον έλεγχο νομιμότητας ο ΥΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς κάνει λόγο για ενσωμάτωση μιας ακόμη οδηγίας όταν από το πλήθος των ανοιχτών υποθέσεων - παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ε.Ε. ή εναρμόνιση είναι λειψή ή οι διατάξεις των οδηγιών δεν εφαρμόζονται.

Σύμφωνα με το σχέδιο όπου σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή του προϋποθέτει την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, ως περιβαλλοντικές νοούνται οι ζημιές που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα στο υδάτινο περιβάλλον, στα προστατευόμενα είδη και στους οικοτόπους του, όπως και η ρύπανση του εδάφους, και βάσει της αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει "κάθε φορέας εκμετάλλευσης που προκαλεί περιβαλλοντική ζημία η επικείμενη απειλή ζημίας να είναι κατ' αρχήν υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης ή/και αποκατάστασης της ζημίας".

Και αρχίζουν οι εκπτώσεις, οι δυσμενείς επιπτώσεις σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, οι οποίες είχαν προσδιοριστεί εκ των προτέρων και προήλθαν από φορέα εκμετάλλευσης που είχε προβλεφθεί στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και κατ' επέκταση στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους κατασκευής και λειτουργίας, δεν λογαριάζονται σαν ζημιά!

Η απόδοση ευθύνης γίνεται νεφελώδης, καθώς προβλέπεται ότι "το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται ως προς τον φορέα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας που προκάλεσε τη ζημιά ή την επικείμενη απειλή πρόκλησής της μόνον εφόσον έχει εντοπισθεί και εφόσον υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της δραστηριότητας και της επελθούσας ζημιάς".

Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης σε προκληθείσες ή επικείμενες περιβαλλοντικές ζημιές, ενώ, στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή αντί του φορέα εκμετάλλευσης καλύπτει τις δαπάνες των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης των ζημιών, τότε ανακτά τις δαπάνες από τον αντίστοιχο φορέα εκμετάλλευσης εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των μέτρων ή από την ημερομηνία κατά την οποία ο σχετικός φορέας εκμετάλλευσης έχει οριστεί ως υπεύθυνος.

Άλλη διάταξη ορίζει ότι από την 1η Μαΐου του 2010 θα ισχύει το καθεστώς υποχρεωτικής υπαγωγής σε σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας όλων των φορέων εκμετάλλευσης επαγγελματικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου προεδρικού διατάγματος και όχι μόνο αυτών που, με κριτήριο την επικινδυνότητά τους, τίθενται υποχρεωτικά σε σύστημα χρηματοοικονομικής εγγύησης.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεαστεί από κάποια περιβαλλοντική ζημιά και έχει έννομο συμφέρον από τη λήψη απόφασης σχετικής με την περιβαλλοντική ζημιά όπως και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, δικαιούνται να υποβάλουν έγγραφη αίτηση με σχετικές πληροφορίες και στοιχεία τεκμηρίωσης προς τον αρμόδιο Τομέα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και να αιτηθούν μέτρα αποκατάστασης.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος όμως θα αποφασίσει. Η ίδια υπηρεσία θα ελέγχει τους φορείς εκμετάλλευσης για την τήρηση των υποχρεώσεών τους, η οποία μπορεί να αναθέσει τους ελέγχους ακόμη και σε ιδιώτες με "τη δαπάνη να βαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας".

Η απόδοση ευθυνών για ζημιές θα ισχύει μετά τη δημοσίευση του Π.Δ., ενώ ερωτήματα προκαλεί η διάταξη που ορίζει ότι "σε ζημιά που προκλήθηκε από εκπομπή, γεγονός η ατύχημα που έλαβε χώρα μετά τη θέση σε ισχύ του διατάγματος, αλλά οφείλεται σε επαγγελματική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε πριν από τη θέση σε ισχύ του διατάγματος" δεν εφαρμόζεται το Π.Δ.

Στο απώτερο... απροσδιόριστο μέλλον θα συγκροτηθεί παρά τω υπουργώ ΠΕΧΩΔΕ συντονιστικό γραφείο αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών που θα υποστηρίζεται από γνωμοδοτική επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν μόνον εκπρόσωποι υπουργείων. Άλλοι φορείς θα συμμετέχουν κατά περίπτωση (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΘΙΑΓΕ, ΕΚΒΥ),  χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου! Γνωμοδοτικές επιτροπές συγκροτούνται και σε επίπεδο περιφέρειας.

Λ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Συντάκτης : Σταυρογιάννη Λ.

ΑΥΓΗ 16/9/08

 

Καθυστερήσεις, πράξεις και παραλείψεις του ΥΠΕΧΩΔΕ δείχνουν την πολιτική του για το περιβάλλον

17/09/2008

Την εκπρόθεσμη καθυστέρηση στη μεταφορά του σημαντικού νομοθετήματος για την περιβαλλοντική ευθύνη στο εθνικό δίκαιο στηλιτεύει ο Μ. Παπαγιαννάκης, βουλευτής Β' Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνος για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της Κ.Ο. Όπως επισημαίνει με δήλωσή του:

"Με τη συνηθισμένη (δεκαεπτάμηνη αυτή τη φορά) καθυστέρηση το ΥΠΕΧΩΔΕ 'ενσωματώνει' την οδηγία 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοθέτημα και η καθυστέρηση του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει ήδη οδηγήσει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εξετάσουμε τον τρόπο εναρμόνισης που προτείνει το ΥΠΕΧΩΔΕ στη Βουλή.

Είναι περιττό να πανηγυρίζουν ορισμένοι και το υπουργείο γιατί επιτέλους κατέληξαν σε μια πρόταση που έτσι κι αλλιώς ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν. Οι προδιαθέσεις τους απέναντι σε όσους προκαλούν σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον και στην ποιότητα της ζωής μας είναι εμφανείς από πάρα πολλές άλλες καθυστερήσεις, πράξεις και παραλείψεις. Θυμίζω ότι εξακολουθεί να 'καθυστερεί' η θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, η προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας, η θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις που σχετίζονται με τη ρύπανση από τα πλοία, η διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, η διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και πολλά άλλα εξαιρετικά σημαντικά και για την καθημερινή ζωή των πολιτών και τη γενικότερη πορεία της οικονομίας.

Ιδιαίτερα προκλητικές είναι η απουσία πολιτικής για την ανάπλαση των λατομείων, η απουσία ρυθμιστικών σχεδίων σε όλες τις περιοχές Natura και ακόμη αναμένουμε να μάθουμε ποιος θα πληρώσει για το Sea Diamond στη Σαντορίνη".

Το σχέδιο Π.Δ. πάσχει και επί της ουσίας και επί της διαδικασίας, σχολίασε ο Σπ. Κουβέλης από το ΠΑΣΟΚ παρατηρώντας, μεταξύ άλλων, ότι για να εφαρμοστεί απαιτεί τις κανονιστικές πράξεις, ότι αντί να ενισχύσει τους ελεγκτές περιβάλλοντος τους αναθέτει νέα καθήκοντα, ενώ δεν προηγήθηκε διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς, τον ασφαλιστικό κλάδο και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Συντάκτης : Σταυρογιάννη Λ.

ΑΥΓΗ 17/9/08

 

Επιστροφή

 

Εκτός σχεδίου δόμηση Του Νίκου Μπελαβίλα

Έξω από τα όρια των πόλεων, όποιος θέλει, κτίζει όπου θέλει σε όλη την έκταση της χώρας. Ή σχεδόν έτσι. Αρκεί να ισχύει ο γενικός κανόνας της «αρτιότητας» των τεσσάρων στρεμμάτων. Με απλά λόγια, όποιος διαθέτει ή αποκτά ή καταλαμβάνει και με δύο-τρεις μάρτυρες αποδεικνύει ότι του ανήκει -από πάππου προς πάππο- ένα χωράφι με αυτό το μέγεθος έχει δικαίωμα να οικοδομήσει εκεί ένα κτίσμα.

Από τα μέσα της δεκαετίας του '80 επιχειρήθηκε να ελεγχθεί αυτού του τύπου η δόμηση. Ορίστηκαν πρώτα στην Αττική και αργότερα σε νησιωτικές περιοχές μεγαλύτερες αρτιότητες. Έγινε κάπως πιο αυστηρό το καθεστώς ελέγχου σε ακτές, δάση, ρέματα και αρχαιολογικούς χώρους, στους μόνους τόπους δηλαδή που ο νόμος πάντα την απαγόρευε. Δημιουργήθηκαν οι ζώνες προστασίας λίγων ορεινών όγκων και περιοχών με σημαντική οικολογική αξία. Είναι οι εθνικοί δρυμοί και οι περιοχές Natura 2000. Έτεινε ο χωροταξικός σχεδιασμός στον έλεγχο της δόμησης εκτός των πόλεων ή και στην πλήρη απαγόρευσή της. Η κοινή λογική λέει ότι δεν μπορούμε να κτίσουμε τα πάντα: βουνά, λαγκάδια, ακτές, νησιά, λίμνες και ποτάμια. Οφείλουμε να ορίσουμε πού είναι ανεκτή η δόμηση νέων περιοχών κατοικίας, τουριστικών περιοχών, περιοχών βιομηχανίας, υποδομών, και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε. Από εκεί και πέρα αφήνουμε τη γη απείραχτη για αγροτικές χρήσεις ή στη φυσική της μορφή της ως οικολογικό κεφάλαιο. Έτσι λέει η κοινή λογική.

Όμως η κατάσταση ξέφυγε. Πολεοδομικά γραφεία ανά την επικράτεια που ξεχνούν να διασταυρώσουν τα στοιχεία για τις περιοχές με ιδιαίτερη φυσική αξία και επιτρέπουν την οικοδόμηση. Κραυγαλέο παράδειγμα η πρόσφατη σκανδαλώδης επιχείρηση οικοδόμησης στην παρθένα και προστατευμένη Ελαφόνησο ή οι παλιότερες στον κόλπο του Λαγανά της Ζακύνθου. Δασικές υπηρεσίες που δεν διστάζουν να αποχαρακτηρίζουν μικρά-μικρά τμήματα δασικών εκτάσεων «ξεφτώντας» έτσι τις παρυφές των δασών και επιτρέποντας την εισβολή των αστικών συγκροτημάτων σε αυτά. Δημοτικές αρχές δεν διστάζουν να ανοίξουν αγροτικούς δρόμους οπουδήποτε προκειμένου να υπάρξουν προσβάσεις παντού, διαλύοντας έτσι βουνά, δάση, ακρογιαλιές. Αυτή είναι η διάσπαρτη λαϊκή δόμηση που κατατρώει σαν καρκίνος την ελληνική φύση. Μικροϊδιοκτήτες γης, μεσίτες, τοπικοί άρχοντες εκλαμβάνουν τη γη όχι ως αγαθό που πρέπει να διαφυλαχθεί αλλά ως αγαθό που μπορεί να αποφέρει οικονομικό κέρδος στον καθένα μας. Η ανυπαρξία κτηματολογίου και δασολογίου δίνει τη δυνατότητα καταπάτησης και δημιουργίας τίτλων ιδιοκτησίας οπουδήποτε Με αυτόν τον τρόπο, όλη η επικράτεια θεωρείται εν δυνάμει δομήσιμος χώρος.

  Η επίθεση του real estate έρχεται τώρα να ολοκληρώσει την καταστροφή. Με τις ευλογίες του νέου χωροταξικού σχεδίου της χώρας, εκτάσεις με ιλιγγιώδη μεγέθη διεκδικούνται ως ιδιωτικές για να κτιστούν ξενοδοχεία και παραθεριστικοί οικισμοί. Εταιρείες, επιχειρηματίες δήμαρχοι και μοναστήρια καταπατούν ό,τι απέμεινε. Τη Βιστωνίδα, τον Καϊάφα, το Βάι. Πέρα από την οικολογική καταστροφή, οποιαδήποτε άλλη παραγωγική δραστηριότητα τείνει προς εξαφάνιση καθώς το κάθε εκατοστό ακτογραμμής ή ορεινού όγκου αποδίδεται στον τουρισμό και στην παραθεριστική κατοικία. Αυτή είναι η βασική σύλληψη. Το πώς αυτή η απέραντη άναρχη πόλη, που τείνει να καλύψει τον ελληνικό αγροτικό χώρο, θα ζήσει, πού θα βρει ενέργεια για τα φώτα της και τα κλιματιστικά της, πού θα βρει νερό για τις πισίνες της και τα γκολφ της, τι θα κάνει τα σκουπίδια της και πολλά-πολλά άλλα αφορούν την επομένη γενιά. Η παρούσα γενιά των υπουργών που συνέλαβε την ιδέα, ενδιαφέρεται για το άμεσο μέλλον με ορίζοντα μίας ή δύο κυβερνητικών περιόδων. Όπως και η αντίστοιχη γενιά του  '60, των κυβερνήσεων Καραμανλή και των συνταγματαρχών που έχτιζε την Αθήνα. Οι επόμενες ας βρουν τρόπο να μαζέψουν τα σπασμένα.

ΑΥΓΗ 19/9/2008

 

Επιστροφή

 

«ΔΑΣΟΣ» ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Βατοπέδι τρώει υπάλληλο

Του ΑΡΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αγρια τα πράγματα στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπουργός, υφυπουργός, γενικοί γραμματείς, μια ανώτατη υπάλληλος και τρεις ενώσεις εργαζομένων εμπλέκονται σε μια διελκυστίνδα με αφορμή το σκάνδαλο της Μονής Βατοπεδίου.

Ο υπουργός Αλέξανδρος Κοντός υποχρεώθηκε να ανακαλέσει απόφαση με την οποία είχε πριν από δύο εβδομάδες τοποθετήσει την υπάλληλο Σταματούλα Μαντέλη σε μονάδα που διαχειρίζεται κοινοτικά κονδύλια. Είχαν προηγηθεί τρεις ανακοινώσεις από τις ενώσεις γεωτεχνικών υπαλλήλων (γεωπόνοι-δασολόγοι) στις οποίες οι εργαζόμενοι κατηγορούσαν την κ. Μαντέλη ότι προώθησε, αν και αναρμόδια, αποχαρακτηρισμό δάσους 8.800 στρεμμάτων στην Ουρανούπολη, το οποίο παραχωρήθηκε στη Μονή Βατοπεδίου ως αντάλλαγμα για εκτάσεις στη λίμνη Βιστονίδα.
Οι τρεις ενώσεις (ΠΟΓΕΔΥ, ΠΕΓΔΥ, ΠΕΔΔΥ) κατηγορούσαν επίσης τον Αλ. Κοντό ότι «κρύβεται και αρνείται να απαντήσει στα ερωτήματά τους», σε αντίθεση με τον υφυπουργό Κ. Κιλτίδη που είχε «την ευαισθησία και την υπευθυνότητα» να συναντηθεί μαζί τους.
Η κ. Μαντέλη, με την οποία επικοινωνήσαμε χθες, δηλώνει με τη σειρά της πικραμένη από τη στάση των συναδέλφων της, οι οποίοι ζήτησαν ουσιαστικά την παραπομπή της στη Δικαιοσύνη. Ταυτοχρόνως, δείχνει προς την πλευρά του υφυπουργού Κ. Κιλτίδη, αφού εκείνος ήταν που τελικά αποδέχτηκε με την υπογραφή του τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τον αποχαρακτηρισμό του δάσους.
«Είναι απαράδεκτοι οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί των συναδέλφων μου. Εδώ αστυνομικοί σκοτώνουν και βγαίνουν στις τηλεοράσεις οι συνδικαλιστές για να τους υποστηρίξουν», λέει η κ. Μαντέλη. Τι έχει να πει, όμως, για τον αποχαρακτηρισμό;
«Εγώ δεν αποχαρακτηρίζω. Δεν είμαι Νομικό Συμβούλιο. Οταν με καλέσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα έχω όλα τα αποδεικτικά στοιχεία»... Είχε, όμως, την αρμοδιότητα να θέτει ερωτήματα;
«Ο εισαγγελέας είναι νομικός και θα καταλάβει. Εκανα ένα ερώτημα που υπεγράφη από τον γενικό γραμματέα (Κ. Σκιαδά) ενώ η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου έγινε δεκτή από τον υφυπουργό Κ. Κιλτίδη. Ρωτήστε, λοιπόν, εκείνους». Της θυμίζουμε, όμως, ότι και πέρυσι είχε θέσει ανάλογα ερωτήματα που προκάλεσαν γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του υπουργείου Χ. Μπότσιου, η οποία μάλιστα απερρίφθη από τον τότε υπουργό Ευ. Μπασιάκο. Η κ. Μαντέλη αρχικά επιμένει ότι δεν υπέβαλε άλλο ερώτημα, στη συνέχεια μας λέει:
«Είναι κακό να κατοχυρωθεί η υπηρεσία, να κάνω ερώτημα στην υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου; Αν δεν έκανα, θα μου έλεγαν "δεν έκανες". Ας μου έλεγε ο γενικός ότι δεν το υπογράφει».
Ειδικός λογαριασμός
Οι εργαζόμενοι θέτουν ερωτήματα και για 2,5 εκατομμύρια ευρώ που έφυγαν με εντολή του υπουργού Αλ. Κοντού από τον ειδικό λογαριασμό «Κεφάλαιο δημοσίων επενδύσεων για χορήγηση δανείων και ανέγερη κτιρίων υπ. Γεωργίας - Προγράμματα εποικισμού αναδασμού» με προορισμό την εταιρεία ΑΓΡΟΓΗ. Στον ειδικό λογαριασμό συγκεντρώνονται χρήματα από παραχωρήσεις κλήρων σε αγρότες. Η ΑΓΡΟΓΗ ιδρύθηκε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ εν μέσω καταγγελιών ότι θα ξεπουλά δημόσια γη. Σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Κ. Βυζοβίτης, αδελφός της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων του πρωθυπουργού, ο Δ. Ιατρίδης, διευθυντής του γραφείου του Αλ. Κοντού, και η Αγγελική Κούτρου-Αυγουλά, σύζυγος του έτερου γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης. *

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 23/09/2008

 

Επιστροφή

 

Ο τουρισμός που θέλουμε... Του ΠΑΡΙ ΤΣΑΡΤΑ*

Πρέπει να αποκτήσει πολιτικά, θεσμικά, αναπτυξιακά και οικονομικά τη σημασία που όλοι -θεωρητικά- συμφωνούν ότι έχει («βαριά» βιομηχανία της Ελλάδας), αλλά ουσιαστικά δεν του αποδίδεται ακόμη...

Πρέπει να αναπτυχτεί ως ένα πολυσύνθετο μίγμα διαφορετικών προϊόντων. Τουρισμού διακοπών, ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (διαθέτουμε πόρους, υποδομές και υπηρεσίες για τουλάχιστον 35 από αυτές...), real estate και παραθερισμού.
Πρέπει να αναδεικνύει, να προβάλλει και να προστατεύει τους δύο σημαντικότερους πόρους που διαθέτει η χώρα -και αποτελούν παράλληλα το συγκριτικό μας πλεονέκτημα- το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σχεδιασμού και προγραμματισμού της τουριστικής πολιτικής, ώστε σε αυτόν να συμμετέχουν ουσιαστικά όλοι οι κοινωνικοί εταίροι: κράτος, ιδιώτες, ΟΤΑ, εμπειρογνώμονες, τουρίστες - καταναλωτές, κάτοικοι τουριστικών περιοχών.
Πρέπει να ενισχύει την απασχόληση εκπαιδευμένων στον τουρισμό στελεχών και προσωπικού -το οποίο υπάρχει πλέον- σε όλους τους κλάδους, οι οποίοι άμεσα και έμμεσα σχετίζονται με τη λειτουργία και ανάπτυξη του τουρισμού (κράτος, επιχειρήσεις, ΟΤΑ).
Πρέπει να σέβεται, στον τρόπο ανάπτυξής του, την τοπικότητα λαμβάνοντας υπόψη του τους διαφορετικούς πόρους και τις ιδιαιτερότητες που διαθέτει η κάθε τουριστική περιοχή.
Πρέπει να προβάλλεται το σύνολο των διαφορετικών τουριστικών προϊόντων που διαθέτει η χώρα και όχι μόνο ο τουρισμός των διακοπών, διότι μόνο έτσι θα υπάρξει ουσιαστική άμβλυνση της εποχικότητας και θα αντιμετωπιστεί ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός.
Πρέπει να αναβαθμιστεί ουσιαστικά ο ρόλος της τουριστικής εκπαίδευσης και έρευνας ως απαραίτητων συστατικών στοιχείων της ποιοτικής βελτίωσης του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος.
Πρέπει να λειτουργεί με καθαρούς επιχειρηματικούς και επενδυτικούς κανόνες και μείωση της γραφειοκρατίας ενισχύοντας και επιβραβεύοντας την καινοτομία και τις επενδυτικές πρωτοβουλίες των επιχειρηματιών.
Πρέπει, τέλος, να σταματήσουν τα «κουραστικά» πρέπει και να υπάρξει συστηματικός διάλογος ανάμεσα στους εμπλεκομένους φορείς του τουρισμού σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και εκεί όπου δεν υπάρχει καταρχάς συμφωνία.
* Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 27/09/2008

 

Επιστροφή

 

Σαχάρα... θα θυμίζει η Μεσόγειος έως το 2100, εφόσον συνεχιστεί με τις ίδιες τάσεις η κλιματική αλλαγή, επισημαίνει έκθεση της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας, της Κομισιόν και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ρυθμοί ανόδου της θερμοκρασίας στη Ευρώπη ξεπερνούν τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Στα Βαλκάνια -και στην Ελλάδα- αλλά και στις χώρες της Βαλτικής 4 εκατομμύρια άνθρωποι θα κινδυνεύσουν από τις πλημμύρες που θα προκληθούν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας μέσα στα επόμενα 82 χρόνια, ενώ το οικονομικό κόστος αναμένεται να αγγίξει τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ, αναφέρει η έκθεση, που κατέγραψε τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη στην Ευρώπη.

«Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 0,8 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, ενώ ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις της θερμοκρασίας παρατηρούνται στην Ευρώπη και στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη», τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης, προσθέτοντας ότι στη «γηραιά ήπειρο» η θερμοκρασία έχει ανέβει κατά έναν βαθμό Κελσίου. Πιο ευάλωτες στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι οι βουνοκορφές, οι ακτές της Ευρώπης, η Μεσόγειος και η Αρκτική.

Κι ενώ το μεγαλύτερο μέρος της μεσογειακής Ευρώπης θα μετατρέπεται σε άγονη περιοχή, στη Βόρεια Ευρώπη θα υπάρξει αύξηση-ρεκόρ της υγρασίας. Τα φονικά κύματα καύσωνα στην Ευρώπη, όπως αυτό του 2003, που είχε προκαλέσει τον θάνατο 70.000 ανθρώπων, θα κάνουν συχνότερα την εμφάνισή τους.

Για τους επιστήμονες οι ετήσιες αλλαγές στις βροχοπτώσεις θα επιτείνουν τις διαφορές ανάμεσα σ' ένα υγρό βόρειο τμήμα της Ευρώπης και σε έναν ξηρό Νότο.

Οι συντάκτες της έκθεσης καλούν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να προσαρμοστούν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως, για παράδειγμα, να προστατεύσουν τον λαό τους από ασθένειες που προκαλούνται από έντομα ή να προστατεύσουν τις ακτές τους από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Μέχρι σήμερα τα περισσότερα μέτρα προσαρμογής αφορούν την υπερχείλιση των ποταμών. Υπογραμμίζουν ακόμη ότι η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει επικίνδυνα, απειλώντας τις ακτές, ενώ ορισμένοι πληθυσμοί ψαριών μετακινήθηκαν ήδη χίλια χιλιόμετρα βορειότερα τα τελευταία 40 χρόνια.

Αυτοί που θα ευνοηθούν από αυτές τις αλλαγές, σύμφωνα με την έκθεση, είναι οι αγρότες του Βορρά, που θα έχουν μεγαλύτερες περιόδους για την καλλιέργεια των προϊόντων τους.

ΜΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΗ 
mina@pegasus.gr  ΕΘΝΟΣ 30/9/08

 

Επιστροφή

 

WWF: Τα μέτρα για το κλίμα ωφελούν και τη δημόσια υγεία

Σε επιπλέον εξοικονόμηση τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο στον τομέα της υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να οδηγήσει η άμεση λήψη φιλόδοξων πολιτικών μέτρων για την κλιματική αλλαγή.

Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη των περιβαλλοντικών οργανώσεων WWF, Climate Action Network (CAN) και Health & Environment Alliance (HEAL).

Η μελέτη αναλύει τα οφέλη στη δημόσια υγεία που θα προκύψουν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει στην αλλαγή του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2020, από 20% που είναι σήμερα σε 30%.

Αυτή η αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα μια αύξηση των κερδών στον τομέα της υγείας κατά 25 δις ευρώ (48%), δηλαδή σε 76 δις ευρώ από 51 δις ευρώ που υπολογίζεται ότι θα επιφέρει η μείωση των εκπομπών κατά 20%.

Τα τεράστια οφέλη θα εξοικονομηθούν λόγω της βελτίωσης της δημόσιας υγείας. Εκτιμάται ότι οι εισαγωγές σε νοσοκομεία θα μειωθούν κατά τουλάχιστον 8.000 το χρόνο, ενώ θα εξοικονομηθούν 2 εκατομμύρια εργατοημέρες.

Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εκτίμησε ότι 369.000 άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο στην ΕΕ, λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μάλιστα, οι πρόωροι θάνατοι και οι απαιτήσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνονται για απώλειες της τάξης του 3-9% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.

 

Επιστροφή

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑΤΕ

Στα επίπεδα του 1996 το ΠΔΕ για το 2009

Για τρίτο χρόνο προβλέπεται να μείνει αναξιοποίητο το ΕΣΠΑ

Δυσοίωνες προοπτικές για το 2009 για τον κλάδο των κατασκευών προδιαγράφει το σχέδιο Προϋπολογισμού για το 2009 που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του, το ήδη συρρικνωμένο τα προηγούμενα χρόνια Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), περικόπτεται περαιτέρω κατά 10,1% το 2009 έναντι του 2008 (από 9,45 δισ. € το 2008 σε 8,5 δισ. € το 2009), ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση στοχεύει την ίδια περίοδο σε αυξημένα κατά 13,6% φορολογικά έσοδα (!).

Με βάση αυτά τα δεδομένα το ΠΔΕ επανέρχεται στα επίπεδα του 1996, καθώς, σε ποσοστό επί του ΑΕΠ, θα αντιπροσωπεύει μόλις το 3,2%, έναντι 5,4% το 2000 και 2001 και 2,9% το 1996. Δηλαδή θα είναι το χαμηλότερο της δωδεκαετίας (σ.σ. βλέπε επισυναπτόμενο διάγραμμα) !

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημαντικά περικόπτονται (ακόμη και σε απόλυτους αριθμούς) και τα κονδύλια του ΠΔΕ που προβλέπονται ως εθνική συμμετοχή για τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα, γεγονός που σημαίνει ότι το Ελληνικό Κράτος, για τρίτο συνεχόμενο χρόνο, εμφανίζεται απροετοίμαστο να απορροφήσει τους υψηλούς και ιδιαίτερα πολύτιμους, στην συγκεκριμένη συγκυρία, πόρους του ΕΣΠΑ (2007-2013).

Επί της ουσίας, το προσχέδιο του προϋπολογισμού παραπέμπει σε μία, δίχως προηγούμενο, αντιαναπτυξιακή πολιτική και οπωσδήποτε αντίθετη των όσων επιτάσσει η σημερινή παγκόσμια, αλλά και εθνική, συγκυρία. Μια πολιτική που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την δεδηλωμένη ανάγκη πραγματικής δημοσιονομικής εξυγίανσης και ενίσχυσης της δημοσιονομικής διαφάνειας, με τον περιορισμό της δημόσιας σπατάλης και δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών, με παράλληλη διασφάλιση αναπτυξιακής πνοής της ελληνικής οικονομίας.

Τα δεδομένα αυτά επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, σε έκθεση με τίτλο «Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού Έτους 2009 & Ανάλυση Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων 1996-2009» του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και ΕΠΕ – ΣΑΤΕ, το πλήρες κείμενο της οποίας δημοσιεύεται στο site του Συνδέσμου www.sate.gr.

Στην έκθεση του ΣΑΤΕ αναφέρεται ότι η στασιμότητα των δημοσίων επενδυτικών δαπανών σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ως ποσοστό του ΑΕΠ και η παρατεταμένη υποβάθμιση του ρόλου του ΠΔΕ κατά τα πέντε τελευταία έτη, αποτελεί σαφή επιλογή της οικονομικής πολιτικής, η οποία αφενός αναιρεί την αναπτυξιακή διάσταση του, μετατρέποντάς το αποκλειστικά σε ένα βοηθητικό εργαλείο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, αφετέρου αναδεικνύει την εμμονή της κυβερνητικής πολιτικής για εφαρμογή του, ιδιαιτέρως κοστοβόρου, θεσμού των ΣΔΙΤ σε ευρεία κλίμακα στα έργα υποδομής.

Πρόκειται για μια αντιφατική πολιτική ως προς τους επαναλαμβανόμενες κυβερνητικές επαγγελίες περί «ενίσχυσης των επενδύσεων και του ρυθμού ανάπτυξης», «ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας», «περαιτέρω μείωσης της ανεργίας» και «ενίσχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας», αφού η υστέρηση του ρόλου των ΠΔΕ συνεπάγεται και μειωμένη απορροφητικότητα πόρων από την Ε.Ε. αλλά και καθυστέρηση στη δημιουργία, βελτίωση και συντήρηση υποδομών, η οποία με την σειρά της μεταφράζεται σε σημαντική επιβράδυνση της παραγωγικότητας της εργασίας και των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας.

Αλλά και μια πολιτική που στρέφεται ευθέως κατά του κατασκευαστικού δυναμικού της χώρας, το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα εξαιτίας της κυβερνητικής αβελτηρίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την έως σήμερα επεξεργασία των στοιχείων των δημοσιευμένων ισολογισμών των εργοληπτικών εταιρειών του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που έχει γίνει από τον ΣΑΤΕ, προκύπτει σημαντική επιδείνωση του δείκτη υποχρεώσεων/κύκλου εργασιών κατά την περίοδο 2004-2007 για το σύνολο των εργοληπτικών τεχνικών εταιρειών της χώρας, ιδιαίτερα, μάλιστα, για τις εταιρείες από 3η έως και 6η τάξη. Συγκεκριμένα, οι πρώτες αναλύσεις των στοιχείων των δημοσιευμένων ισολογισμών των εταιρειών εμφανίζουν συνεχή επιδείνωση του δείκτη, από 35-40% το 2004, σε 60-65% το 2007, για τις εταιρείες 3ης έως και 6ης τάξης, δυσχεραίνοντας σημαντικά την χρηματοοικονομική διάρθρωσή τους. Βασική πηγή του προβλήματος, πέραν της συστηματικής τα τελευταία χρόνια μείωσης του ΠΔΕ, είναι και πέραν κάθε προηγουμένου καθυστέρηση στην πληρωμή από το δημόσιο (στενό και ευρύτερο) εκτελεσμένων έργων. Την ίδια ώρα, οι κατασκευαστικές εταιρείες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αλλά και για να συνεχιστούν τα έργα, προσφεύγουν σε αυξημένο δανεισμό, το κόστος του οποίου, στη σημερινή οικονομική συγκυρία, έχει αυξηθεί υπερβολικά, θέτοντας τις επιχειρήσεις σε κίνδυνο επιβίωσης.

Ο ΣΑΤΕ καλεί την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στον κατασκευαστικό κλάδο, επισημαίνοντας ότι απαιτείται άμεσος και σαφής σχεδιασμός, προγραμματισμός και στοχευμένη υλοποίηση ενός συνολικού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (δημιουργίας, βελτίωσης, αναβάθμισης  και συντήρησης υποδομών), στον οποίο θα εντάσσονται λειτουργικά και θα αξιοποιούνται ουσιαστικά οι κοινοτικές ενισχύσεις, ενώ συμπληρωματικά και μετά από ενδελεχή μελέτη του οικονομικού και κοινωνικού οφέλους, θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν οι ΣΔΙΤ. 

 

Επιστροφή

 

ΤΖΟΡΤΖ ΣΟΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΧΡΕΩΝΕΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ «ΑΜΑΡΤΙΕΣ» ΤΩΝ ΗΠΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ «ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ» ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑ

«Εσκασε η υπερ-φούσκα της πίστωσης...»

Του ΝΕΪΘΑΝ ΓΚΑΡΝΤΕΛΣ

(σ.τ.σ. επιλεγμένα αποσπάσματα. Οι υπογραμμίσεις είναι του Παρατηρητηρίου)

 

Οι «αμαρτίες» των ΗΠΑ κατά τα τελευταία 25 χρόνια ευθύνονται για τη χρηματοπιστωτική κρίση, δηλώνει στην «Ε» ο μεγαλοεπιχειρηματίας Τζορτζ Σόρος, επισημαίνοντας για άλλη μία φορά ότι οι αγορές δεν διορθώνονται μόνες τους.... εκτιμά ότι διακρίνεται φως στο τούνελ της χρηματοπιστωτικής κρίσης, όμως τώρα ελλοχεύει η κρίση στην «πραγματική» οικονομία. ...

 

Αρχικά ας μιλήσουμε για τη φύση της κρίσης. Λόγω των χαμηλών επιτοκίων, της παγκόσμιας ρευστότητας και της απορρύθμισης, τα τελευταία 25 χρόνια δημιουργήθηκε μια αυτοενισχυόμενη φούσκα πιστωτικής επέκτασης, η οποία οδήγησε σε «άλογη κατάχρηση», όπως έχει ειπωθεί, στις αγορές. Τώρα έχουμε την αυτοενισχυόμενη κατάρρευση των χρηματιστηρίων και των αγορών -άλογη απόγνωση- που δεν δικαιολογείται από τις οικονομικές αρχές της πραγματικής οικονομίας. Πώς αυτή η εξέλιξη «ταιριάζει» με τη θεωρία σας για τον κατοπτρισμό και το νέο σας πρότυπο για την κατανόηση της οικονομίας;
«Το κλειδί για την κατανόηση της κρίσης, που είναι η χειρότερη από τη δεκαετία του '30, είναι να δούμε τι είχε προκληθεί μέσα στο ίδιο το οικονομικό σύστημα. ... Το πρότυπο που προτείνω διαφέρει από την παραδοσιακή σοφία σε δύο σημεία.

Πρώτον, οι οικονομικές αγορές δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές οικονομικές αρχές. Γιατί πάντα οι φιλοδοξίες των επενδυτών και των χρηματιστών τις διαστρεβλώνουν.

Δεύτερον, αυτές οι διαστρεβλώσεις στις οικονομικές αγορές μπορούν να επηρεάσουν τις αρχές, όπως διαπιστώνουμε τόσο στις "φούσκες" όσο και στις καταρρεύσεις. Η ευφορία μπορεί να οδηγήσει τις τιμές των σπιτιών και των διαδικτυακών εταιρειών στα ύψη και ο πανικός μπορεί να κάνει ισχυρές τράπεζες να καταρρεύσουν. Αυτή την αμφίδρομη σύνδεση, σύμφωνα με την οποία επηρεάζεις ό,τι αντικατοπτρίζεις, αποκαλώ "κατοπτρισμό". Και αυτή είναι η αρχή με την οποία δουλεύουν στην πραγματικότητα οι οικονομικές αγορές. Η αστάθειά τους εξαπλώνεται τώρα στην πραγματική οικονομία και δεν συμβαίνει το αντίστροφο. Εν συντομία, τόσο οι συνεχόμενες περίοδοι ανάπτυξης όσο και οι φούσκες είναι ενδημικές στο οικονομικό σύστημα. Η παρούσα κατάσταση δεν σχετίζεται απλώς με τη στεγαστική φούσκα. Η στεγαστική φούσκα ήταν απλώς ο εκπυρσοκροτητής που πυροδότησε μια πολύ μεγαλύτερη φούσκα. Αυτή την υπερ-φούσκα, που δημιουργήθηκε από τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση της πίστωσης και των χρεών, συνδυασμένων με την πεποίθηση ότι οι αγορές είναι αυτορρυθμιζόμενες. Χρειάστηκαν 25 χρόνια για να μεγαλώσει. Και τώρα έχει εκραγεί».
... Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι αγορές δεν αυτοδιορθώνονται. Δεν είναι αρκετό απλώς να μαζεύουμε τα κομμάτια μετά την κρίση».

Γιατί όλες οι έως τώρα αμερικανικές προσπάθειες -το σχέδιο διάσωσης των 700 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα χαμηλά ομοσπονδιακά επιτόκια, η στήριξη των καταθέσεων- δεν καταπολέμησαν την κρίση;
«Οι αμερικανικές αρχές πίστεψαν στην ιδεολογία των φονταμενταλιστών της αγοράς. Νόμιζαν ότι οι αγορές τελικώς θα αυτοδιορθώνονταν. Την άποψη αυτή συνόψισε ο υπουργός Οικονομικών Χένρι Πόλσον. Πίστευε ότι έξι μήνες μετά την κρίση της Bear Sterns η αγορά θα είχε πια προσαρμοστεί και ότι "εάν η Lehman Brothers καταρρεύσει, το σύστημα μπορεί να το αντέξει". Αντ' αυτού, κατέρρευσαν τα πάντα. Αφού δεν καταλάβαιναν τη φύση του προβλήματος -ότι δηλαδή η αγορά δεν θα αυτοδιορθωνόταν- δεν έβλεπαν και την ανάγκη κυβερνητικής παρέμβασης. Δεν προετοίμασαν ένα σχέδιο Β. Μετά το σοκ της πτώχευσης της Lehman, [ο Πόλσον] αναγκάστηκε να αλλάξει γνώμη και να διασώσει την AIG. Την επόμενη μέρα υπήρξε πανικός σε χρηματαγορές και χρηματιστήρια, έτσι έκανε πάλι στροφή και είπε ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο διάσωσης 700 δισ. Αλλά ήθελε να βάλει τα χρήματα σε λάθος μέρος - παίρνοντας τα τοξικά ομόλογα από τα χέρια των τραπεζών. Τελικώς άλλαξαν κατεύθυνση -με την κυβέρνηση να αγοράζει μετοχές των τραπεζών- διότι βλέπουν ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης».

Τώρα που οι αμερικανικές αρχές βρίσκονται πια στον σωστό δρόμο, ποια είναι τα βασικά συστατικά της επίλυσης της κρίσης;
«Οι γενικές γραμμές είναι σαφείς. Υπάρχουν πέντε μείζονα στοιχεία.

Πρώτον, η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει την κεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος αγοράζοντας μετοχές των τραπεζών.

Δεύτερον, πρέπει να αρχίσει ξανά ο διατραπεζικός δανεισμός με εγγυήσεις και με ευθυγράμμιση του επιτοκίου LIBOR (Διατραπεζικό Επιτόκιο Λονδίνου) με τα επιτόκια της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας. Αυτό προετοιμάζεται και θα γίνει.

Τρίτον, πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα υποθήκευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ελαχιστοποιώντας τις κατασχέσεις και επαναδιαπραγματευόμενοι τα δάνεια, ώστε οι υποθήκες να μην έχουν μεγαλύτερη αξία από τα ακίνητα. Περιορίζοντας τις κατασχέσεις θα αμβλύνουμε την πτώση των τιμών των ακινήτων.

Τέταρτον, η Ευρώπη πρέπει να διορθώσει μια αδυναμία του ευρώ δημιουργώντας ένα δίχτυ ασφαλείας για τις τράπεζές της. Ενώ αρχικά αντιστέκονταν σε κάτι τέτοιο, τώρα βρήκαν έρεισμα και το έκαναν στη σύνοδό τους στο Παρίσι, την Κυριακή.

Πέμπτον, το ΔΝΤ πρέπει να διαχειριστεί την ευπάθεια χωρών που ανήκουν στην περιφέρεια του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, παρέχοντας ένα οικονομικό δίχτυ ασφαλείας. Αυτό επίσης λειτουργεί. Οι Γιαπωνέζοι έχουν ήδη προσφέρει 200 δισεκατομμύρια δολάρια γι' αυτόν τον σκοπό.
Με αυτά τα βήματα θα ξεκινήσει η διαδικασία επούλωσης. Αν εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα αποτελεσματικά, θα έχουμε ξεπεράσει τα χειρότερα της οικονομικής κρίσης.
Αλλά τότε, φοβούμαι ότι είναι ο καβγάς στην πραγματική οικονομία που παίρνει φόρα. Σε αυτό το σημείο η επιδιόρθωση του οικονομικού συστήματος δεν θα ανακόψει μια δριμεία παγκόσμια ύφεση. Καθώς, υπό αυτές τις συνθήκες, ο Αμερικανός καταναλωτής δεν θα μπορεί πλέον να λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας, η αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να διεγείρει τη ζήτηση. Επειδή είμαστε αντιμέτωποι με τις απειλητικές προκλήσεις της παγκόσμιας υπερθέρμανσης και της εξάρτησης από την ενέργεια, η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να προσανατολίσει οποιοδήποτε σχέδιο δημιουργίας κινήτρων προς την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών και τη δημιουργία πράσινης υποδομής. Αυτά τα κίνητρα θα πρέπει να είναι η νέα κινητήρια δύναμη για την παγκόσμια οικονομία».

Στο τέλος της μέρας, δεν θα έχουμε μπροστά μας ένα εντελώς διαφορετικό παγκόσμιο οικονομικό τοπίο; Οι ΗΠΑ θα εκπέσουν από τη θέση της ισχυρότερης δύναμης. Θα έχουν, μαζί με κάποια τμήματα της Ευρώπης, κοινωνικοποιημένες τράπεζες και φορτία χρεών. Η κομμουνιστική Κίνα θα είναι η νέα οικονομική δύναμη παγκοσμίως, με άφθονη ροή κεφαλαίου και ένας μεγάλος επενδυτής στη Δύση.
«Η αμερικανική επιρροή βαθμιαία θα ελαττωθεί. Εχει ήδη μειωθεί. Τα τελευταία 25 χρόνια είχαμε ένα μόνιμο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Οι Κινέζοι και οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες είχαν πλεόνασμα. Καταναλώναμε περισσότερο απ' όσο παρήγαμε. Ενώ εμείς συσσωρεύαμε χρέη, εκείνοι αποκτούσαν πλούτο με τις οικονομίες τους. Ολο και περισσότερο οι Κινέζοι θα κατέχουν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου, επειδή θα μετατρέπουν τα αποθέματα δολαρίων που διαθέτουν και τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτό αλλάζει τις σχέσεις ισχύος. Η μεταστροφή προς την Ασία αποτελεί συνέπεια των αμαρτημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών την τελευταία εικοσιπενταετία».

c 2008. GLOBAL VIEWPOINT / «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 14/10/2008

[Βλέπε επίσης και Τζ. Σόρος: «Εσκασε η υπερ-φούσκα της πίστωσης...» (14-10-2008)]

 

Επιστροφή

 

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

«Φωτογραφία» επενδυτικών σχεδίων του μεγάλου κεφαλαίου

Χωρίς ουσιαστικές βελτιώσεις, παρά την υποτιθέμενη διαβούλευση, κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Εθνικό Χωροταξικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό. Πρόκειται για ένα σχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση προωθεί τη μετατροπή της χώρας μας σε ένα ...απέραντο ξενοδοχείο, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο μέσα στην επόμενη 15ετία.

Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου αναμένεται, σύμφωνα με τις προσδοκίες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, να γίνει ύστερα από 4 - 5 συνεδριάσεις, ενώ στη συνέχεια να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή και να θεσμοθετηθεί με κοινή υπουργική απόφαση. Δηλαδή, δεν πρόκειται να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή.

Μιλώντας στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ χαρακτήρισε το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό ως μια «μεγάλη μεταρρύθμιση», όπως άλλωστε και το Εθνικό Χωροταξικό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, αλλά και τα άλλα Ειδικά Χωροταξικά σχέδια για τη Βιομηχανία, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τους Ορεινούς Ογκους και τις Παράκτιες περιοχές που ακολουθούν.

Εκείνο βέβαια που προσπαθεί επιμελώς να κρύψει είναι ότι πρόκειται για μια αντιδραστική μεταρρύθμιση, όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες «μεταρρυθμίσεις» που δρομολογεί η κυβέρνηση στην Παιδεία, στην Υγεία, στις εργασιακές σχέσεις, στο Ασφαλιστικό και σε άλλους τομείς. Ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, όμως, δεν αποτελεί μια κοινωνικά ουδέτερη τεχνοκρατική διαδικασία. Αποβλέπει στην οργάνωση του χώρου σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις επιλογές της άρχουσας τάξης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό καθορίζει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν παλιές και νέες μορφές τουριστικών εγκαταστάσεων σχεδόν σε κάθε σπιθαμή της ελληνικής γης (από τους Εθνικούς Δρυμούς της Πίνδου και του Ολύμπου, ως τις προστατευόμενες περιοχές «NATURA», ακόμη και σε μικρές βραχονησίδες του Αιγαίου και του Ιονίου). Από το ένα άκρο ως το άλλο της χώρας «φωτογραφίζονται» επενδυτικά συμφέροντα, των οποίων το Ειδικό Χωροταξικό «λύνει τα χέρια», ώστε να υλοποιηθούν, παρακάμπτοντας τα οποιαδήποτε νομικά ή άλλα «γραφειοκρατικά» εμπόδια.

Ο ίδιος άλλωστε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ παρουσιάζοντας το Χωροταξικό για τον Τουρισμό ουσιαστικά τα παραδέχεται όλα αυτά, καθώς, όπως τόνισε, ανάμεσα στους βασικούς του στόχους δεν είναι παρά «η θεματική, χρονική και χωρική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, με πολιτικές που εμπλουτίζουν το προϊόν και ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν τη συγκέντρωση των επενδύσεων στον τουρισμό. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με την προσαρμογή του σχεδιασμού στις νέες προκλήσεις. Η προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, μέσα από τη δημιουργία σταθερού πλαισίου κανόνων που αφορούν στη χωροθέτηση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη δημιουργία συνθηκών για την προσέλκυση σημαντικών τουριστικών επενδύσεων»...

Νέα προϊόντα

Με το Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό δημιουργούνται νομοθετικοί μηχανισμοί για την ανάπτυξη σύνθετων μεγάλων τουριστικών μονάδων (ξενοδοχειακές μονάδες με ταυτόχρονη ανέγερση τουριστικών χωριών, δηλαδή παραθεριστικά σπίτια για αγορά ή ενοικίαση) σε εκτάσεις εκτός σχεδίου τουλάχιστον 150 στρεμμάτων και με αυξημένους συντελεστές δόμησης. Οι παραθεριστικές κατοικίες στις εκτάσεις αυτές δε θα μπορούν να υπερβαίνουν το 30% ως ποσοστό των υποδομών φιλοξενίας, ενώ θα μπορεί να πωληθεί το 50% των κατοικιών. Οι κατοικίες εξαιρούνται από την ένταξη στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου, επιτρέπεται όμως για τα ξενοδοχεία!

Σημειώνουμε ότι τα συγκροτήματα αυτά θα μπορούν να αναπτυχθούν στα 50 μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού, ενώ θα υπάρχει μια μικρή αύξηση της απόστασης σε περιπτώσεις που το φυσικό έδαφος θεμελίωσης του κτιρίου έχει υψόμετρο από 2 έως 10 μέτρα. Σε απόσταση έως 200 μέτρα από τον αιγιαλό (δηλαδή σχεδόν πάνω στο κύμα) θα μπορούν να χτίζονται μέχρι διώροφες πολυτελείς κατοικίες, ενώ μετά τα 200 μέτρα θα επιτρέπονται και τριώροφες...

Περιοχές όπου προωθείται η κατασκευή τέτοιων μεγάλων σύνθετων τουριστικών προϊόντων είναι κυρίως παρθένες παράκτιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηπείρου, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Νότιας Ρόδου, της Κρήτης, της δυτικής ακτής της Ζακύνθου, της Χαλκιδικής, της δυτικής ακτής του Παγασητικού Κόλπου, αλλά και όλη η ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου. Μάλιστα, τέτοιου είδους τουριστικές μονάδες θα μπορούν να χτιστούν ακόμη και σε περιοχές που αποτελούν μνημεία της φύσης και είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα «NATURA», αρκεί η δόμηση να καλύπτει το 2% της συνολικής έκτασης του οικοπέδου. Προφανώς με τη διάταξη αυτή «φωτογραφίζονται» οι μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις που επιδιώκει να κατασκευάσει η Μονή Τοπλού στο Πόρτο Σίδερο της Κρήτης σε συνεργασία με αγγλικό επενδυτικό όμιλο, αλλά και άλλα επενδυτικά σχέδια στις προαναφερόμενες περιοχές...

Ξενοδοχεία ακόμη και στον Ολυμπο!

Στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές επιτρέπονται σχεδόν τα πάντα. Από ανέγερση ξενοδοχείων 3, 4 και 5 αστέρων, μέχρι κατασκευές ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού (αγροτοτουρισμός, περιηγητικός, πεζοπορικός, κλπ.). Στις αναπτυσσόμενες μάλιστα τουριστικά περιοχές εντάσσονται, πέρα από πολλά νησιά, και περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας που αποτελούν μνημεία της φύσης (π.χ. Δαδιά, Κερκίνη, Βέρμιο, Καστοριά, Φλώρινα - Πρέσπες, Βόρεια Πίνδος, Ολυμπος, Κίσαβος, ορεινοί όγκοι της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης).

Στις περιοχές αυτές καθορίζεται μάλιστα μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων γύρω από υφιστάμενους οικισμούς για την ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων, αλλά και γύρω από τα υπάρχοντα χιονοδρομικά κέντρα, καθώς τη δημιουργία άλλων δεν προβλέπει το Χωροταξικό Σχέδιο. Το όριο μάλιστα αρτιότητας σε αυτές τις περιοχές για να χτιστούν οι τουριστικές μονάδες πέφτει ακόμη και στα 2 στρέμματα.

Βραχονησίδες, γκολφ και ...«ιερός» τουρισμός

Το αναμορφωμένο Σχέδιο τελικά δε θέτει την πλήρη τουριστική εκμετάλλευση όλων των βραχονησίδων της χώρας, όπως γινόταν με το αρχικό, καθώς εξαιρεί όσες έχουν εμβαδόν κάτω από 500 στρέμματα ή προστατεύονται από το καθεστώς «NATURA» ή βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 4 ναυτικά μίλια από άλλο κατοικημένο νησί ή την ηπειρωτική χώρα. Στις υπόλοιπες όμως βραχονησίδες μπορεί να αναπτυχθεί τουριστική δόμηση που να καλύπτει έως και 2% της επιφάνειάς τους!

Με άλλη διάταξη προβλέπει την κατασκευή υδροβόρων γηπέδων γκολφ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Γιάννενα, Κρήτη, Ρόδο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Ηλεία, Μεσσηνία και Χαλκιδική, υπό προϋποθέσεις (να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο νερό, ή προερχόμενο από αφαλάτωση, να φυτεύουν ενδημικά φυτά, κ.ά.) που είναι εντελώς αμφίβολο ότι τελικά θα τηρηθούν.

Παρά τη γενική κατακραυγή για τις «ιερές» μπίζνες με τα χρυσόβουλα και τα χοτζέτια, το τελικό σχέδιο εξακολουθεί να προβλέπει την ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού τόσο στο Αγιο Ορος, όσο και στην Πάτμο, στα Μετέωρα, κ.α.

Το τελικό σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, επίσης:

·         Για τις ήδη κορεσμένες τουριστικά περιοχές την ακόμη μεγαλύτερη τουριστικοποίησή τους με ιδιαίτερο προσανατολισμό την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων 4 και 5 αστέρων. Επιτρέπει μάλιστα την κατασκευή τους και σε εκτός σχεδίου περιοχές με την προϋπόθεση αρτιότητας των 15 στρεμμάτων και της μέγιστης πυκνότητας των 8 κλινών ανά στρέμμα (αυξήθηκε από 6 που ήταν στο αρχικό σχέδιο, ικανοποιώντας σχετικά αιτήματα των μεγαλοξενοδόχων).

·         Την ενίσχυση των τάσεων για ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων στις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με όριο αρτιότητας στις εκτός σχεδίου περιοχές τα 10 στρέμματα και μέγιστης πυκνότητας τις 8 κλίνες ανά στρέμμα (και εδώ έχουμε την ίδια αύξηση κλινών).

·         Επιτρέπει τον καταδυτικό τουρισμό ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές, όπως τα θαλάσσια πάρκα της Ζακύνθου και της Αλοννήσου.

·         Προωθεί πλήθος μαρίνων και άλλες μορφές τουρισμού, όπως ο συνεδριακός, ο ιαματικός, κ.ά.

Νίκος ΠΕΡΠΕΡΑΣ Ριζοσπάστης 19 Οχτώβρη 2008

 

Επιστροφή

 

Λουκέτα και ανεργία πλήττουν την οικοδομή

ΤΟΝΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ

Η οικοδομή είναι ο κλάδος που θα πληγεί περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Και τούτο διότι τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί υψηλή ανάπτυξη, ιδιαίτερα στον τομέα της πρώτης κατοικίας, χάρη στα στεγαστικά δάνεια που χορηγούσαν αφειδώς οι τράπεζες. Το κλείσιμο της στρόφιγγας του δανεισμού και η αύξηση του κόστους του χρήματος εξαιτίας της πιστωτικής κρίσης έχει μειώσει αισθητά τη ζήτηση για κατοικίες. Παράγοντες της αγοράς υπολογίζουν ότι η ζήτηση σήμερα έχει περιοριστεί έως και κατά 50% σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ετών. Ετσι σήμερα η προσφορά υπερβαίνει σημαντικά τη ζήτηση, με συνέπεια να έχουν ήδη μπει λουκέτα σε κατασκευαστικές εταιρείες και η ανεργία να πλήττει τον κλάδο. «Το 2004 και το 2005» αναφέρει ο κ. Γ. Τάσσης κατασκευαστής κατοικιών «το τηλέφωνο χτυπούσε καθημερινά από καταναλωτές που επιθυμούσαν να αγοράσουν κατοικία,ενώ σήμερα χτυπάει κάθε εβδομάδα. Αυτό έχει οδηγήσει σε πτώση τουλάχιστον 80% την εταιρεία, ενώ πολλοί άλλοι συνάδελφοι έχουν παρόμοια προβλήματα και αρκετοί από αυτούς θα αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους». «Στην Αθήνα», συνεχίζει ο κ. Τάσσης, που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των «μικρότερων» του κλάδου «δεν χτίζω πλέον κατοικίες, αφού έχω απούλητα διαμερίσματα στον Βύρωνα, στο Χαλάνδρι, στην Καλλιθέα και σε άλλες περιοχές. Ωστόσο έχω επεκταθεί στην αγορά της παραθεριστικής κατοικίας σε νησιά, όπως η Μύκονος, όπου πιστεύω ότι υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση». Η οικονομική κρίση, όπως υποστηρίζει ο κ. Τάσσης, θα επηρεάσει την οικοδομή και το 2009, ενδεχομένως ως το καλοκαίρι, ενώ σχετικά με τις τιμές των ακινήτων στην Αθήνα προσθέτει ότι έχουν παρουσιασθεί μειώσεις ως και 20% σε ορισμένες περιοχές, ανάλογα βέβαια με τον δανεισμό της κάθε κατασκευαστικής εταιρείας και το κατά πόσον αντέχει ο κατασκευαστής να μειώσει τις τιμές. Πάντως, ο κ. Γ. Χουβαρδάς, διευθύνων σύμβουλος της κατασκευαστικής εταιρείας «Οικοδομικές Επιχειρήσεις Χουβαρδάς- Θεμέλια ΑΤΕ», αναφέρει ότι «οι τιμές στις κατοικίες δεν μπορούν να υποχωρήσουν σε μεγάλο βαθμό γιατί η γη είναι ακριβή». Η εταιρεία του κ. Χουβαρδά, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων από το 1974, έχει εμφανίσει και αυτή πτώση πλέον του 50% από το 2006 ως σήμερα και διαθέτει απούλητες 60 κατοικίες. Σήμερα προσθέτει «η ζήτηση αντιπροσωπεύει περίπου μόνο το 10% επί των προσφερομένων κατοικιών, αλλά πιστεύω ότι από του χρόνου η κατάσταση θα είναι καλύτερη και θα ληφθούν κάποια ελαφρυντικά μέτρα προκειμένου ο κλάδος να βγει από την κρίση». Ενα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τον κ. Χουβαρδά, είναι ότι κάποιοι καταναλωτές που διαθέτουν μετρητά στην τράπεζα, προτιμούν να τα επενδύσουν σε γη, αγοράζοντας κατοικία, παρά να βρίσκονται κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η σημερινή ύφεση πωλήσεων στις οικοδομές, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κατασκευαστικών Κτιρίων- Οικοδομικών Επιχειρήσεων κ.  Δ. Καψιμάλη, δεν αποτελεί έκπληξη. «Ηταν αναμενόμενη» θεωρεί «ύστερα από την έκρηξη στην οικοδομική δραστηριότητα της τελευταίας τριετίας». Αυτή την περίοδο πιστεύει ότι οι κατασκευαστές βρίσκονται σε φάση αναμονής των εξελίξεων με τις τράπεζες, τα επιτόκια και τα στεγαστικά δάνεια, ενώ οι εταιρείες του κλάδου χρειάζονται «νοικοκύρεμα»: άλλες για να διατηρήσουν την αναπτυξιακή πορεία τους και άλλες για να μπορέσουν να παραμείνουν στην αγορά.

http://www.tovimadaily.gr//Article.aspx?d=20081019&nid=10111637&sn=&spid=1376

 

Επιστροφή

 

Να αποσυρθεί το χωροταξικό για τον τουρισμό ζητούν δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις

Γκολφ, μεγάλα συγκροτήματα, παραθεριστικές κατοικίες με μεγάλους συντελεστές δόμησης και πράσινο σε... γλάστρες το πρότυπο της κυβέρνησης για τον τουρισμό""

Την απόσυρση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό το οποίο ευνοεί μόνον την υπερδόμηση αντί της προστασίας του τουριστικού προϊόντος, του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ζητούν εκ νέου 10 περιβαλλοντικές οργανώσεις: Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, MΟm-Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, Greenpeace και  WWF Ελλάς... Σε κοινή ανακοίνωσή τους με αφορμή την εισαγωγή από το ΥΠΕΧΩΔΕ στο Εθνικό συμβούλιο του σχεδίου προς γνωμοδότηση εξηγούν τους λόγους της αντίθεσής τους. Δηλαδή το σχέδιο Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό:

- Αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως μια δραστηριότητα που σχετίζεται κυρίως με κατασκευές και έργα και  μάλιστα φαίνεται να ευνοεί την ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα τουριστικών επενδύσεων (γκολφ, μεγάλα συγκροτήματα, παραθεριστικές κατοικίες με μεγάλους συντελεστές δόμησης). Βασική κατεύθυνση ενός τέτοιου σχεδίου θα έπρεπε, αντίθετα, να είναι η αποκατάσταση των πληγών σε περιοχές μαζικού τουρισμού,  η αναζωογόνηση μέσα από προσεκτικά προγράμματα οικο-τουρισμού και αγροτουρισμού των ορεινών κοινοτήτων και των εγκαταλειμμένων οικισμών, η σύνδεση του τουρισμού με την βιώσιμη προστασία των φυσικών περιοχών, καθώς και η ενθάρρυνση της στροφής προς ένα βιώσιμο μοντέλο περιβαλλοντικά υπεύθυνου τουρισμού, που κηρύσσεται μεν στα λόγια και από το υπουργείο Τουρισμού, αλλά στην πράξη δεν προωθείται με το συγκεκριμένο σχέδιο.

- Δημιουργεί κλειστούς παραθεριστικούς οικισμούς με σαφώς ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σε σχέση με την κατοικία και «φωτογραφίζονται» περιοχές στις οποίες έχει ήδη εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον στα οποία αυθαίρετα δίνει και χαρακτηριστικά «εθνικής σημασίας». Χωροθετεί τεράστιες τουριστικές εγκαταστάσεις διάσπαρτα σε εκτός σχεδίου περιοχές με βάση τους νόμους της αγοράς και όχι με γνώμονα την ανάγκη προστασίας του κυριότερου τουριστικού προϊόντος της χώρας, δηλαδή του φυσικού περιβάλλοντος.

-  Αυξάνει, ενώ θα έπρεπε να μειώνει, την εκτός σχεδίου δόμηση πέριξ των ορίων οικισμών που δεν έχουν ως κύρια χρήση τον τουρισμό ή είναι ορεινές.

- Δεν εισάγει καμία απολύτως ρύθμιση για την ποιότητα των κτιρίων, τα οποία ειδικά στις προστατευόμενες και γενικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές αλλά και κοντά σε υπάρχοντες οικισμούς θα έπρεπε να κατασκευάζονται με όρους βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και με ιδιαίτερη μέριμνα για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

-  Αγνοεί προκλητικά την απόλυτη ανάγκη επιστημονικού υπολογισμού και σεβασμού της συνολικής φέρουσας ικανότητας των προς τουριστική εκμετάλλευση περιοχών.

- Διατηρεί το σημερινό, απαράδεκτα χαμηλό, όριο των 50 μ. απόστασης από τον αιγιαλό για οικοδόμηση, παρά τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας και τις αναμενόμενες επιπτώσεις στην παράκτια ζώνη από την κλιματική αλλαγή

- Επιμένει στη δόμηση 5 «ανώνυμων» βραχονησίδων  

- Επιμένει στην περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών, χωρίς καμία αναφορά στην ανάγκη καθορισμού ορίων ανάπτυξης με βάση της φέρουσα ικανότητα των περιοχών αυτών.

Οι ρυθμίσεις αυτές καταλήγουν οι 10 οργανώσεις απειλούν τον φυσικό χώρο, την βιωσιμότητα και ευημερία των τοπικών κοινωνιών ενώ αναιρούν “και τα λίγα θετικά σημεία του, όπως η ρητή μη πρόβλεψη νέων χιονοδρομικών κέντρων και ο ορισμός σχετικά χαμηλής αρτιότητας γηπέδων στις προστατευόμενες περιοχές Natura".

Συντάκτης : Σταυρογιάννη Λ.

ΑΥΓΗ 24/10/2008

 

Επιστροφή

 

Εκτόξευση του κόστους των ΣΔΙΤ λόγω κρίσης φοβάται η κυβέρνηση

Εως το τέλος του 2010 αναμένεται να «τρέξουν» στην αγορά νέα δημόσια έργα, 4 δισ. ευρώ, από το σύνολο των 5,7 δισ. ευρώ που έχουν εγκριθεί έως σήμερα

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Δημόσια έργα προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ που θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα σχεδιάζει να «ρίξει» στην αγορά η κυβέρνηση την προσεχή τριετία. Το όλο σχέδιο χαρακτηρίζεται, όμως, από αυξημένους κινδύνους, με κυρίαρχο την εκτίναξη του κόστους υλοποίησης εξαιτίας της πιστωτικής κρίσης.

Σε μία προσπάθεια να υποκαταστήσει μέρος των δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες, παρά την κρίση, αναμένεται να μειωθούν περίπου 10% το 2009 διευκολύνοντας και τη συγκράτηση του ελλείμματος, το υπουργείο Οικονομίας θέλει να «ανεβάσει ταχύτητα» στην προώθηση των έργων ΣΔΙΤ.

Εγκριση έργων

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου, είναι εφικτό έως το τέλος του 2010 να «τρέχουν» στην αγορά νέα δημόσια έργα, προϋπολογισμού 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, από το σύνολο των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν εγκριθεί έως σήμερα, από τα οποία έργα 500 εκατ. ευρώ μπορεί να ενεργοποιηθούν το 2009.

Ο φιλόδοξος αυτός σχεδιασμός που μπορεί να λειτουργήσει ως μέτρο τόνωσης για την οικονομία και ειδικότερα για τον κλάδο της οικοδομής -βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας που βρίσκεται σε φάση επιβράδυνσης- αντιμετωπίζει δυνητικούς κινδύνους, εφόσον συνεχιστεί, πόσο δε μάλλον αν επιδεινωθεί περαιτέρω η διεθνής κρίση.

Κόστος δανεισμού

Κρίσιμη παράμετρος είναι ότι το όλο πρόγραμμα ξεκινά να υλοποιείται σε μία περίοδο πιστωτικής στενότητας και αύξησης στο κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις.

Οι τράπεζες, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, γίνονται πιο επιλεκτικές στη χορήγηση δανείων, αναζητώντας ολοένα και υψηλότερες διασφαλίσεις. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος για την υλοποίηση έργων, το οποίο θα βαρύνει το Δημόσιο, που είναι για τα περισσότερα έργα ο φορέας που θα αποπληρώσει τα έργα. Στελέχη του υπουργείου Οικονομίας υποστηρίζουν, πάντως, πως τα συγκεκριμένα έργα είναι «ασφαλή» για τις τράπεζες, αφού πρόκειται για έργα με την άμεση εμπλοκή του Δημοσίου και αποκλείουν, με τα σημερινά δεδομένα, αδυναμία εύρεσης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ακόμη και των μικρότερων, για τη συμμετοχή τους στα έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Μικροί και μεγάλοι

Ελλοχεύει, όμως, το ενδεχόμενο οι τράπεζες, σε συνθήκες γενικευμένης αβεβαιότητας, να θεωρούν πιο «φερέγγυους» τους μεγάλους «παίκτες» του κατασκευαστικού κλάδου, δυσχεραίνοντας τη δανειοδότηση μικρότερων. Ανησυχία επικρατεί και για ένα ακόμη ζήτημα: Το κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί η αγορά στον μεγάλο αυτό όγκο έργων, τα οποία παρουσιάζουν ειδικά χαρακτηριστικά και συνιστούν ουσιαστικά ένα νέο πεδίο δράσης για πολλές εταιρείες.

Αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομίας επισημαίνουν ως κρίσιμο παράγοντα την αποφυγή νομικών εμπλοκών στις διαδικασίες, αν και σημειώνουν ότι τουλάχιστον έως σήμερα η εικόνα στο συγκεκριμένο θέμα είναι σχετικά ενθαρρυντική.

Περικοπή προγράμματος

Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2009 περικόπτεται κατά 10,1%, δηλαδή περίπου κατά 950 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρσι, προκειμένου να «συνδράμει» μαζί με τους υπεραισιόδοξους στόχους για τα έσοδα στη μείωση του ελλείμματος στο 1,8% του ΑΕΠ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ το ΠΔΕ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,2%, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2000.

Με τον τρόπο αυτό, ωστόσο, περιορίζονται τα αναπτυξιακά αποθέματα που πρέπει να ενισχύονται σε περιόδους κρίσης και ελλοχεύει ο κίνδυνος για ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2009, κάτω από το 3% που υπολογίζει η κυβέρνηση. Το υπουργείο υποστηρίζει πως η περικοπή οφείλεται στο ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης για την υλοποίηση των κοινοτικών πακέτων θα είναι πιο περιορισμένες και αντιτείνει τη λύση των ΣΔΙΤ, ως ένα σημαντικό όπλο έναντι της επιβράδυνσης της οικονομίας.

Δομικές αλλαγές

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να επισπευσθεί ο μηχανισμός των ΣΔΙΤ εν μέσω της κρίσης και συνθηκών επιβράδυνσης της οικονομίας, στο υπουργείο σχεδιάζονται και δομικές αλλαγές στο επιτελικό τμήμα που χειρίζεται τις συμπράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιδίωξη είναι ο εμπλουτισμός του ανθρώπινου δυναμικού της ειδικής γραμματείας, με καταρτισμένα στελέχη με τις σχετικές αποφάσεις να αναμένονται σύντομα από την ηγεσία του υπουργείου.

Νέο πακέτο έργων

Εντός του έτους αναμένεται να εγκριθεί και νέο -περιορισμένο σύμφωνα με πληροφορίες- πακέτο έργων και είναι πιθανόν ο τελικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων έργων ΣΔΙΤ να ανέλθει περίπου σε 6 δισ. ευρώ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι δεύτερες φάσεις των διαγωνισμών, δηλαδή η υποβολή οικονομικών προσφορών από τους αναδόχους, για δύο έργα, την κατασκευή διοικητηρίων σε Τρίκαλα και Κόρινθο, ενώ το ίδιο αναμένεται εντός του Νοεμβρίου και για την αστυνομική διεύθυνση Πειραιά.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&tag=9464&pubid=3579235#

 

Επιστροφή

 

10/11/2008

Σε μια προσπάθεια για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών σχετικά με τη σημασία της μεταχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων με σεβασμό και ανθρωπιά, η ΕΕ εγκαινίασε σήμερα έναν ευρωπαϊκό διασκεδαστικό ιστοχώρο.

Το «αγρόκτημα» είναι ένα διαδραστικό και ενημερωτικό παιχνίδι υπολογιστή σε απευθείας σύνδεση για παιδιά ηλικίας 9 έως 12 ετών, το οποίο στοχεύει επίσης να βοηθήσει τους αυριανούς καταναλωτές ώστε να μπορούν να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές των τροφίμων που πρόκειται να αγοράσουν. Η Επιτροπή επίσης αναπτύσσει μια ηλεκτρονική εργαλειοθήκη του εκπαιδευτικού με ασκήσεις που μπορούν να γίνουν στην τάξη ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον για το σχέδιο.

Η Επίτροπος Υγείας, κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, δήλωσε σχετικά: «Η ενημέρωση και η επικοινωνία παίζουν σημαντικό ρόλο καθώς μας βοηθούν να κατανοήσουμε την αξία των ζώων στην κοινωνία μας. Έχουμε καθήκον να ενημερώσουμε τα παιδιά μας για την προέλευση και την παραγωγή των τροφίμων και να αυξήσουμε την ευαισθητοποίησή τους για τα ζώα και για τους τρόπους μεταχείρισής τους. Με το «αγρόκτημα» θεωρούμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους με τρόπο που είναι επιπλέον ενδιαφέρων και διασκεδαστικός για τα παιδιά μας.»

Η προέλευση του «αγροκτήματος»

Η ανάγκη της ενημέρωσης των παιδιών της Ευρώπης για την καλή μεταχείριση των ζώων έγινε προφανής κατά την πρώτη εκδήλωση σοβαρών κρουσμάτων γρίπης των πτηνών το 2004. Τα παιδιά στην Ευρώπη παρακολούθησαν στην τηλεόραση εικόνες σφαγής των πουλερικών που ήταν απαραίτητη για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της ασθένειας. Πολλά παιδιά, ιδίως ηλικιών του δημοτικού σχολείου, αντέδρασαν σε αυτές τις εικόνες στέλνοντας γράμματα και ζωγραφιές στην Επιτροπή και ζητώντας τη δραστηριοποίησή της για την προστασία των ζώων.

Αυτή ήταν η προέλευση του «αγροκτήματος» που επιχειρεί να εξηγήσει στα παιδιά ότι, ενώ εκτρέφουμε, μεταφέρουμε και σφάζουμε ζώα για τις ανάγκες μας, εφαρμόζουμε επίσης κανόνες και πολιτικές ώστε να εξασφαλίσουμε την μεταχείριση των ζώων με μη βάναυσο τρόπο. Οι πέντε ελευθερίες, οι οποίες αναπτύχθηκαν από το Συμβούλιο για την καλή μεταχείριση των ζώων, αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη του «αγροκτήματος».

Το περιεχόμενο

Το «αγρόκτημα» περιλαμβάνει ένα επεξηγηματικό μέρος με πληροφορίες για τις ανάγκες των εκτρεφόμενων ζώων. Στα διάφορα παιχνίδια υπολογιστή, τα παιδιά μπορούν να εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες καλής μεταχείρισης για τις οποίες έχουν διαβάσει σχετικά. Αυτά τα παιχνίδια αφορούν την εκτροφή, τη μεταφορά των ζώων και το σούπερ μάρκετ και στοχεύουν στην αναπαραγωγή των διάφορων στιγμών ζωής των ζώων στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων.

Τα παιδιά παίζουν το ρόλο του αγρότη ή του πελάτη σούπερ μάρκετ. Με τον πρώτο ρόλο τα παιδιά μπορούν να εξοικειωθούν με την έννοια της καλής μεταχείρισης των ζώων, και με το δεύτερο να μάθουν τους τρόπους αναγνώρισης της προέλευσης των ζωικών προϊόντων, που θα τα βοηθήσουν να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές ως μελλοντικοί καταναλωτές.

Ο ιστοχώρος προς το παρόν παρουσιάζεται σε εννέα γλώσσες της ΕΕ – αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ισπανικά, ιταλικά, ολλανδικά, πολωνικά και σουηδικά. Η επιλογή των γλωσσών βασίστηκε σε γεωγραφικά κριτήρια ώστε να καλυφθεί η Ευρώπη όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένα – από το βορρά ως το νότο και από τη δύση ως την ανατολή. Εφόσον υπάρξει ζήτηση, το «αγρόκτημα» θα αναπτυχθεί περαιτέρω σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Η εργαλειοθήκη του εκπαιδευτικού

Το «αγρόκτημα» αποτελεί πολύτιμο εργαλείο διδασκαλίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σπίτι και στο σχολείο. Η Επιτροπή, προκειμένου να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν το «αγρόκτημα» αποτελεσματικά, αναπτύσσει επίσης μια ηλεκτρονική εργαλειοθήκη του εκπαιδευτικού. Αυτή περιλαμβάνει σειρά ασκήσεων που μπορούν να γίνουν στην τάξη ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων και να συγκρατήσουν τις βασικές της έννοιες.

Το πλαίσιο

Το «αγρόκτημα» δρομολογείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κτηνιατρικής εβδομάδας (10-16 Νοεμβρίου), η οποία διοργανώνεται για πρώτη φορά από την Επιτροπή και την Ομοσπονδία Κτηνιάτρων Ευρώπης (FVE).

Ορισμένα κράτη μέλη και διεθνείς οργανώσεις έχουν εκδηλώσει ήδη έμπρακτο ενδιαφέρον για επίσημη σύνδεση με το «αγρόκτημα» και για την προώθηση στο έδαφός τους. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι περισσότεροι εταίροι πρόκειται σύντομα να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για τη δυναμική προώθηση του εν λόγω σχεδίου.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το «αγρόκτημα» στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.farmland-thegame.eu/home_el.html

 

Επιστροφή

 

JAMES Κ. GALBRAITH (Ακαδημαϊκός-Οικονομολόγος): Οι δημόσιες δαπάνες θα βάλουν μπροστά την οικονομία

Συνέντευξη στον ΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ

(σ.τ.σ. εκτεταμένα αποσπάσματα)

 

Ο πατέρας του, καθηγητής Οικονομικών για πολλά χρόνια στο Harvard ... κύριος εκφραστής του αμερικανικού φιλελευθερισμού (σε αντίθεση με τον οικονομικό νεοφιλελευθερισμό) και της προοδευτικής πολιτικής. Ο λόγος για τον John Kenneth Galbraith.

Ο James Κ. Galbraith ακολούθησε πιστά τα χνάρια του πατέρα του...  Οι απόψεις και οι αναλύσεις του είναι έντονα ζωγραφισμένες από φιλελεύθερες και προοδευτικές πεποιθήσεις. Ηταν ένας από τους κύριους ομιλητές στην εκδήλωση για την παγκόσμια οικονομική κρίση που οργανώθηκε πριν από μερικές μέρες στο Πανεπιστήμιο New School της Νέας Υόρκης και στην οποία παρευρέθη και ο Γιώργος Παπανδρέου με την ιδιότητά του ως προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.

*Πόσο σοβαρή, συγκριτικά με άλλες κρίσεις στην καπιταλιστική οικονομία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα, είναι η τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση;
* Η σημερινή κρίση -ολική κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος- είναι η πιο σοβαρή κρίση που έχουμε δει από το 1929. Δεν έχουμε ακόμα δει την κατάρρευση και της πραγματικής οικονομίας, όπως έγινε την περίοδο 1929-1932, και νομίζω πως μπορούμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο αν δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά.

*Θεωρείτε ότι έχει επιτευχθεί η σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος;
* Εχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση στις ΗΠΑ, που είναι το επίκεντρο της παγκόσμιας κρίσης, ... Αυτό που τώρα αναμένεται να γίνει είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και μόνο τότε θα ξέρουμε με απόλυτη σιγουριά ότι ξεπεράστηκε η κρίση. Φυσικά, όταν τελειώσει η δουλειά, τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά. Ρυθμίσεις και έλεγχος των χρηματοπιστωτικών αγορών θα αποτελούν το νέο καθεστώς λειτουργίας.

*Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να σταθεροποιηθεί και η πραγματική οικονομία; Ας πάρουμε ως λόγο αναφοράς την αμερικανική οικονομία.
* Σε διάφορες συζητήσεις και μελέτες μου αναφέρω μια σειρά μέτρων .... Αυτά είναι τα εξής:
* Αναδόμηση της αγοράς στεγαστικών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων.
* Χρηματοδότηση των πολιτειών των ΗΠΑ, πολλές εκ των οποίων καταρρέουν εξαιτίας έλλειψης πόρων και πλήρους αμέλειας από την κυβέρνηση Μπους.
* Αύξηση των συντάξεων κατά 20%-30%. Τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα εκατομμυρίων Αμερικανών κατέρρευσαν

* Επέκταση του εισοδήματος ανεργίας. ... για τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης, για ηθικούς και οικονομικούς λόγους.
* Μετατροπές στο ασφαλιστικό σύστημα υγείας, τα έξοδα του οποίου έχουν εκτιναχθεί στη στρατόσφαιρα ...

*Εντάξει, με τα παραπάνω μέτρα μπορεί να σταθεροποιηθεί τη δεδομένη στιγμή η οικονομία. Δεν νομίζω όμως ότι αυτά επαρκούν και για να «πάρει πάλι μπρος» η οικονομία.
* Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Για να πάρει, όπως είπαμε, «πάλι μπρος» η οικονομία, απαιτούνται μια σειρά μέτρων στο πλαίσιο ενός εθνικού προγράμματος ανάπτυξης. Προσπαθώ να αποφεύγω τις ταμπέλες, αλλά αυτό που χρειάζεται η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι ένα νέο πρόγραμμα στο πλαίσιο του New Deal. Δηλαδή, ανάπτυξη, διαμέσου κρατικής και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, των σημαντικών εκείνων τομέων της αμερικανικής οικονομίας που χωλαίνουν. Από το 1985 έως το 2000, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε από την τεχνολογία της πληροφορικής, και αυτό ήταν καθαρά ένα έργο δημόσιας και ιδιωτικής δέσμευσης. Κάτι ανάλογο χρειάζεται να γίνει και τώρα με τις υποδομές, που κυριολεκτικά καταρρέουν, τις μεταφορές, που επίσης καταρρέουν, με την αστική ανάπτυξη, τις πηγές ενέργειας, που χρειάζονται κρατική διαχείριση, την εκπαίδευση, την έρευνα, τις νέες τεχνολογίες - μια πολιτική εκτεταμένων δημόσιων δαπανών σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Η πολιτική των δημόσιων δαπανών είναι το μοναδικό όχημα για την ώθηση της οικονομίας.

*Πριν από λίγα χρόνια, οι απόψεις αυτές ήταν άκρως αιρετικές. Οι ιδεολόγοι της ελεύθερης αγοράς θα κραύγαζαν για σοσιαλιστική επανάσταση. Εσείς, φυσικά, είσαστε πάντα ένας αντίπαλος της ελεύθερης αγοράς, αλλά έχουν πραγματικά αλλάξει τόσο πολύ οι ιδεολογικές συνθήκες και οι πολιτικές συγκυρίες στις ΗΠΑ που να θεωρείτε ότι μια τόσο φιλόδοξη πολιτική κρατικού παρεμβατισμού θα μπορούσε όντως να υλοποιηθεί;
* Σας μιλάω αυτή τη στιγμή από την Ουάσιγκτον, μια πόλη αμιγώς πολιτική και που τυγχάνει να γνωρίζω πολύ καλά. Σας διαβεβαιώνω πως δεν υπάρχει κανείς σοβαρός άνθρωπος εδώ που να μην έχει αποδεχθεί την αναγκαιότητα του έντονου κρατικού παρεμβατισμού. ... Η αμερικανική οικονομία ... σίγουρα θα εισέλθει σε κατάσταση αποπληθωρισμού έξι (6) μήνες από σήμερα αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Ο μεγάλος κίνδυνος του αποπληθωρισμού είναι ότι συμπιέζει τις επενδύσεις, συρρικνώνει τη ζήτηση, αυξάνει την ανεργία. Θέλουμε να προλάβουμε αυτόν τον κίνδυνο. ...

 

*... Πού θα βρεθούν τα χρήματα για όλες αυτές τις κρατικές δαπάνες για τις οποίες κάνετε λόγο και τι γίνεται, επιπλέον, με τα ελλείμματα;
* Το κράτος δεν έχει πρόβλημα με χρήματα, ούτε τα ελλείμματα αποτελούν πρόβλημα. Η κρατική κυβέρνηση των ΗΠΑ λειτουργεί εδώ και πάνω από δύο αιώνες και τα δημόσια ελλείμματα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Πέραν αυτού, η σημερινή κρίση είναι τόσο μεγάλη που δεν έχει νόημα να μιλάει κανείς για ελλείμματα. Αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα τόνωσης για την οικονομία, τα αποτελέσματα θα είναι τόσο οδυνηρά που θα είναι αστείο να ασχολείται κανείς με τα ελλείμματα.
...

*Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία;
* Με ανησυχεί πολύ η κατάσταση στην Ευρώπη. Το πρόβλημα εκεί είναι πολύ σοβαρότερο από αυτό που επικρατεί στις ΗΠΑ και δεν νομίζω πως οι προοπτικές αντιμετώπισης της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Στις ΗΠΑ έχουμε και την παράδοση του New Deal και αυτή της Great Society για να ξεπεράσουμε τη σημερινή κρίση. Η Ευρώπη δεν έχει κάτι αντίστοιχο στο οικονομικό επίπεδο.
...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 23/11/2008

[Βλέπε επίσης και Τζ. Σόρος: «Εσκασε η υπερ-φούσκα της πίστωσης...» (14-10-2008)]

 

Επιστροφή

 

Τι πιστεύει ο Τζορτζ Σόρος για την κρίση

Του ΤΑΚΗ ΜΙΧΑ (www.tmichas.wordpress.com)

Ο Τζορτζ Σόρος είναι αναμφίβολα ένας από τους καλύτερους γνώστες των χρηματοοικονομικών αγορών. ... από τους πρώτους που σε βιβλία και άρθρα του προέβλεψε την οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα.

Σύμφωνα με τον Σόρος, κρίσεις όπως η σημερινή δεν οφείλονται σε εξωγενή αίτια αλλά αποτελούν ενδογενή αποτελέσματα του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές. Αυτή η άποψη τον φέρνει σε αντίθεση με τη μεγάλη πλειονότητα των οικονομολόγων που πιστεύουν ότι οι αγορές τείνουν προς την κατάσταση ισορροπίας και ότι οποιαδήποτε διαταραχή -που συνήθως έχει ως αίτια εξωτερικούς παράγοντες- είναι παροδικό φαινόμενο.

Ο Σόρος αντιπαραθέτει στις κλασικές αυτές απόψεις τη δική του θεωρία της «αντανακλαστικότητας». Η θεωρία του διαφέρει από τις κρατούσες σε δύο κυρίως σημεία:
*Οι αγορές δεν αντανακλούν πάντοτε σωστά την κρατούσα πραγματική κατάσταση. Αντίθετα, παρουσιάζουν μια εικόνα που πολλές φορές αποτελεί διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
*Αυτή η στρεβλή εικόνα την οποία έχουν οι συμμετέχοντες στις αγορές μπορεί ορισμένες φορές ν' αλλάξει τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα τα οποία υποτίθεται ότι αντανακλούν οι τιμές.
Το πιο απλό παράδειγμα αποτελεί η φούσκα στις αγορές ακινήτων. Καθώς οι τιμές των ακινήτων ανέβαιναν η ίδια υποθήκη μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο δανεισμό μέχρι του σημείου όπου ο ενυπόθηκος δανεισμός και οι τιμές των ακινήτων έφτασαν στο ζενίθ.
Εχουμε λοιπόν δύο στοιχεία. Μια πραγματική τάση και μια στρεβλή εικόνα αυτής της τάσης. Η τάση ήταν η διάθεση των τραπεζών να παρέχουν με ευκολία δάνεια καθώς και η άνοδος της τιμής των ακινήτων. Η στρέβλωση αφορούσε τη μη αναγνώριση του γεγονότος ότι η άνοδος της τιμής των ακινήτων δεν αντανακλούσε κάποια πραγματικά οικονομικά δεδομένα αλλά απλά και μόνο την ευκολία της παροχής δανείων. Αυτή η στρέβλωση οδηγούσε τους τραπεζίτες ν' ακολουθούν ολοένα και πιο χαλαρές πρακτικές δανειοδότησης καθώς αυξάνονταν οι τιμές των ακινήτων.
Η σημερινή κρίση διαφέρει από προγενέστερες στο βαθμό που η φούσκα των ακινήτων όταν έσκασε λειτούργησε ως ο πυροκροτητής για την έκρηξη της «σούπερ φούσκας» που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από τη δεκαετία του '80. Η βάση αυτής της «σούπερ φούσκας» ήταν ο αυξημένος δανεισμός από ιδιώτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η έκρηξη του δανεισμού οφειλόταν, σύμφωνα με τον Σόρος, στην πίστη ότι οι αγορές είναι αυτορυθμιζόμενες και ότι οποιαδήποτε διαταραχή προκύψει θα διορθωθεί μόνη της.
Ομως στην πραγματικότητα το αντίθετο ακριβώς συνέβαινε. Ολες οι κρίσεις που παρουσιάστηκαν τα τελευταία 20 έτη αντιμετωπίσθηκαν με την παρέμβαση του κράτους. Ομως η πίστη στην αυτορυθμιζόμενη λειτουργία των αγορών ήταν τόσο ισχυρή ώστε αντί αυτές οι κρίσεις να οδηγήσουν σε μια επανεκτίμηση της κρατούσας άποψης, οδήγησαν αντιθέτως στην ισχυροποίησή της.
«Οι περιοδικές κρίσεις στην ουσία ενίσχυσαν την τάση της παραιτέρω αύξησης του δανεισμού και την κρατούσα λανθασμένη άποψη ότι θα πρέπει κανείς να αφήσει τις αγορές
να βρουν μόνες τους τη λύση».
...Οσον αφορά τη λύση, ο Σόρος αναγνωρίζει ότι είναι αδύνατον να ελέγξει κανείς τη δημιουργία «φουσκών». Αυτό όμως που μπορεί να κάνει το κράτος είναι να τις περιορίσει ελέγχοντας όχι μόνο την προσφορά χρήματος αλλά επίσης και κυρίως την πιστωτική πολιτική των διαφόρων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Οι Αρχές θα πρέπει να ελέγχουν πάνω απ' όλα τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία προτού βγουν στην αγορά -κάτι ανάλογο με αυτό που συμβαίνει με τα φάρμακα. Επίσης, θα πρέπει να έχουν τα δικά τους μοντέλα αξιολόγησης της κατάστασης ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και να μη βασίζονται- όπως γινόταν μέχρι σήμερα -στις εκτιμήσεις και αναλύσεις του ίδιου του ιδρύματος.
Ομως, από την άλλη πλευρά, ο Σόρος αναγνωρίζει ότι τίποτα δεν εγγυάται ότι και το κράτος δεν θα κάνει λάθη: «Υπάρχει σήμερα ο πραγματικός κίνδυνος ότι την ακραία απορύθμιση θα τη διαδεχθεί η εκδικητική επαναρύθμιση. Αυτό θα ήταν μεγάλο ατύχημα διότι οι ρυθμίσεις πολλές φορές τείνουν να είναι πολύ πιο αναξιόπιστες από τον μηχανισμό της αγοράς. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι ρυθμιστές βασίζουν τις αποφάσεις τους σε μια στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας
... δεν είναι απλά άνθρωποι αλλά επίσης και γραφειοκράτες που υπόκεινται σε πολιτικές πιέσεις».*

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 24/11/2008

Επιστροφή

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ:

Στο άρθρο αναφέρεται πτώση τζίρου-οριστική διάλυση εμπορικών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Η κατάσταση θα χειροτερεύσει με το νέο Mall του ΒΩΒΟΥ στον Ελαιώνα, που η δημιουργία του είναι επίσημη πολιτική του Δήμαρχου Αθηναίων.

Πτώση αναφέρεται και στο Μαρούσι-Χαλάνδρι, όπου υπάρχει το Mall της Νερατζιώτισσας και το νέο Mall της Κηφισίας.

 

«Ξεφουσκώνουν» τα ενοίκια των καταστημάτων

Της ΠΕΝΝΥΣ ΚΟΥΤΡΑ

ΣΕ ΝΤΟΜΙΝΟ που συμπαρασύρει τις τιμές ενοικίασης και απειλεί να αφήσει δεκάδες άδεια καταστήματα σε βασικές εμπορικές πιάστες της πρωτεύουσας εξελίσσεται η σοβούσα οικονομική κρίση.

Καταστηματάρχες και οργανωμένες αλυσίδες σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσουν τις απώλειες σε τζίρους πιέζουν για χαμηλότερα ενοίκια, ενώ όσοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν διαλέγουν τη λύση της «οριστικής διάλυσης», ξενοικιάζοντας τα καταστήματά τους. Ηδη στο α' εξάμηνο του 2008, και πριν από την κορύφωση της κρίσης που διάγουμε, επιδεινώθηκε ο δείκτης διαθεσιμότητας εμπορικών χώρων που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το ποσοστό ανοίκιαστων χώρων άγγιξε το 15,1% από 13,8% το Δεκέμβριο του 2007, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.
Ειδικά στις κεντρικές οδούς, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ερμού, Αιόλου, Αθηνάς, ο δείκτης διαθεσιμότητας διαμορφώθηκε στο 15,4% από 11,3% στο α' εξάμηνο του 2007.
Στο Χαλάνδρι, εμπορική πιάτσα η οποία έχει πληγεί από τη λειτουργία των εμπορικών κέντρων στο Μαρούσι, τα αδιάθετα ακίνητα αυξήθηκαν στο 5,8% α' εξάμηνο του 2008 έναντι 4,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2007, ποσοστό που αποτελεί το χειρότερο των τελευταίων δύο χρόνων.
Αντίστοιχες τάσεις καταγράφονται σε περιφερειακές αγορές της Αθήνας (Περιστέρι, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη), ενώ το πλέον ανησυχητικό είναι ότι μειώνεται ο ρυθμός απορρόφησης των διαθέσιμων χώρων, καταδεικνύοντας το χαμηλό ενδιαφέρον για τη δημιουργία νέων καταστημάτων.
Πτώση τζίρου - αύξηση εξόδων
Δεδομένης της αρνητικής συγκυρίας και της καταναλωτικής συγκράτησης, που σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΕΒΕΑ έχει επιφέρει πτώση τζίρου κατά 15% στο δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, οι εμπορικές επιχειρήσεις προσπαθούν να αμυνθούν μειώνοντας όσο και απ' όπου μπορούν τα έξοδά τους.
Εφόσον δημοτικά τέλη, τιμολόγια ΔΕΗ και φορολογία έχουν πάρει την ανιούσα χωρίς δυνατότητα περικοπών εκ μέρους των εμπόρων, η πίεση αρχίζει και ασκείται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων που φιλοξενούν επιχειρήσεις για να μειώσουν τα ενοίκια.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η διελκυστίνδα μεταξύ εμπόρων και ιδιοκτητών ακινήτων έχει ήδη αποφέρει «εξαέρωση» στα φουσκωμένα τιμήματα, εξαφάνιση του «αέρα» ακόμη και για προβεβλημένα ακίνητα στο αθηναϊκό κέντρο (π.χ. στην πολυσύχναστη οδό Βουκουρεστίου) αλλά και επαναδιαπραγματεύσεις μισθώσεων με σκοπό τη μείωση των ενοικίων, ακόμη και εντός πολυκαταστημάτων.
Ηδη η μείωση των τιμών ενοικίασης ανά τετραγωνικό στις ανανεώσεις μισθώσεων κινείται μεταξύ 10%-30% ανάλογα την περιοχή, το εμβαδόν του ακινήτου, τον τριγύρω ανταγωνισμό και τη θέση όπου βρίσκεται.
Η τάση εγκατάλειψης εμπορικών χώρων, ωστόσο, συνεχίζεται και σύμφωνα με στελέχη της αγοράς αναμένεται να κορυφωθεί μετά το α' τρίμηνο του 2009, οπότε θα έχουν περάσει τόσο η εορταστική περίοδος όσο και οι χειμερινές εκπτώσεις, διαστήματα που η αγορά αναμένεται να κινηθεί και να δώσει «ανάσες» στους εμπόρους.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, κ. Θ. Βάρδα, «όλα θα επανεκτιμηθούν στο προσεχές διάστημα καθώς κάποιοι θα αναδιαρθρώσουν το δίκτυο καταστημάτων τους εφόσον κάποια εξ αυτών δεν αποδίδουν».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 23/11/2008

 

Επιστροφή

 

Δραματική μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες. Κινδυνεύει να «στεγνώσει» τελείως η πρωτεύουσα τον επόμενο χρόνο, αν δεν βρέξει και φέτος

Ούτε για έναν χρόνο δεν φθάνουν τα νερά των ταμιευτήρων που υδροδοτούν την πρωτεύουσα. Τα αποθέματα σε Μόρνο, Υλίκη και Μαραθώνα ήσαν χθες λίγο παραπάνω από 427 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, κάτι που σημαίνει πως, αν δεν βρέξει τη χρονιά που διανύουμε, η Αθήνα κινδυνεύει να «στεγνώσει» τελείως τον επόμενο χρόνο!

Σημειώνουμε πως η ημερήσια κατανάλωση νερού στο δίκτυο του Λεκανοπεδίου κυμαίνεται μεταξύ 1,1 και 1,2 εκατομμυρίων κ. μέτρων (προχθές ήταν 1.104.000 κ.μ., με βάση τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ) και οι απλοί υπολογισμοί αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.

Από το ΠΑΣΟΚ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, θεωρώντας πως βρισκόμαστε ενώπιον «δραματικής μείωσης αποθεμάτων», ενώ επισημαίνουν πως το πρόβλημα της λειψυδρίας μπορεί να συνεχιστεί και το 2010.

Η ΕΥΔΑΠ προχωρεί στην επαναλειτουργία των εκατό και πλέον γεωτρήσεων, που μπορούν να εμπλουτίσουν το δίκτυο με 400-500.000 κ.μ. νερού ημερησίως.

Ταυτόχρονα προγραμματίζει ευρεία ενημερωτική καμπάνια, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την ανάγκη να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την κατανάλωση νερού.

Εκπρόσωποι της ΕΥΔΑΠ δήλωσαν χθες πως δεν υπάρχει θέμα αύξησης της τιμής του νερού, πέραν της αύξησης του 3% που ισχύει από τον περασμένο Οκτώβριο και της κατά 5% αύξησης των τελών αποχέτευσης που θα ισχύσει από την 1η Μαρτίου 2009.

Ωστόσο το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει πως οδηγούμαστε σε μεγάλες αυξήσεις στην τιμή του νερού, είτε με τη μορφή αυξήσεων στα τιμολόγια είτε ως τσουχτερά πρόστιμα, προκειμένου αφενός να μειωθεί η κατανάλωση νερού, αφετέρου να καλυφθεί το κόστος των αναγκαίων έργων υποδομής και της λειτουργίας της Ψυττάλειας.

«Καλούμε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να μιλήσουν με ειλικρίνεια στους πολίτες του Λεκανοπεδίου και να παρουσιάσουν τα προβλήματα στο πραγματικό τους μέγεθος και να προτείνουν έστω και τώρα ένα σχέδιο αντιμετώπισής τους. Αυτό δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει και τον περιορισμό της σπατάλης αν όχι τον μηδενισμό», δήλωσε χθες ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Δημοσίων Εργων Γιάννης Μαγκριώτης.

Ο κ. Μαγκριώτης, μαζί με τον γραμματέα του τομέα Μανόλη Οθωνα, επισκέφθηκαν χθες τα κεντρικά γραφεία της ΕΥΔΑΠ και συνομίλησαν με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους.

Για το ΠΑΣΟΚ προέχει ο περιορισμός των απωλειών στο δίκτυο ύδρευσης, που τις υπολογίζει στο 20% της κατανάλωσης. (Κατά την ΕΥΔΑΠ οι απώλειες δικτύου είναι κάτω από το 10%).

Εργα
Κρίνεται επίσης αναγκαία μια σειρά έργων διαχείρισης του νερού, όπως το κανάλι που θα ενώσει τους ταμιευτήρες Μόρνου -Υλίκης για την καλύτερη τροφοδοσία των διυλιστηρίων νερού ή η λειτουργία του Μόρνου με αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα δυναμικής.

 Οι εκπρόσωποι του Κινήματος διαμαρτυρήθηκαν για τη συνεχή μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που στερεί την ΕΥΔΑΠ από τους απαραίτητους πόρους για την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών.

ΜΑΝΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ nikolopoulou@pegasus.gr

ΕΘΝΟΣ 27/11/2008

 

Επιστροφή

 

Ενδιαφέρον για συνέδρια στην Αθήνα

Ø      Αυξημένο ενδιαφέρον ως προορισμός διοργάνωσης συνεδρίων, εταιρικών συναντήσεων και ταξιδιών κινήτρων (incentives) εμφανίζει η Αθήνα, που φαίνεται ότι θα ενταθεί από το 2010 και μετά.

Ελένη Σιάτρα

Αυξημένο ενδιαφέρον ως προορισμός διοργάνωσης συνεδρίων, εταιρικών συναντήσεων και ταξιδιών κινήτρων (incentives) εμφανίζει η Αθήνα, που φαίνεται ότι θα ενταθεί από το 2010 και μετά.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα από τις επαφές που πραγματοποίησαν τα στελέχη του Γραφείου Συνεδρίου Αθηνών (Athens Convention Bureau - ACB) στην πρώτη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Συνεδριακού Τουρισμού ΕΙΒΤΜ 2008 που πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 4 Δεκεμβρίου στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Η διεθνής αγορά συνεδρίων αντιμετωπίζει την τρέχουσα κρίση με ιδιαίτερη αισιοδοξία, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα έρευνας που διενεργήθηκε με αφορμή την ΕΙΒΤΜ (European Meeting Industry Report 2008).

Ειδικότερα, το 25% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι προγραμματίζει περισσότερα διεθνή συνέδρια για τα επόμενα χρόνια, και ποσοστό 35% δηλώνει ότι δεν πρόκειται να μειώσει τον αριθμό των συνεδρίων του.

Το 60% δηλώνει ότι δεν θα προχωρήσει σε περικοπές των προϋπολογισμών για τις διοργανώσεις του, ενώ ως βασικά κριτήρια επιλογής προορισμού και χώρου πραγματοποίησης των συνεδρίων προτάσσονται μεταξύ άλλων, η τοποθεσία, η σχέση τιμής προς αξία, η ποιότητα των υπηρεσιών και οι υποδομές μεταφορών/ συγκοινωνιών.

Συναντήσεις
Τα στελέχη του ACB πραγματοποίησαν περισσότερες από 60 προγραμματισμένες και έκτακτες συναντήσεις με hosted buyers και εμπορικούς επισκέπτες, εκπροσώπους διεθνών Associations, Οργανωτών Συνεδρίων (PCOs), πολυεθνικών εταιριών, εταιρειών οργάνωσης εταιρικών συναντήσεων και ταξιδιών κινήτρων (ΤMCs) από περισσότερες από 30 χώρες στην Ευρώπη, στη Β. και Ν. Αμερική, στην Ασία και στην Αυστραλία.

Τον πλέον αναπτυσσόμενο τομέα της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, αποτελεί, επίσης, και ο τουρισμός πολυτελείας που και αυτός έχει το πλεονέκτημα να επηρεάζεται ελάχιστα από τις αρνητικές συγκυρίες στην οικονομία.

Τουρισμός πολυτελείας

Ωστόσο, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της Xenia Εκθέσεις - Συνέδρια Α.Ε. με θέμα «Τουρισμός Πολυτελείας - Οι τάσεις παγκόσμια «Οι προοπτικές στην Ελλάδα» για το 2008 η χώρα μας δεν είναι γνωστή διεθνώς ως προορισμός πολυτελείας, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιοχές όπως η Ελούντα, η Μύκονος και η Σαντορίνη.

Σύμφωνα με την μελέτη αυτό που χαρακτηρίζει την Ελλάδα, όσον αφορά στην αγορά τουρισμού πολυτελείας είναι η περιορισμένη προσφορά πραγματικών πεντάστερων ξενοδοχείων σε συνδυασμό με τη χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείων.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&tag=9464&pubid=4255113

 

Επιστροφή

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ)

Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760

email: office@greekhelsinki.gr ιστοσελίδα: http://cm.greekhelsinki.gr/

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10 Δεκεμβρίου 2008

Διαχρονική πολιτική, αστυνομική και δικαστική ευθύνη για αστυνομική βία και ατιμωρησία

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), με την ευκαιρία της σημερινής 60ής επετείου της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων σε συνδυασμό με τα πρόσφατα γεγονότα τονίζει πως η αστυνομική βία στην Ελλάδα είναι τόσο εκτεταμένη αφού το χέρι της οπλίζεται από τη διαχρονική γενικευμένη ατιμωρησία. Δράστης του φόνου του 15χρονου Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου 2008 είναι ασφαλώς ο συλληφθείς αστυνομικός. Ηθικοί αυτουργοί όμως είναι όλες οι κυβερνήσεις και όλες οι ηγεσίες της αστυνομίας και της δικαιοσύνης που επί δεκαετίες αφήνουν ατιμώρητους τους αστυνομικούς που βασανίζουν, τραυματίζουν και σκοτώνουν χιλιάδες πολίτες και μετά, μαζί με τους συνδικαλιστές και τους δικηγόρους τους που πληρώνει το κράτος, κατασκευάσουν ψευδορκώντας εκδοχές «ζαρντινιέρας» και «εξοστρακισμών».

Πριν μερικούς μήνες η Ελλάδα καμάρωνε σε έκθεσή της στον ΟΗΕ πως, κατά την περίοδο 2003-2007, αποτάχθηκε μόνο 1 από τους 238 αστυνομικούς που καταγγέλθηκαν για κακομεταχείριση και δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα κανένας, ενώ από τους 99 αστυνομικούς που χρησιμοποίησαν όπλο και σκότωσαν 12 άτομα ενώ τραυμάτισαν άλλα 27 μόνο 1 αποτάχθηκε και καταδικάστηκε από Εφετείο. Κατά την Ελλάδα αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει πρόβλημα αστυνομικής βίας και όχι ότι υπάρχει πρόβλημα ατιμωρησίας.

Και όμως! Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καταδίκασαν την Ελλάδα κατά την τελευταίο τετραετία εννέα φορές για κακομεταχείριση και παράνομη χρήση όπλων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η καταδίκη περιλάμβανε και τους αστυνομικούς που έκαναν τις απαλλακτικές ΕΔΕ ή τους δικαστικούς που αθώωναν τους δράστες. Κανένας από αυτούς όμως δεν τιμωρήθηκε ποτέ.

Αντίθετα, ο αξιωματικός που κατά το ΕΔΔΑ οργάνωσε την επιχείρηση κατά των Ρομά στον Ασπρόπυργο το 2002 με αποτέλεσμα να χτυπηθεί και να αποβάλει η Γιαννούλα Τσακίρη και μετά έβγαλε ένα ρατσιστικό απαλλακτικό πόρισμα προήχθη και οργάνωσε με την ίδια «επιτυχία» πριν ένα χρόνο την επιχείρηση στα Ζωνιανά. Στη συνέχεια αποστρατεύθηκε και ανέλαβε διδασκαλία στην πανεπιστημιακή σχολή της ΕΛ.ΑΣ., για να εκπαιδεύσει με την «εμπειρία» του τους νέους αξιωματικούς!

Ενώ ο αστυνομικός που ξυλοκόπησε το Δημήτρη Ζελίδη πριν επτά χρόνια στην Τούμπα και οδήγησε σε άλλη μια καταδίκη από το ΕΔΔΑ (ενώ αναμένεται και δεύτερη για το ίδιο επεισόδιο καθώς είχε ξυλοκοπήσει και τον Παναγιώτη Γκαλότσκιν), παρέμεινε στην «ενεργό δράση» για να ξυλοκοπήσει πριν δύο χρόνια τον Αυγουστίνο Δημητρίου. Αν δεν υπήρχαν οι κάμερες ίσως η υπόθεση να είχε την ίδια κατάληξη με εκείνες των Ζελίδη-Γκαλότσκιν. Παρά τις κάμερες και τις τότε δηλώσεις αρμοδίων για παραδειγματικές τιμωρίες και πράσινα άλογα, η ΕΛ.ΑΣ. ούτε καν τον απέταξε. Όμως, στη δίκη που συνεχίζεται αυτές τις ημέρες, κανένας από τους αστυνομικούς που ψευδορκώντας τις πρώτες ημέρες μετά το συμβάν κατέθεταν ένορκα για «αυτοτραυματισμό» και «ζαρντινιέρα» δεν δικάζεται για ψευδορκία, όπως και δεν δικάστηκαν για ανάλογη ψευδορκία στις υποθέσεις Ζελίδη-Γκαλότσκιν (τουλάχιστο 4-5 εμπλέκονται και στις δύο υποθέσεις του 2001 και του 2006), και ας το ζητούσε στις ένορκες καταθέσεις του στις δίκες ο Εκπρόσωπος του ΕΠΣΕ.   

Με βάση  τα επίσημα στοιχεία της πολιτείας, που έχουν δημοσιοποιηθεί μόνο  σε πρόσφατη έκθεση στον ΟΗΕ, μετά από αίτημα οργάνων του ΟΗΕ στη συνέχεια καταγγελιών του ΕΠΣΕ, κατά την περίοδο 2003-2007, ερευνήθηκαν πειθαρχικά 238 καταγγελίες κατά αστυνομικών για κακομεταχείριση και αποτάχθηκε μόνο 1 ενώ για μόνο 127 από αυτές σχηματίσθηκαν ποινικές δικογραφίες και μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο 2 πρωτόδικες καταδίκες που εκκρεμούν ενώπιον εφετείων. Οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν 180 καταγγέλλοντα άτομα, από τα οποία 11 είναι Ρομά, 122 αλλοδαποί και 47 λοιποί Έλληνες πολίτες. Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, υπήρξαν 99 υποθέσεις χρήσης όπλων από αστυνομικούς κατά 20 Ρομά, 37 αλλοδαπών και 75 λοιπών Ελλήνων πολιτών. Ένας αστυνομικός αποτάχθηκε, ένας καταδικάστηκε από Εφετείο ενώ 4 καταδικάστηκαν πρωτόδικα και εκκρεμεί η εκδίκαση των εφέσεων. Από τη χρήση όπλων 12 άτομα σκοτώθηκαν (2 Ρομά, 4 αλλοδαποί και 6 λοιποί Έλληνες) και άλλα 27 τραυματίστηκαν (11 αλλοδαποί και  16 λοιποί Έλληνες).

Την ίδια χρονικό περίοδο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) καταδίκασε την Ελλάδα τέσσερις φορές για κακοποίηση πολιτών από αστυνομικούς (τρεις σε υποθέσεις του ΕΠΣΕ).

Η πρώτη στις 13 Δεκεμβρίου 2005 για κακοποίηση στις 8 Μαΐου 1998 από αστυνομικούς των Ρομά Λάζαρου Μπέκου και Λευτέρη Κουτρόπουλου.

Η δεύτερη στις 18 Ιανουαρίου 2007 για κακοποίηση του Σύριου μετανάστη Mhn Ghassan Alsayed Allaham  στις 8 Σεπτεμβρίου 1998.

Η τρίτη στις 24 Μαΐου 2007 για κακοποίηση του Δημήτρη Ζελίδη στις 23 Δεκεμβρίου 2001.

Η τέταρτη στις 6 Δεκεμβρίου 2007 για κακοποίηση της Ρομνί Γιανούλας Πετροπούλου-Τσακίρη στις 28 Ιανουαρίου 2002.

Υπάρχουν και τρεις καταδίκες της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για παραβίαση του Άρθρου 2 σε υπόθεση πυροβολισμού από αστυνομικό με όπλο (δύο σε υποθέσεις του ΕΠΣΕ).

Η πρώτη καταδίκη, στις 20 Δεκεμβρίου 2004, αφορούσε τραυματισμό του Χρήστου Μακαρατζή στις 13 Σεπτεμβρίου 1995.

Η δεύτερη καταδίκη, στις 21 Ιουνίου 2007, αφορούσε τραυματισμό που άφησε παράλυτο στις 26 Ιανουαρίου 1998 το Ρομ Γιάννη Καραγιαννόπουλο.

Η τρίτη καταδίκη, στις 5 Ιουλίου 2007, αφορούσε το θανάσιμο τραυματισμό, στις 21 Νοεμβρίου 2001, του Αλβανού ΣGentjan Celniku.

Υπάρχουν παράλληλα και δύο ανάλογες καταδίκες της Ελλάδας από το αντίστοιχο όργανο του ΟΗΕ, την Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Η πρώτη, στις 28 Μαρτίου 2006, όταν αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα, και μάλιστα σε επίπεδο Αρείου Πάγου, δεν έλαβε υπόψη της τις καταγγελίες του Αλέξανδρου Κουΐδη πως η ομολογία του ήταν αποτέλεσμα κακομεταχείρισης από την αστυνομία, μεταξύ 17 Μαΐου και 27 Ιουνίου 1991.

Η δεύτερη, στις 24 Ιουλίου 2008, όταν αποφάνθηκε πως η Ελλάδα δεν έκανε αποτελεσματική διερεύνηση των καταγγελιών για χρήση αστυνομικής βίας σε βάρος του Ρομ Ανδρέα Καλαμιώτη στις 14 Ιουνίου 2001 στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Στη συνέχεια το ΕΠΣΕ αναδημοσιεύει δύο κείμενα της Διεθνούς Αμνηστίας που συμπληρώνουν τις θέσεις του ΕΠΣΕ και αναφέρονται και στην θλιβερά επίκαιρη κοινή έκθεση του 2002 για την ατιμωρησία στις περιπτώσεις αστυνομικής βίας (βλπ. στο τέλος).

 

Βλέπε επίσης:

 

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με τίτλο «Ελλάδα: Στη σκιά της ατιμωρησίας - κακομεταχείριση και κακή χρήση πυροβόλων όπλων», που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 και παραμένει θλιβερά επίκαιρη αυτές τις ημέρες, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.amnesty.org.gr/news/greece2002/index.htm.

Greece: Impunity for ill-treatment by police must stop now!

και στα ελληνικά: Ελλάδα: Να σταματήσει αμέσως  η ατιμωρησία για κακομεταχείριση από αστυνομικού  http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR25/007/2007/en 

Ελλάδα: «Όταν η “ευαισθησία” μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μόνο στο χαρτιά – Παρατηρήσεις της Διεθνούς Αμνηστίας με αφορμή τον ξυλοδαρμό πολίτη από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη http://www.amnesty.org.gr/news/2006-11-22-1.htm

Greece: Call for independent investigation into ill-treatment of demonstrators http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR25/009/2003/en 

και στα ελληνικά: Ελλάδα: Η Διεθνής Αμνηστία ζητά ανεξάρτητη έρευνα των καταγγελιών για κακομεταχείριση διαδηλωτών

Greece: Amnesty International calls for re-trial of police officer acquitted of alleged rape of a Ukrainian woman http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR25/006/2003/en

και στα ελληνικά: Ελλάδα: Η Διεθνής Αμνηστία ζητά επανεκδίκαση της υπόθεσης αστυνομικού που αθωώθηκε για τον φερόμενο βιασμό Ουκρανής http://www.amnesty.org.gr/news/2003-08-28-2.htm

Greece: In the shadow of impunity. Ill-treatment and the misuse of firearms http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR25/022/2002/en

και στα ελληνικά: Ελλάδα: Στη σκιά της ατιμωρησίας. Κακομεταχείριση και κακή χρήση πυροβόλων όπλων http://www.amnesty.org.gr/news/greece2002/index.htm 

Out of the spotlight: The rights of foreigners and minorities are still a grey area (AI Index: EUR 25/016/2005) http://web.amnesty.org/library/index/engeur250162005 

και στα ελληνικά: Ελλάδα: Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: Τα δικαιώματα των αλλοδαπών και των μειονοτήτων παραμένουν στο ημίφως http://www.amnesty.org.gr/library/2005/eur250162005/index.htm

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, Γεωργία Τρισμπιώτη, τηλ. 210 3600628 (εσωτ. 51).

 

ΜΠΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΙΝΚ http://www.tvxs.gr/v2046 ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ, ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ, ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ "ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ" ΜΕ ΛΟΣΤΟΥΣ, ΚΡΑΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ...

 

Επιστροφή

 

Καθεστώς η ατιμωρησία αστυνομικών

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΒΑ

Πόσο μεμονωμένο είναι ένα γεγονός όταν αυτό επαναλαμβάνεται αδιάκοπα για πολλά χρόνια;

Η αστυνομική βία και η αυθαιρεσία κατά πολιτών ουδέποτε αντιμετωπίστηκαν με συνέπεια και σοβαρότητα από τις κυβερνήσεις. Το αντίθετο, μάλιστα. Ολοι οι πολιτικοί και φυσικοί προϊστάμενοι της ΕΛ.ΑΣ. ακολούθησε διαχρονικά απέναντι στους προκλητικά αυθαιρετούντες αστυνομικούς την ίδια χαλαρή τακτική της ανοχής, της συγκάλυψης ευθυνών και της γενικευμένης ατιμωρησίας. Η στάση αυτή των ηγεσιών έλυσε, όπως ήταν φυσικό, τα χέρια των «οργάνων της τάξης».
Ο ειδικός φρουρός πριν πατήσει τη σκανδάλη ήξερε ότι οι συνάδελφοί του πρωταγωνιστές της «ζαρντινιέρας» τιμωρήθηκαν με «ποινές - χάδι». Οτι οι αστυνομικοί που πυροβολούν αλλοδαπούς, κακοποιούν πρόσφυγες και βασανίζουν μετανάστες πέφτουν πάντα στα «μαλακά». Οτι τα δικαστήρια τούς αντιμετωπίζουν ευνοϊκά, κάθε φορά που οι σφαίρες τους «εξοστρακίζονται» (με μεγάλη ευκολία, είναι αλήθεια) στα σώματα αθώων πολιτών. Οτι η σημερινή κυβέρνηση τους έχει ανακηρύξει σε «πραίτορες» της τάξης.
Εκθέσεις οργανώσεων και φορέων που ασχολούνται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγγείλει επανειλημμένα παράνομες συμπεριφορές Ελλήνων αστυνομικών αλλά και λιμενικών. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου είναι καταπέλτης για τις παρανομίες της ΕΛ.ΑΣ. και καταδεικνύουν πλήρως τη συνενοχή των κυβερνήσεων. Ωστόσο, ποτέ καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έλαβε αυτές τις καταδίκες σοβαρά υπόψη της, με αποτέλεσμα τα φαινόμενα απρόκλητης αστυνομικής βίας να γιγαντώνονται.
Κοινή είναι η διαπίστωση όλων των εκθέσεων και καταδικών:

Η αστυνομία αποτελεί εδώ και χρόνια ένα ιδιότυπο και ανεξέλεγκτο καθεστώς κρατικής ανομίας. Οι διωκτικοί μηχανισμοί στην Ελλάδα λειτουργούν σαν «άβατο» νομιμότητας, όπου ανθούν φαινόμενα σήψης και διαφθοράς και απουσιάζουν παντελώς το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο αστυνομικός, ελλείψει κανόνων και τιμωρίας, μετατρέπεται σε αυτόκλητο και επικίνδυνο «ένστολο τιμωρό».
Εκθεση του ΟΗΕ για την περίοδο 2003-2007 επισημαίνει ότι αποτάχθηκε μόνον ένας από τους 238 αστυνομικούς που καταγγέλθηκαν για κακομεταχείριση και δεν καταδικάστηκε αμετάκλητα κανένας. Την ίδια στιγμή, από τους 99 αστυνομικούς που χρησιμοποίησαν όπλο και παραπέμφθηκαν για το θάνατο συνολικά 12 άτομων και τον τραυματισμό άλλων 27, αποτάχθηκε και καταδικάστηκε από το Εφετείο μόνον ένας!
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειλημμένα θίξει το ζήτημα του πειθαρχικού ελέγχου των αστυνομικών. Στις εκθέσεις του και προς τον σημερινό υπουργό Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλο, θεωρεί τις ελλιπέστατες ΕΔΕ μηχανισμό ξεπλύματος και συγκάλυψης των ευθυνών των αστυνομικών και μιλά για πλήρη ατιμωρησία των παραβατών.
Στη πλέον πρόσφατη ετήσια έκθεσή του, τον περασμένο Αύγουστο, διαπιστώνει συνεχή ροή καταγγελιών πολιτών κατά αστυνομικών για ανάρμοστη και απαράδεκτη συμπεριφορά, ενώ σημειώνει ότι έχουν αυξηθεί οι αναιτιολόγητες προσαγωγές και συλλήψεις ατόμων. Διαπιστώνει επίσης ότι δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο των αστυνομικών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην επταετία 1999-2006 τιμωρήθηκαν συνολικά μόλις 32 αστυνομικοί είτε με απλή επίπληξη(!) είτε με εξοντωτικό πρόστιμο από 15-60 ευρώ! Για περιστατικά παράνομης βίας κατά πολιτών τη διετία 2004-2006 διενεργήθηκαν 63 ΕΔΕ και επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές σε 11 αστυνομικούς. Εξι από αυτούς τιμωρήθηκαν με... πρόστιμο.
Ομως και εδώ ουδείς δίνει προσοχή. Το νέο πειθαρχικό δίκαιο της ΕΛ.ΑΣ., που θεσπίσθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, δεν άλλαξε κάτι επί της ουσίας. Δεν έγινε καμία σημαντική αλλαγή στις διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου των αστυνομικών, αφού και πάλι οι ΕΔΕ στην πλειονότητά τους θα διενεργούνται από αξιωματικούς που υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία με τον ελεγχόμενο αστυνομικό!
Ετσι, δεν είναι καθόλου παράξενο που τα περιστατικά της αστυνομικής βίας είναι πλέον σχεδόν καθημερινά:
* Την ημέρα που έπεφτε νεκρός από σφαίρα αστυνομικού ο 15χρονος μαθητής στα Εξάρχεια, τραυματιζόταν σοβαρά, από επέμβαση των αστυνομικών, ο πρόσφυγας Μαζίρ Γκουλ. Ειχε την ατυχία να περιμένει, μαζί με χιλιάδες άλλους μετανάστες, στην Π. Ράλλη για να υποβάλει αίτηση χορήγησης ασύλου!
* Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 26 Οκτωβρίου, ένας άλλος Πακιστανός πρόσφυγας, ο Μοχάμεντ Ασράφ, έπεφτε νεκρός, στο ίδιο ακριβώς σημείο.
* Κρατούμενοι και αλλοδαποί ξυλοκοπούνται μέσα σε αστυνομικά τμήματα αμέσως μετά τη σύλληψή τους, μεταφέρονται «μαυρισμένοι» στις δικαστικές αρχές, αλλά ουδείς ενδιαφέρεται. Μόνο αν υπάρξει κάποιο κρυφό βίντεο κινείται η διαδικασία της έρευνας!
* Πρόσφυγες πέφτουν διαρκώς θύματα κακομεταχείρισης και βασανισμού, στα χερσαία και θάλασσια σύνορα της χώρας. Εκθέσεις διεθνών οργανισμών, όπως της οργάνωσης PRO ASYL, που δημοσιοποιήθηκε πριν από έναν χρόνο, μας ξεμπροστιάζουν σε Ελλάδα και Ε.Ε. Πρόσφυγες καταγγέλλουν βασανιστήρια από λιμενικούς, όμως οι δικοί μας υπουργοί «αγρόν αγοράζουν». Διατάζουν μια τυπική ΕΔΕ και παραπέμπουν την υπόθεση στις ελληνικές καλένδες...
Η Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης(CPT), στις τελευταίες εκθέσεις της καταγράφει περιστατικά ξυλοδαρμού κρατουμένων σε αστυνομικά τμήματα και καλεί τις δικαστικές αρχές να ερευνούν αμέσως κάθε καταγγελία.
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γ. Σανιδάς, μόλις τον περασμένο Ιούνιο έδωσε εντολή στους εισαγγελείς να ερευνούν κατά προτεραιότητα τις καταγγελίες πολιτών για κακοποίησή τους από αστυνομικούς. Η ίδια επιτροπή είχε θίξει και το καθεστώς ανομίας στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, εκεί όπου αποκαλύφθηκε το βίντεο της ντροπής, με αστυνομικούς να βασανίζουν ανήλικους...
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καταδικάσει πολλές φορές την Ελλάδα για παρόμοια περιστατικά αυθαίρετης αστυνομικής βίας. Το τελευταίο αφορούσε τον τραυματισμό του πρόσφυγα Δ. Ζελίλοφ στη Θεσσαλονίκη. Εκεί το Δημόσιο είχε υποστηρίξει τους αστυνομικούς, οι οποίοι εν τω μεταξύ είχαν απαλλαγεί από κάθε πειθαρχική ή ποινική ευθύνη στην Ελλάδα!
Το ίδιο δικαστήριο είχε επιδικάσει το Ιούνιο του 2007 αποζημίωση 120.000 ευρώ στην οικογένεια του 17χρονου Ι. Καραγιαννόπουλου από τις Σέρρες. Ο νεαρός πυροβολήθηκε εξ επαφής στο κεφάλι, αλλά η ΕΛ.ΑΣ. και η κυβέρνηση υιοθέτησαν τη βολική εκδοχή του ατυχήματος! ΕΔΕ και ποινικά δικαστήρια είχαν αθωώσει και πάλι τους αστυνομικούς.
Αλλά και η περίπτωση του Χρ. Μακαρατζή είναι χαρακτηριστική. Ο 28χρονος δέχτηκε πυροβολισμό και έμεινε ανάπηρος κατά 70%, επειδή έκανε το λάθος να μη σταματήσει σε μπλόκο της Τροχαίας. Το Ευρωδικαστήριο μας καταδίκασε για παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή, όμως η ποινική δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν βρήκε και πάλι ενόχους...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 13/12/2008

 

ΜΠΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΙΝΚ http://www.tvxs.gr/v2046 ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ, ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ, ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ "ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ" ΜΕ ΛΟΣΤΟΥΣ, ΚΡΑΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ...

 

 

Επιστροφή

 

«Μεμονωμένη» βία, μόνιμη ατιμωρησία

Οργιο κρατικής βίας

Της ΚΑΤΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

Τον πρώτο που τους φάνηκε ύποπτος για την κλοπή ενός αυτοκινήτου, τον έσπασαν στο ξύλο. Κάποιος άλλος υποδείχθηκε ως πορτοφολάς και εκτελέστηκε. Ενας τρίτος φορούσε... λάθος χρώμα παπούτσια και βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα. Ποιος έχει δώσει το δικαίωμα στους αστυνομικούς να ξυλοφορτώνουν, να απειλούν και να σκοτώνουν τους πολίτες; Για την Ιστορία, ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τούς είχε πει κάποτε: «Το κράτος είστε εσείς». Και αυτοί, από τότε, το έδεσαν κόμπο.

30/4/1976: Ο Σιδερής Ισιδωρόπουλος, 16 ετών, μαθητής και μέλος της αριστερής οργάνωσης «Κ.Ο. Μαχητής», κόλλαγε αφίσες στην πλατεία Κοτζιά για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, όταν κατέφθασαν τα αστυνομικά όργανα για συλλήψεις. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην Πειραιώς. Η κηδεία του μετατράπηκε σε μαχητική διαδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Κάτω η Νέα Τρομοκρατία».
25/5/1976: Ο τότε υπουργός Απασχόλησης της κυβέρνησης Καραμανλή, ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης, με τον περίφημο «αντισυνδικαλιστικό νόμο 330», γίνεται το «κόκκινο πανί» για τους εργαζομένους, οι οποίοι προχωρούν σε κινητοποιήσεις. Στις 25 Μαΐου, κατά τη διάρκεια πανεργατικού συλλαλητηρίου, οι συγκρούσεις πολλαπλασιάστηκαν. Μια «αύρα» (θωρακισμένο αυτοκίνητο καταστολής διαδηλώσεων) της Αστυνομίας, ενώ καταδίωκε διαδηλωτές, σκότωσε μια μικροπωλήτρια, την 67χρονη Αναστασία Τσιβίκα.
11/7/1978: Ο Βασίλης Τσιρώνης, γιατρός, βρήκε τον θάνατο κατά τη διάρκεια νυχτερινής εισβολής των, νεοσύστατων τότε, Μονάδων Εθνικής Ασφάλειας στο σπίτι του. Ο Τσιρώνης είχε νωρίτερα κηρύξει το διαμέρισμά του «ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος» και κάθε ημέρα έβγαινε στο μπαλκόνι του και με μεγάφωνα ή με έναν φορητό τηλεβόα διάβαζε στο συγκεντρωμένο πλήθος τα «πολεμικά ανακοινωθέντα» του ενάντια στο «κράτος των μαύρων» (εννοώντας των φασιστών). Ο Τσιρώνης έπεσε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
28/10/1980: Ο Τάσος Μαγλαρίδης συμμετείχε σε συγκέντρωση αντιστασιακών στη Θεσσαλονίκη, στις 28 Οκτωβρίου 1980. Οταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να παρελάσουν στη Νεάπολη, δέχτηκαν επίθεση της αστυνομίας. Ο 76χρονος, χτυπημένος άσχημα, μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ για να υποκύψει στα τραύματά του ένα μήνα μετά.

16/11/1980: Επτά χρόνια μετά τη μεγάλη εξέγερση, στις 16 Νοεμβρίου του 1980 οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου κορυφώθηκαν με την καθιερωμένη πορεία. Η κυβερνητική απαγόρευση για πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία πυροδότησε τις αντιδράσεις μεγάλης ομάδας διαδηλωτών, η οποία επιχείρησε να σπάσει τον κλοιό των αστυνομικών που είχαν παραταχθεί στη Βασιλίσσης Σοφίας μπροστά στη Βουλή. Τα ΜΑΤ επιτέθηκαν και συνέλαβαν τη Σταματίνα Κανελλοπούλου, 21 χρόνων, εργάτρια, την οποία χτύπησαν -σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής- μέχρι θανάτου. Σε άλλο σημείο της Αθήνας δολοφονήθηκε με παρόμοιο τρόπο και ο 26χρονος Ιάκωβος Κουμής.
15/8/1985: Ο αστυνομικός Νίκος Σταθόπουλος πυροβολεί από περιπολικό και σκοτώνει την Αμερικανίδα Κάθριν Τζον Μπουλ, μετά την άρνηση της τελευταίας να γίνει έλεγχος στο αυτοκίνητό της. Η κοπέλα ήταν 22 ετών.
17/11/1985: Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 1985, ο μαθητής Μιχάλης Καλτεζάς σκοτώνεται από αστυνομικό κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ο αστυνομικός Αθανάσιος Μελίστας πυροβόλησε τον νεαρό στην οδό Σολωμού στα Εξάρχεια, καθώς αυτός έτρεχε μαζί με άλλους διαδηλωτές για να διαφύγουν. Προηγουμένως είχαν επιτεθεί σε κλούβα της αστυνομίας σταθευμένη στην οδό Στουρνάρη. Ο θάνατός του προκάλεσε κύματα οργής.
Ο Αθανάσιος Μελίστας καταδικάστηκε πρωτόδικα σε δυόμισι χρόνια φυλάκιση με αναστολή και σε δεύτερο βαθμό αθωώθηκε στις 25/1/1990 από το Εφετείο, καθώς του αναγνωρίστηκε ως ελαφρυντικό το ότι ήταν «εν βρασμώ ψυχής».
9/2/1986: Ο 17χρονος Μανώλης Κανδονολέων, επιβάτης σε κλεμμένο αυτοκίνητο, πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τρεις αστυνομικούς έπειτα από καταδίωξη. Τα ονόματα των δραστών δεν έγιναν ποτέ γνωστά και δεν επακολούθησε δίκη.

3/9/1986: Ο Αγγελος Μαυροειδής, 60 ετών, εργάτης της ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ, πραγματοποιούσε μαζί με 650 συναδέλφους του καθιστική διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Βιομηχανίας, ύστερα από άρνηση της τότε υφυπουργού Βάσως Παπανδρέου να τους δεχτεί για το θέμα της μη καταβολής δεδουλευμένων τους. Αστυνομικοί τούς απώθησαν βίαια, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Πέθανε από μετατραυματική επιπλοκή στο ΚΑΤ λίγες μέρες μετά.
4/1/1987: Ο αστυνομικός της Ασφάλειας Παντελής Χατζής σκότωσε, ύστερα από λογομαχία, τον 19χρονο Λουκά Γράψα.
14/6/1988: Ο αστυνομικός Θωμάς Μακρής δολοφονεί με το περίστροφό του τον Νίκο Παπαγγελάκη μέσα σε ουζερί, ύστερα από μεταξύ τους παρεξήγηση.
8/3/1990: Ο 37χρονος αστυφύλακας Γρηγόρης Σπυράκος πυροβολεί και σκοτώνει τον 15χρονο διαρρήκτη βίντεο κλαμπ, Δημήτρη Κίκερη στην Πρέβεζα. Το θύμα ήταν παγιδευμένο στην τουαλέτα του «βιντεάδικου» που λίγο πριν είχε επιχειρήσει να διαρρήξει.
10/1/1991: «ΚΑΠΑ ΜΑΡΟΥΣΗ». Χαρακτηρίστηκε ως η μαζικότερη επίθεση κατά πολιτών από τις δυνάμεις καταστολής. Την επαύριο της δολοφονίας του καθηγητή Τεμπονέρα, μικροεπεισόδια στις παρυφές διαδήλωσης στην Αθήνα κατέληξαν σε πολύωρες συγκρούσεις νέων με τα ΜΑΤ. Ενα από τα εκατοντάδες δακρυγόνα που ρίχτηκαν κατά των διαδηλωτών προκάλεσε πυρκαγιά στο βιβλιοχαρτοπωλείο Λίβα και στο κτίριο του «Κ. Μαρούση». Νεκροί από ασφυξία ανασύρθηκαν ο 32χρονος επιχειρηματίας Περικλής Ρεπάκης, ο 57χρονος δικηγόρος Μανόλης Κοντόπουλος, ο 59χρονος χρυσοχόος Ιωάννης Νεμετζίδης κι ένα -αγνώστων στοιχείων- νεαρό άτομο. Παρά την ύπαρξη πλήθους επώνυμων μαρτύρων για τα αίτια της πυρκαγιάς, η υπηρεσιακή ΕΔΕ έκλεισε την υπόθεση κάνοντας λόγο για «εμπρησμό του κτιρίου από αναρχικούς». Αργότερα, σύμφωνα με το βούλευμα του συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών (3418/1997), η πυρκαγιά χαρακτηρίστηκε βομβιστική ενέργεια και αποδόθηκε είτε σε ρίψη βόμβας μολότοφ από τους αναρχικούς είτε σε ρίψη δακρυγόνων με ειδικά τουφέκια από τους αστυνομικούς.

10/1/1994: Ο 28χρονος Θοδωρής Γιάκας, κάνοντας τη νυχτερινή βόλτα του στην ερημιά του Μοσχάτου, βρίσκεται νεκρός από σφαίρες αστυνομικών. Ο λόγος; Αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του σε αστυνομικούς και τράπηκε σε φυγή. Δέχτηκε πισώπλατα τέσσερις σφαίρες από τον αρχιφύλακα Ευάγγελο Λαγογιάννη. Μετά το φονικό, το θύμα παρουσιάστηκε ως επικίνδυνος δραπέτης ψυχιατρείου, ωστόσο ο Τύπος της εποχής χαρακτήρισε το γεγονός «εν ψυχρώ δολοφονία».
21/1/1991: Ο 25χρονος Τούρκος πρόσφυγας Σουλεϊμάν Ακιάρ συλλαμβάνεται στην Αθήνα με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών. Σακατεμένος από τα βασανιστήρια, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου ξεψύχησε στις 29 Ιανουαρίου. Τον άγριο βασανισμό του θύματος από τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών επιβεβαίωσε ο ιατροδικαστής Μπεναρδής, ωστόσο η μήνυση που έγινε μπήκε στο αρχείο.
16/5/1992: Ο αστυφύλακας Σεραφείμ Σταθογιάννης πυροβόλησε και σκότωσε τον 41χρονο Νικόλαο Σιακαπέτη, ιδιοκτήτη μπαρ, ύστερα από συμπλοκή.
13/4/1993: Στον Πόρο, ο αρχιφύλακας Ηλίας Σταματόπουλος τραυματίζει βαριά τον 40χρονο σερβιτόρο Τάσο Σωτηράκη και πυροβολεί και σκοτώνει τον 26χρονο Γιάννη Τζίτζη. Το Κακουργιοδικείο Πειραιά καταδίκασε αργότερα σε ισόβια κάθειρξη και πρόσκαιρη κάθειρξη 17 χρόνων τον δράστη. Σημειώνεται ότι ο Σταματόπουλος στο παρελθόν είχε παραπεφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο του Σώματος για άλλα παραπτώματα.
12/9/1993: Στη Βέροια, νεαρός Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία προσπαθούσε να διαρρήξει δυο αυτοκίνητα, έπεσε νεκρός από σφαίρα του ανθυπαστυνόμου Αντώνη Δελλά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο Δελλάς πυροβόλησε ενώ βρισκόταν σε άμυνα.

22/11/1993: Ο 26χρονος Δημήτρης Ε. Γλυκογιάννης δέχτηκε μια σφαίρα στην κοιλιά από πυροβολισμό που του έριξε ο αστυφύλακας Λυκογιάννης το βράδυ της 22ης Νοεμβρίου στη Νέα Χαλκηδόνα.
Ο νεαρός -κατάδικος για φόνο σε πολυετή κάθειρξη- είχε δραπετεύσει τον Ιανουάριο του ίδιου έτους και έκτοτε η Αστυνομία τον αναζητούσε. Εκείνο το βράδυ, αστυνομικοί του τμήματος Σεπολίων προσπάθησαν να τον παγιδεύσουν. Ο Γλυκογιάννης προσπάθησε να διαφύγει με αυτοκίνητο, κάνοντας ταυτόχρονα μια «ύποπτη κίνηση». Ο αστυφύλακας Λυκογιάννης εξέλαβε την κίνηση του διωκόμενου ως προσπάθεια να τραβήξει πιστόλι και πυροβόλησε, πετυχαίνοντας τον κατάδικο στην κοιλιά. Ο Γλυκογιάννης επέζησε. Αργότερα αποδείχτηκε ότι δεν οπλοφορούσε.
20/2/1994: Στο χωριό Δαλαμανάρα Αργους, αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε Αλβανό λαθρομετανάστη στη διάρκεια συμπλοκής σε πορτοκαλεώνα. Πλήρωμα περιπολικού ερευνούσε για λαθρομετανάστες στην περιοχή, όταν είδε δύο από αυτούς να τρέχουν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο ένας από τους Αλβανούς γύρισε πίσω, έβγαλε ένα μαχαίρι και όρμησε πάνω τους. Ο αστυνομικός Αντώνης Μεζίνης τράβηξε το υπηρεσιακό του πιστόλι και πυροβόλησε μία φορά στο κεφάλι τον Αλβανό, που έπεσε νεκρός.
25/2/1995: Επεισόδιο με θύμα νεαρό Αλβανό συνέβη στην αγροτική περιοχή Κρανιές της Φλώρινας. Ομάδα αστυνομικών του αποσπάσματος Ψαράδων Φλώρινας είχε στήσει ενέδρα σε Αλβανούς λαθρομετανάστες. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου σε 18 λαθρομετανάστες, ο 18χρονος Αλμπερτ Κούκα έβγαλε -σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας- μαχαίρι. Τότε ο Σωκράτης Παπαδόπουλος, μέλος του αποσπάσματος, προσπάθησε να τον αφοπλίσει. Το περίστροφο του αστυνομικού, όπως αναφέρουν οι καταθέσεις των συναδέλφων του, εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα ο 18χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα στο πρόσωπο.
20/1/1996: Κατά τη διάρκεια επιχείρησης-«σκούπα» στη Σκάλα Ωρωπού, ο αστυνόμος Διονύσης Καρακαϊδός σκοτώνει Αλβανό μετανάστη. Το όπλο του αστυνομικού «εκπυρσοκροτεί» κατά τη διάρκεια της καταδίωξης του υπόπτου.

6/4/1996: Ο 25χρονος Αποστόλης Κεραμιδάς δολοφονείται από αστυνομικούς στη Νίκαια. Το θύμα, μαζί με τον συνομήλικο φίλο του, Κώστα Κάλφα, το βράδυ της συμπλοκής ετοιμάζονταν να ληστέψουν μεγάλο σουπερμάρκετ της Νίκαιας. Περιπολικό της Αμεσης Δράσης έσπευσε στην περιοχή και καταδίωξε τους επίδοξους ληστές, με αποτέλεσμα τον θάνατο του Αποστόλη Κεραμιδά.
14/6/1996: Για δύο... καρπούζια, ο αγροφύλακας Αθανάσιος Μάτος δολοφόνησε τον 20χρονο Φαντίλ Ναμπούζι στο χωριό Αργυροπούλι της Λάρισας. Ο 58χρονος Αθανάσιος Μάτος πυροβόλησε με 32άρι περίστροφο τον 20χρονο στο στήθος. Ο αγροφύλακας μετέφερε τον νεαρό στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
5/6/1996: Ο 26χρονος αστυφύλακας Ηρακλής Νικολόπουλος δολοφόνησε τον Γιώργο Φραγκογιάννη, 37 χρόνων, και τραυμάτισε τον Θεμιστοκλή Καλαποθαράκο, 33 χρόνων, σε νυχτερινό κέντρο του Π. Φαλήρου. «Το 'χα πάρει απόφαση εδώ και ένα χρόνο να τους πιστολίσω», είπε στους συναδέλφους του όταν συνελήφθη.
Τον Φεβρουάριο του 1996 είχε λάβει αναρρωτική άδεια αορίστου διαρκείας, επειδή παρουσίασε «ψυχολογικά προβλήματα και συνεχόμενη συναισθηματική διαταραχή». Στις αρχές Νοεμβρίου οδηγήθηκε στο δικαστήριο, όπου δήλωσε πως «είχε αποστολή να καθαρίσω την κοινωνία». Η ομολογία του δεν έπεισε τους δικαστές, που τον καταδίκασαν σε ισόβια.
23/6/1996: Ο αναρχικός Χριστόφορος Μαρίνος, 29 ετών, «συνήθης ύποπτος» στις λίστες της Αστυνομίας, βρίσκεται νεκρός κάτω από «περίεργες» συνθήκες στην καμπίνα 53 του πλοίου «Πήγασος».

22/11/1996: Σε «επιχείρηση» της Αστυνομίας έξω από τη Λιβαδειά, ο 32χρονος αστυφύλακας Δημήτρης Τρίμης σκοτώνει με αυτόματο Μ5 τον 45χρονο Τσιγγάνο Τάσο Μουράτη -ο οποίος βρισκόταν ακινητοποιημένος στο έδαφος. Ο Τρίμης, μολονότι του αποδίδεται κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αφήνεται ελεύθερος.
8/2/1997: Ο 19χρονος Αλβανός Εριόν έχασε τη ζωή του όταν «εξοστρακίστηκε» η σφαίρα από το όπλο του αστυνομικού Μιλτιάδη Ανδρεόπουλου. Ο θάνατος του νεαρού είχε ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών και με ανακοινώσεις τους το ΚΚΕ και ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ έκαναν λόγο για εν ψυχρώ δολοφονία. «Ηταν ατύχημα...», θα ισχυριστεί απολογούμενος ο αστυφύλακας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τη μέρα εκείνη ο Ανδρεόπουλος μαζί με συναδέλφους του εντόπισαν «ύποπτο» αυτοκίνητο με πέντε Αλβανούς λαθρομετανάστες. Ο οδηγός, αντί να σταματήσει στο σήμα των αστυνομικών, κινήθηκε εναντίον τους. Ο Ανδρεόπουλος σημάδεψε τα πίσω λάστιχα και πυροβόλησε, η σφαίρα εξοστρακίστηκε και βρήκε τον άτυχο Αλβανό στο κεφάλι.
Ο θύτης κρίθηκε αθώος τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους από το μικτό ορκωτό δικαστήριο Κοζάνης.
25/5/1997: Ο 28χρονος Φίλιππος Παπαδόπουλος, πρώην υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, «γαζώνεται» από τις σφαίρες των λιμενοφυλάκων που τον καταδίωξαν γιατί πήρε για βόλτα (ή έκλεψε) από τη μαρίνα της Ζέας τη θαλαμηγό «Ναυσικά» Κύπριου επιχειρηματία. Δύο από τις δεκάδες σφαίρες των περιπολικών του Λιμενικού καρφώθηκαν στο στήθος του και έπεσε νεκρός επάνω στα χειριστήρια του σκάφους.
3/8/1997: Ο 26χρονος Ηλίας Μέξης δολοφονείται από τον αστυνόμο Τσαγκράκο, γιατί οδηγούσε ανάποδα σε μονόδρομο στη Νίκαια. Το φόνο του, ο αστυνομικός τον «πλήρωσε» με φυλακή 4,5 χρόνων.

2/4/1998: Νεκρός από σφαίρες αστυνομικού, κατά τη διάρκεια συμπλοκής, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο 29χρονος Τσιγγάνος Αγγελος Τζελάλ. Οταν μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για διαφαινόμενη συγκάλυψη φόνου και βιοπραγιών κατά Τσιγγάνων από αστυνομικούς έκαναν λόγο το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι και η Ελληνική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων.
27/5/1998: Νεκρός έπεσε 30χρονος ληστής από την Καβάλα, ύστερα από συμπλοκή με αστυνομικούς στην Ξάνθη. Λίγο πριν είχε κάνει ληστεία σε βενζινάδικο. Ο δράστης, με το περίστροφο στο χέρι, βγήκε από το βενζινάδικο, αλλά έγινε αντιληπτός από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή. Οι αστυνομικοί κάλεσαν τον Κυρέλη να σταματήσει. Αυτός όμως, όπως οι ίδιοι ανέφεραν, πυροβόλησε εναντίον τους, εκείνοι ανταπέδωσαν τα πυρά και ο ληστής τραυματίστηκε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα.
23/10/1998: Ο 17χρονος Σέρβος μαθητής Μάρκο Μπουλάτοβιτς πυροβολείται στην καρδιά από τον αστυνόμο Κυριάκο Βαντούλη γιατί θεωρήθηκε «ύποπτος για κλοπή». «Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως», είπε η εισαγγελέας για το φονικό. Η δεδηλωμένη θέση της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη ήταν ότι «επρόκειτο για ατύχημα». Ο Σέρβος πρόξενος συμφώνησε εν τέλει με αυτή την εκδοχή. Ο Μπουλάτοβιτς είχε υποδειχθεί ως ύποπτος κλοπής από μια ηλικιωμένη γυναίκα, της οποίας το πορτοφόλι είχαν αρπάξει νωρίτερα άγνωστοι. Η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης έδωσε στη δημοσιότητα δήλωση στην οποία υποστήριζε ότι ο Μάρκο Μπουλάτοβιτς και οι συμμαθητές του είχαν «ασκήσει πίεση» στον αστυνομικό, με αποτέλεσμα να εκπυρσοκροτήσει τυχαία το πιστόλι του. Το θύμα βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη σε εκδρομή με το σχολείο του. Ηταν άοπλος και, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, δεν είχε διαπράξει την κλοπή.
25/3/2000: ο 17χρονος Νίκος Λεωνίδης, πρόσφυγας από την Τσάλκα της Γεωργίας, πέφτει νεκρός από σφαίρα του αστυνομικού Ατματζίδη στη Θεσσαλονίκη.
24/10/2001: Ο αστυνομικός Γιώργος Τυλιανάκης δολοφονεί στο Ζεφύρι τον 21χρονο τσιγγάνο Μαρίνο Χριστόπουλο. Ο νεαρός δεν πειθάρχησε σε σήμα ανδρών της Αμεσης Δράσης να σταματατήσει το αυτοκίνητό του για έλεγχο. «Αντιδρώντας ενστικτωδώς, ο αστυφύλακας πυροβόλησε μία φορά με το υπηρεσιακό του όπλο με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον οδηγό», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας. Η σφαίρα κατέληξε στην πίσω πλευρά του κεφαλιού του άτυχου νεαρού.
9/12/2003: Νεκρός από σφαίρες ειδικών φρουρών έπεσε στο Ηράκλειο ο 22χρονος Ηρακλής Μαραγκάκης. Οι δύο ειδικοί φρουροί και ο επικεφαλής αρχιφύλακας που μετείχαν στο μπλόκο έξω από το χωριό Γωνιές ομολόγησαν ότι πυροβόλησαν και οι τρεις εναντίον του αγροτικού αυτοκινήτου, επειδή ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα που του έκαναν.
13/1/2004: Ο 42χρονος Μοχάμετ Χαμούτ πεθαίνει από «παθολογικά αίτια» ενώ κρατούνταν από την Αστυνομία Ρεθύμνου, με εμφανή τα σημάδια κακοποίησης και ξυλοδαρμού -σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.
21/12/2004: Σε βασανιστήρια (ξεγύμνωμα, φάλαγγα, εικονικές εκτελέσεις, απειλές με όπλα και άγριο ξύλο) υπέβαλε τουλάχιστον 40 Αφγανούς μετανάστες ομάδα αστυνομικών και ειδικών φρουρών του Αστυνομικού Τμήματος του Αγίου Παντελεήμονα.
17/11/2006: Ο Κύπριος φοιτητής Αυγουστίνος Δημητρίου ξυλοκοπείται ανηλεώς από 8 αστυνομικούς με πολιτικά. Η αστυνομία αναφέρει ότι «έπεσε και χτύπησε σε ζαρντινιέρα». Τηλεοπτικές και ερασιτεχνικές κάμερες έχουν καταγράψει όλο το περιστατικό.
Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης -όπου δικάζονται οι αστυνομικοί- έχει αναβληθεί. Ο εισαγγελέας της έδρας δέχτηκε ότι οι τέσσερις από τους οκτώ κατηγορούμενους αστυνομικούς χτύπησαν τον Αυγουστίνο, οι τρεις παρείχαν ψυχική συνδρομή και ότι ο αστυνομικός διευθυντής προσπάθησε να τους σταματήσει. Πρότεινε την ενοχή των επτά για τα αδικήματα της «επικίνδυνης σωματικής βλάβης» και της «απλής συνεργείας» στην παραπάνω πράξη, καθώς επίσης και την απαλλαγή του τέως διευθυντή της Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
5/5/2007: 19χρονος φοιτητής κατηγορείται για επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με βασική επιβαρυντική ένδειξη τα... πράσινα παπούτσια που φορούσε, ομοιόχρωμα με εκείνα του δράστη ενός εμπρησμού αυτοκινήτου. Σύμφωνα με το ένταλμα προσωρινής κράτησης (γιατί ο νεαρός οδηγήθηκε στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα), τα ξημερώματα του Σαββάτου 5 Μαΐου «κρατώντας καδρόνι έσπασε το πίσω παρμπρίζ αυτοκινήτου Μερσεντές» και στη συνέχεια «έριξε βόμβα μολότοφ μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να αναφλεγεί και να καταστραφεί ολοσχερώς». Ο ίδιος και οι συμφοιτητές του υποστηρίζουν ότι ήταν σε πάρτι της Πολυτεχνικής την ώρα των επεισοδίων.
6/12/2008: Ο Αλέξης Γρηγορόπουλος, 15 ετών, πέφτει νεκρός από σφαίρα αστυνομικού στα Εξάρχεια. Ο θάνατός του υπήρξε η αφορμή για μια σειρά πρωτοφανών πολλαπλών εκδηλώσεων διαμαρτυρίας εναντίον της αστυνομικής βίας σε πόλεις όλης της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 13/12/2008

 

 

ΜΠΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΙΝΚ http://www.tvxs.gr/v2046 ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ, ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ, ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΕ "ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ" ΜΕ ΛΟΣΤΟΥΣ, ΚΡΑΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ...

 

 

Επιστροφή

 

Βολές από το Τεχνικό Επιμελητήριο για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ

 

Του Γιωργου Λιαλιου

«Τα ίδια λάθη» στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Β΄ και Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) επαναλαμβάνονται σήμερα στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οπως υποστηρίζει ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους, το σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) είναι γραφειοκρατικό, με αποτέλεσμα η προώθηση των υποψήφιων έργων να καθυστερεί και το ίδιο το ΕΣΠΑ να κινδυνεύει να εξελιχθεί σε «μήτρα σκανδάλων».

Υπόμνημα

Ταυτόχρονα, οι τοπικές αρχές και η κεντρική εξουσία έχουν αφήσει σε δεύτερη μοίρα την προώθηση του ΕΣΠΑ, καθώς αγωνίζονται να μειώσουν την απώλεια κονδυλίων από το Γ΄ ΚΠΣ, που υπολογίζεται στα 5,8 δισ. ευρώ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή υπόμνημα με τις θέσεις του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του 2009. «Ο προϋπολογισμός δεν απαντά στην κρίση, καθώς συρρικνώνει επικίνδυνα το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ)», ανέφερε χθες ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Γιάννης Αλαβάνος. «Οι επιλογές του δεν στηρίζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές, σε αντίθεση με τη Γαλλία, τις ΗΠΑ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες, που ενίσχυσαν το ΠΔΕ τους». Τον ίδιο προβληματισμό εξέφρασε το ΤΕΕ και για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς «είναι υπερβολικά πολλές και δεν αφορούν ανταποδοτικά έργα».

Προσκλήσεις έργων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο εστίασε την κριτική του στην πορεία υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Οπως ανέφερε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα έπρεπε το 2007- 8 να έχουν απορροφηθεί 7,68 δισ. ευρώ, ωστόσο έχουν γίνει προσκλήσεις για έργα 2,8 δισ. και έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση έργα μόλις 1,5 δισ. ευρώ. «Θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα τα επόμενα χρόνια», ανέφερε ο κ. Αλαβάνος. «Ενα πρόβλημα που δεν θα έχει σχέση με την οικονομική συγκυρία, αλλά με την αδυναμία της χώρας να είναι αξιόπιστη στην αξιοποίηση της χρηματοδότησης που λαμβάνει από την Ε.Ε. Εχουμε ήδη χάσει πόρους και επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Απόδειξη είναι ότι ούτε το 2009 θα ενταχθούν συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, παρά μόνο έργα-γέφυρες με το Γ΄ ΚΠΣ. Αυτό σημαίνει ότι το 2010 θα πρέπει να απορροφήσουμε πολύ μεγαλύτερο ποσό από συγχρηματοδοτούμενα έργα, ενώ το 2011 δεν θα έχουμε αρκετά ώριμα έργα».

Το ΤΕΕ κατέκρινε την αύξηση των εθνικών πόρων από 28% του ΠΔΕ το 2008 σε 41% το 2009 και την αντίστοιχη μείωση των συγχρηματοδοτούμενων, επιλογή που θεωρούν ότι «φωτογραφίζει» προεκλογική περίοδο.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_16/12/2008_296112

 

Επιστροφή

 

Φόβοι για απώλεια πόρων από το ΕΣΠΑ

Ø      Κινδυνεύει να εξελιχθεί σε «μήτρα της επόμενης γενιάς σκανδάλων» επισημαίνει το ΤΕΕ

ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

Τον κίνδυνο απώλειας κοινοτικών πόρων από το ΕΣΠΑ, το οποίο εισέρχεται στον τρίτο χρόνο του, αλλά προχωρεί με ρυθμό χελώνας, ενώ κινδυνεύει να εξελιχθεί σε «μήτρα της επόμενης γενιάς σκανδάλων», επισημαίνει το ΤΕΕ, ενώ εκτιμά ότι θα χαθούν 5,8 δισ. ευρώ από το Γ΄ ΚΠΣ. Και αυτό γιατί ο προϋπολογισμός του 2009 συρρικνώνει επικίνδυνα το ΠΔΕ, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει το σοβαρό ανάχωμα στην κρίση.

Αυτά τόνισε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνος, ο οποίος είπε ότι ο προϋπολογισμός του 2009, όπως προκύπτει από ανάλυση επιστημονικής ομάδας του ΤΕΕ, δεν απαντά στη σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση που έχει ξεσπάσει και απειλεί την πραγματική οικονομία.

Η πρόβλεψη για μικρή χρηματοδότηση έργων συγχρηματοδοτουμένων από το ΕΣΠΑ, σημείωσε ο κ. Αλαβάνος, οδηγεί σχεδόν μαθηματικά στο συμπέρασμα ότι και πόροι θα απολεσθούν σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο αλλά και έργα θα επιλεγούν που δεν θα συμβάλλουν στην ανατροφοδότηση της ελληνικής οικονομίας, ενώ το πιο σημαντικό είναι ότι κανένα συμπέρασμα δεν φαίνεται να έχει εξαχθεί από τις αποτυχίες στη διαχείριση των προηγούμενων ΚΠΣ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον τρίτο χρόνο υλοποίησης του ΕΣΠΑ τα διαχειριστικά θέματα φαίνεται πως δεν έχουν επιλυθεί, ότι είναι τόσο μεγάλα ώστε να απαιτείται απόλυτη κινητοποίηση.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ εξέφρασε την ανησυχία του για το 2009, χαρακτηρίζοντάς το «πολύ δύσκολη χρονιά για τους μηχανικούς», ενώ ζήτησε να ληφθούν μέτρα.

Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για έργα μέσω ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων είναι ιδιαίτερα επισφαλείς, σε μια περίοδο μεγάλης χρηματοοικονομικής κρίσης, ενώ αν υλοποιηθούν θα δημιουργήσουν σωρευτικό πρόβλημα για την υλοποίηση νέων έργων στους προϋπολογισμούς των επόμενων χρόνων.

Τέλος το ΤΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξουν θαρραλέες αλλαγές τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος δαπανών του προϋπολογισμού.

Το ΤΕΕ διαπιστώνει διετή καθυστέρηση στην έναρξη ουσιαστικής υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που οφείλεται σε μη επαρκείς πιστώσεις του ΠΔΕ για συγχρηματοδοτούμενα έργα, στο βαρύ, πολύπλοκο, γραφειοκρατικό, χρονοβόρο σε έναρξη εφαρμογής νέο Σύστημα Διαχείρισης 2007-13, στη μορφή και δομή των εγκεκριμένων ΕΠ 2007-13, που δεν ενσωματώνουν επιχειρησιακή εξειδίκευση όπως στο Γ΄ ΚΠΣ, στο «θολό τοπίο» και στην έλλειψη εμπειρίας της χώρας μας σε χρηματοδοτήσεις μέσω ΣΔΙΤ.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=246880

 

Επιστροφή

 

Κίνδυνος απώλειας κοινοτικών κονδυλίων

Σταυρογιάννη Λ.

Για τον κίνδυνο απώλειας πολύτιμων κοινοτικών πόρων από την τέταρτη προγραμματική περίοδο, ΕΣΠΑ 2007-2013, σε περίοδο ισχνών αγελάδων προειδοποιεί το ΤΕΕ, καθώς ούτε η οικονομική κρίση δεν έχει ξυπνήσει την κυβέρνηση για να αλλάξει ρότα.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Αλαβάνος σε συνέντευξη Τύπου, βασιζόμενος σε ειδική μελέτη που εξέτασε τον προϋπολογισμό του 2009, σε συνδυασμό με την οικονομική πορεία του ΕΣΠΑ, το οποίο συναρτάται άμεσα με αυτήν του Γ' ΚΠΣ που εκπνέει (πληρωμές) ώς τις 30.6.2009, εξήγησε:

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (30.8.08) τα επίσημα δεσμευμένα ως προς την Ε.Ε. συνολικά εθνικά και κοινοτικά κονδύλια για το Γ ΚΠΣ ανέρχονται σε 32,4 δισ. ευρώ, τα συμβασιοποιημένα έργα σε 36,9 δισ. ευρώ, ενώ οι έως τότε δαπάνες σε 26,7 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε απορρόφηση στο 82,5% του Γ' ΚΠΣ. Τα υπόλοιπα που δεν έχουν απορροφηθεί ανέρχονται 5,8 δισ. ευρώ που θα πρέπει κατ' ελάχιστον να δαπανηθούν ως 30.6.2009. Επειδή με την υπερδέσμευση 4,5 δισ. ευρώ (36,9 - 32,4 δισ.), τα ποσά αυτά φτάνουν τα 10,3 δισ. ευρώ.

Κατά την εκτίμηση του ΤΕΕ θα πρέπει να δαπανηθούν έως 30.6.2009 περί τα 8 δισ. ευρώ. Όσον αφορά την πορεία του ΕΣΠΑ το ΤΕΕ διαπιστώνει πως με βάση το μέσο ποσοστό κοινοτικής συνδρομής 80% οι δεσμεύσεις της χώρας έναντι της Ε.Ε. μόνο για τη διετία 2007-2008 ανέρχονται σε 7,7 δισ., ενώ κανένα έργο δεν έχει ενταχθεί στα καινούργια Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Αν και μετά το 2010 συνεχιστεί η στασιμότητα ή η ετήσια μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο σκέλος του που αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, τότε ο κίνδυνος απώλειας πόρων αυξάνεται. Στον προϋπολογισμό του 2009 το σκέλος αυτό είναι 5,150 δισ. έναντι 7 δισ. του 2008. Αντίθετα για χρηματοδότηση του σκέλους "εθνικά έργα", το κονδύλι έχει αυξηθεί κατά ένα δισ. ευρώ, από 2,650 δισ. το 2008 σε 3,650 στον προϋπολογισμό του 2009.

Με μελανά χρώματα περιέγραψε την κατάσταση ο πρόεδρος του ΤΕΕ λέγοντας πως δεν πληρώνονται υλοποιημένες συμβάσεις έργων και μελετών του Γ' ΚΠΣ με αποτέλεσμα μηχανικοί - μέλη του ΤΕΕ να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας εν μέσω χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι μηχανικοί, και ιδιαίτερα οι νέοι, δραστηριοποιούνται σε μεγάλο βαθμό, πέραν του κλασικού κατασκευαστικού τομέα, και στους τομείς του περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, δηλαδή τομείς κρίσιμους γι' αυτό που ονομάζουμε οικονομική αναδιάρθρωση, οι οποίοι θα απαιτήσουν στο αμεσότατο μέλλον σοβαρές επενδύσεις και καινοτόμες εφαρμογές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα του Γ' ΚΠΣ Περιβάλλον και Κοινωνία της Πληροφορίας εμφανίζουν τις χαμηλότερες απορροφήσεις 72,8% και 76,6% αντίστοιχα. Επιπλέον η οικοδομική δραστηριότητα φέτος μειώθηκε κατά 40% σε σχέση με το 2006, ενώ δεν έχουν αποπληρωθεί ούτε τα ολυμπιακά έργα (στον φετινό προϋπολογισμό έχει εγγραφεί κονδύλι 132 εκατ. ευρώ)!

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό ο πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε ότι είναι άδικος, αντιαναπτυξιακός, ενισχύει μόνον τις λίγες μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, ενώ έχει προεκλογικά χαρακτηριστικά, κάλεσε δε τους αρμόδιους να επιλύσουν το συντομότερο τα διαχειριστικά προβλήματα του ΕΣΠΑ και να προχωρήσουν σε ποιοτική αναθεώρησή του, με ένταξη έργων χωροταξίας, πράσινων τεχνολογιών, πληροφορικής κ.ά.

http://www.avgi.gr/NavigateActiongo.action?articleID=424369

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή