Επιστροφή στην αρχική σελίδα Του Παρατηρητηρίου Ελεύθερων Χώρων 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ τεύχος V

Προηγούμενα τεύχη: (τεύχος Ι), (τεύχος ΙΙ), (τεύχος ΙΙΙ)  (τεύχος IV)

Χωρίς θέσεις και ουσιαστική εκπροσώπηση η Ελλάδα στη σύνοδο του Μπαλί για το Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Απάντηση της WWF στην ανακοίνωση ΥΠΕΧΩΔΕ, 6-12-2007

 

Με αφορμή την ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ της 6ης Δεκεμβρίου για το WWF Ελλάς, και για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, έχουμε να δώσουμε τις εξής απαντήσεις στα συγκεκριμένα σημεία που θίγονται:

Το ΥΠΕΧΩΔΕ υποστηρίζει:

«1. Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών με σχετική επιστολή στις 23 Νοεμβρίου ότι θα συμ-μετάσχει στην Διάσκεψη του Μπαλί με αντιπροσωπεία υπό τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρο Καλογιάννη. Η σχετική επιστολή διαπίστευσης εστάλη από το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών στον ΟΗΕ στις 3 Δεκεμβρίου.»

Απάντηση: Το WWF Ελλάς χρησιμοποίησε επίσημο κείμενο της γραμματείας της Συνδιάσκεψης (το οποίο μπορεί να βρει κανείς στην ιστοσελίδα http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/misc01p01.pdf). Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, δεν είχε δηλωθεί Ελληνική Aντιπροσωπεία πέραν του εκπροσώπου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Μητσοτάκη. Αυτό αποτελεί αναμφισβήτητο δεδομένο που δεν μπορεί παρά να σχολιαστεί αρνητικά.   

«2. Το ΥΠΕΧΩΔΕ μετέχει στη Διάσκεψη του Μπαλί με τον Υφυπουργό κ. Σταύρο Καλογιάννη και τρία στελέχη του Υπουργείου: τον κ. Πάρη Ζήκο αρμόδιο Διευθυντή για την κλιματική αλλαγή, την κα Ελπίδα Πολίτη, επικεφα-λής του Γραφείου Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών του ΥΠΕΧΩΔΕ και τον κ. Κυριάκο  Ψύχα, στέλεχος του ΥΠΕΧΩΔΕ, Ακόλουθο Περιβάλλοντος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα θα εκ-προσωπηθεί στο Μπαλί συνολικά από 12 άτομα, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Εξωτερικών από τις 3 Δεκεμβρίου.»

Απάντηση: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μαθαίνουμε επίσημα μέρος της σύνθεσης της Ελληνικής Αντιπροσωπείας. Μέχρι πριν από λίγες μέρες οποιαδήποτε σχετική πληροφορία είχε μόνο ανεπίσημη μορφή, και προήλθε αποκλειστικά ως αποτέλεσμα των επίμονων διερευνητικών προσπαθειών της οργάνωσης.   

«3. To ελληνικό τμήμα της WWF γνώριζε από τις 28 Νοεμβρίου την συμμετοχή του ΥΠΕΧΩΔΕ στην Συνδιάσκεψη του Μπαλί καθώς είχε λάβει σχετική επιστολή από τον Υφυπουργό κ. Σταύρο Καλογιάννη.»
 
Απάντηση: Παραθέτουμε χωρίς σχόλια αυτούσια την απάντηση του κ. Καλογιάννη της 28ης Νοεμβρίου (δείτε εδώ), καθώς και την αρχική επιστολή του WWF Ελλάς προς τον ίδιο (δείτε εδώ).

«4. Για την προετοιμασία της αποστολής του ΥΠΕΧΩΔΕ έγιναν συσκέψεις από  την πολιτική ηγεσία του Υπουρ-γείου και αξιοποιήθηκαν σχετικά υπομνήματα που εστάλησαν από διάφορους φορείς και μη κυβερνητικές οργα-νώσεις. Σημειώνουμε βέβαια ότι τις θέσεις της Ελλάδας στην Συνδιάσκεψη του Μπαλί καθορίζουν και δεσμεύουν τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις του πρόσφατου Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή.»

Απάντηση: Θα είχε ενδιαφέρον τα συμπεράσματα των συσκέψεων να δημοσιοποιηθούν ώστε ο κάθε Έλληνας πολίτης να γνωρίζει τις συγκριμένες θέσεις της Ελληνικής Πολιτείας για την κλιματική αλλαγή, πριν τη σημαντική συνδιάσκεψη στο Μπαλί. Για παράδειγμα, ποιες είναι  οι θέσεις της Ελλάδας για μια σειρά από κρίσιμα θέματα όπως:
- Οι δεσμευτικές μειώσεις εκπομπών των ανεπτυγμένων χωρών υπό το Παράρτημα Ι του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
- Την εξέταση δεσμεύσεων για αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.
- Τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών.
- Τους τρόπους συμπερίληψης της αλλαγής χρήσης γης και της δασοπονίας στη συμφωνία για τη μετά το 2012 περίοδο.
- Τη συμπερίληψη ναυτιλίας και αεροπορικών μεταφορών σε σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. 

Όσον αφορά το παράπονο του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι το WWF Ελλάς δεν αναγνωρίζει τις θετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου, παραπέμπουμε τον κ. Υπουργό στις ανακοινώσεις που υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της οργάνωσης:
1. την επιβολή προστίμων στη ΔΕΗ
(http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=555&Itemid=159)
2. την παρέμβαση του Υπουργού για την απόσυρση τροπολογίας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για την αναστολή κατεδαφίσεων αυθαιρέτων σε δάση και δασικές εκτάσεις (http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=523&Itemid=72)
3. την παρέμβαση του Υπουργού για παύση Προέδρου του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου (http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=72)

Θυμίζουμε επίσης ότι η πρώτη ‘κριτική’ που άσκησε το WWF Ελλάς στην παρούσα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν έγινε άμεσα, αλλά μετά από έναν ολόκληρο χρόνο -στα πρώτα «γενέθλια» της Κυβέρνησης (15 Μαρτίου 2005)- όταν μαζί με άλλες επτά περιβαλλοντικές οργανώσεις αποτίμησε τον 1ο χρόνο του έργου της Κυβέρνησης για το περιβάλλον. 

Η άσκηση αντικειμενικής κριτικής καθώς και η αναγνώριση θετικών πρωτοβουλιών, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας μιας ανεξάρτητης μη κυβερνητικής οργάνωσης. Αυτό έκανε και θα συνεχίσει να κάνει το WWF, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, με ένα και μόνο αντικειμενικό σκοπό – την προάσπιση του περιβάλλοντος. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Προηγούμενη ανακοίνωση

Αναζητούνται οι θέσεις και οι εκπρόσωποι της Ελλάδας
Αθήνα, 4-12-07: «Το WWF Ελλάς προσπαθεί να εντοπίσει τις θέσεις της χώρας μας για την κλιματική αλλαγή. Αν κάποιος τις έχει βρει σας παρακαλούμε να τις στείλετε αμέσως στο Μπαλί της Ινδονησίας». Αυτό είναι το μήνυμα του WWF Ελλάς προς τους πολιτικούς της χώρας και ιδιαίτερα προς την Κυβέρνηση.

Από χθες και ως τις 14 Δεκεμβρίου η καρδιά του κόσμου θα χτυπά στο Μπαλί της Ινδονησίας.. Αντιπρόσωποι από 191 χώρες συμμετέχουν στη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή σε μια προσπάθεια να ληφθούν μέτρα καταπολέμησης της μεγαλύτερης περιβαλλοντικής απειλής που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Οι κυβερνήσεις του κόσμου και ειδικά οι ανεπτυγμένες χώρες οφείλουν να καταλήξουν σε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την μετά-Κιότο εποχή, που θα προβλέπει σημαντικές μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και θα θέσει τις βάσεις για μια κοινή παγκόσμια συμφωνία το αργότερο έως το 2009.

«Στον κατάλογο των συμμετεχόντων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Γραμματεία της Συνδιάσκεψης παρελαύνουν εκατοντάδες Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεων, Υπουργοί, Υφυπουργοί, διπλωμάτες, επιστημονικό προσωπικό από όλο τον κόσμο, αλλά μόλις ένας εκπρόσωπος εκ μέρους της Ελλάδας», σημειώνει ο Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος Εκστρατειών του WWF Ελλάς. «Περιμέναμε ότι η Ελληνική Αντιπροσωπεία θα πήγαινε σύσσωμη στο Μπαλί και θα λάμβανε μέρος σε όλες τις συζητήσεις -από την έναρξή τους- προτείνοντας γενναίες πολιτικές. Όμως στη λίστα των μετεχόντων που περιλαμβάνει τα στοιχεία όσων είχαν δηλώσει συμμετοχή έως την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Νοεμβρίου, είδαμε μόνο το όνομα του βουλευτή και Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής κ. Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ενδεικτικά, η Αγκόλα έχει δηλώσει 19 μετέχοντες, η Αυστρία 31, η Βουλγαρία 9, η Πορτογαλία 45. Αν και ανεπίσημες πληροφορίες δηλώνουν πως στο Μπαλί η Ελληνική Αντιπροσωπεία θα στελεχωθεί και από κλιμάκιο υπό τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Θ. Σκυλακάκη, η έλλειψη επίσημης ενημέρωσης για τα μέλη και την ατζέντα της εθνικής αντιπροσωπείας και η καθυστέρηση υποβολής λίστας συμμετεχόντων εκ μέρους της Ελλάδας, προιδεάζουν αρνητικά για τη σημασία που αποδίδει στην Συνδιάσκεψη η Κυβέρνηση και ειδικά το ΥΠΕΧΩΔΕ.

«Για το WWF Ελλάς είναι ξεκάθαρο ότι η παρουσία της Ελλάδας στη συνδιάσκεψη του Μπαλί θα αποτελέσει δείκτη της ανταπόκρισης της Κυβέρνησης στην αυξανόμενη κοινωνική ανησυχία για τις ήδη ορατές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης, ειδικά όταν γνωρίζουμε ότι οι επιδόσεις της χώρας μας στην κλιματική αλλαγή είναι πολύ φτωχές», σημειώνει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς. «Αν και δεν έχουμε ξεκινήσει θετικά, ευελπιστούμε ότι στην πορεία των διαπραγματεύσεων η Ελληνική Αντιπροσωπεία θα δηλώσει «παρών» και θα μας προκαλέσει να τη χειροκροτήσουμε για τις φιλόδοξες θέσεις της», καταλήγει ο Δημήτρης Καραβέλλας. 

Επιστροφή

Οικολόγοι: Σταδιακά τέλος στην εκτός σχεδίου δόμηση

Τη σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης σε μια επταετία σε ολόκληρη τη χώρα ζητούν, μεταξύ άλλων, δέκα από τις σημαντικότερες οικολογικές οργανώσεις της χώρας, στο πλαίσιο του διαλόγου επί των προτάσεων του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ για το εθνικό χωροταξικό σχέδιο. Ασκούν κριτική σημειώνοντας ότι η πρόβλεψη για «σταδιακό περιορισμό και βαθμιαία υποκατάσταση της εκτός σχεδίου δόμησης» αποτελεί «δέσμευση χωρίς ουσία» και προτείνουν η απαγόρευση να ισχύσει αμέσως για οικόπεδα που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές NATURA και σε ζώνες ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
Εκφράζουν επίσης φόβους ότι θα «φουντώσει» η δόμηση κατά μήκος των νέων οδικών αξόνων, σε συνδυασμό με τους ευνοϊκότερους όρους (παρεκκλίσεις) που ισχύουν για οικόπεδα που βρίσκονται στις δύο πλευρές τους. Για να μη δημιουργηθούν τετελεσμένα, προτείνουν να επιβληθεί τώρα αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών. Διαπιστώνουν επίσης ότι δεν προβλέπονται μέτρα για τα αυθαίρετα, ακόμα και αυτά που έχουν κριθεί με τελεσίδικες αποφάσεις.
Σχετικά με τις συνολικές προτάσεις για το εθνικό χωροταξικό, οι οικολογικές οργανώσεις διαπιστώνουν κατ' αρχήν ότι δεν συνοδεύεται από στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικής εκτίμησης, όπως προβλέπει η σχετική κοινοτική οδηγία. Χαρακτηρίζουν «ανούσιο και ασαφή» τον χειρισμό των θεμάτων προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, ενώ οι αναφορές του υπουργείου σε πολύπλοκα νησιωτικά συμπλέγματα δεν περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας για τα ευαίσθητα οικοσυστήματα των μικρών νησιών που διαθέτει η χώρα μας. Στον τομέα της ενέργειας δεν υπάρχει πρόβλεψη για απαγόρευση κατασκευής νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, λιθάνθρακας κ.λπ.) από το 2015.
Ανεπαρκείς κρίνονται οι αναφορές στο σοβαρό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αφού δεν προβλέπονται ποινικές και οικονομικές κυρώσεις σε δήμους που δεν κλείσουν τις χωματερές μέσα στο 2008. Το πιο σημαντικό όμως είναι η απουσία προγράμματος, τουλάχιστον 15ετούς διάρκειας, για ενέργειες που αφορούν την ανακύκλωση και συνολικά τη διαχείριση των σκουπιδιών.
Από το σχέδιο απουσιάζει ο προβληματισμός για τα μητροπολιτικά κέντρα που προτείνονται για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν μόνον γενικότητες για την περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας σε βαθμό που υποσκάπτουν τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα.
Το πολυσέλιδο κείμενο των εποικοδομητικών προτάσεων για το εθνικό χωροταξικό υπογράφουν οι εξής οργανώσεις: Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασία της Φύσης, Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, Μεσόγειος SOS, Mom-Εταιρεία Μελέτης Μεσογειακής Φώκιας, GREENPEACE και WWF Ελλάς.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 01/12/2007

Επιστροφή

Ενα βήμα από τη χρεοκοπία

Στο κατώφλι της χρεοκοπίας βρίσκεται μια δημόσια επιχείρηση, με 50 εργαζόμενους απλήρωτους από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο λόγος για την άλλοτε ανθούσα ΔΕΠΟΣ, που έχει στο ενεργητικό της σημαντικές οικιστικές παρεμβάσεις, όπως η μετατροπή του Αρσακείου σε έδρα του ΣτΕ, η ανάπλαση των προσφυγικών στον Ταύρο, ο οικισμός της Καλαμίτσας Καβάλας, το Αρκαδικό χωριό στην Κυνουρία, η πλατεία Δικαιοσύνης, κ.λπ.

Ιδρύθηκε το 1976 με στόχο την εκπόνηση προτύπων προγραμμάτων στεγαστικής αποκατάστασης και εποπτεύεται από το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. Εχει όμως απαξιωθεί, ιδιαίτερα μετά το 1997, οπότε εξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από το 2004, όταν έμεινε ακέφαλη για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα να παγώσουν τα προγράμματα, να μείνουν επί μήνες απλήρωτοι οι εργαζόμενοι και να χαθεί η ευκαιρία να ενταχθεί το 2005 στο πρόγραμμα εξυγίανσης των ΔΕΚΟ. Η εικόνα φάνηκε να αλλάζει με τον διορισμό διοίκησης στις αρχές του 2006, αλλά στη συνέχεια δεν έγινε τίποτα.
«Το σύνολο των υποχρεώσεων της ΔΕΠΟΣ ανέρχεται σε 10,5 εκατ. ευρώ και κάθε μήνα αυξάνονται κατά 160.000 ευρώ», μας ενημέρωσε η πρόεδρος των εργαζομένων, Ρίκα Βασιλείου. Από τις επίσημες καταστάσεις προκύπτει ότι η εταιρεία χρωστά, εκτός από μισθούς εργαζομένων, τα ενοίκια των γραφείων της, τις εισφορές της προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τους οφειλόμενους φόρους!
Το τελευταίο «θα» ακούστηκε στις αρχές του 2007, από τον γραμματέα του υπουργείου κ. Μπαλτά, ο οποίος διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους ότι τα μεταταγούν στο υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και θα εξασφαλιστεί η μισθοδοσία τους. Είχε επίσης υποσχεθεί ότι η επιχείρηση θα λάμβανε δάνειο από το ΕΤΕΡΠΣ για να καλύψει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις της. «Φτάνουμε στο τέλος του χρόνου και δεν έχει γίνει τίποτα», επισημαίνει η εκπρόσωπος του συλλόγου, που αποκαλύπτει: «Ολο αυτό το διάστημα έχει απαγορευθεί ρητά να προχωρήσει η εταιρεία σε οικιστικά προγράμματα που αξιοποιούν τη σημαντική ακίνητη περιουσία της». Στα σημαντικότερα έργα που εκκρεμούν περιλαμβάνονται τα Κουντουριώτικα, η περιοχή πίσω από το γήπεδο του ΠΑΟ, που κινδυνεύει να γίνει «τσιμέντο» γιατί καθυστερούν οι μελέτες ανάπλασης.
Η κ. Βασιλείου μας μεταφέρει μια διαφορετική τοποθέτηση του κ. Κατσιγιάννη, επίσης γενικού γραμματέα του υπουργείου, ο οποίος τον Οκτώβριο του 2006 τους είχε ξεκαθαρίσει ότι η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως η ΔΕΠΟΣ δεν έχει αντικείμενο δουλειάς και η ακίνητη περιουσία θα αναπτυχθεί από ιδιώτες μέσω real estate. «Διαφωνούμε. Η ΔΕΠΟΣ κάνει οικιστική ανάπτυξη για μεσαία και χαμηλά εισοδήματα», καταλήγει η πρόεδρος των εργαζομένων, που ζητά από τον κ. Σουφλιά να πάρει επιτέλους ξεκάθαρες αποφάσεις ώστε να σταματήσει η απαξίωση μιας δημόσιας υπηρεσίας.

Χ.ΤΖ.  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 03/12/2007

Επιστροφή

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Θέλουν να της βάλουν λουκέτο

Στην πλήρη απαξίωση με προφανή στόχο το κλείσιμό της, οδηγεί η κυβέρνηση τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ), τη μοναδική επιχείρηση που ασχολείται με προγράμματα λαϊκής κατοικίας, αφού αφήνει τους εργαζόμενους εκεί απλήρωτους και αναξιοποίητους.

Το θέμα έφερε στη Βουλή με Επίκαιρη Ερώτηση η βουλευτής του ΚΚΕ Β. Νικολαΐδου. Ο αρμόδιος υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Σ. Καλογιάννης, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τη διάσωσή της, ενώ απέδωσε την κατάσταση που επικρατεί στις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Τέλος, ισχυρίστηκε ότι δόθηκαν στη ΔΕΠΟΣ έργα στο Πόρτο Χέλι, στην Αιτωλοακαρνανία και τα Κουντουριώτικα και ξοφλήθηκε το χρέος από έργα που είχαν γίνει στην Ολυμπιάδα.

Η Β. Νικολαΐδου είπε ότι ο υφυπουργός έδωσε την ίδια απάντηση με όσα είχε πει στη Βουλή πριν ένα εξάμηνο σε αντίστοιχη Ερώτηση του ΚΚΕ. Καμία υπόσχεση δεν τηρήθηκε, είπε, και κατήγγειλε ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΠΟΣ είναι απλήρωτοι εδώ και δυόμισι μήνες. Τα χρέη της εταιρείας, τόνισε, είναι 10 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία το 1,5 στα ασφαλιστικά ταμεία, δείγμα και αυτό ότι για την κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων φταίει το κράτος και οι εργοδότες που δεν αποδίδουν τις εισφορές.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 4/12/2007

 

Επιστροφή

 

Μετεξεταστέα η κυβέρνηση στα θέματα περιβάλλοντος

Αιχμές εκ των έσω δέχτηκε χθες η κυβέρνηση από τον πρόεδρο του Αστεροσκοπείου, Χρήστο Ζερεφό (υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ. στο ψηφοδέλτιο επικρατείας), ο οποίος την κατηγόρησε εμμέσως για πλημμελή σχεδιασμό σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Ο κ. Ζερεφός είχε κληθεί στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, που συνεδρίασε με θέμα τις κλιματικές αλλαγές.
«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν υπερβαίνουν σήμερα το 4% στην Ελλάδα, θα επιθυμούσαμε πιο γρήγορους ρυθμούς», είπε ο επιστήμονας. Μάλιστα, γνωστοποίησε ότι είχε κάνει πρόταση από το 2004 στην τότε πρόεδρο της Βουλής, Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη προκειμένου όλοι οι επιστήμονες να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και υπό την αιγίδα ενός ιδρύματος να εκτιμήσουν τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών, ωστόσο τίποτε δεν έγινε.
Ο κ. Ζερεφός σημείωσε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα μας δεν είναι η αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά η λειψυδρία. Δεύτερο είναι η αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ τρίτο η μείωση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων. Ειδικά για το τελευταίο σημείωσε ότι διαφεύγει την προσοχή μας εδώ και 30 έτη.
Ο ίδιος μεταφέροντας τις θέσεις της επιστημονικής κοινότητας τόνισε ότι το κλίμα δεν πρόκειται να σταθεροποιηθεί αν οι μειώσεις των ρυπογόνων αερίων, που συντείνουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, δεν φτάσουν το 50%. «Με μειώσεις 20 και 30% το πρόβλημα θα συνεχίσει να υφίσταται», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Παίρνοντας τον λόγο ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΧΩΔΕ, Ευάγγελος Μπαλτάς, δεσμεύτηκε ότι η χώρα μας θα μειώσει την εκπομπή των ρύπων σε ποσοστό 25% έως το 2012. Αναφερόμενος στην περαιτέρω μείωση που έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις βιομηχανίες, είπε ότι έχουμε ζητήσει από τις βιομηχανίες, μεταξύ αυτών και η ΔΕΗ, να μειώσουν κατά 9% τις εκπομπές, αλλά η Κομισιόν ζητεί πρόσθετη μείωση κατά 8,9%.
«Το εξετάζουμε, αλλά υπάρχουν μεγάλες διαμαρτυρίες από 150 βιομηχανίες», σημείωσε το κυβερνητικό στέλεχος. «Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου οι 150 βιομηχανίες», ήταν το σχόλιο του κ. Ζερεφού.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 05/12/2007

 

Επιστροφή

Χαμένα από χέρι 4,5 εκατ. ευρώ από Γ' ΚΠΣ χάριν ελλείμματος και ΣΔΙΤ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΗ

Ο προϋπολογισμός που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στη Βουλή, λίγο πριν διακόψει για τις γιορτές, περιέχει την... πρωτοτυπία της έμμεσης προαγγελίας της μεγαλύτερης απώλειας κοινοτικών πόρων από την καθιέρωση του ΚΠΣ (προγράμματα χρηματοδότησης έργων από την Ε.Ε.).

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό -εφόσον ψηφιστεί- η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην ιστορία της Ε.Ε. που απέρριψε η ίδια ένα «δώρο» 4,5-5 δισ. ευρώ από τα κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία.

Το χειρότερο όλων, όμως, είναι ότι σε μεγάλο μέρος αυτή η απώλεια πόρων δεν οφείλεται στην αδυναμία να γίνουν περισσότερα έργα, αλλά γιατί η κυβέρνηση θέλει:

* Να αποφύγει την καταβολή της «εθνικής» συμμετοχής (15%-25%) στο κόστος των συγχρηματοδοτούμενων έργων, για να κρατήσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 1,6%-1,7% του ΑΕΠ.

Αρνούνται κοινοτικό χρήμα, δίνουν νοίκι σε ιδιώτες

* «Ιδιωτικοποίηση» των έργων υποδομής (μέχρι τώρα γίνονταν κυρίως μέσω Β' και Γ' ΚΠΣ) μέσω των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Τα έργα θα υλοποιούν πλέον οι ιδιώτες και το Δημόσιο (δήμοι, υπουργεία, νομαρχίες, πολίτες κ.λπ.) θα πληρώνει «ενοίκιο» για να τα χρησιμοποιεί...

Το «επίτευγμα» αυτό κρύβει η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για εισροή 4,29 δισ. ευρώ κοινοτικών πόρων εντός του 2008, αντί των 8,5 δισ. ευρώ που έχουν απομείνει προς είσπραξη. Το επίτευγμα αυτό σε απλή «αριθμητική» σημαίνει:

* Το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης «λήγει» στις 31/12/2008 και οι όποιες εισπράξεις για το έτος αυτό μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάρτιο του 2009, αλλά θα αφορούν πληρωμές αιτήσεων προς την Ε.Ε. κατατεθειμένες μέχρι 31/12/2008.

* Το επίπεδο απορρόφησης των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων βρίσκεται (τελευταία στοιχεία) στο 68% του συνολικά διαθέσιμου ποσού και, σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομίας, θα φθάσει στις 31/12/2007 στο 70%.

* Σε ένα χρόνο (31/12/2006 - 31/12/2007) η κυβέρνηση πέτυχε να αυξήσει την απορρόφηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες (από 58% σε 68% και πιθανώς το 70% των συνολικών πόρων).

Στο 68% η απορρόφηση - σνομπάρουν 8,5 δισ.

Σήμερα, με την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων συνολικά στο 68%, απομένουν προς είσπραξη περίπου 8,5 δισ. ευρώ από το Γ' ΚΠΣ.

Αν από αυτά τα 8,5 δισ. ευρώ αφαιρεθούν τα προγραμματισμένα προς είσπραξη το 2008 4,29 δισ. ευρώ, απομένουν 4,21 δισ. ευρώ που δεν θα εισπραχθούν, αφού με τη λήξη (31/12/2008) του προϋπολογισμού λήγει και η διάρκεια του Γ' ΚΠΣ.

Θα τα πάρουν οι... κουτόφραγκοι

Βέβαια, η επίτροπος Ντανούτα Χούμπνερ έχει υποσχεθεί προφορικά παράταση ενός χρόνου (μέχρι 31/12/2009) στα τέσσερα περιφερειακά προγράμματα των πυρόπληκτων περιοχών, που σημαίνει δυνατότητα είσπραξης (εντός του 2009) άλλων 100-110 εκατ. ευρώ από το Γ' ΚΠΣ και εκεί τελειώνουν... όλα.

Η εικόνα είναι μάλλον χειρότερη, αν συνυπολογιστεί ότι στα προαναφερθέντα 4,29 δισ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται και προκαταβολές από το Δ' ΚΠΣ (δηλαδή το ΕΣΠΑ 2007-2013). Δηλαδή τα προσδοκώμενα να εισπραχθούν από το Γ' ΚΠΣ το 2008 είναι στην πραγματικότητα πολύ λιγότερα από 4 δισ. ευρώ.

Ετσι, του χρόνου τέτοιο καιρό, θα έχουν μείνει ανείσπρακτα από το Γ' ΚΠΣ ίσως και περισσότερα από 5 δισ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν από την Ε.Ε. για ενίσχυση των οικονομιών άλλων χωρών-μελών που... δεν τους περισσεύουν τα κεφάλαια του Γ' ΚΠΣ.

http://www.enet.gr/online/online_text/c=114,id=78678440 (3-12-07)

 

Επιστροφή

Προτάσεις για νέα οδικά έργα

ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΤΖΕΛΗΣ

Νέα μεγάλα οδικά έργα που θα αλλάξουν δραστικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες στα μεγάλα αστικά κέντρα, άλλα και την περιφέρεια, πρότειναν, χθες, οι εκπρόσωποι των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών στο 12ο Συνέδριο για τα Μεγάλα Τεχνικά Έργα, που διοργάνωσε ο όμιλος Καλοφωλιά. Ο πρόεδρος της «Ακτωρ» και της Αττικής Οδού, Δ. Κούτρας, πρότεινε τον σχεδιασμό και την κατασκευή:

Νέου υπόγειου τμήματος της Αττικής Οδού στο τμήμα Μεταμόρφωση - Δουκ. Πλακεντίας χωρίς εξόδους, που θα αποφορτίσει το υφιστάμενο κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου από τη διαμπερή κίνηση.

Νέου αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέει τις Αφίδνες, τον Μαραθώνα και τα Σπάτα, και θα λειτουργεί σαν δεύτερη είσοδος-έξοδος της Αττικής.

Νέου υπόγειου άξονα που θα συνδέει την Κατεχάκη με τον Κηφισό διά μέσω του κέντρου. Επίσης, προτείνει:

Την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αιγάλεω και την επέκτασή της έως τον Πειραιά, και από εκεί σύνδεσή της με την Περιφερειακή Υμηττού.

Την επέκταση της Αττικής Οδού έως το Λαύριο και την κατασκευή της λεωφόρου Κύμης.

Νέα υποθαλάσσια ζεύξη του Θερμαϊκού και νέο περιφερειακό αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης, καθώς και επέκταση της υπό κατασκευή υποθαλάσσιας αρτηρίας. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της «J&Ρ Άβαξ», Κ. Κουβαράς, πρότεινε την κατασκευή τεσσάρων οριζόντιων αξόνων στην περιφέρεια (Πρέβεζα - Τρίκαλα - Βόλος, Λαμία - Αγρίνιο, Υλική - Αντίρριο, Τρίπολη - Ολυμπία και ΒΟΑ Κρήτης), είτε με νέες συμβάσεις παραχώρησης, είτε με επέκταση των ήδη υφιστάμενων.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=4666&subid=2&pubid=351604 Ημερησία 3-12-07

Επιστροφή

Δάνειο 50 εκατ. ευρώ πήρε ο Δήμος ΑθηναίωνΑθηναίων

Συντάκτης : Γαλανοπούλου Μαρία        

Τη σύναψη νέου δανείου του Δήμου Αθηναίων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 50 εκατ. ευρώ, ενέκρινε χθες το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας με την ψήφο των παρατάξεων του δημάρχου Νικ. Κακλαμάνη και του Κ. Σκανδαλίδη.

Το δάνειο, επιτοκίου εξαμηνιαίου Euribor μείον 0,066 και με διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη, θα χρηματοδοτήσει σύμφωνα με τον δήμαρχο αποκλειστικά έργα που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Επενδυτικό Πρόγραμμα του δήμου σε ποσοστό 25%-50%. Επίσης, αποφασίστηκε η σύσταση εννεαμελούς διαπαραταξιακής επιτροπής που θα παρακολουθεί τις εκταμιεύσεις του δανείου.

Τη διαφωνία της στην έγκριση του νέου δανείου εξέφρασε η "Ανοιχτή Πόλη" με επιστολή των δημοτικών της συμβούλων. Η δημοτική κίνηση επισημαίνει ότι τα ερωτήματα παραμένουν σε ό,τι αφορά τη χρήση των χρημάτων από το δάνειο. Με ποια κριτήρια, δηλαδή, θα δοθούν αυτά τα χρήματα και σε ποια έργα, με δεδομένο ότι ένα χρόνο τώρα η Διαπαραταξιακή Επιτροπή Απαλλοτριώσεων του Δήμου Αθηναίων δεν έχει συνεδριάσει ποτέ και ότι η Επιτροπή Σχεδίου Πόλης υπολειτουργεί.

Επίσης, με ποια προτεραιότητα θα δοθούν αυτά τα χρήματα, με δεδομένο ότι ακόμη δεν έχει γίνει η παρουσίαση από τη δημοτική αρχή της χάρτας πρασίνου και της καταγραφής των υπό απαλλοτρίωση χώρων.

"Το γεγονός άλλωστε ότι από τα περίπου 51 εκατ. ευρώ που είχαν πιστωθεί στον περσινό προϋπολογισμό του Δήμου για απαλλοτριώσεις τελικά μόλις περίπου το 1% δαπανήθηκε για αυτό το σκοπό μας οδηγεί στη σκέψη ότι τα χρήματα του δανείου θα χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν άλλου είδους δαπάνες", υπογραμμίζει η "Ανοιχτή Πόλη".

Σημειώνει, πάντως, ότι διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής στη διαπαραταξιακή επιτροπή παρακολούθησης του δανείου "προκειμένου να διεκδικήσουμε την αξιοποίηση των κονδυλίων με τον πιο κοινωνικά δίκαιο και περιβαλλοντικά ωφέλιμο τρόπο". 

ΑΥΓΗ 4/12/2007

Επιστροφή

 

Κάμερες στις παιδικές χαρές ζητάει ο Κακλαμάνης

Εζήλωσε δόξαν «Μεγάλου Αδελφού» ο δήμαρχος Αθηναίων Νικήτας Κακλαμάνης και με επιστολή του προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζητεί προκλητικά τη γνωμοδότησή της, προκειμένου να τοποθετήσει κάμερες στις παιδικές χαρές του δήμου!

Ο κ. Κακλαμάνης επικαλείται εν προκειμένω το φαινόμενο των συχνών καταστροφών στις παιδικές χαρές, διατεινόμενος ότι εξαιτίας τούτου «πλήττεται το δικαίωμα των παιδιών στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου».
Επιπροσθέτως ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι «το ερώτημα τίθεται στην αρμόδια Αρχή ως προληπτική δράση, επειδή το παιδί αποτελεί ευάλωτη κοινωνική ομάδα και οι φορείς κρατικής εξουσίας οφείλουν να παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να του εξασφαλίσουν την αναγκαία για την ευημερία του προστασία και φροντίδα».
Στην επιστολή του προς την Αρχή αναφέρει ότι ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει περίπου 147 παιδικές χαρές, για τις οποίες υποβάλλονται καθημερινά αιτήσεις αποκατάστασης «βλαβών» με συχνότητα 80 αιτήσεων το μήνα κατά μέσο όρο.
Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, οι «βλάβες» αυτές κατά ένα μικρό ποσοστό οφείλονται σε συνήθεις φθορές και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό σε βανδαλισμούς ή κλοπές.
Εν προκειμένω ο κ. Κακλαμάνης ομολογεί την αδυναμία της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου να αποκαταστήσει τις «βλάβες».
Απευθυνόμενος στην Αρχή ο δήμαρχος Αθηναίων σημειώνει εν κατακλείδι:
* «Επειδή οι παρεμβάσεις μέχρι σήμερα είναι μόνον κατασταλτικές.
* Επειδή στοχεύουμε σε προληπτικές δράσεις ως πιο αποτελεσματικές.
* Επειδή η πραγματικότητα επιβάλλει άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.
* Ζητώ να γνωμοδοτήσετε σχετικά με τη λύση της επίβλεψης του χώρου της παιδικής χαράς από κάμερες, εφόσον βέβαια τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 του νόμου 2472/1992».
Ο επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη» Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας στον δήμαρχο Αθηναίων, δήλωσε:
«Λίγες ώρες μόνο μετά την κίνηση της κυβέρνησης να νομιμοποιήσει τις κάμερες παρακολούθησης, ο Νικήτας Κακλαμάνης έσπευσε να υποστηρίξει επικοινωνιακά την όλη υπόθεση, ζητώντας ουσιαστικά να μπουν κάμερες στις παιδικές χαρές.
Ας προσέξουν κυβέρνηση και δήμαρχος, γιατί δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η ελληνική κοινωνία σε ένα απέραντο Big brother».
*«Η εγκατάσταση καμερών στις παιδικές χαρές δεν έχει καμιά σχέση με την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών. Η ενέργεια του δημάρχου εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική καταστολής του λαϊκού κινήματος και περιορισμού των λαϊκών ελευθεριών», αναφέρει ο επικεφαλής της «Συμπαράταξης για την Αθήνα» Στέλιος Λάμπρου.

Μ.Σ.  ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 07/12/2007

Επιστροφή

Κάμερες για τις παιδικές χαρές

Ο Μεγάλος Αδελφός τώρα και στις παιδικές χαρές: Κάμερες παρακολούθησης στους χώρους της πρωτεύουσας που παίζουν μικρά παιδιά προτίθεται να τοποθετήσει ο δήμαρχος Αθηναίων Ν. Κακλαμάνης, λίγες ώρες μετά τον σάλο που ξέσπασε από την πρόθεση της κυβέρνησης να δώσει «πράσινο φως» -μέσω τροπολογίας- για τη λειτουργία καμερών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε με επιστολή του τη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επικαλούμενος λόγους προστασίας των χώρων από τις φθορές που προκαλούν άγνωστοι, τις οποίες, όπως αναφέρει, η τεχνική υπηρεσία αδυνατεί να αποκαταστήσει, ενώ ο δήμος βαρύνεται με υπέρμετρη δαπάνη.

Στην επιστολή του υποστηρίζει ότι η ηλεκτρονική παρακολούθηση των παιδικών χαρών θα αποτελέσει «προληπτική δράση, επειδή το παιδί αποτελεί ευάλωτη κοινωνική ομάδα και οι φορείς κρατικής εξουσίας οφείλουν να παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να του εξασφαλίσουν την αναγκαία για την ευημερία του προστασία και φροντίδα».

Το ερώτημα, σύμφωνα με τον Ν. Κακλαμάνη, τίθεται υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση καλύπτεται από τον νόμο 2472/1992.

147 χώροι

Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη, διαθέτει περίπου 147 χώρους που έχουν όργανα παιδικής χαράς. Οι 52 από αυτούς έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα του ΕΛΟΤ και έχουν πιστοποιηθεί, αντίστοιχα. Ωστόσο, καθημερινά υποβάλλονται αιτήσεις αποκατάστασης «βλαβών» με συχνότητα κατά μέσον όρο περίπου 80 αιτήσεων τον μήνα.

«Η έννοια βλάβη σκιαγραφεί κατά ένα μικρό ποσοστό συνήθεις φθορές και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό είτε αποτέλεσμα βανδαλισμών είτε ολική αφαίρεση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας, δηλαδή κλοπή.

Τα κρούσματα αυτά σημειώνονται ιδιαίτερα στις καινούργιες εγκαταστάσεις και οδηγούν, από τη μία, σε υπέρμετρη δαπάνη και, από την άλλη, στην αδυναμία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων τόσο να αποκαταστήσει όσο και να διαμορφώσει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τους υπόλοιπους χώρους», αναφέρει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων.

Εντονη υπήρξε η αντίδραση της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη» του Α.Τσίπρα που με ανακοίνωσή της διερωτάται: «Γιατί όχι και ηλεκτροφόρα καλώδια;».

Α. ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΘΝΟΣ 7/12/2007

Επιστροφή

«ΠΡΑΣΙΝΑ» ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

«Μην αλλάζετε το κλίμα. Αλλάξτε πολιτική». Με το σύνθημα αυτό, πολίτες όλων των ηλικιών διαδήλωσαν προχθές σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και στον Βόλο, τα Γιάννενα, τα Γιαννιτσά, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τη Λάρισα και τα Χανιά, «πράσινα» συλλαλητήρια έδωσαν τον τόνο της ελληνικής συμμετοχής στην παγκόσμια κινητοποίηση, μεσούσης της συνδιάσκεψης στο Μπαλί της Ινδονησίας, όπου οι εκπρόσωποι 191 χωρών συζητούν για τη μετά Κιότο εποχή.

«Είστε εκτός... κλίματος. Είμαστε αποφασισμένοι», «Το CO2 δεν τρώγεται», «Το κλίμα άλλαξε. Εμείς;», «Κλέβουν τα Ταμεία. Καίνε το περιβάλλον. Να τους σταματήσουμε», έγραφαν ορισμένα από τα πανό που υψώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σύνταγμα, στην πολύχρωμη και πολυσυλλεκτική εκδήλωση που οργάνωσαν από κοινού στην πρωτεύουσα περίπου 100 κινήσεις πολιτών, εργατικά συνδικάτα, επιστημονικοί φορείς, οικολογικές οργανώσεις, αυτοδιοικητικά σχήματα κ.ά.

Γονείς με τα παιδιά τους αγκαλιά, φοιτητές, μαθητές, αλλά και ηλικιωμένοι, άνθρωποι ανήσυχοι για το περιβάλλον, έδωσαν το «παρών» στο συλλαλητήριο εκφράζοντας τους φόβους τους για τους άμεσους κινδύνους που εγκυμονεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Πολλοί, ωστόσο, δεν έκρυβαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι το συλλαλητήριο στην Αθήνα δεν ήταν όσο μαζικό ανέμεναν, καθώς «πολλοί προτίμησαν να βγουν για ψώνια ή για καφέ, από το να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση διαμαρτυρίας για ένα τόσο σημαντικό θέμα»...

Την... παράσταση στο Σύνταγμα έκλεψαν τα πρωτότυπα δρώμενα, ενώ οι ποδηλάτες έδωσαν μια διαφορετική νότα στη συγκέντρωση. Από τα συνθήματα δεν έλειψε και η πρόσφατη εσωτερική επικαιρότητα: «Αυτοί που κλέβουν τα Ταμεία φταίνε για της φύσης τη λεηλασία».

Ακολούθησε πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία από τα μέλη της «Πρωτοβουλίας Γένοβα», φοιτητικούς συλλόγους κ.λπ., όπου οι διαδηλωτές «απένειμαν» στις ΗΠΑ το «κύπελλο» για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο βάθρο της κλιματικής καταστροφής του πλανήτη.

Στη Θεσσαλονίκη, μέλη και φίλοι 46 Κινήσεων Πολιτών, 12 φορέων επιστημονικών κλάδων και 9 μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην Καμάρα και ζήτησαν την ενεργοποίηση πολιτικών και πολιτών για τη σωτηρία του πλανήτη.

Την ίδια ώρα, μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ σε μια ανάλογη εκδήλωση μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια για την προστασία του περιβάλλοντος και κάλεσαν τους πολίτες να είναι ενεργοί και επικριτικοί με όσους αδιαφορούν για το περιβάλλον.

Οι διαδηλωτές ανάρτησαν ένα πανό στην Καμάρα με το σύνθημα «Περιβάλλον ώρα μηδέν, κάντε κάτι». Στη συνέχεια έκαναν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της συμπρωτεύουσας, καταλήγοντας στο αμερικανικό προξενείο.

Γ. ΦΩΣΚΟΛΟΣ - Μ. ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ ΕΘΝΟΣ 9/12/2007

Επιστροφή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ)   http://www.sepox.gr

Γαμβέττα 6, 5ος όροφος, 10678 Αθήνα. τηλ: +30 210 3820077, fax: +30 210 3820076, e-mail: sepox@tee.gr

Αθήνα, 12.12.2007 Αρ.Πρωτ : 277

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Ο ΣΕΠΟΧ ΣΤΙΣ 21.11.2007

1. Στις 21 Νοεμβρίου 2007, στην αίθουσα διαλέξεων του ΤΕΕ, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ανοικτή συζήτηση που διοργάνωσε ο ΣΕΠΟΧ για το σχέδιο του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Στην εκδήλωση του ΣΕΠΟΧ παρέστησαν βουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, εκπρόσωποι φορέων-μελών του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας (ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ, ΣΕΠ, ΣΕΒ, ΞΕΕ, ΓΣΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, Αρκτούρος, κ.α.), άλλων συλλογικών φορέων (Δίκτυο Μεσόγειος SOS, WWF, Οικολόγοι Πράσινοι, Ένωση Ποδηλατών κ.α.) και πολλά μέλη του ΣΕΠΟΧ.

2. Τη διατύπωση των θέσεων του ΣΕΠΟΧ, την παρουσίαση από τον Συντονιστή της Κοινοπραξίας Μελετητών των διαφορών μεταξύ των προτάσεων της Μελέτης και του Σχεδίου ΚΥΑ, και τη σύντομη τοποθέτηση του Τεχνικού Συμβούλου της Υπηρεσίας, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των βουλευτών, των εκπροσώπων φορέων και των μελών του ΣΕΠΟΧ, τα κύρια σημεία των οποίων συνοψίζονται ως εξής :

Α. Διαδικασία κατάρτισης Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου:

- Επισημάνθηκε από πολλούς ομιλητές η ανάγκη παροχής επαρκούς χρόνου διαβούλευσης στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας.

- Τα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ για την ολοκλήρωση του διαλόγου εντός του πιο πάνω οργάνου κρίνονται ως απρόσφορα. Κινδυνεύουν δε να υπονομεύσουν το ρόλο του αλλά και την αναγκαία κοινωνική νομιμοποίηση του Γενικού Πλαισίου.

Β. Περιεχόμενο Γενικού Πλαισίου:

- Εκφράστηκε η συμφωνία επί της αρχής με την αναγκαιότητα προώθησης του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου υπό την προϋπόθεση συγκεκριμένων βελτιώσεων.

- Από μεθοδολογικής απόψεως, επισημάνθηκε η γενικότητα και η ασάφεια επιμέρους διατάξεων του Γενικού Πλαισίου, καθώς και η έλλειψη συγκεκριμένων χρονικών δεσμεύσεων/χρονοδιαγραμμάτων για την εφαρμογή των βασικών στόχων και επιδιώξεων του σχεδίου. Επίσης η έλλειψη λογικής, και χρονικής συσχέτισης με το ΕΣΠΑ 2007-2013.

- Από πολλούς ομιλητές επισημάνθηκε ο υπερτονισμός του στόχου της ανταγωνιστικότητας έναντι των στόχων της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής και η ανάγκη αναθεώρησης του χωρικού αναπτυξιακού προτύπου το οποίο θεωρήθηκε παρωχημένο. Επί πλέον προωθεί την μη ισόρροπη ανάπτυξη. Στην κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη του Δυτικού διαμερίσματος της χώρας (Ιόνια οδός, δυτικός σιδηροδρομικός άξονας, άξονας φυσικού αερίου, Αδριατικός διάδρομος) στην εξασφάλιση επαρκούς πρόσβασης των νησιωτικών περιοχών στις υποδομές και υπηρεσίες και στην απεξάρτησή τους από την κηδεμονία της Αθήνας, στην ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των αστικών κέντρων της χώρας, στην πληρέστερη προστασία της γεωργικής γης, καθώς και στην παροχή σαφών κατευθύνσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, της ενέργειας και των υπηρεσιών στο πλαίσιο της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης.

- Επισημάνθηκε η ελλιπής αναφορά του Γενικού Πλαισίου στις κλιματικές αλλαγές και στα ληπτέα μέτρα για τον έλεγχο και τον περιορισμό τους (ύδατα, αέρας, έδαφος κλπ).

- Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την πολιτική γης και την πολιτική χρήσεων γης, με έμφαση στον περιορισμό, με στόχο την κατάργηση, της εκτός σχεδίου δόμησης (με συγκεκριμένες δεσμεύσεις), στην ενίσχυση των μορφών οργανωμένης οικιστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης και στην πρόταση συγκεκριμένων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της παθογένειας της αυθαίρετης δόμησης.

- Σημειώθηκε η ανάγκη παράλληλης και εύρυθμης προώθησης του τοπικού χωροταξικού σχεδιασμού (ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ). Ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει τον φυσικό/τοπικό σχεδιασμό. Από την αποτελεσματικότητα του τελευταίου θα εξαρτηθεί τόσο η εφαρμογή του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού όσο και η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων και η παροχή επαρκών και κατάλληλων εκτάσεων για τις οικιστικές ανάγκες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΟΧ

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Επιστροφή

Νέες επενδυτικές ευκαιρίες για τις Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα

Νέες ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα δημιουργεί ο νέος νόμος (3389/2005) για τις Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα, όπως προέκυψε από τις εργασίες της πρώτης ημέρας του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου του Economist με θέμα "Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα: Πυξίδα για Επιχειρηματική Ευημερία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο".

Όπως τονίσθηκε, ο νέος νόμος έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά τόσο ως προς τα παραδοσιακά δημόσια έργα, τα οποία δεν σταματούν ούτε περιορίζονται, αλλά και ως προς τις άλλες μορφές συνεργασίας κράτους και ιδιωτών, όπως τα μοντέλα των συμβάσεων παραχώρησης του ΥΠΕΧΩΔΕ για μεγάλα έργα ή οι συνεργασίες των ΟΤΑ με ιδιώτες που θα συνεχίζουν να εφαρμόζονται. Όπως επεσήμανε στην ομιλία του ο Λεωνίδας Κορρές, Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα του υπουργείου Οικονομίας, στα πολλά οφέλη των συμπράξεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη δημιουργία υποδομών και στην παροχή υπηρεσιών του Δημοσίου, η υλοποίηση έργων εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος και η βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών. Ο κ. Κορρές ανέφερε ότι συνολικά, έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα 24 έργα σε διάφορους τομείς σε ολόκληρη τη χώρα, συνολικού ύψους 3,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Κορρέ, ανάμεσα στα έργα ύψους 3,1 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί, είναι, μεταξύ άλλων, η κατασκευή δύο νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη, 27 νέων σχολείων στην Αττική και τριών φυλακών στη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Κόρινθο. Ο ίδιος σημείωσε ότι τα περισσότερα από τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία επιλογής τεχνικού συμβούλου. "Παρακολουθούμε την αγορά και παράλληλα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μελλοντικούς πόρους για την αποπληρωμή των έργων ΣΔΙΤ. Στόχος είναι να αυξήσουμε το ρυθμό των έργων κατά 10 - 20% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια", τόνισε ο κ. Κορρές.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Τεχνοδομικής ΤΕΒ, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, εξέφρασε την άποψη ότι οι ΣΔΙΤ, εάν εφαρμοστούν σωστά, θα μπορούσαν να περιλάβουν ένα μεγάλο μέρος των δημοσίων έργων και να γίνουν μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΣΔΙΤ δεν θα πρέπει να αποτελούν λογιστική ή χρηματοοικονομική διέξοδο για το κράτος. Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank EFG, Νικόλαος Καραμούζης, έκανε λόγο για πολυπλοκότητα, καθυστέρηση και χαμηλές αμοιβές στη διαδικασία για την ανάθεση συμβούλου στους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ.

Στο πρόγραμμα στέγασης του του Δημοσίου αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου, Κωνσταντίνος Γκράτζιος. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, το πρόγραμμα στέγασης περιλαμβάνει 244 έργα προϋπολογισμού 2,6 δισ. ευρώ. Ποσοστό 12,6% των έργων έχει ήδη ολοκληρωθεί και 5,3% είναι σε φάση δημοπράτησης. Οπως τόνισε ο κ. Γκράτζιος, πολλά κτήρια του Δημοσίου είναι ακατάλληλα και ανεπαρκή και πρέπει να εκσυγχρονιστούν άμεσα. Ο Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού & Διαχείρισης Πόρων του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, Στέφανος Αγιάσογλου, ανέφερε ότι υπάρχει ανάγκη συνολικά 1.227 νέων σχολείων προκειμένου να καλυφθούν οι σημερινές ανάγκες σε σχολικές υποδομές και το κόστος κατασκευής τους ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ. Για την ολοκλήρωση του έργου χρειάζονται 12 με 14 χρόνια, όπως είπε, με την βοήθεια όμως των ΣΔΙΤ ο χρόνος μειώνεται σε πέντε-επτά χρόνια.

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_11/12/2007_215012

Επιστροφή

Μποναμάς 3,1 δισ. ευρώ στο μεγάλο κεφάλαιο

 

Πανηγυρισμοί Αλογοσκούφη για τα προνόμια που προσφέρει η κυβέρνηση στους επιχειρηματικούς ομίλους. Παραδίνουν και τα σχολεία στις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Με κύριο σύνθημα «δημιουργούμε ένα φιλικό περιβάλλον για τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα» και με στόχο «κάθε μήνα να δημοπρατείται τουλάχιστον ένας διαγωνισμός στο πλαίσιο των Συμπράξεων Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα», ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών πανηγύρισε χτες, για μια ακόμα φορά, για τις παροχές που έχει προσφέρει η κυβέρνηση της ΝΔ, προς τους εκπροσώπους του κεφαλαίου. Μιλώντας στο συνέδριο του περιοδικού «ECONOMIST», με θέμα τις «συμπράξεις» του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ), σε μια στιγμή που εκατομμύρια εργαζόμενοι πασχίζουν για μια σταθερή εργασία με αξιοπρεπές μεροκάματο, ο Γ. Αλογοσκούφης απαρίθμησε σειρά από κυβερνητικά μέτρα. Αποκλειστικός στόχος των μέτρων αυτών ήταν η δημιουργία χώρου δράσης για το κεφάλαιο - μέσω της διεύρυνσης των κρατικών παραγγελιών και προμηθειών - ώστε να εξασφαλιστεί η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των πολυεθνικών.

Στα πλαίσια των ΣΔΙΤ, είπε ο υπουργός, έχουν ήδη εγκριθεί 24 έργα ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ! Από αυτά έχουν δημοπρατηθεί τα τρία πρώτα (κατασκευή Πυροσβεστικών Σταθμών, Συνεδριακού Κέντρου στο Φάληρο, κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά), ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε δέκα μέρες δημοπρατούνται έργα υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, στην Κόρινθο, στη Σπάρτη, στο Ναύπλιο και την Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τον Γ. Αλογοσκούφη, ο οποίος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση προχωρά στη νέα φάση των ιδιωτικοποιήσεων που θα αφορά «δημόσιες επιχειρήσεις στρατηγικού χαρακτήρα που διαχειρίζονται υποδομές και δίκτυα», το σχέδιο των ΣΔΙΤ που έχει τεθεί σε εφαρμογή μπορεί «να γίνει το επίκεντρο για την ανάπτυξη του θεσμού των Συμπράξεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή».

Οι σχολικές υποδομές

«Πατώντας» πάνω στα τεράστια προβλήματα υποδομής που έχει συσσωρεύσει στα σχολεία η πολιτική της χρόνιας υποχρηματοδότησης και υποβάθμισης της Παιδείας, ο υπουργός Ευρ. Στυλιανίδης ανέλαβε χτες από το βήμα του ίδιου συνεδρίου να προπαγανδίσει την παράδοση των σχολείων στους ιδιώτες μέσω των ΣΔΙΤ. Ηδη έχει υπογραφεί η πρώτη Σύμβαση «Χρηματοοικονομικού Συμβούλου» με την Εθνική Τράπεζα για την κατασκευή 27 Σχολείων στο Λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας, «οι ανάδοχοι που τελικά θα επιλεγούν, θα κληθούν να αναλάβουν τόσο την κατασκευή όσο και τη συντήρηση, τη φύλαξη, την καθαριότητα και την ασφάλιση των συγκεκριμένων κτιρίων για μεγάλο χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 30 χρόνια». Οπως προκύπτει, το κόστος κατασκευής και συντήρησης των σχολείων μέσω ΣΔΙΤ θα είναι πολλαπλάσιο από ό,τι με τις «παραδοσιακές» μεθόδους χρηματοδότησης και τελικά αυτοί που θα το πληρώσουν θα είναι οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, η εφαρμογή των συμπράξεων σε έναν τομέα όπως αυτό της Παιδείας γεννά πολλά ερωτήματα π.χ. για τη στάση και τις αρμοδιότητες που θα έχει η ιδιωτική επιχείρηση σε σχέση με καθηγητές και μαθητές, τις κινητοποιήσεις τους και τις μορφές που κάθε φορά έχουν.

Ο υπουργός Παιδείας περιέγραψε το σχολείο των ΣΔΙΤ σαν ένα «σχολείο - κέντρο γνώσης, με εργαστήρια, βιβλιοθήκες, αίθουσες πληροφορικής και χώρους αναψυχής, που θα ενεργοποιήσει την ανάγκη για μάθηση και δημιουργία και θα λειτουργήσει ως κύτταρο ανανέωσης για την κοινωνία μας». Ωστόσο, η διεθνής εμπειρία - την οποία επικαλούνται για να προωθήσουν την ιδιωτικοποίηση του σχολικού κτιρίου - δείχνει σχολεία όπου η μαθησιακή διαδικασία πάντα συνυπάρχει με διάφορες κερδοσκοπικές δραστηριότητες και την ίδια στιγμή τα σχολικά κτίρια των «Συμπράξεων» είναι απαγορευμένα για δραστηριότητες μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών, συλλογικών οργανώσεων της γειτονιάς κλπ. http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=4336946&publDate=12/12/2007

 

Επιστροφή

Στην τελική ευθεία τουριστικές επενδύσεις 200 εκατ. Ευρώ

Του Παναγιωτη Δημακουλέα

Βαρόμετρο για την πορεία αξιοποίησης του συνόλου της τουριστικής δημόσιας περιουσίας και του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων της ΕΤΑ αναμένεται να αποτελέσει το ενδιαφέρον που θα επιδειχθεί για την αξιοποίηση των εκτάσεων σε Αφάντου Ρόδου και Ανάβυσσο Αττικής. Αύριο Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου κατατίθενται οι προσφορές για την αξιοποίηση της έκτασης στου Αφάντου Ρόδου και την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου κατατίθενται οι προσφορές για την αξιοποίηση και ανάπτυξη της έκτασης στην Ανάβυσσο Αττικής.

Πρόκειται για δύο από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς αποκρατικοποιήσεων που έχει προκηρύξει η ΕΤΑ με τη «διαδικασία της διαπραγμάτευσης ύστερα από προεπιλογή» και οι οποίοι αναμένεται με την βοήθεια της ιδιωτικής επιχειρηματικής αγοράς να προσελκύσουν επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Οι εκτάσεις στου Αφάντου και στην Ανάβυσσο αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα επενδυτικά προγράμματα της εταιρείας που αρκετές φορές έχουν έρθει στον προθάλαμο της αξιοποίησης, χωρίς, όμως, να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα αποτέλεσμα.

Δικαιολογημένα οι νέες διαγωνιστικές διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν μια πρόκληση για τον σημερινό διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Χάρη Κοκκώση και τη διοίκηση της εταιρείας, αλλά και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου τουρισμού.

Τα δύο αυτά επενδυτικά σχέδια, σε συνδυασμό με την πώληση του καζίνο της Κέρκυρας, αποτελούν την αιχμή του δόρατος στο σημερινό πρόγραμμα των μεγάλων αποκρατικοποιήσεων.

Η αξιοποίηση των δύο εκτάσεων σε Ανάβυσσο και Αφάντου, με βάση τους διαγωνισμούς, θα δοθούν για 60 χρόνια. Η διαδικασία θα γίνει σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί η αίτηση και ο φάκελο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα πραγματοποιηθεί η προεπιλογή. Στη δεύτερη φάση οι προεπιλεγέντες θα υποβάλουν οικονομικές και τεχνικές προσφορές, θα γίνει προεπιλογή και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των προσφορών και η ανακήρυξη του αναδόχου.

Το 2008

Τέσσερις μεγάλες εκτάσεις, τρία Ξενία και τέσσερα κάμπινγκ περιλαμβάνει το πρώτο πακέτο αποκρατικοποιήσεων του 2008 που ετοιμάζει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, με τη διαδικασία των μακροχρόνιων μισθώσεων. Πρόκειται για τις εκτάσεις στον Καραθώνα Ναυπλίου, στο Παλιούρι Χαλκιδικής, στους Αγίους Αποστόλους στα Χανιά και στο Ρίο της Αχαϊας. Επίσης, τα Ξενία Πλαταμώνα, Κύθνου και Καλαμπάκας και τα κάμπινγκ στο Φανάρι Αλεξανδρούπολης, στην Ασπροβάλτα Χαλκιδικής, στο Παλιούρι Χαλκιδικής και στη Σκοτίνα Ολύμπου.

Μέσα από την αξιοποίηση των περιουσιακών εγκαταστάσεων κύριος στόχος της ΕΤΑ είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο τουριστικής πολιτικής και όχι απλά να διαχειρίζεται τα προς παραχώρηση περιουσιακά στοιχεία.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται τρεις κύριοι άξονες πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ισάριθμων πιλοτικών εφαρμογών με βάση τις σύγχρονες τάσεις για τουρισμό και ψυχαγωγία. Ο πρώτος άξονας αφορά στη δημιουργία ενός πιλοτικού πόλου τουριστικής ανάπτυξης περιβαλλοντικού χαρακτήρα κέντρου spa και ιαματικών πηγών στον Καϊάφα και στη μετατροπή του σε ένα σύγχρονο υδροθεραπευτήριο. Ο δεύτερος άξονας αφορά στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, που μέσα από ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης θα λειτουργήσει ως σύγχρονο τουριστικό επιχειρηματικό μοντέλο χειμερινού τουρισμού. Ο τρίτος άξονας αφορά σε ενέργειες περιβαλλοντικού χαρακτήρα και σε πρώτη φάση θα επικεντρωθεί στην περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς εκεί η ΕΤΑ διαθέτει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία. http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=4666&subid=2&tag=2656&pubid=429095

Επιστροφή

Οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες στα ακίνητα

 

Θα αναθερμανθεί ιδιαίτερα η αγορά πρώτης κατοικίας καθώς με τα φορολογικά μέτρα που θεσπίστηκαν πρόσφατα παρέχεται η δυνατότητα σε χιλιάδες αγοραστές να αποκτήσουν ένα διαμέρισμα ως 200 τ.μ., ανεξαρτήτως αντικειμενικής αξίας, χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο

Κ. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Νέες επενδυτικές ευκαιρίες πρόκειται να δημιουργηθούν το 2008 στην ελληνική αγορά ακινήτων, τις οποίες καλούνται να αναζητήσουν όσοι δραστηριοποιούνται στον νευραλγικό κλάδο του real estate και επιθυμούν να εξασφαλίσουν αξιόλογες αποδόσεις και υψηλές υπεραξίες. Η αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου μέσω των συγχρηματοδοτούμεων έργων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), η εκμετάλλευση - αξιοποίηση των ολυμπιακών ακινήτων από μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου των κατασκευών και της ανάπτυξης ακινήτων, οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Δημοσίων Εργων στο χωροταξικό, η περαιτέρω ανάπτυξη εμπορικών κέντρων και σύγχρονων συγκροτημάτων γραφείων αλλά και η στροφή των εταιρειών real estate στον κλάδο των παραθεριστικών κατοικιών έχουν προκαλέσει το επενδυτικό ενδιαφέρον όχι μόνο των ελλήνων αλλά και των ξένων θεσμικών και άλλων επενδυτών οι οποίοι διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια προς τοποθέτηση.

Ωστόσο τελευταία οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου του real estate φαίνεται να αναζητούν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον επενδυτικές ευκαιρίες στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Ουκρανία και σε άλλες γειτονικές χώρες παρά στην Ελλάδα, η οποία εξακολουθεί να διέπεται από ένα ασαφές χωροταξικό και πολεοδομικό πλαίσιο, πλήθος γραφειοκρατικών και παρελκυστικών διαδικασιών και συνεχείς ανόδους στο κόστος οικοδομικών υλικών.

 

* Οι εργολάβοι - κατασκευαστές

Από την άλλη, οι εργολάβοι - κατασκευαστές έχουν περιορίσει σημαντικά σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν τις μαζικές αναπτύξεις κατοικιών καθώς διαπιστώνουν καθημερινά ότι χιλιάδες νεόδμητα διαμερίσματα σε ολόκληρη την Αττική αλλα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας παραμένουν στα αζήτητα.

Για τον λόγο αυτόν έχουν στρέψει πλέον το ενδιαφέρον τους στην παραθεριστική κατοικία καθώς φαίνεται ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (κυρίως συνταξιούχοι Βορειοευρωπαίοι) προτιμούν ολοένα και περισσότερο τη χώρα μας όχι μόνο για διακοπές αλλά για μόνιμη εγκατάσταση αγοράζοντας μαζικά τέτοιου είδους ακίνητα. Ετσι αρκετές εταιρείες του κλάδου του real estate αγοράζουν εκτάσεις γης σε παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα προκειμένου να αναπτύξουν οργανωμένες εξοχικές κατοικίες οι οποίες θα προσφέρουν τόσο στους αλλοδαπούς όσο και στους έλληνες αγοραστές σημαντικές διευκολύνσεις και παροχές.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα τελευταία χρόνια Βορειοευρωπαίοι αλλά και πολίτες άλλων χωρών έχουν μετατρέψει σε δεύτερη κατοικία την Κρήτη καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της κατασκευαστικής εταιρείας Hellenic Homes, μόνο στα Χανιά αποτελούν το 12,5% του συνολικού πληθυσμού. Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην Κρήτη αλλά έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και σε νησιά των Κυκλάδων, του Ιονίου και των Δωδεκανήσων. Παρ' όλο που η πλειονότητα των αγοραστών πριν από δύο-τρία χρόνια ήταν Βρετανοί, η αγορά σήμερα χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία εθνικοτήτων που περιλαμβάνουν αγοραστές από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Τσεχία, την Πολωνία και άλλες χώρες. Εκτιμάται ότι, σύμφωνα με στοιχεία, περίπου 1 εκατομμύριο Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν μόνιμη ή δεύτερη κατοικία στη χώρα μας.

Σε ό,τι αφορά τις χιλιάδες νεόδμητες κατοικίες οι οποίες το 2007 παρέμειναν στα αζήτητα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το επόμενο έτος το ενδιαφέρον θα αναθερμανθεί, ιδιαίτερα για αγορά πρώτης κατοικίας, καθώς με τα φορολογικά μέτρα που θεσπίστηκαν πρόσφατα παρέχεται η δυνατότητα σε χιλιάδες αγοραστές να αποκτήσουν ένα διαμέρισμα ως 200 τετραγωνικά μέτρα, ανεξαρτήτως αντικειμενικής αξίας, χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Αυτό βέβαια ευνοεί τα λεγόμενα ακριβά προάστια και λιγότερο τις «φθηνές» γειτονιές, όπου ούτως ή άλλως οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές δεν κινδύνευαν να φορολογηθούν αν το ακίνητο δεν ξεπερνούσε π.χ. τα 120 τ.μ. Κατά συνέπεια, και εκεί μπορεί κανείς να αποκτήσει ένα ακίνητο το οποίο, πέραν του ότι θα καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες του, μπορεί να αποτελέσει μια επικερδή επενδυτική επιλογή η οποία στο μέλλον θα αποφέρει υψηλές υπεραξίες.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και από την αγορά μιας δεύτερης ή εξοχικής κατοικίας, παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται με υψηλή φορολογία, ενώ οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να υπολογίζουν κάθε χρόνο μια νέα επιβάρυνση που ακούει στο όνομα Ενιαίο Τέλος Ακινήτων και διαμορφώνεται σε 1 τοις χιλίοις επί της αντικειμενικής αξίας των εν λόγω ακινήτων.

 

Κόστος και πληθωρισμός

Πάντως υψηλές αποδόσεις και υπεραξίες υπόσχονται οι επενδύσεις σε ακίνητα καθώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε πρόσφατα το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την περίοδο 2004-2007 οι τιμές πώλησης κατοικιών εμφανίζουν υπερδιπλάσιους ρυθμούς ανόδου σε σύγκριση με τον πληθωρισμό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι, αν κάποιος είχε αγοράσει το 2004 κατοικία στην περιοχή των Αθηνών αξίας 100.000 ευρώ και την πωλούσε το 2007, θα απολάμβανε υπεραξία 26.000 ευρώ καθώς η αξία της ανέρχεται πλέον σε 126.000 ευρώ. Την ίδια περίοδο ο δείκτης τιμών καταναλωτή από 100 μονάδες που ήταν το 2004 διαμορφώνεται στις 109 μονάδες το 2007. Η διαφορά ανάμεσα στους δύο δείκτες είναι 17%.

Σύμφωνα με τον κ. Επ. Πανά, καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του μεταπτυχιακού Τμήματος Real Estate, οι ιδιοκτήτες κατοικιών απολαμβάνουν την άνεση και τη σιγουριά της ιδιοκτησίας και της επένδυσής τους σε κατοικία. Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος, «λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, μπορούμε να ισχυριστούμε με σιγουριά ότι η επένδυση σε κατοικίες αποτελεί ένα καλό μέτρο αντιστάθμισης του πληθωρισμού».

 

Προκλήσεις και αδυναμίες

Σύμφωνα με εκπροσώπους των επιχειρήσεων του κλάδου με τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση της μελέτης, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες ανάπτυξης είναι πολλές και καταγράφονται συνοπτικά ως εξής:

* Νέο χωροταξικό σχέδιο.

* Αξιοποίηση των ολυμπιακών ακινήτων.

* Αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου μέσω των ΣΔΙΤ.

* Νέο πλαίσιο λειτουργίας για τις ΑΕΕΑΠ.

* Ανεπαρκής προσφορά ακινήτων γραφείων και αποθηκών υψηλών προδιαγραφών, η οποία δεν καλύπτει την ισχυρή ζήτηση για κτίρια γραφείων, βιομηχανικούς χώρους και κέντρα logistics υψηλών προδιαγραφών.

* Επενδύσεις στον τομέα της παραθεριστικής κατοικίας και των σύνθετων τουριστικών συγκροτημάτων.

* Επέκταση σε αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης που εξασφαλίζουν υψηλότερες αποδόσεις.

Η επίτευξη των προαναφερθεισών προκλήσεων προϋποθέτει ότι ο κλάδος θα μπορέσει επίσης να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες διαρθρωτικές αδυναμίες και απειλές της αγοράς. Επιπλέον, ορισμένες μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος θα αλλάξουν σταδιακά τον χαρακτήρα της αγοράς ώσπου να βρεθεί ένα νέο σημείο ισορροπίας. Συνοπτικά o κλάδος έχει στρέψει την προσοχή του στους εξής παράγοντες:

* Στη στασιμότητα της κτηματαγοράς η οποία προέρχεται από έναν συνδυασμό παραγόντων όπως το σημαντικό απόθεμα κατοικιών, η αύξηση των τραπεζικών επιτοκίων, η διεθνής κρίση που έχει επηρεάσει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και η επικείμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών.

* Στο υψηλό κόστος απόκτησης γης.

* Στο ασαφές χωροταξικό και πολεοδομικό πλαίσιο το οποίο δημιουργεί προβλήματα σχετικά με τις ιδιοκτησίες.

* Στην κατάτμηση της ελληνικής γης σε μικρές εκτάσεις.

* Στη διαρκή άνοδο του κόστους των οικοδομικών υλικών και της ανέγερσης γενικότερα.

http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=15254&m=D11&aa=1

Επιστροφή

«Βολές» Δήμα για τους ρύπους

Σκληρή κριτική του Επιτρόπου προς ΥΠΕΧΩΔΕ για το πρόβλημα μέτρησης ρύπων και το «μαγείρεμα» στοιχείων

Του Γιωργου Λιαλιου

Αυστηρή προειδοποίηση στην Ελλάδα, ότι με τη στάση της κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα το σύστημα εμπορίας ρύπων του θερμοκηπίου ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ενωσης απηύθυνε χθες ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας. Από το βήμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, ο κ. Δήμας ζήτησε από το ΥΠΕΧΩΔΕ να επιλύσει άμεσα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τον ΟΗΕ σε σχέση με τους μηχανισμούς μέτρησης των ρύπων, προκειμένου να αποφευχθεί διασυρμός της χώρας. Επίσης, επέπληξε το υπουργείο για «μαγείρεμα» των στοιχείων που στέλνει στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, χαρακτήρισε παράλογο να δημιουργούνται γήπεδα γκολφ και πισίνες σε περιοχές χωρίς νερό, ενώ ζήτησε ειδικό φόρο για τα «τρακτέρ του Κολωνακίου».

Ο κ. Σταύρος Δήμας ήταν χθες προσκεκλημένος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, στην οποία μίλησε για την κλιματική αλλαγή και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σε αυστηρούς τόνους, ο κ. Δήμας ζήτησε από το ΥΠΕΧΩΔΕ να επιλύσει το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τον ΟΗΕ, σχετικά με την αξιοπιστία των μηχανισμών καταγραφής των ρύπων του θερμοκηπίου (επιβεβαιώνοντας τις πρόσφατες αιτιάσεις της WWF, που προκάλεσαν τη μήνι του ΥΠΕΧΩΔΕ). «Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ε.Ε. που έχει πρόβλημα. Χθες έλαβα νέα ειδοποίηση από τον ΟΗΕ», ανέφερε ο κ. Δήμας. Για να συμπληρώσει, μετά τις διαβεβαιώσεις του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρου Καλογιάννη, ότι το ζήτημα έχει λυθεί: «Το θέμα αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση. Φαντάζεστε τον διασυρμό για τη χώρα μας».

Ο κ. Δήμας όμως αμφισβήτησε και το ποσοστό μείωσης CO2 που προέβλεψε η Ελλάδα στο 2ο σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων ρύπων του θερμοκηπίου (για την περίοδο 2008-2012). Οπως ανέφερε, το ΥΠΕΧΩΔΕ λανθασμένα υποστηρίζει ότι θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 16,6% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι το υπουργείο κάνει... δημιουργική λογιστική. «Η μείωση είναι από τους 71 εκατ. τόνους το 2005 στους 69 εκατ. τόνους, άρα περίπου 6%».

Ο Ελληνας επίτροπος, όμως, αναφέρθηκε και σε μια σειρά από άλλα περιβαλλοντικά θέματα:

- Για το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, σημείωσε ότι πρέπει να έχει μακροπρόθεσμη αντίληψη. «Για παράδειγμα, δεν θα ήθελα σε περιοχές που δεν έχουν νερό να φτιάχνονται γήπεδα γκολφ. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να προσελκύσεις τουρίστες. Αν δεν ποτίσεις ένα γήπεδο γκολφ για 1-2 χρόνια, ο τόπος ερημοποιείται. Επίσης, είναι παράλογο να επιτρέπονται πισίνες σε νησιά που δεν έχουν νερό. Θα έπρεπε ίσως να επιβαρύνονται από κάποιον ειδικό φόρο, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».

- Για τις επιδόσεις της χώρας στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο κ. Δήμας σημείωσε ότι «δεν αρκεί να γίνεται ενσωμάτωση, πρέπει να γίνεται σωστή ενσωμάτωση».

- Για την ατμοσφαιρική ρύπανση, πρότεινε να επιβληθεί ειδικός φόρος στα  μεγάλα τζιπ που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, «σε αυτά τα τρακτέρ του Κολωνακίου».

- Για τη στάση των πολιτών απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα, ζήτησε ο κόσμος να ψηφίζει εξετάζοντας και την περιβαλλοντική ατζέντα κάθε παράταξης και τον τρόπο που αυτή υλοποιήθηκε. Ο επίτροπος Περιβάλλοντος δέχθηκε ερωτήσεις από τους βουλευτές της επιτροπής. Αξιοσημείωτη πάντως η τοποθέτηση του βουλευτή Ζακύνθου του ΠΑΣΟΚ κ. Δημ. Βαρβαρίγου που κάλεσε τον κ. Δήμα... να παρέμβει στη νομαρχία Ζακύνθου για να απαλειφθούν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων στα όρια του εθνικού πάρκου του νησιού!

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100053_18/01/2008_255949

Επιστροφή

Η Ελλάδα θα πληρώσει... ακριβά τη σπατάλη ενέργειας

Γιαννης Ελαφρος

Σαν... σεΐχηδες συμπεριφερόμαστε στο θέμα της ενέργειας, με αποτέλεσμα την πρώτη καταδίκη από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για τη μη ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Εάν συνεχίσει έτσι η κυβέρνηση (ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 36% των ενεργειακών πόρων της χώρας), θα πληρώσουμε διπλά: και τη σπατάλη ενέργειας και το ευρωπαϊκό πρόστιμο, εφόσον βέβαια ακολουθήσει και δεύτερη καταδίκη της Ελλάδας.

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία, γιατί παρέλειψε να θεσπίσει εμπροθέσμως τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/91/ΕΚ (της 16ης Δεκεμβρίου 2002), η οποία προβλέπει τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Ορίζει, επίσης, την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικών ενέργειας σε κάθε κτίριο. Η εφαρμογή της οδηγίας θα είχε πολλαπλές θετικές επιδράσεις, τόσο στους πολίτες (μείωση εξόδων για ενέργεια), όσο και στο Δημόσιο, αφού ο κτιριακός τομέας απορροφά το 33% της ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας! Η χρονική προθεσμία για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο είχε λήξει από τις 4 Ιανουαρίου 2006.

Τη μεγάλη υστέρηση αναγνώρισε και ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ. Θ. Καλογιάννης, στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, σημειώνοντας όμως ότι την υπόθεση χειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης. Ο παρευρισκόμενος κ. Στ. Δήμας τόνισε ότι η εξοικονόμηση στα κτίρια, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για τη μείωση της ενεργειακής σπατάλης και πρότεινε «πράσινα πιστοποιητικά» για τα νέα κτίρια και ενισχύσεις για την επιδιόρθωση των παλιών.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_18/01/2008_255948

Επιστροφή

Για Ελληνικό, Γουδή, Ελαιώνα και Αχελώο

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος παίρνει δημόσια θέση για το πάρκο του Ελληνικού και δεν διστάζει να εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τις προθέσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, τουλάχιστον ως προς τη δημιουργία χώρου πρασίνου.

«Oπου υπάρχουν ελεύθεροι δημόσιοι χώροι, αυτοί θα πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι και να εργαζόμαστε για να γίνουν πάρκα και χώροι πρασίνου και όχι οικόπεδα», λέει για να σημειώσει: «Η πείρα μας πάντως λέει, πώς όταν σε έναν χώρο ελεύθερο πρόκειται να οικοδομήσουν ένα κομμάτι και το υπόλοιπο να το πρασινίσουν, συνήθως προηγείται η τσιμεντοποίηση ενός χώρου και στη συνέχεια το υπόλοιπο μέρος του σχεδίου δεν πραγματοποιείται. Γι’ αυτό ως γενική αρχή είμαι αντίθετος με τη μετατροπή ελεύθερων χώρων του δημοσίου σε χώρους οικοδομής. Θέλω να είναι πάρκα, χώροι πράσινου, αν είναι δυνατόν να γίνει και δάσος, γιατί όχι, στην περίπτωση της Αθήνας χρειάζεται».

Ανάλογη είναι η θέση του Επιτρόπου για τις περιοχές Γουδή και Ελαιώνα, «και όπου αλλού υπάρχει ελεύθερος χώρος που ανήκει το δημόσιο. Η απλή λογική επιτάσσει να θες χώρους πρασίνου, ιδιαίτερα σε μια πόλη όπως η Αθήνα».

Τις προηγούμενες ημέρες ο κ. Δήμας δέχθηκε εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων για το θέμα του Αχελώου. Προς το παρόν όμως δεν θέλει να πάρει θέση. «Θα ήθελα να εξετάσω τα στοιχεία που μου παρουσίασαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και στη συνέχεια να επανέλθω», αναφέρει.

Καθημερινή 22-1-08

Επιστροφή

Πωλούνται ακίνητα του Δημοσίου αξίας 800 εκατ. ευρώ σε δύο δόσεις

Με αποφαση της Διυπουργικής Επιτροπής θα εφαρμοσθεί η μέθοδος sale & lease back

Του Βασιλη Ζηρα

Το πρόγραμμα πώλησης και επαναμίσθωσης των ακινήτων του Δημοσίου (sale & lease back) θέτει άμεσα σε εφαρμογή το υπουργείο Οικονομίας, προσδοκώντας έσοδα τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 50% των συνολικών εσόδων από αποκρατικοποιήσεις που έχει εγγράψει στον φετινό προϋπολογισμό.

Το sale & lease back κτιρίων, στα οποία το Δημόσιο στεγάζει υπηρεσίες του, θα είναι το «κυρίως πιάτο» στη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, η οποία θα συνέλθει στις αρχές Φεβρουαρίου για πρώτη φορά μετά τις εκλογές. Υποψήφια προς πώληση και επαναμίσθωση είναι ακίνητα που έχει στην κατοχή της η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, όπως αυτά που στεγάζουν τα υπουργεία Εμπορίου, Μεταφορών, ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Τουρισμού, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και εφορίες.

Η απόφαση της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει το θεσμικό πλαίσιο για το sale & lease back, που ήταν έτοιμο από τα μέσα περίπου του 2005, αλλά ψηφίστηκε από τη Βουλή δύο χρόνια αργότερα, είναι αποτέλεσμα του ότι ο αριθμός των δημοσίων επιχειρήσεων που μπορούν να αποκρατικοποιηθούν έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ η αποκρατικοποίηση των περισσοτέρων από αυτές αντιμετωπίζει δυσκολίες. Για παράδειγμα, σε ότι αφορά αυτές που διαχειρίζονται υποδομές, όπως ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ και η ΕΥΔΑΠ, ο στόχος είναι πλέον η εξεύρεση στρατηγικών συμμάχων. Πρόκειται, όμως, για μια διαδικασία πολύ πιο πολύπλοκη και χρονοβόρα από ένα απλό placement. Επίσης, για άλλες επιχειρήσεις το οικονομικό επιτελείο έχει επιλέξει να περιμένει «καλύτερες μέρες» όταν τα οικονομικά τους αποτελέσματα θα έχουν βελτιωθεί και οι συνθήκες στην αγορά θα είναι ευνοϊκότερες. Τέτοιες περιπτώσεις είναι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η νέα μετοχοποίηση του οποίου έχει αναβληθεί οριστικά για το 2009, και η Αγροτική Τράπεζα, της οποίας το placement θα γίνει είτε αργά στο β΄ εξάμηνο του έτους είτε τον επόμενο χρόνο. Για το 2009 φαίνεται να αναβάλλεται και η μετοχοποίηση του Ελ. Βενιζέλος, καθώς η επίτευξη συμφωνίας με τη Hochtief για την παράταση της σύμβασης παραχώρησης δεν είναι εύκολη.

Δεδομένων αυτών των δυσκολιών, το οικονομικό επιτελείο ανασύρει από το «οπλοστάσιό» του την αξιοποίηση της ακίνητης δημόσιας περιουσίας μέσω του sale & lease back.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός των αρμοδίων παραγόντων, προβλέπει τα εξής:

1. Υστερα από εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου θα δημιουργηθούν δύο «πακέτα» ακινήτων, τα οποία θα πουληθούν με sale & lease back, το ένα στο πρώτο και το άλλο στο δεύτερο εξάμηνο του 2008. Η ΚΕΔ θα υποβάλει τη λίστα με τα ακίνητα που εκτιμά ότι μπορούν να αξιοποιηθούν με αυτή τη μέθοδο έως το τέλος Ιανουαρίου.

2. Η καθεμία από τις δύο αυτές κινήσεις εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα της τάξης των 400 – 500 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση θα καλύψουν το 50% των προϋπολογισθέντων εσόδων από αποκρατικοποιήσεις.

3. Για την υλοποίηση του sale & lease back, το Δημόσιο διά της ΚΕΔ θα δημιουργήσει μια «εταιρεία» - όχημα ειδικού σκοπού, στο οποίο θα μεταβιβαστούν τα συγκεκριμένα ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά, τα οποία θα εξακολουθήσουν να στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες έναντι ενοικίου, θα επιστρέψουν στην ιδιοκτησία του Δημοσίου μετά τη λήξη της σύμβασης που εκτιμάται ότι θα είναι διάρκειας 20 - 30 ετών τουλάχιστον.

4. Το Δημόσιο θα προσλάβει ως συμβούλους κάποιους από τους μεγάλους επενδυτικούς οίκους που διαθέτουν τεχνογνωσία σε sale & lease back, όπως είναι η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η Morgan Stanley και η Merill Lynch.

Ωστόσο, ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει και αυτός ο σχεδιασμός οικονομικού επιτελείου είναι η διεθνής αρνητική συγκυρία, δηλαδή η κρίση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, στη βάση του οποίου βρίσκεται η κρίση της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ. Οι αρμόδιοι του υπουργείου Οικονομίας αναγνωρίζουν το πρόβλημα και θα περιμένουν πριν κάνουν την οποιαδήποτε κίνηση να βελτιωθούν οι συνθήκες στην αγορά, ώστε το sale & lease back να έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα για το Δημόσιο. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της κρίσης και το μέγεθος των επιπτώσεων που θα έχει στα μεγέθη των διεθνών επενδυτικών οίκων.

 

Πώς θα υλοποιηθεί το σχέδιο

Υπάρχουν πολλά μοντέλα sale & lease back. Αυτό που επιλέγει το υπουργείο Οικονομίας είναι η εξής: η ΚΕΔ θα δημιουργήσει δύο «πακέτα» με 5-6 ακίνητα το καθένα. Τα δύο «πακέτα» θα μεταβιβαστούν σε ένα «όχημα ειδικού σκοπού» (Special Purpose Vehicle), δηλαδή μια εταιρεία που θα δημιουργήσει το Δημόσιο αποκλειστικά και μόνο για το sale & lease back των συγκεκριμένων ακινήτων. Στη συνέχεια, το «όχημα ειδικού σκοπού» (SPV), με «ενέχυρο» αυτά τα ακίνητα, θα εκδώσει ομόλογα τα οποία θα διαθέσει στους επενδυτές για να αντλήσει κεφάλαια. Αυτά τα κεφάλαια θα τα δώσει το Δημόσιο, το οποίο με τη σειρά του θα καταβάλει στο SPV ενοίκιο για τη χρήση των ακινήτων. Με τα ενοίκια που θα εισπράττει από το Δημόσιο, το SPV θα πληρώνει τους επενδυτές – κατόχους των ομολόγων. Στο τέλος της σύμβασης, τα ακίνητα θα επιστρέψουν στην κυριότητα του Δημοσίου.

Το sale & lease back είναι ευρέως διαδεδομένo χρηματοοικονομικό εργαλείο αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας στο εξωτερικό. Μεγάλα προγράμματα sale & lease back ακινήτων του Δημοσίου βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας, στην Ιταλία κ.ά.

Το οικονομικό επιτελείο προσδοκά ότι με τις κινήσεις που σχεδιάζονται εντός του 2008, εκτός από το άμεσο όφελος της είσπραξης εσόδων που θα μειώσουν το δημόσιο χρέος, θα εμπλουτισθεί η αγορά ακινήτων με νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και θα αποκτηθεί τεχνογνωσία που μπορεί να αξιοποιηθεί και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που έχουν ιδιόκτητα ακίνητα.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_20/01/2008_256183

 

Επιστροφή

Ζητούνται έσοδα από την πώληση και επαναμίσθωση ακινήτων του Δημοσίου

Σε €300 εκατ. ετησίως στοχεύει η κυβέρνηση- Με 5 τρόπους θα γίνουν οι συμβάσεις

Καθώς το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του 2008 «μένει πίσω», λόγω των δυσμενών εξελίξεων στις χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως, η κυβέρνηση στρέφεται στην πώληση και επαναμίσθωση των ακινήτων του Δημοσίου (sale and lease back), με σκοπό να αντλήσει έσοδα που θα καλύψουν μέρος του ποσού που αναμένει από τις εφετινές ιδιωτικοποιήσεις (1,6 δισ. ευρώ).

Η συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων ήδη πήρε μικρή παράταση για τα μέσα Φεβρουαρίου, την ώρα που οι νέες αποκρατικοποιήσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Αγροτικής Τράπεζας φαίνεται να κωλυσιεργούν, η εισαγωγή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» στο Χρηματιστήριο Αθηνών «σκοντάφτει» στις δύσκολες διαπραγματεύσεις με τους Γερμανούς της Ηochtief ενώ στις υποθέσεις του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ αναζητείται στρατηγικός επενδυτής και δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα.

Στον προϋπολογισμό του 2008 η εφαρμογή του sale and lease back αναφέρεται ως η κυριότερη μέθοδος αποκρατικοποιήσεων για το τρέχον έτος. Το εργαλείο αυτό, αν και ψηφίστηκε πέρυσι, δεν το εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση, καθώς ήθελε αρχικά να συνταχθεί ο κατάλογος των ακινήτων του Δημοσίου που μπορούν να αξιοποιηθούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Η Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ) και η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων θα έχουν τον πρώτο λόγο για τα ακίνητα που το Δημόσιο θα αποφασίζει να πουλάει και να μισθώνει αμέσως μετά. Μάλιστα τα ακίνητα που διαθέτει η ΚΕΔ θα είναι τα πρώτα που θα προσπαθήσει να πωλήσει και να επαναμισθώσει η κυβέρνηση. Πρώτο στον κατάλογο φαίνεται ότι είναι το κτίριο στην πλατεία Κάνιγγος του άλλοτε υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ υπό τον έλεγχό της η ΚΕΔ έχει δημόσια νοσοκομεία, τα υπουργεία Μεταφορών, ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Τουρισμού, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, εφορίες, αλλά και ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό, όπως σε Ουάσιγκτον, Ριάντ, Γενεύη, Βρυξέλλες, Βαρσοβία κ.ο.κ., όπου στεγάζονται οι ελληνικές πρεσβείες και θα ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν και διαφορετικά.

Η κυβέρνηση αναμένει έσοδα της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ τον χρόνο (περίπου 1% του ΑΕΠ) από την εκμετάλλευση του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου, ενώ παράλληλα δίνονται και φορολογικά κίνητρα για την πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση των ακινήτων του κράτους. Πάντως, για εφέτος και λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν στις υπόλοιπες υπό ιδιωτικοποίηση περιπτώσεις, δεν αποκλείεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να αναζητήσει έσοδα από το sale and lease back που θα ανέλθουν ως και στα μισά του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Με πέντε διαφορετικούς τρόπους θα μπορεί η κυβέρνηση να πωλήσει τα ακίνητα που διαχειρίζεται, υπογράφοντας συμβάσεις με ιδιώτες επενδυτές οι οποίες θα έχουν διάρκεια από 20 έως και 99 χρόνια. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται υπάρχουν πέντε διαφορετικές μέθοδοι εκμετάλλευσης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας:

1. Σύμβαση μεταβίβασης κυριότητας έναντι ανταλλάγματος, με ταυτόχρονη μίσθωση η οποία μπορεί να διαρκέσει ως και 99 χρόνια

2. Σύμβαση μεταβίβασης κυριότητας έναντι ανταλλάγματος με ταυτόχρονη  συμφωνία κατασκευής ή επισκευής κτιρίου και μίσθωσης του ίδιου ακινήτου, διάρκειας μέχρι και 99 ετών.

3. Σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης για πώληση και επαναμίσθωση του ακινήτου από 12 χρόνια το λιγότερο έως και 99 χρόνια.

4. Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Εδώ το Δημόσιο θα μπορεί να μισθώσει το ακίνητο και στο τέλος της σύμβασης θα έχει το δικαίωμα να το αγοράσει ή να επεκτείνει τη  σύμβαση.

5. Μεικτή σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ένας συνδυασμός της πρώτης (1) και της τέταρτης (4) λύσης.

http://www.tovimadaily.gr//Article.aspx?d=20080202&nid=7362103&sn=&spid=1376

Επιστροφή

Οικονομικοί αλλά τοξικοί οι «οικολογικοί» λαμπτήρες

Σταύρος ΞΕΝΙΚΟΥΔΑΚΗΣ

Οι συνεπτυγμένοι λαμπτήρες φθορισμού καταναλώνουν το 25% της ενέργειας των αντίστοιχης φωτεινότητας λαμπτήρων πυράκτωσης και διαρκούν σύμφωνα με τους κατασκευαστές τους μέχρι και 10 φορές περισσότερο. Με πρόσχημα την ενεργειακή κρίση, τα τελευταία χρόνια γίνεται έντονη προώθησή τους σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Χώρες όπως η Αυστραλία επιβάλλουν ήδη με νόμο την αλλαγή όλων των λαμπτήρων πυράκτωσης ως το 2010 και ανάλογη νομοθεσία προετοιμάζεται στις ΗΠΑ. Πρόσφατα και η χώρα μας έζησε μια έντονη εκστρατεία μάρκετινγκ για την προώθηση των συνεπτυγμένων λαμπτήρων φθορισμού (ΣΛΦ) συγκεκριμένου κατασκευαστή, με τη συμπαράσταση κάποιων μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΗΚΥΟ), αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης.

Είναι γνήσια τα κίνητρα όλων αυτών που προωθούν τους ΣΛΦ στο όνομα της μικρότερης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας; Μήπως οι ΣΛΦ είναι κανένα φοβερό τεχνολογικό επίτευγμα, που μόλις πρόσφατα έγινε εφικτό και γι' αυτό αξιοποιούνται τώρα ως συμβολή στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος;

Θέμα εμπορίου...

Καταρχήν, δε γίνεται καμία προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος, παρά μόνο ανταγωνισμός των ιμπεριαλιστικών κέντρων για την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου με την εξοικονόμηση πόρων και τη δημιουργία νέων αγορών και τομέων δραστηριοποίησης. Το θέμα που τους απασχολεί δεν είναι η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, αλλά το εμπόριο των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Δεν είναι να μην επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα με περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, αλλά ποιος θα έχει το συγκριτικό οικονομικό πλεονέκτημα που θα του δίνει η λιγότερο εχθρική προς το περιβάλλον τεχνολογία που θα εφαρμόζει στην παραγωγή.

Παρ' όλ' αυτά, οι ΣΛΦ είναι αναμφισβήτητα στοιχείο τεχνικής προόδου. Ακόμα και αν δεν είναι εντελώς ακριβείς οι αριθμοί που δίνουν οι κατασκευαστές, είναι σαφώς πιο οικονομικοί λαμπτήρες και διαρκούν σαφώς περισσότερο από τους λαμπτήρες πυράκτωσης. Πιο οικονομικοί στη λειτουργία τους, όχι όμως και στην απόκτησή τους, αφού το κόστος τους είναι πέντε, δέκα ή και περισσότερες φορές μεγαλύτερο απ' ό,τι των λαμπτήρων πυράκτωσης. Το κόστος από την αντικατάσταση των λαμπτήρων, θα το επιβαρυνθούν φυσικά οι καταναλωτές. Ούτε οι κατασκευάστριες εταιρείες, ούτε τα καπιταλιστικά κράτη προτίθενται να το αναλάβουν. Κι αν οι εταιρείες - χρήστες λαμπτήρων έχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα χρήματα (και πολύ περισσότερα) και πρόκειται έτσι κι αλλιώς να αποσβέσουν τα ποσά που θα δαπανήσουν περνώντας τα στα βιβλία εξόδων τους, δε συμβαίνει το ίδιο και για τους εργαζόμενους που θα πρέπει να καταβάλουν «μπροστά» αρκετές εκατοντάδες ευρώ αν επιχειρήσουν να αλλάξουν όλες τις λάμπες πυράκτωσης και ενδεχομένως και ορισμένα φωτιστικά που δεν επιδέχονται ΣΛΦ.

Η «ουρά της αχλάδας» λέγεται υδράργυρος

Αντε καλά μέχρι εδώ. Υπάρχει όμως και η...«ουρά» του ζητήματος, αυτή που αν δεν ανατρέπει, ωστόσο υπονομεύει σοβαρά τη φιλοπεριβαλλοντική προοπτική των ΣΛΦ. Είναι η πλευρά που δε διαφημίστηκε από καμιά κατασκευάστρια και από καμιά ΜΗΚΥΟ που «σπρώχνει» τους συνεπτυγμένους λαμπτήρες φθορισμού. Το σοβαρότερο μειονέκτημα των ΣΛΦ, πέρα από το κόστος απόκτησης είναι ότι περιέχουν υδράργυρο και δεν μπορούν να πεταχτούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Φέτος, υπολογίζεται ότι θα πουληθούν γύρω στα 2 δισεκατομμύρια κομμάτια μόνο στις ΗΠΑ (περίπου 5% όλων των πωλήσεων λαμπτήρων) και ήδη γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα για το πώς θα γίνει η διαχείριση των 10 μετρικών τόνων υδραργύρου που θα προκύπτουν σε ετήσια βάση, καθώς θα καίγονται οι ΣΛΦ.

Ο υδράργυρος είναι απαραίτητος για τη λειτουργία των λαμπτήρων φθορισμού. Ενα ηλεκτροστατικό φορτίο εξατμίζει τον υδράργυρο και τον κάνει να εκπέμπει υπεριώδες φως, το οποίο με τη σειρά του κάνει την επικάλυψη φωσφόρου στο εσωτερικό των λαμπτήρων να ακτινοβολεί. Ο υδράργυρος είναι ισχυρή νευροτοξίνη, ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα παιδιά και τα έμβρυα. Στις ΗΠΑ, το ένα έκτο των παιδιών που γεννιούνται έχουν εκτεθεί σε τόσο υψηλά επίπεδα υδραργύρου, που σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος της χώρας αυτής, κινδυνεύουν από προβλήματα απώλειας μνήμης και μαθησιακά προβλήματα.

Πούλα τώρα και μετά βλέπουμε...

Κάθε συνεπτυγμένος λαμπτήρας φθορισμού περιέχει 5 χιλιοστά του γραμμαρίου υδράργυρο, δηλαδή ποσότητα όση περίπου η μελάνη στην μπίλια ενός στυλό μακράς διάρκειας. Βεβαίως, ο υδράργυρος στους ΣΛΦ δεν εγκυμονεί τον ίδιο κίνδυνο όπως ο υδράργυρος που περιέχεται στα ψάρια. Είναι, όμως, πολύ εύκολο να διαρρεύσει από τις χωματερές μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα, ή να περάσει στον αέρα ως σκόνη, αν τα σκουπίδια καούν.

Παρά τις προσπάθειες των κατασκευαστών να βρουν εναλλακτική λύση, δεν έχουν πετύχει τίποτα περισσότερο από το να μειώσουν την απαιτούμενη ποσότητα υδραργύρου ανά λαμπτήρα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα, όμως, να προωθούν σε όλο τον πληθυσμό τη χρήση των ΣΛΦ. Κι αν η βιομηχανία έχει τη δυνατότητα να ανακυκλώνει τους κλασικούς λαμπτήρες φθορισμού σε ειδικά εργοστάσια, οι περισσότεροι άνθρωποι, είτε ζουν στις ΗΠΑ, είτε στην Αυστραλία, είτε στην Ελλάδα, ακόμα κι αν είχαν ενημερωθεί για την ανάγκη της ειδικής μεταχείρισης των καμένων λαμπτήρων φθορισμού, δε θα είχαν πού να τους πάνε. Πόσοι ξέρουν στη χώρα μας ότι οι λαμπτήρες φθορισμού δεν πρέπει να πετάγονται στα σκουπίδια και απ' αυτούς πόσοι έχουν τρόπο να διαθέσουν τους κατεστραμμένους λαμπτήρες με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον;

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=4400890&publDate=3/2/2008

Επιστροφή

Κυβερνητική παρέμβαση στο ΣτΕ για να παρακαμφθεί η οικολογική νομολογία

Προσπάθεια να ελεγχθεί το "ενοχλητικό" για την κυβέρνηση Συμβούλιο της Επικρατείας και συγκεκριμένα τμήματά του που εκδίδουν μη αρεστές προς την κυβέρνηση αποφάσεις διαβλέπουν οι δικαστές του ΣτΕ πίσω από την βιασύνη του υπουργείου Δικαιοσύνης να προωθήσει συγκεκριμένες διατάξεις.

Αφορμή για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο και το υπουργείο αποτέλεσαν οι ρυθμίσεις που καταρτίστηκαν στα κρυφά στο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και αφορούν την ίδρυση νέου έβδομου τμήματος του ΣτΕ που θα ασχολείται με τα δημόσια έργα, με στόχο να παρακαμφθεί η νομολογία του Ε' Τμήματος που θέτει περιβαλλοντικές προϋποθέσεις για τα δημόσια έργα.

Επιπλέον το υπουργείο προωθεί την υποχρεωτική μετακίνηση των αντιπροέδρων και αντιπροέδρων με πενταετή θητεία, μέτρο το οποίο κρίθηκε αντισυνταγματικό από την Ολομέλεια του σώματος.

Κι ενώ δεν είχε καθαρογραφεί ακόμα το πρακτικό της γνωμοδότησης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Σωτήρης Χατζηγάκης εξαπέλυσε μύδρους σε βάρος των δικαστών του ΣτΕ επικαλούμενος απλώς τα δημοσιεύματα στον Τύπο.

Απαντώντας στην επίθεση που δέχτηκε από τον Σ. Χατζηγάκη, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ επισημαίνει ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις είναι προσχηματικές αφού δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των καθυστερήσεων αλλά αντίθετα το επιδεινώνουν.

"Δεν μας επιτρέπεται να σιωπήσουμε μπροστά σε αυτό που επιχειρείται" τονίζουν οι δικαστές και προσθέτουν:

"Ανατρέπεται άρδην και επί τα χείρω ο τρόπος λειτουργίας του ΣτΕ με την ανορθολογική αύξηση του αριθμού των τμημάτων και την υποχρεωτική αλλαγή τμήματος και αντικειμένου των μελών του, η οποία παραπέμπει σε αναγκαστικές μαζικές μετακινήσεις λόγω έκτακτων καταστάσεων. Είναι βέβαιο ότι το αποτέλεσμα θα είναι διαμετρικά αντίθετο από τον επιδιωκόμενο σκοπό της επιτάχυνσης, δηλαδή θα υπάρξει μεγαλύτερη καθυστέρηση".

Υπογραμμίζουν τέλος ότι "σε καμία περίπτωση η εκρηκτική και διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για την επίτευξη άλλων στόχων με τίμημα την απορρύθμιση των δικαστηρίων και μάλιστα του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου, που κατά το Σύνταγμα αποτελεί τον δικαστή της Διοίκησης". 

Λαζαρίδου Ειρήνη         ΑΥΓΗ 23/1/2008

Επιστροφή

Peoples' Global Action meeting Στεκι μεταναστών Παρασκευή / 15-2 20.00
θέμματα της συνάντησης είναι
- Συναντηση του PGA στο Μάριμπορ της Σλοβενίας
- Τοποθεσία της ερχόμενης συνόδου!
- Εισαγωγή στο δίκτυο των Βαλκανικών αυτόνομων ομάδων
περισσότερες πληροφορίες στα
http://pgaconference.org
http://balkans.puscii.nl
http://athens-infopoint.blogspot.com
και στο con2008@no-log.org
Συνάντηση του Peoples Global Action Maribor Σλοβενία ! 3-4 Μαρτίου 2008
Μετά από την διεθνή συνάντηση του PGA στην Θεσσαλονίκη τον περασμένο οκτώβρη , η ανάγκη για μία νέα συνάντηση ως συνέχεια της προετοιμασίας της πανευρωπαϊκη συνόδου αλλά και ωςμια πολιτική συνάντηση με ακτιβιστές από άλλα δίκτυα και ομάδες στην Ευρώπη μπαίνει στην agenda.
Αυτή την φορά ακτιβιστές από τοπικές ομάδες στην Σλοβενία κυρίως από την μικρή πόλη του Μάριμπορ φιλοξενούν μία δεύτερη συνάντηση του PGA στην Αυτόνομη Ζώνη της πόλης με όνομα Πεκάρνα! Την συνάντηση αυτή την καλούμε από κοινού μια σειρά ομάδες και δικτυώσεις κυρίως από την περιοχή των Βαλκανίων όπως το Radical europe (κυρίως η ομάδα του συγκεκριμένου δικτύου από το Μιλάνο , όπου είναι και υπεύθυνη για την οργάνωση του mayday parade στο Μιλάνο) το δίκτυο Βαλκανικών Αυτόνομων ομάδων ! και μια σειρά άλλες τοπικές ομάδες.
Αυτήν την φορά η συνάντηση πέρα από διαδικαστικές συζητήσεις για την πορεία του PGA στην Ευρώπη έχει ως στόχο το άνοιγμα μιας γενικότερης πολιτικής συζήτησης ώστε να εντοπιστούν τα κοινά σημεία , το άνοιγμα νέων δρόμων συντονισμού και παραπέρα ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης. Αυτό το γεγονός ανοίγει μία πλούσια θεματολογία για την συνάντηση!
Η αυτοοργάνωση , οι αυτόνομοι χώροι , η ιδιωτικοποίηση , η κοινωνία ελέγχου , η παραπέρα πολιτική αποσταθεροποίηση της περιοχής των Βαλκανίων , η ανάπτυξη τοπικών εναλακτικών , το κίνημα ενάντια στην κυριαρχία και τον καπιταλισμό , οι πράσινοι αγώνες , ο αγώνας ενάντια στην πατριαρχία , οι DIY δραστηριότητες , η ανάπτυξη επαφών στα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη ,οι ημέρες δράσης και η αποκέντρωση του πολιτικού εγχειρήματος είναι κάποιες από τις θεματικές της συνάντησης του PGA στο Μάριμπορ.
Αυτό το μικρό κείμενο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου καλέσματος σε συλλογικότητες και άτομα που πιστεύουν ότι η μόνη απάντηση στο αγώνα κατά του κράτους και της κυριαρχίας είναι ο συντονισμός και η ανάπτυξη της ανατρεπτικής δράσης!
Η συνάντηση είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε θέλει να συμβάλει , να γνωριστεί με άλλες ομάδες και άτομα , να ανταλάξει απόψεις , να ξεκινήσει νέες πρωτοβουλίες , να θέσει ερωτήματα και απόψεις , να συμβάλει στην πολιτική διαδικασία συγκρότησης ενός ανατρεπτικού χώρου στα Βαλκάνια και πέρα!
Αυτό το κάλεσμα όμως το συνοδεύει και μια προβληματική που θα θέλαμε να μπει ανοιχτά ως θέμα για συζήτηση! Ένα ερώτημα που καθόλου νέο δεν είναι! ίσα , ίσα είναι πάρα πολύ παλιό! Αυτό το κάλεσμα δεν θέλουμε να γίνει αντιληπτό ως ένα κάλεσμα από - για το λεγόμενο activist gheto , αλλά να επιχειρήσουμε έστω και χωρίς αποτέλεσμα να είναι προϊον του κοινωνικού ανταγωνισμού!
Όποιος ενδιαφέρετε να συμμετέχει στην συνάντηση , να μάθει περισοότερα κλπ ας επικοινωνησει μαζί μας στα
con2008@no-log.org , pgabalkan@eurodusnie.nl  ή ας ρίξει μια ματιά στά site https://balkans.puscii.nl , http://pgaconference.org
για άμεση επικοινωνία στο chat client του https://irc.indymedia.org στο κανάλι /j pga
see also http://autonomous-land.blogspot.com , http://all4all.org , http://deletetheboder.org
see you in Maribor
reclaim the commons !!

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ PGA

1. Ξεκάθαρη απόρριψη του καπιταλισμού, του ιμπεριαλισμού, των εμπορικών συμφωνιών, των ιδρυμάτων και των κυβερνήσεων που προωθούν την καταστροφική παγκοσμιοποίηση.

2. Ξεκάθαρη απόρριψη όλων των μορφών εξουσίας και διακρίσεων, περιλαμβάνοντας (αλλά χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά) τον ρατσισμό, την πατριαρχία, το θρησκευτικό φονταμενταλισμό όλων των πίστεων. Ενστερνιζόμαστε την πλήρη αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπινων υπάρξεων.

3. Διάθεση αντιπαράθεσης, καθώς δεν πιστεύουμε ότι η προσπάθεια άσκησης πολιτικής πίεσης μπορεί να έχει ουσιαστική επιρροή προς τέτοιους προκατειλημμένους και αντιδημοκρατικούς φορείς, των οποίων ο μόνος που πραγματικά χαράζει την πολιτική είναι το πολυεθνικό εμπόριο.

4. Κάλεσμα σε άμεση δράση και πολιτική ανυπακοή, υποστήριξη των αγώνων των κοινωνικών κινημάτων, υπερασπίζοντας της μορφές αντίστασης που μεγιστοποιούν το σεβασμό για τη ζωη και για τα δικαιώματα των καταπιεσμένων, καθώς και την κατασκευή τοπικών εναλλακτικών στον παγκόσμιο καπιταλισμό.

5. Φιλοσοφία οργάνωσης βασισμένη στην αποκέντρωση και την αυτονομία. Το PGA είναι ένα εργαλείο για το συντονισμό και όχι ένας οργανισμός. Δεν έχει μέλη και δεν έχει, ούτε θα έχει, "νομική" υπόσταση. Κανένας οργανισμός ή πρόσωπο δεν μπορεί να εκπροσωπεί το PGA.

Επιστροφή

ΚΣΧΟΠ: Όλοι οι άνθρωποι του υπουργού

Έληξε η θητεία (δύο έτη) των πέντε μελών του κορυφαίου γνωμοδοτικού οργάνου, του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, που σταθερά ελέγχουν ασφυκτικά οι εκάστοτε υπουργοί. Όργανο που γνωμοδοτεί για πλήθος σημαντικών θεμάτων (π.χ. επεκτάσεις, τροποποιήσεις σχεδίων πόλης, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου στις εκτός σχεδίου περιοχές κ.ά.).

Στη νέα σύνθεση παραμένουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του πρώην ΥΧΟΠ (γενική διευθύντρια Πολεοδομίας κ. Αγγελίδου, γενικός διεθυντής Διοίκησης κ. Παπαδημητρίου και ο διευθυντής Πολεοδομίας Γ. Λουλουργάς).

Νέα μέλη είναι ο αρχιτέκτονας Ν. Κατσιμπίνης από τη Γραμματεία Δημοσίων Έργων προερχόμενος από "άσχετη" διεύθυνση και ο τοπογράφος Μ. Δρακάκης ως εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ο ίδιος είναι και αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, αντιπρόεδρος της εταιρείας Αττικό Μετρό και πρόεδρος της ΑΜΕΛ (της εταιρείας λειτουργίας του μετρό που υπάγεται στο υπουργείο Μεταφορών). 

ΑΥΓΗ 10/2/08

 

Επιστροφή

Με τι συνδέεται η υποβάθμιση του νερού και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί

Το πρόβλημα του νερού που πίνουμε, ή του νερού που χρησιμοποιείται για τις καλλιέργειες, ή για οικιακή χρήση, ή για βιομηχανική χρήση (π.χ. για εμφιάλωση) είναι ζήτημα αιχμής, που ακουμπά σε κάθε επιμέρους πτυχή των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός της Ανατολικής Αττικής. Ενας λαός, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αγγίζει πλέον το μισό εκατομμύριο.

Η υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, που διαπιστώνεται από τρεις διαδοχικές έρευνες του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΙΓΜΕ και του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως θα δούμε, συνδέεται:

Με τη βιομηχανική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Με τα αστικά λύματα που ελλείψει υποδομών και σχεδιασμού καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα.

Με τις ανεξέλεγκτες χωματερές και προοπτικά με τον ΧΥΤΑ που σχεδιάζεται.

Με τις πλημμελείς (και εκτός των άλλων πανάκριβες) υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Φαίνεται υπερβολικό που λέμε ότι αυτές οι πλευρές αποτελούν ένα συμπαγές σώμα προβλημάτων, από το οποίο ξεκινά σχεδόν κάθε επιμέρους πλοκάμι που υποβαθμίζει τη ζωή των εργαζομένων της Αττικής; Ας σκεφτούμε λίγο καλύτερα με τι άλλο συνδέονται και πώς εξελίσσονται τα 4 προβλήματα στα οποία εστιάσαμε.

Η ανεξέλεγκτη βιομηχανική δράση...

1. Η βιομηχανική, βιοτεχνική και εξορυκτική δραστηριότητα και, πιο συγκεκριμένα, η ανεξέλεγκτη και ασύδοτη δραστηριότητα. Οπως προκύπτει τουλάχιστον από τις αναλύσεις του 2005 και του 2006, που έγιναν σε δείγματα νερού από γεωτρήσεις στο Κορωπί (και συγκεκριμένα στη ζώνη πέριξ της Βιομηχανικής Περιοχής Κορωπίου), παρουσιάζονται τιμές τρισθενούς και εξασθενούς χρωμίου πολύ πάνω από το επίσημο όριο. Η ανάλυση του 2007 έδειξε μεν περιορισμό των δειγμάτων που εμφανίζουν αυξημένες συγκεντρώσεις ολικού, ή εξασθενούς χρωμίου και ψευδαργύρου, ωστόσο επιβεβαίωσε την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και συνέστησε περαιτέρω διερεύνηση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αυτό που διαπιστώνεται είναι:

Συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων, που είναι άμεσα καρκινογόνα και όμως με τα νερά αυτά ποτίζονται καλλιέργειες.

Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων πάνω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο και σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις υπερβάσεις των ορίων συγκέντρωσης εξασθενούς χρωμίου. Ολα τα βαρέα μέταλλα είναι τοξικά και άρα καρκινογόνα.

Υφαλμύρωση των νερών λόγω υπεράντλησης, διαδικασία που, αν συνεχιστεί, οδηγεί στην ερημοποίηση του αττικού τοπίου.

...πρωταρχική πηγή ρύπανσης

Πρακτικά, αυτό που υποψιάζονταν φορείς και κάτοικοι της περιοχής διαπιστώθηκε περίτρανα. Οπως περίτρανα επιβεβαιώθηκε και ο υπ' αριθμόν 1 υπεύθυνος της κατάστασης: Σύμφωνα τόσο με τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας, όσο και με την κοινή λογική, τα βιομηχανικά απόβλητα (ειδικά αυτά που προέρχονται από επιμεταλλωτήρια και βυρσοδεψεία) και η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους αποτελούν πρωταρχική πηγή ρύπανσης.

Οι ερευνητές του ΙΓΜΕ, οι οποίοι παρεμπιπτόντως διαμαρτύρονται για την ανεπάρκεια μέσων και χρόνου που τους παρέχονται για τις μελέτες τους, προτρέπουν την πολιτεία να πάρει μέτρα για τον έλεγχο στεγανότητας των χώρων αποθήκευσης υγρών αποβλήτων και για την απαγόρευση διάθεσης αποβλήτων στο έδαφος ή το υπέδαφος. Αλλη σημαντική πηγή υποβάθμισης και υφαλμύρωσης του νερού είναι η υπεράντληση για αρδευτικές, ή άλλες χρήσεις. Και εδώ το πρόβλημα του ελέγχου είναι βασικό: Η ανεξέλεγκτη αδειοδότηση γεωτρήσεων, αλλά και η ασύνετη χρήση λιπασμάτων στις καλλιέργειες αναμφίβολα επιτείνουν το πρόβλημα.

Πρόστιμα και τελειώσαμε;

Και αφού έτσι απλά βρήκαμε την πηγή της μόλυνσης, έτσι απλή είναι, άραγε, και η λύση του προβλήματος; Επιβάλλουμε, άραγε, πρόστιμα και τελειώσαμε; `Η, μήπως, απαγορεύουμε στους αγρότες να ποτίζουν τα χωράφια τους; Σαφώς όχι.

Πρώτον, γιατί τα πρόστιμα που πληρώνουν οι βιομήχανοι είναι τέτοια, που τους συμφέρει να συνεχίσουν να ρίχνουν τα απόβλητά τους σε πηγάδια, ή όπου αλλού βρουν.

Δεύτερον, γιατί χωρίς καμία κεντρική υποδομή καθαρισμού υγρών αποβλήτων, οι μικρές και μεσαίες βιοτεχνίες αποκλείεται να σταματήσουν να ρυπαίνουν.

Τρίτον, γιατί βιομηχανία δε σημαίνει μόνο μεταποίηση, σημαίνει και μεταφορές, βλ. το αεροδρόμιο της «Hochtiff». Σημαίνει και βιομηχανία θεάματος και μάλιστα κακού θεάματος, βλ. Ιππόδρομος. Σημαίνει, όμως, και εξορυκτική δραστηριότητα, βλ. λατομεία Μερέντας.

Μήπως ο υδροφόρος ορίζοντας μένει ανέγγιχτος από το σκουπιδαριό που συσσωρεύεται στο λατομείο του Μαλέα, ή από τα φουρνέλα που έσκαγαν μέχρι πρόσφατα; Και αν συνεχιστεί η δραστηριότητα των λατομείων για να επεκταθεί η Αττική Οδός του Μπόμπολα και των άλλων μεγαλοκατασκευαστών; Ακόμα και αν το νερό μένει ανέγγιχτο (πράγμα δύσκολο), τα αναπνευστικά προβλήματα που έχουν αυξηθεί δραματικά για τους κατοίκους της περιοχής μαρτυρούν πως ο αέρας δεν μπορεί να μείνει ανέπαφος. Τελικά, φαίνεται πως η Νομαρχία και τα 4 πρόστιμα που επέβαλε (ύψους 66.700 ευρώ) μάλλον δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Τα αστικά λύματα

2. Τα λύματα που προέρχονται από τα σπίτια και θα έπρεπε να συγκεντρώνονται για να γίνεται περαιτέρω επεξεργασία. Τι γίνεται, όμως, αν δεν υπάρχει αποχέτευση; Θα μπει, λένε στα προγράμματά τους δημοτικές και νομαρχιακές αρχές. Αν και δεν έχουμε κανένα σοβαρό λόγο να τους πιστέψουμε, αναρωτιόμαστε, ακόμα και αν λένε αλήθεια, τι γίνεται με τους διάσπαρτους οικισμούς που είναι αυθαίρετοι; Μήπως μπαίνει ένα τέλος στην άναρχη δόμηση με το να νομιμοποιούνται χιλιάδες αυθαίρετα κτίσματα, ενώ παράλληλα το πρόβλημα της στέγης μεγαλώνει για χιλιάδες εργαζόμενους; Πού θα πάνε όλοι αυτοί; `Η θα αυθαιρετήσουν, ή θα μεταναστεύσουν. Και με τα μπαζωμένα ρέματα τι θα γίνει; Παλιότερα, το 80% του νερού της βροχής κατέληγε στο υπέδαφος και το 20% στη θάλασσα, ενώ τώρα τα ποσοστά έχουν αντιστραφεί, αφού η ομαλή ροή του νερού διαταράσσεται από μπαζώματα, από μετατροπές αγροτικής ή δασικής γης σε οικιστική κ.ο.κ. Φανταστείτε έτσι πόσο νερό χάνεται.

Αλλά, μήπως, το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης και της ακόλουθης νομιμοποίησης δε συνδέεται και με την αλλαγή χρήσης γης που προωθείται με τους δασοκτόνους νόμους και τις αναθεωρήσεις του άρθρου 24, δηλ. με την ωμή συνδιαλλαγή κυβερνήσεων, μεγάλων, μεσαίων και μικρών οικονομικών συμφερόντων, εκκλησίας και συνεταιρισμών; Τα διδάγματα της Πάρνηθας, μας έχουν υποψιάσει ήδη αρκετά.

3. Ο αστερισμός των παράνομων χωματερών. Εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο φαίνονται, είναι ακόμα χειρότερα, αφού η λύση, που φέρεται αποφασισμένη να επιβάλει η κυβέρνηση της ΝΔ, είναι δημιουργία ΧΥΤΑ στην Κερατέα. Προς το παρόν, οι τοξίνες που κάνουν πάρτι στις χωματερές επιβαρύνουν έδαφος, νερό και αέρα. Οι λύσεις που πέφτουν στο τραπέζι προμηνύουν άλλο ένα μεγάλο φαγοπότι για το κεφάλαιο και ένα επιπρόσθετο βάρος για το περιβάλλον: Με μια πλατιά συναίνεση Τοπικών Αρχών της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΝ (π.χ. Κερατέα) προωθείται, μεταξύ άλλων, και η λύση της καύσης των αποβλήτων, ως απάντηση στη δημιουργία ΧΥΤΑ. Αλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και οι τρεις πολιτικές δυνάμεις έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στη μετατροπή των ΟΤΑ σε μηχανισμό στήριξης της κερδοφορίας του κεφαλαίου, άρα δε μας εκπλήσσει και αυτή η τοποθέτησή τους.

4. Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Από μόνη της η μετατροπή μιας δημόσιας υπηρεσίας σε ΑΕ συνεπάγεται προβλήματα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ΑΕ που διαχειρίζεται τον σημαντικότερο ίσως φυσικό πόρο, δηλ. το νερό. Για να μιλήσουμε με τη δική τους γλώσσα, όχι την «ξύλινη» τη δική μας, αλλά τη «νεανική» τη δική τους, κάθε επιχειρηματική δράση συνεπάγεται κόστη και οφέλη. Ποιος, όμως, επωμίζεται τα κόστη και ποιος τα οφέλη; Εχουμε μια - δυο ιδέες από την πείρα μας τα τελευταία χρόνια.

Πρώτα απ' όλα, το γεγονός και μόνο ότι μέρος του δικτύου ύδρευσης συνεχίζει να είναι απαρχαιωμένο και βλαβερό μάς βάζει σε σκέψεις. Πόσο μάλλον όταν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς (βλ. κόστος) είναι υπέρογκες και δε συνοδεύονται από αντίστοιχα έργα (βλ. οφέλη). Σε αρκετούς δήμους της Αττικής σημαντικό μέρος του δικτύου αποτελείται από αμιαντοσωλήνες.

Δεύτερον, αφού ως ΑΕ έχει σαν κύριο σκοπό το κέρδος των μετόχων της, γιατί η ΕΥΔΑΠ να καταστρώσει ένα δαπανηρό κεντρικό σχεδιασμό διαχείρισης και ελέγχου του νερού, να ελέγξει δηλ. ποιος το αντλεί και πού το χρησιμοποιεί - για εμφιάλωση, για οικιακή χρήση, για άρδευση - ποιος βάζει φίλτρα και τι ποιότητας, ποιος ρυπαίνει το νερό και γιατί κ.ο.κ. Γιατί να μην εκχωρήσει υποέργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, έτσι ώστε, όπως διατείνεται και η ΕΕ, «η αγορά να λύσει το πρόβλημα»; Γιατί να μην κερδοσκοπήσει σε βάρος των καταναλωτών, αφού η κερδοσκοπία είναι πλέον ο κύριος σκοπός της; Γιατί να μην αξιοποιήσει τις ΣΔΙΤ, ώστε να κάνει μπίζνες νομότυπα με ιδιώτες; Α, ώστε και οι ΣΔΙΤ μπαίνουν στην εφαρμογή του colpo grosso; Γιατί όχι, άλλωστε, όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία, το περιβάλλον έχει γίνει μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση. Δείτε τι γίνεται με το «χρηματιστήριο των ρύπων». Αλλά δείτε και ιστοσελίδες επιχειρήσεων που δρουν στην περιοχή και προσφέρουν υπηρεσίες καθαρισμού σε Δήμους και Κοινότητες (π.χ. Lobbe Tzilalis).

Βαθιές οι ρίζες του προβλήματος

Γίνεται τώρα σαφές γιατί το πρόβλημα του νερού εμφανίζεται σαν Λερναία Υδρα, που σε κάθε κεφάλι της ο εργαζόμενος μπορεί να δει και ένα ξεχωριστό πρόβλημα που χειροτερεύει τη ζωή του; Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πιο σοβαρές τοποθετήσεις στα διάφορα blogs στο Διαδίκτυο που ασχολούνται με το πρόβλημα του νερού στην Αττική, σε αυτά τουλάχιστον που δε διακατέχονται από πολιτικαντισμό ή από άγχος ηρωοποίησης, παραδέχονται ότι το πρόβλημα έχει βαθιές ρίζες και ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ούτε εμείς θα πρωτοτυπήσουμε λοιπόν: Οι λύσεις που προτείνουμε έχουν κόστος, απαιτούν αγώνα για να επιβληθούν, απαιτούν θυσίες, αλλά έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα: Είναι αναγκαίες και γι' αυτό ρεαλιστικές...

Για να το κάνουμε καθαρό εξαρχής και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις: Δε λέμε ότι μέχρι να έρθει ο σοσιαλισμός δεν μπορεί να επιδιωχτεί κανένα μέτρο που μπορεί έστω να μας ανακουφίσει από το οξυμένο πρόβλημα. Αν η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα δεν πιέσουν για λήψη άμεσων μέτρων, τότε με το νερό που θα συνεχίσουν να πίνουν είναι αμφίβολο αν θα επιβιώσουν τελικά, ώστε να παλέψουν για το σοσιαλισμό.

Δέσμη άμεσων μέτρων διεκδίκησης

Υπάρχουν άμεσα μέτρα που το λαϊκό κίνημα μπορεί και πρέπει να βάλει στην ημερήσια διάταξη μέσα από τις μαζικές οργανώσεις του, τα συνδικάτα, τους αγροτικούς συλλόγους, τους επαγγελματικούς φορείς, τα μαθητικά συμβούλια κτλ. Εμείς ιεραρχούμε μεταξύ άλλων:

1. Την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων, με κεντρική ευθύνη του κράτους και συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων (ΕΥΔΑΠ, Νομαρχία, Δήμοι, ΙΓΜΕ). Το έμπειρο επιστημονικό δυναμικό αφθονεί. Χιλιάδες πτυχιούχοι Γεωλογίας μένουν αναξιοποίητοι, καταδικάζονται στην ανεργία, ή χαραμίζονται στον ιδιωτικό τομέα.

2. Παράλληλα με τους ελέγχους, θα πρέπει να δίνεται και διέξοδος στο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων. Η εγκατάσταση σταθμού καθαρισμού υγρών αποβλήτων για τις βιομηχανίες της περιοχής πρέπει να μπει άμεσα σε εφαρμογή. Οι εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες είναι τέτοιες, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν διάφορα συστήματα μετατροπής των τοξικών αποβλήτων σε μάζες υλικών που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

3. Διεκδίκηση άμεσης κατασκευής αποχετευτικού δικτύου, που να συνδέει ολόκληρο τον οικιστικό ιστό της Ανατ. Αττικής. Λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς δόμησης στις περιοχές μας, το σενάριο να συνεχίζουν να λειτουργούν και να πολλαπλασιάζονται οι βόθροι, είναι εφιαλτικό. Παράλληλα με τον αποχετευτικό σχεδιασμό, το κράτος οφείλει να υλοποιήσει άμεσα αντιπλημμυρικά έργα ειδικά στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, καθώς εκεί ο κίνδυνος πλημμυρών έχει αυξηθεί. Η μέριμνα για τη σωστή λειτουργία των λεκανών απορροής, των χειμάρρων και των ρεμάτων, είναι συστατικό κομμάτι της διαφύλαξης των υδάτινων πόρων.

4. Να σταματήσουν να λειτουργούν οι παράνομες χωματερές εδώ και τώρα (περίπου 21 τον αριθμό στην Ανατ. Αττική και κάποιες σε δασικές εκτάσεις, όπως στην περιοχή της Λαυρεωτικής). Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των σκουπιδιών αποκλειστικά με βάση τους ΧΥΤΑ, και ειδικά σε μια ήδη επιβαρυμένη Αττική, είναι ξεπερασμένος και αποσπασματικός. Βλαβερά και επικίνδυνα είναι και τα εναλλακτικά σενάρια εργοστασίων πυρόλυσης, ή καύσης, ή θερμικής επεξεργασίας.

Υπάρχουν τεχνολογίες διαχείρισης των απορριμμάτων φιλικές προς το περιβάλλον, που βασίζονται σε συστήματα μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων σε Σταθμούς Μεταφόρτωσης, συστήματα μηχανικής ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της βλαπτικότητας των σκουπιδιών και ανάκτηση χρήσιμων υλικών. Προϋποτίθεται, βέβαια, ένας Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων, με αποκλειστικά δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα, με συμμετοχή των ΟΤΑ. Απορρίπτουμε, όμως, τόσο τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, όσο και την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες.

5. Οι αμιαντοσωλήνες θα πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα και το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ να εκσυγχρονιστεί. Αντί για ΑΕ, να ιδρυθεί δημόσιος Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Υδάτων. Υπό την ευθύνη του να τεθούν ο έλεγχος, η διάθεση, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η αντιπλημμυρική προστασία.

6. Να κλείσουν οριστικά και αμετάκλητα τα λατομεία που λειτουργούν χωρίς άδεια και χωρίς να σέβονται στοιχειωδώς το περιβάλλον. Να σχεδιαστεί, παράλληλα, πρόγραμμα ανάπλασης των χώρων τους, ώστε να μην είναι δυνατή η λειτουργία τους ούτε ως σκουπιδότοπων.

Αυτές οι δέσμες μέτρων θα μπορούσαν να ανακουφίσουν, έστω προσωρινά, τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι πολιτικές των τελευταίων κυβερνήσεων, συνεπικουρούμενες από τις δημοτικές και νομαρχιακές αρχές.

Ευθύνες ΝΔ - ΠΑΣΟΚ

Οι ευθύνες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν περιορίζονται στο ότι έθρεψαν για δεκαετίες το πολυπλόκαμο τέρας, αρνούμενοι πεισματικά να πάρουν μέτρα, μην τυχόν και θίξουν το κεφάλαιο, αλλά και στο ότι έριξαν πακτωλούς χρημάτων, πληρωμένους διπλά και τριπλά από το λαό (τόσο με φόρους, όσο και με διόδια - τέλη χρήσης) σε έργα κυρίως συγκοινωνιακά (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμιο, γέφυρες), αδιαφορώντας για εκείνα τα έργα που έχουν άμεσα ανάγκη τα λαϊκά στρώματα.

Ετσι, αντί για πράσινο και ελεύθερους χώρους, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είδαμε τσιμεντοποίηση στα Μεσόγεια, κλείσιμο των ακτών στην παραλιακή, γην και ύδωρ (από το καλό, όχι το μολυσμένο) για τους μεγαλοξενοδόχους, τους κατασκευαστές, τους τραπεζίτες.

Ολα για το κέρδος και την ανταγωνιστικότητα, φώναζαν με μια φωνή ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ, καθώς έσερναν στο χορό του Ζαλόγγου την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με το νέο μοντέλο Δήμων να λειτουργεί σαν επιχείρηση, διευκολύνοντας τις κυβερνήσεις όταν ήθελαν τοπικά στηρίγματα για ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, για εμπορευματοποιημένη Υγεία και Παιδεία, για εμπορευματοποιημένη ΕΥΔΑΠ.

Ποια δημοτική ή νομαρχιακή αρχή τα τελευταία χρόνια αντιστάθηκε, μπήκε μπροστά, για να σταματήσουν οι αναδιαρθρώσεις υπέρ του κεφαλαίου, για να διεκδικήσει σύγχρονες υποδομές δημόσιες και δωρεάν, για να σταματήσει η μετατροπή της ΕΥΔΑΠ σε ΑΕ, για να παρθούν εντέλει αυτές οι δέσμες μέτρων που θα μας διαφυλάξουν από το μολυσμένο νερό;

Προφανώς, δεν είναι θέμα προσώπων, καθώς, απ' όσο ξέρουμε, τα πρόσωπα ενδιαφέρονται για την υστεροφημία τους, ενώ κατά κανόνα βιώνουν και αυτά τις συνέπειες των επιλογών τους, αφού ζουν και αναπνέουν στις ίδιες (πάνω - κάτω) συνθήκες. Είναι όμως θέμα πολιτικής επιλογής και τελικά ταξικού προσανατολισμού. Και ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΝ έχουν επιλέξει όχθη, εδώ και χρόνια. Το ίδιο και οι εκπρόσωποί τους στην ΤΑ.

Η αναγκαιότητα του κεντρικού σχεδιασμού

Για να πει κάποιος με ρεαλισμό ότι η ΕΥΔΑΠ θα κάνει σωστά τη δουλειά της, χωρίς να αντιμετωπίζει το νερό ως εμπόρευμα, ότι το κράτος θα κάνει συνολικό κεντρικό σχεδιασμό, με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες και χωρίς να δεσμεύεται από τις πιέσεις των βιομηχάνων, θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο κατά πόσο συμβιβάζονται όλα αυτά με την καπιταλιστική ανάπτυξη.

Ας σκεφτούμε, αντίθετα, τις προοπτικές μιας Λαϊκής Εξουσίας, όπου ο ίδιος ο λαός, μέσα από τις οργανώσεις και τους φορείς του, θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί την οικονομική ανάπτυξη προς όφελός του.

Πώς αλλιώς να έχεις Ενιαίο Φορέα Διαχείρισης Υδάτων, με ευθύνη του τα υπόγεια ύδατα, την αντιπλημμυρική προστασία, την άρδευση και την ύδρευση, την ποιότητα του νερού, χωρίς να έχεις κοινωνική ιδιοκτησία στα Μέσα Παραγωγής και ειδικά στη Βαριά Βιομηχανία, στην Ενέργεια, στις Μεταφορές, στις Συγκοινωνίες;

Και πώς θα σχεδίαζες τη στελέχωση τέτοιων υπηρεσιών, αν δεν έφτιαχνες εκπαιδευτικό σύστημα στα μέτρα της κοινωνίας;

Και όταν ένας Ενιαίος δημόσιος Φορέας Διαχείρισης Υδάτων θα απειλούσε αναγκαστικά τα υπερκέρδη της ΠΕΤΡΟΛΑ, του ΤΙΤΑΝΑ, ή του Μπόμπολα, ποιος νομίζετε ότι θα υποχωρούσε;

Δε θα έπρεπε η Μεταλλουργία, η Ενέργεια, οι Τηλεπικοινωνίες, η Ναυπηγική Βιομηχανία, η Χημική Βιομηχανία, η γη και ο φυσικός πλούτος να είναι λαϊκή περιουσία;

Και αν έπρεπε ο δανεισμός του κράτους να προσανατολιστεί σε μεγάλα έργα για την ανακούφιση του λαού - και όχι για τη διευκόλυνση του κεφαλαίου - δε θα έπρεπε το χρηματοπιστωτικό σύστημα να ελέγχεται από έναν ενιαίο δημόσιο φορέα;

Και για να λύσεις το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης, δεν πρέπει να κάνεις κεντρικό σχεδιασμό βιομηχανικών πάρκων, αστικών και περιαστικών ζωνών πρασίνου κ.ο.κ.;

Ποια εξουσία θα έπαιρνε το ρίσκο να απαλλοτριώσει τις απαραίτητες εκτάσεις για να δημιουργήσει υποδομές που η διεθνής εμπειρία εδώ και χρόνια έχει αναδείξει ως λειτουργικές λύσεις αστικής ανάπτυξης και να μεταφέρει εκεί βιομηχανίες, υπηρεσίες, οικισμούς;

Ποια εξουσία θα απαγόρευε να αντιμετωπίζονται η γη, τα δάση, ο ορυκτός πλούτος, οι ακτές, σαν εμπόρευμα;

Ο κεντρικός σχεδιασμός, που τον επικαλούνται όλοι γιατί γνωρίζουν κατά βάθος ότι η αναρχία της αγοράς μάς βυθίζει σε τραγικά αδιέξοδα, μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του λαού και της νεολαίας, μόνο με την προϋπόθεση της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής. Και το αντίστροφο, οι λαϊκές ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο με ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας.

Αν δεν τοποθετηθείς συνολικά για το ζήτημα της εξουσίας, τότε οι προτάσεις σου γίνονται σημαίες ευκαιρίας, τις οποίες μπορεί ανετότατα να σηκώσει τόσο ο δικομματισμός, όσο και το κεφάλαιο.

Εμείς επιλέγουμε να μη στρογγυλέψουμε τα πράγματα, να μην καθησυχάσουμε, αλλά να κινητοποιήσουμε, επιλέγοντας το κόστος του αγώνα για ριζικές αλλαγές, που, ούτως ή άλλως, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της αδράνειας, τουλάχιστον για τους εργαζόμενους.

Γιώργος ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ
Στελέχος της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ

Ριζοσπάστης 10/2/2008

Επιστροφή

Στις νομαρχίες τα σαμαράκια και οι λακούβες

Το ΥΠΕΧΩΔΕ παραχωρεί τη συντήρηση-και σήμανση του οδικού δικτύου, χωρίς κονδύλια

Της Εφης Χατζηιωαννιδου

Σε πλήρη εγκατάλειψη οδηγείται το ήδη προβληματικό και υποβαθμισμένο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, μετά την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ να το παραχωρήσει στις νομαρχίες και να αναθέσει σε αυτές την ευθύνη συντήρησης και σήμανσής τους, χωρίς να εκταμιεύσει όμως και τα απαραίτητα κονδύλια. Σήμερα, τουλάχιστον 4.528 χιλιόμετρα δικτύου –αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας έχουν καταμετρηθεί μέχρι στιγμής τα επιπλέον χιλιόμετρα μόνο σε 35 από τις 52 νομαρχίες– δεν συντηρούνται καθόλου εδώ και πολλούς μήνες (η ισχύς του νόμου ξεκίνησε από το καλοκαίρι του 2007) και ουδείς γνωρίζει τι πρόκειται να ακολουθήσει. Οι βροχές και οι κατολισθήσεις μαζί με τα πάγια και χρονίζοντα προβλήματα του εξαθλιωμένου εθνικού μας δικτύου αναμένεται να δημιουργήσουν εικόνα ακόμη πιο άθλια, καθώς τα κονδύλια που ζητούν οι νομάρχες για να αντιμετωπίσουν τις καινούργιες ευθύνες τους ξεπερνούν τα 3,9 δισ. ευρώ. Χρήματα, όμως, που ποτέ δεν δόθηκαν και ούτε διαφαίνεται να οδεύουν στα ταμεία των νομαρχών, παρά την υπόσχεση που ήδη έχει δώσει στους αιρετούς ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματός τους... δείχνοντας ως αρμόδιο τον κ. Σουφλιά, που και εκείνος με τη σειρά του... έδειξε τον κ. Αλογοσκούφη ως ακόμη πιο αρμόδιο.

Καθώς το αδιέξοδο είναι πλέον δεδομένο, πολλοί αιρετοί έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Οι νομάρχες Πειραιά Γιάννης Μίχας, Δωδεκανήσου Γιάννης Μαχαιρίδης και Δυτικής Αττικής Α. Αρκουδάρης με αίτημά τους στις εισαγγελικές αρχές ζήτησαν την πλήρη απαλλαγή τους από κάθε αστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, που θα κοστίσει ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα

Μία πρώτη καταγραφή των οδών που περιέρχονται στην αρμοδιότητα των νομαρχών δείχνει και την έκταση του προβλήματος. Οι νομοί που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο νομός Αιτωλοακαρνανίας με οδικό δίκτυο που σήμερα αγγίζει τα 1.600 χιλιόμετρα (στον οποίο δίνονται επιπλέον 700 χλμ.) και ο νομός Ιωαννίνων, που αντιστοίχως μετράει 1.600 χλμ. και του δίνονται άλλα 700. Και στους δύο νομούς η δαπάνη συντήρησης των επιπλέον χιλιομέτρων φτάνει τα 11.000.000 ευρώ. Στην Αιτωλοακαρνανία αντιστοιχεί το ποσό των 9.800.000 ευρώ καθώς το οδικό της δίκτυο είναι πιο περίπλοκο τεχνικά – περνάει κατά το μεγαλύτερο μέρος του από εθνικό δρυμό.

Στον Πειραιά η ευθύνη για τη συντήρηση των σημαντικότερων οδικών αξόνων της πόλης, όπως της Λ. Αθηνών, της Θηβών, της Λ. Παπανδρέου (που φτάνει μέχρι το Σχιστό), της περιμετρικής οδού του λιμανιού από όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες εποχούμενων πολιτών, περιέρχεται πλέον στη νομαρχία. Οπως δηλώνει στην «Κ» ο νομάρχης κ. Γ. Μίχας, το κόστος της συντήρησης είναι εξαιρετικά μεγάλο, για δρόμους τόσο μεγάλης κυκλοφορίας. Αν τώρα σε αυτή τη δαπάνη προστεθεί και το κόστος των επιπλέον έργων που πρέπει να γίνουν (για παράδειγμα, πρέπει να ηλεκτροφωτιστούν δρόμοι που μέχρι χθες ήταν σκοτεινοί, αλλά και να κατασκευαστεί εξαρχής δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων), αντιλαμβάνεται ο καθένας για τι ποσά μιλάμε. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν με χρήματα που ουδέποτε δόθηκαν.

Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο νομάρχης Δωδεκανήσου, Γιάννης Μαχαιρίδης. «Πριν από λίγες ημέρες», αναφέρει στην «Κ» ο κ. Μαχαιρίδης, «ο διευθυντής της διεύθυνσης τεχνικών έργων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δικάστηκε και καταδικάστηκε πρωτοδίκως γιατί κάποιος πολίτης τραυματίστηκε θανάσιμα στο οδικό δίκτυό μας και δικαίως προσέφυγε στη Δικαιοσύνη. Αθωώθηκε στο Εφετείο. Κανένας μας δεν θέλει να έχει την τύχη του».

«Το μέτρο είναι θετικό» λέει από την πλευρά του ο νομαρχιακός σύμβουλος της Αργολίδας κ. Δημήτρης Σαραβάκος (πρόεδρος παράλληλα και της Ενωσης τ. αιρετών νομαρχών Ελλάδας και Ευρώπης) «αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια και, κυρίως, την παραχώρηση στους νομάρχες της δυνατότητας τροποποίησης των οργανογραμμάτων τους, ώστε να δημιουργήσουν αυτοτελή τεχνικά τμήματα που θα αναλάβουν το έργο της συντήρησης».

Τις επόμενες ημέρες οι αιρετοί του Β΄ βαθμού ετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Οι νομαρχίες όλης της χώρας θα κλείσουν και το αίτημα θα είναι η μεταφορά των κονδυλίων. «Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα», λέει στην «Κ» ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ και νομάρχης Μεσσηνίας κ. Δ. Δράκος, «το μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Η γραμμογράφηση των δρόμων, η συντήρηση των πληροφοριακών πινακίδων, η αποψίλωση αλλά και η καθαριότητα του οδοστρώματος είναι εργασίες που πρέπει να γίνονται συνεχώς, προκειμένου να παρέχεται η ασφάλεια στους πολίτες που κυκλοφορούν. Αν περάσει ο χειμώνας χωρίς να γίνουν όλα αυτά (και σίγουρα δεν μπορούν να γίνουν αφού δεν υπάρχουν κονδύλια), τότε κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα».

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_10/02/2008_258652

Επιστροφή

Σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων

Σπίτια, οικόπεδα-«φιλέτα» και διατηρητέα κτίσματα παραμένουν ξεχασμένα, ενώ την ίδια ώρα τα ταμεία των ΟΤΑ είναι άδεια. ΚΕΔΚΕ και υπουργείο Εσωτερικών ανέθεσαν σε εταιρεία την καταγραφή τους έως τον Ιούνιο

Ανεκμετάλλευτη αφήνουν πολλοί δήμοι την αμύθητης αξίας ακίνητη περιουσία τους, τη στιγμή που τα ταμεία τους είναι ελλειμματικά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο το Μαρούσι έχει στην ιδιοκτησία του αρκετά ακίνητα που κοστολογούνται περίπου στα 300 εκατ. ευρώ, ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει ξεκινήσει διαδικασία για να μάθει ποιο είναι το μέγεθος της περιουσίας του.

Σπίτια, οικόπεδα, σε περιοχές «φιλέτα», διατηρητέα κτίσματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στα προάστια της πρωτεύουσας, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας, βρίσκονται είτε στα αζήτητα είτε έχουν παραδοθεί στη φθορά του χρόνου και στους καταπατητές.

Την ίδια στιγμή που οικόπεδα μεγάλης αξίας και κτίρια παραμένουν αναξιοποίητα, οι υπηρεσίες αρκετών δήμων στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς τους.

Σύμβαση

«Φως στο τούνελ» αυτής της κατάστασης φαίνεται να ρίχνει η πρόσφατη σύμβαση μεταξύ υπουργείου Εσωτερικών, Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) και Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) μέσω της οποίας θα γίνει, για πρώτη φορά στη χώρα μας, καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων.

Στη συνέχεια η ΕΕΤΑΑ θα συγκεντρώσει τα στοιχεία και, αφού προχωρήσει σε συγκριτική μελέτη, θα δώσει στους δήμους προτάσεις και κατευθύνσεις για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους.

Στόχος επίσης είναι η αποτίμηση των ακινήτων των δήμων (κτιρίων και οικοπέδων), ενώ μια πρώτη εικόνα για την αξία τους αναμένεται τον ερχόμενο Ιούνιο.

Σήμερα, πάντως, λίγοι δήμοι γνωρίζουν την αξία της περιουσίας τους, ενώ οι περισσότεροι παραδέχονται ότι η αξιοποίησή της είναι σχεδόν μηδενική. Παράγοντες της αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με το θέμα κάνουν λόγο για «τεράστια ακίνητη περιουσία» και αναφέρουν ενδεικτικά ότι αυτή τη στιγμή δεν αποδίδει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση παρά μόνο το 3% των εσόδων της.

Η καταγραφή θα στηριχθεί στα Μητρώα Παγίων των ΟΤΑ, με τα οποία υπάρχουν δυσκολίες, αφού συμπεριλαμβάνουν ακόμη και τις πλατείες των δήμων, οι οποίες όμως δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο.

Οι κατευθύνσεις προς τις οποίες μπορεί να αξιοποιηθεί η δημοτική ακίνητη περιουσία είναι πολλές, ενώ ως μία από τις καλές πρακτικές, θεωρείται η Σύμπραξη μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η ευρωπαϊκή εμπειρία ειδικότερα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της μελέτης, προσφέρει μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών που μπορούν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της ακίνητης περιουσίας του ΟΤΑ όπως για παράδειγμα: Διοικητικές Υπηρεσίες. Στέγαση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Κοινωνική κατοικία. Ακίνητη περιουσία (γη και κτίρια) για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Κοινωνικές Υπηρεσίες. Νοσοκομεία και Υγειονομικές Υπηρεσίες. Πολιτιστικά Κέντρα. Αθλητικά Κέντρα. Δημόσια Πάρκα και χώροι πρασίνου. Αγορές (υπαίθριες και κλειστές). Σφαγεία. Νεκροταφεία.

Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ υπουργείου Εσωτερικών, ΚΕΔΚΕ και ΕΕΤΑΑ έχει διάρκεια έξι μήνες και κόστος 150.000 ευρώ.

Το έργο έχει ως αντικείμενο τα ακόλουθα: Καταγραφή δημοτικής περιουσίας και αποτίμηση. Σύνταξη οδηγού αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Διερεύνηση προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. Μελέτη αξιοποίησης σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ενδεικτική παράθεση και προτάσεις καλών πρακτικών από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Προβλέπεται τέλος και η διεξαγωγή διεθνούς Συνεδρίου για το θέμα.

Έθνος 8-2-08

Επιστροφή

Ανυπολόγιστη είναι η αξία των οικοπέδων και των κτιρίων που ανήκουν στην περιουσία του Δήμου Αθηναίων.

Στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ν. Βαφειάδη, προχωρά η καταγραφή των οικοπέδων που βρίσκονται προς απαλλοτρίωση ή έχουν απαλλοτριωθεί, ώστε να υπάρξει μια σαφής εικόνα για το μέγεθος της ακίνητης περιουσίας.

Βασική προτεραιότητα είναι η «προστασία» των οικοπέδων από καταπατητές ή από ιδιώτες που αξιώνουν δικαιώματα.

Ανάλογη περίπτωση είχε έρθει πρόσφατα στο προσκήνιο και αφορούσε οικόπεδο στα Κουντουριώτικα το οποίο είχε καταπατήσει ιδιώτης. Ο δήμος προσέφυγε στα δικαστήρια τα οποία τον δικαίωσαν.

Στο μεταξύ, ο δήμος στοχεύει να αξιοποιήσει την περιουσία του χωρίς ωστόσο να προσανατολίζεται στην πώληση οικοπέδων ή κτιρίων.

Έθνος 8-2-08

Επιστροφή

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ: Διεκδικούν μεγαλύτερη ασυδοσία στη ρύπανση

Σαν να μην έφτανε που οι βιομήχανοι έχουν αφεθεί πλήρως ασύδοτοι από τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ να ρυπαίνουν και να μολύνουν (απτό παράδειγμα η μόλυνση του Ασωπού), διεκδικούν πλέον και πρωταρχικό ρόλο στη χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής!

Αυτό προέκυψε από τη χτεσινή συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ με τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιά, από τον οποίο ζήτησαν ουσιαστικά να σταματήσει η επιβολή και δημοσιοποίηση προστίμων σε βιομηχανίες που προκαλούν ρύπανση, και, προ πάντων, να δημιουργηθεί ένα εθνικό συμβούλιο βιώσιμης ανάπτυξης, στο οποίο ασφαλώς θα έχουν τον πρώτο λόγο και το οποίο, όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Δ. Δασκαλόπουλος, «σε σταθερή βάση θα σχεδιάζει και θα παίρνει αποφάσεις για όλα τα θέματα του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης»!

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ανέφερε ότι τόσο το Εθνικό Χωροταξικό, όσο και το Ειδικό Χωροταξικό έγιναν δεκτά από τον ΣΕΒ με κάποιες παρατηρήσεις, ενώ ανέφερε ότι δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους να μην επιβάλλονται και δημοσιοποιούνται τα πρόστιμα.

Ριζοσπάστης 25-2-08

Επιστροφή

Πράσινες» αλλαγές για 370 μεγάλες βιομηχανίες

Προσοχή στα θέματα προστασίας Περιβάλλοντος ζήτησε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ από τον ΣΕΒ. Απέρριψε τις αιτιάσεις για το ύψος ορισμένων προστίμων. «Οχι» και στο αίτημα του Συνδέσμου να μη δημοσιοποιούνται τα ονόματα των παραβατών

Σε αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων που διέπουν τη λειτουργία 370 μεγάλων βιομηχανιών της χώρας, προχωρά το ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς, μετά τη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Το υπουργείο επιδιώκει να ενσωματώσει τις κοινοτικές οδηγίες που αφορούν τη χρήση νέων τεχνολογιών στους όρους λειτουργίας μίας βιομηχανικής μονάδας. Οι σχετικές μελέτες είναι σε εξέλιξη.

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ζήτησε από το προεδρείο του ΣΕΒ να ενημερώσει τα μέλη του, ώστε να αποδίδουν τη δέουσα προσοχή στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Στηρίζουμε όλες τις επενδυτικές προσπάθειες των επιχειρήσεων, ωστόσο θα συνεχίσουμε τους ελέγχους και οι παραβάτες θα δημοσιοποιούνται, τόνισε, απορρίπτοντας έτσι το αίτημα του ΣΕΒ να μη δίδονται στη δημοσιότητα τα ονόματα των εταιρειών στις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος.

Ο ΣΕΒ διαμαρτυρήθηκε και για το ύψος ορισμένων προστίμων, κάτι όμως που δεν αποδέχθηκε ο κ. Σουφλιάς. Ο υπουργός δήλωσε πως στόχος του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι να μη γίνονται αδικίες και διαφοροποιήσεις σε βάρος κανενός.

Μέχρι σήμερα οι επιθεωρητές περιβάλλοντος έχουν επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το 80% του ποσού αυτού έχει ήδη καταλογιστεί με αποφάσεις είτε του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ είτε της περιφέρειας είτε της νομαρχίας.

Περιβαλλοντικοί παραβάτες δεν είναι μόνο οι βιομηχανίες. Πολλά πρόστιμα έχουν επιβληθεί σε δήμους, σε οργανισμούς και σε ΔΕΚΟ.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δημήτρης Δασκαλόπουλος ανέφερε πως οι επιχειρήσεις έχουν συμφέρον να είναι πρωτοπόροι στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως το κόστος συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία είναι κατά πολύ μικρότερο από το κόστος μη συμμόρφωσης.

Εδειξε όμως επιφυλακτικός, όταν ρωτήθηκε για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή του Ασωπού. Ζήτησε να μην εξαντλείται η πολιτική περιβάλλοντος στην επιβολή προστίμων ακόμα και για τυπικές παραβάσεις.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΣΕΒ κ. Παπαλεξόπουλος και Καλλιτσάντσης πρότειναν να συγκροτηθεί Εθνικό Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο θα ασχολείται με όλα τα θέματα περιβάλλοντος, όπως, μεταξύ άλλων, απόβλητα, ενέργεια, αυτοκίνητα.

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ απάντησε πως το έργο αυτό μπορεί να επιτελέσει το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια.

ΣΕΒ και ΥΠΕΧΩΔΕ συζήτησαν ακόμα τα θέματα χωροταξίας. Ο ΣΕΒ συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, το οποίο αυτή την περίοδο συζητά το χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και θα ακολουθήσει το χωροταξικό για τον Τουρισμό και για τη Βιομηχανία.

Ο κ. Σουφλιάς δήλωσε πως θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των φορέων επί του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου όπως επίσης και των κομμάτων κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Το Εθνικό Χωροταξικό αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ως «προσχέδιο» τον Μάρτιο. Δεν θα προωθηθεί αμέσως στην Ολομέλεια, αλλά θα ενσωματώσει πρώτα τις παρατηρήσεις των κομμάτων όπως αυτές θα εκφραστούν στην κοινοβουλευτική επιτροπή.

* Τη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ζητούν 17 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ να ενημερώσει για την περιβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ενωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. Με άλλη ερώτηση, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν ενημέρωση για το θέμα της ρύπανσης του Ασωπού.

Μανίνα Νικολοπούλου ΕΘΝΟΣ 15/2/08

Επιστροφή

KOINO ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 28 Φεβρουαρίου 2008
Να αποσυρθεί η παρωδία Εθνικού Χωροταξικού
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταρεία, Καλλιστώ, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, MΟm-Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, Greenpeace και  WWF Ελλάς ζητούν την απόσυρση του σχεδίου Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού που παρουσίασε χθες ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς και ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή.
Έχοντας εδώ και χρόνια υποστηρίξει την επείγουσα ανάγκη για ολοκληρωμένο και ουσιαστικό χωροταξικό σχεδιασμό, οι δέκα οργανώσεις με μεγάλη λύπη διαπιστώνουν πως:
1.      Η ανάγκη ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασμού είναι επιτακτική. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορεί να γίνεται δικαιολογία για την προώθηση ενός σχεδίου που υπόσχεται διαιώνιση προβλημάτων, νομιμοποίηση αυθαιρεσιών και όχι λύσεις.
2.      Το σχέδιο Σουφλιά αναλίσκεται σε αναφορές σειράς κατασκευαστικών έργων, χωρίς να τα εντάσσει σε ένα ενιαίο όραμα, αντί να χαράζει τις κατευθύνσεις μιας οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης.
3.      Ενώ θα όφειλε να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις για ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού χώρου και των φυσικών πόρων, το σχέδιο Σουφλιά απλώς παραθέτει καταλόγους με τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας έναντι των αντίστοιχων Κοινοτικών πολιτικών.
4.      Το αποτέλεσμα της θεσμοθετημένης διαδικασίας «διαβούλευσης» στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, που τελικά κατέληξε σε παρωδία, ήταν η εσπευσμένη και γενικόλογη ενσωμάτωση επιλεγμένων απόψεων φορέων και η διαμόρφωση ενός τελικού σχεδίου χωρίς καμία συνοχή.
Οι δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν το ΥΠΕΧΩΔΕ να αποσύρει αυτό το σχέδιο και να ξεκινήσει διαδικασία επεξεργασίας νέου σχεδίου, με ακλόνητη επιστημονική βάση και μέσα από ανοιχτές και ειλικρινείς διαδικασίες διαβούλευσης. Ζητούν επίσης από τους Έλληνες βουλευτές να καταψηφίσουν το σχέδιο Σουφλιά, αν προηγουμένως δεν έχει υποβληθεί σε σοβαρές και επί της ουσίας αλλαγές.
Δηλώνουμε σαφώς ότι θα σταθούμε στο πλευρό της πολιτείας στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός επιστημονικά άρτιου Εθνικού Χωροταξικού μέσα από ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης. 
Πληροφορίες:
Θεοδότα Νάντσου, WWF Ελλάς, 6977075345
Κρίτων Αρσένης, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, 210 3225245

Επιστροφή

Για περισσότερα δείτε:

Συνέντευξη Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ.Γ. Σουφλιά για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο.
Γενικό Σχέδιο Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Έκδοση Φεβουάριος 2008).
Χάρτες Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Έκδοση Φεβουάριος 2008).

Επιστροφή

 

«Να επενδύουμε σε τεχνολογίες που ενισχύουν το Πρωτόκολλο του Κιότο»

Οι Ελληνες είναι πρώτοι στην ΕΕ στη διάγνωση περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά τελευταίοι στην αντιμετώπισή τους

Συνέντευξη με τον Στάυρο Δήμα | Επίτροπο περιβάλλοντος της ΕΕ

Οι χωματερές, η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και η έλλειψη ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων είναι οι περιβαλλοντικές «πληγές» της Ελλάδας, σύμφωνα με τον επίτροπο Περιβάλλοντος Σταύρο Δήμα. Την ώρα που η ΕΕ τάσσεται υπέρ της δραστικής μείωσης των εκπομπών των αερίων του Θερμοκηπίου παγκόσμια και της τήρησης των δεσμεύσεων που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο, η χώρα μας προωθεί το ρυπογόνο κάρβουνο. Η ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο τον ρυπογόνο λιθάνθρακα στην Ελλάδα, το «ναυάγιο» του «ΝΑΤURΑ 2000» και το ζήτημα της προστασίας των περιοχών που αποψιλώθηκαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, είναι τα ζητήματα για τα οποία μιλάει στο «Εθνος της Κυριακής» ο Ελληνας επίτροπος.

Η ελληνική κυβέρνηση, αντί να προχωράει στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην παραγωγή υδρογόνου, δίνει «πράσινο φως» για την κατασκευή λιθανθρακικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα εργοστάσια λιθάνθρακα; Και πώς θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις του Κιότο για μείωση εκπομπών των αερίων του Θερμοκηπίου, τη στιγμή που ο άνθρακας είναι η πλέον ρυπογόνος λύση;

Με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για την επιλογή των πηγών ενέργειας και του τόπου εγκατάστασης των μονάδων παραγωγής. Ομως η χρήση διαφόρων ορυκτών καυσίμων για την ηλεκτροπαραγωγή πολλαπλασιάζει την παραγωγή αερίων του Θερμοκηπίου.

Αυτό που πρέπει να κατευθύνει τις κυβερνήσεις είναι οι στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει για το Κιότο και πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

Επομένως θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα έργα, πολύ περισσότερο στα έργα παραγωγής ηλεκτρικού στα οποία οφείλεται μεγάλο μέρος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αξιολόγηση του ισοζυγίου εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Δηλαδή κατά πόσον αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου του Κιότο και περαιτέρω στην επιλογή εκείνων των τεχνολογιών, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη χώρα να πετύχει τους στόχους.

Σημειωτέον δε ότι εάν υπάρξει υπέρβαση των στόχων, πέραν του ότι δεν είναι γενικά καλό για το περιβάλλον, θα υπάρξουν ποινές οι οποίες επιβάλλονται, ιδίως την τρίτη περίοδο μετά το 2013, από το Σύστημα Εμπορίας των Δικαιωμάτων Διοξειδίου του Ανθρακα. Θα πρέπει να πληρώνει η κάθε εταιρεία την τιμή του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπει. Δηλαδή για το σύνολο των εκπομπών θα πρέπει να καταβάλει την αντίστοιχη τιμή που θα επικρατεί εκείνη την ώρα. Αυτήν τη στιγμή για να αντιληφθούμε τα μεγέθη η εκπομπή ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα κοστίζει 20 ευρώ.

Οσον αφορά το σύστημα καταγραφής των εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου, η χώρα μας έχει εκτεθεί διεθνώς, διότι σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ (28-12-2007) δεν παρουσίασε αξιόπιστο σύστημα μέτρησης των ρύπων που εκπέμπονται από τις βιομηχανίες. Ποιες θα είναι οι συνέπειες για την Ελλάδα, εφόσον έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο;

Ελπίζω ότι ύστερα απ όλες τις παρεμβάσεις και τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσει η ελληνική πλευρά, το θέμα να κλείσει και βέβαια είναι πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις και για την Ευρωπαϊκή Ενωση στο σύνολό της;

Καταρχήν και μόνο το γεγονός ότι παραπέμφθηκε η Ελλάδα στην Επιτροπή Συμμόρφωσης δεν είναι θετικό. Από κει και πέρα όμως σημαντικότερο είναι να ανταποκριθεί στα συγκεκριμένα θέματα τα οποία ετέθησαν, προκειμένου να τελειώσει αυτό το θέμα και ελπίζω να γίνει αυτό στις προσεχείς ημέρες.

Είσαστε ικανοποιημένος από το πακέτο μέτρων το οποίο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ενωση για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του Θερμοκηπίου;

Η ΕΕ θέλει μειώσεις της τάξης του 30%, εφόσον οι άλλες αναπτυγμένες χώρες ακολουθήσουν. Ανεξάρτητα όμως από το τι θα κάνουν οι άλλες χώρες, εμείς λέμε μονομερώς η ΕΕ θα μειώσει κατά 20% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του Θερμοκηπίου. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει τη δέσμευση και τη βούληση την οποία έχει η ΕΕ να καταπολεμήσει το φαινόμενο του Θερμοκηπίου.

Καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν έχει βάλει αυτού του είδους τους στόχους και μάλιστα μονομερώς. Εχουμε δείξει σε όλο τον κόσμο πως εννοούμε να πράξουμε αυτό το οποίο λέμε και στους άλλους να κάνουν. Πιστεύουμε ότι με το παράδειγμα το οποίο δίνουμε θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες και ότι θα συνεργαστούν μαζί μας για την επίτευξη της συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2009.

Ωστόσο οι Οικολόγοι έχουν δηλώσει την απογοήτευσή τους για τον στόχο του 20%, υποστηρίζοντας ότι είναι αδύναμος.

Χαίρομαι που οι οικολόγοι και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν πολύ υψηλότερους στόχους. Αναμφίβολα κι εμείς λέμε ότι το 20% δεν αρκεί. Ούτε το 30% μόνο του αρκεί. Πρέπει να έχουμε το 30% για το 2020 και για το 2050 πρέπει να έχουμε 50% μείωση όλων παγκοσμίως των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Για τις μονάδες λιθάνθρακα
Να ακούσουμε τις απόψεις των κοινωνιών

Οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν στην εγκατάσταση λιθανθρακικών μονάδων στην περιοχή τους, τονίζοντας ότι ο «καθαρός» Βορράς της Ευρώπης μεταφέρει σταδιακά στο νότο τις ρυπογόνες μονάδες που καίνε κάρβουνο για να παράγουν ηλεκτρισμό.

Αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει και είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθηθεί διότι είναι και υποχρέωση, είναι διαβούλευση και με τους κατοίκους των περιοχών και με τους άλλους ενδιαφερόμενους, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απόψεις όλης της κοινωνίας.

Προσωπικά θα έμπαινα σε μια συζήτηση η οποία να είναι ουσιαστική και η οποία να παίρνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους του προβλήματος.

Δηλαδή την ενεργειακή επάρκεια, την περιβαλλοντική προστασία και την επίτευξη των στόχων του Κιότο και του 2020.

Για τη ρύπανση στην Ελλάδα
Πρόβλημα οι χωματερές και η διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων

Σε ποια θέση θα κατατάσσατε τη χώρα μας, όσον αφορά τις παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας;

Στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα με τις χωματερές και γενικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, με τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και τη διαχείριση των υδάτων.

Απ την άλλη πλευρά όμως έχουμε τις καθαρότερες θάλασσες στην ΕΕ και γενικά μια φύση η οποία είναι πράγματι μοναδική και γι αυτό τον λόγο έχουμε την υποχρέωση να την προστατεύουμε.

Το παρήγορο είναι ότι η οικολογική συνείδηση των Ελλήνων πολιτών έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, οι Ελληνες είναι πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ενωση από πλευράς του να θεωρούν τα προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα τις κλιματικές αλλαγές ως ένα από τα μεγάλα προβλήματα.

Το πρόβλημα είναι ότι όταν ερωτώνται οι Ελληνες το τι κάνουν οι ίδιοι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, σε αυτό το ερώτημα είμαστε προς τις τελευταίες θέσεις.

Ελπίζω ότι οι Ελληνες πολίτες, με την εντονότερη αντίληψη των προβλημάτων θα κάνουν ακόμη περισσότερα, αλλά βέβαια πρέπει να ξεκινήσουν όλες οι αρμόδιες Αρχές να δίνουν το καλό παράδειγμα.

Για τις πυρκαγιές

Το δάσος θα γίνει πάλι δάσος, είπε ο πρωθυπουργός, και πιστεύω σ' αυτό

Οσον αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας, το ελληνικό πρόγραμμα του ευρωπαϊκού δικτύου «ΝΑΤURΑ 2000» ναυάγησε το 2003. Από τότε δεν ξανασυστάθηκε «Επιτροπή ΦΥΣΗ» και οι περιοχές Νατούρα παραπαίουν στην αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα. Οσοι Φορείς Διαχείρισης λειτουργούν, αυτό συμβαίνει υπό την απειλή των προστίμων του Ευρωδικαστηρίου, όπως για παράδειγμα το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να λειτουργήσει το ελληνικό «ΝΑΤURΑ 2000»;

Σε ορισμένα θέματα, ανεξάρτητα για ποιους λόγους, υπάρχει πρόοδος, όπως για παράδειγμα στη Ζάκυνθο. Βεβαίως στο θέμα αυτό θέλουμε ακόμη περισσότερα και για τον λόγο αυτόν ασκώ πίεση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Διότι το Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» είναι το σημαντικότερο μέσο το οποίο έχουμε για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της φύσης στις χώρες μας, την οποία έχουμε καθήκον και προς τις επόμενες γενεές να την προστατεύσουμε, αλλά και για λόγους οικονομίας, καλύτερης διαβίωσης και υγείας των κατοίκων των ευρωπαϊκών χωρών και της Ελλάδας.

Ομως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Θοδωρής Ρουσόπουλος έκανε λόγο για «βάναυση παρέμβαση» στα εσωτερικά της Ελλάδας, όταν η Ευρωβουλή έκανε έκκληση για τη διατήρηση της συνταγματικής προστασίας των δασών, έπειτα από τροπολογία που κατέθεσαν οι «Οικολόγοι Πράσινοι».

Θυμάμαι τη δήλωση του πρωθυπουργού για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο οποίος είχε πει: όπου ήταν δάσος θα γίνει πάλι δάσος και βασίζομαι απόλυτα σε αυτήν. Η συγκεκριμένη δήλωση νομίζω δείχνει τη δέσμευση της κυβέρνησης και βεβαίως προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουν και όλες οι αρμόδιες Αρχές.

«Οι Ελληνες πολίτες, με την εντονότερη αντίληψη των προβλημάτων θα κάνουν ακόμη περισσότερα, αλλά βέβαια πρέπει να ξεκινήσουν όλες οι αρμόδιες Αρχές να δίνουν το καλό παράδειγμα», λέει ο επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Στ. Δήμας, στη συντάκτριά μας.

Διονυσία Λάγιου  kallipateira@pegasus.gr

ΕΘΝΟΣ 2/3/08

 

Επιστροφή

 

Ελλάδα εκτός συστήματος Κιότο!

Αντί να σιωπήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ, αφού με αποκλειστικά δική του ευθύνη η Ελλάδα και μόνον αυτή από τις 140 και πλέον χώρες του πλανήτη που έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο το Κιότο, βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα (4-6 Μαρτίου) στη Βόννη κατηγορούμενη στο τμήμα επιβολής του ΟΗΕ μετά από παραπομπή της επιτροπής συμμόρφωσης, η οποία ελέγχει την εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών υποχρεώσεων καθε χώρας, φλυαρεί, παραπληροφορεί, επιτίθεται και εκτίθεται...

Και η σιωπή είναι χρυσός όταν η Ελλάδα διασύρεται καθώς το τμήμα επιβολής ομοφώνως έκρινε στο προκαταρκτικό του πόρισμα ότι τον Απρίλιο του 2007 οι εμπειρογνωμόνες του ΟΗΕ στην Αθήνα διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε εθνικό σύστημα απογραφής αερίων του θερμοκηπίου κατά παράβαση του άρθρου 5 του Πρωτοκόλλου.

Παρότι οριστική απόφαση αναμένεται σε έναν με ενάμιση μήνα, οι εμπειρογνώμονες δεν πείστηκαν ότι τέτοιο σύστημα λειτουργεί στην πράξη έως σήμερα, γι' αυτό και θα ξανάρθουν Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, λένε εγκυρες πληροφορίες. Κατ' αυτές η Ελλάδα βρίσκεται ήδη εκτός συστήματος εμπορίας ρύπων συμπαρασύροντας και την Ε.Ε.

Με αφορμή λοιπόν χθες ανακοίνωση της ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Α. Ποδηματά επί του θέματος μετά από απάντηση του επιτρόπου Περιβάλλοντος, το ΥΠΕΧΩΔΕ φτάνει στο σημείο να κατηγορεί ως υπεύθυνο για το πρωτοφανές επίτευγμά του τον επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Αστεροσκοπείου Δ. Λάλα ισχυριζόμενο ότι "μας κάρφωσε" στον ΟΗΕ.

Έτσι υποτιμά και περιφρονεί τον ΟΗΕ διπλά. Με το προκαταρκτικό πόρισμα δυσμενές, την οριστική απόφαση σε εκκρεμότητα, προεξοφλεί ότι "το νέο αναβαθμισμένο εθνικό μας Σύστημα Απογραφών Αερίων του θερμοκηπίου πληροί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο"!

Λ.ΣΤ.  ΑΥΓΗ 13/3/08

 

Επιστροφή

 

Κόντρα για τα επίπεδα ρύπων του θερμοκηπίου

Θέμα δημιουργήθηκε χθες μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ και ΠΑΣΟΚ σχετικά με την παραπομπή της χώρας μας στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές.

Η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αννυ Ποδηματά, με ανακοίνωσή της, υποστήριξε πως οι θέσεις της κυβέρνησης για τα επίπεδα ρύπων του θερμοκηπίου απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και η Ελλάδα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να βρεθεί εκτός του συστήματος δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η ευρωβουλευτής κάνει λόγο για «πρωτοφανή διασυρμό» της χώρας και δεν αποκλείει την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Εντονη υπήρξε η αντίδραση του ΥΠΕΧΩΔΕ που υποστηρίζει πως οριστική απόφαση για το θέμα δεν υπάρχει ακόμα. «Συνιστούμε στην ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ να μην κινδυνολογεί και να μην προεξοφλεί χαιρέκακα το αποτέλεσμα», τονίζεται χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση, ενώ αποδίδονται ευθύνες στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ για τους λανθασμένους υπολογισμούς εκπομπών που δόθηκαν στον ΟΗΕ.

Η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ Σταύρο Καλογιάννη, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Βόννη στις 4-5 Μαρτίου στα γραφεία του ΟΗΕ, υπέβαλε όλα τα στοιχεία που αφορούν στο νέο αναβαθμισμένο εθνικό σύστημα απογραφής των αερίων του θερμοκηπίου, το οποίο πληροί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο, τονίζεται από το υπουργείο.

Απόφαση

Η οριστική απόφαση της επιτροπής του ΟΗΕ θα ληφθεί στις 16-17 Απριλίου και εάν η Ελλάδα δεν παρουσιάσει τεκμηριωμένες θέσεις προσαρμογής, θα βρεθεί εκτός συστήματος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, με επιπτώσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ μπορεί να συμπαρασύρει ολόκληρο το σύστημα εκπομπών της ΕΕ, υποστηρίζει από την πλευρά της η ευρωβουλευτής.

Η κ. Ποδηματά επικαλείται απάντηση του επιτρόπου Περιβάλλοντος της ΕΕ Στ. Δήμα. Σύμφωνα με τον επίτροπο, η Ελλάδα δεν είχε κοινοποιήσει το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής των ρύπων και «εάν ένα κράτος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με την υποβολή στοιχείων, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία για παραπομπή».

Μ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΘΝΟΣ 13/3/08

 

Επιστροφή

 

Εκτός συστήματος εμπορίας ρύπων η Ελλάδα στην παγκόσμια πρωτοπορία

Με το πρόστιμο των 4,7 εκατ. ευρώ το 2000 για την παράνομη λειτουργία του σκουπιδότοπου στον Κουρουπητό, η Ελλάδα κατείχε την πρωτιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις. Τώρα, εν έτει 2008, μετά την εργώδη προσπάθεια του ΥΠΕΧΩΔΕ, η πρωτιά γίνεται πλανητική. Από τις 39 ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες έχουν δεσμευτεί νομικά με ποσοτικούς στόχους υπογράφοντας το Πρωτόκολλο του Κιότο για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αυτή και μόνον αυτή, κρίθηκε να το παραβιάζει. Το αρμόδιο τμήμα του ΟΗΕ απεφάνθη στις 6 Μαρτίου ότι από τον Απρίλιο του 2007 η Ελλάδα δεν διαθέτει εθνικό σύστημα που θα περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές, νομοθετικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις για την εκτίμηση των εκπομπών και απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με τις ετήσιες απογραφές εκπομπών και απορροφήσεων. Άρα, "μη συμμόρφωση" με τα άρθρα 5 και 7 του Πρωτοκόλλου. Η ποινή, αποκλεισμός από το σύστημα των λεγόμενων ευέλικτων μηχανισμών του Κιότο, περιλαμβανομένου του συστήματος εμπορίας ρύπων. Η ομόφωνη προκαταρκτική απόφαση του τμήματος επιβολής, ο ένας κλάδος της επιτροπής συμμόρφωσης του ΟΗΕ, εκδόθηκε μετά την απολογία της Ελλάδας στις 4-6 Μαρτίου στη Βόννη. Η οριστική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στις 16-17 Απριλίου και το ΥΠΕΧΩΔΕ μπορεί να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του έως τις 8 Απριλίου. Το δια ταύτα του τετρασέλιδου πορίσματος συμπυκνώνεται στα εξής: Το τμήμα επιβολής διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα εθνικά συστήματα. Έτσι η Ελλάδα δεν είναι επιλέξιμη να κάνει χρήση των ευέλικτων μηχανισμών.

Και εξειδικεύει: 1) Η Ελλάδα κηρύσσεται μη συμμορφούμενη. 2) Οφείλει να αναπτύξει ένα σχέδιο που θα πρέπει να το καταθέσει εντός τριών μηνών στο τμήμα επιβολής. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα μέτρα που θα διασφαλίζουν τη διατήρηση της λειτουργίας του εθνικού συστήματος και τις κατάλληλες διοικητικές ρυθμίσεις προκειμένου να ελεγχθεί από ομάδα εμπειρογνωμόνων της γραμματείας (της σύμβασης για την κλιματική αλλαγή του ΟΗΕ). Εκτός του ελέγχου του νέου εθνικού συστήματος θα εξετασθεί και η ετήσια απογραφή. 3) Η Ελλάδα κρίνεται ως μη επιλέξιμη να συμμετάσχει στους ευέλικτους μηχανισμούς του πρωτοκόλλου του Κιότο μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Στο τετρασέλιδο πόρισμα καταγράφονται, εκτός των άλλων, αναλυτικά πότε ξεκίνησαν οι διαδικασίες παραπομπής βάσει της έκθεσης που συνέταξε ομάδα εμπειρογνωμόνων ύστερα από έλεγχο στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2007. Η γραμματεία παρέλαβε την έκθεση στις 28 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή Συμμόρφωσης ανέλαβε "δράση" στις 31 Δεκεμβρίου, στις 8 Ιανουαρίου εισήχθη στο αρμόδιο τμήμα επιβολής και στις 22 αυτό αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία κατά της Ελλάδας.

Κατά τη συνεδρίασή του στις 4-6 Μαρτίου συμμετείχαν και 4 ειδικοί, οι δύο από τους οποίους συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου του Απριλίου προκειμένου να ακούσουν τις απόψεις της ελληνικής αντιπροσωπείας, αλλά και να εξετάσουν το υπόμνημα το οποίο είχε καταθέσει το ΥΠΕΧΩΔΕ. Εννοείται ότι η αντιπροσωπεία επεχείρησε να πείσει ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ διαθέτει το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και πώς το νέο σύστημα λειτουργεί με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, όταν η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 25 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης -και μέσω διαδικτύου- όπως καταγράφεται και στο πόρισμα, επισημάνθηκε η καθυστέρηση στην υποβολή της απογραφής των εκπομπών για το έτος 2005, αντί της καταληκτικής ημερομηνίας 17 Απριλίου 2007 στις 23 Νοεμβρίου. Ενώ η αποτίμηση των ισχυρισμών της ελληνικής πλευράς καταγράφεται στην εισήγηση του ειδικού Ρ. Filliger (συμμετείχε και στην επιθεώρηση στην Αθήνα): "Πολύ καλή και πλήρης η περιγραφή του συστήματος. Απαντήθηκαν οι περισσότερες ερωτήσεις. Φαίνεται να επιλύεται το πρόβλημα, όμως δεν μπορώ να πω τίποτα για την ικανότητα της νέας ομάδας πάνω στη δουλειά. Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικού ελέγχου". Μάλιστα, στην τοποθέτησή του που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ για το... ανύπαρκτο εθνικό σύστημα φαίνεται ότι είχε ζητήσει πολλές φορές από τον Απρίλιο και μετά (οπότε έληξε η σύμβαση με το Αστεροσκοπείο) τα ονόματα και τις ειδικότητες των επιστημόνων του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι οποίοι... λειτουργούσαν το σύστημα, όπως διαβεβαίωνε το υπουργείο. Με... μαγκιές τέτοιου τύπου προς τον ΟΗΕ η Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε όταν άλλες χώρες, όπως η Ρωσία και η Γερμανία, ενσωμάτωσαν έγκαιρα τις παρατηρήσεις των ειδικών χωρίς να επιληφθούν οι επιτροπές συμμόρφωσης και το τμήμα επιβολής. 

Σταυρογιάννη Λελούδα         ΑΥΓΗ 15/3/2008

 

Επιστροφή

 

Πράσινες πλατείες και υπόγεια γκαράζ είναι έννοιες ασύμβατες.

του Δ. Κούνδουρου.

Πέρα από την γενικευμένη πλέον τάση της δημιουργίας «σκληρών πλατειών», όπου ευδοκιμούν οι πλάκες, το τσιμέντο και τα πάσης φύσεως δομικά υλικά και απουσιάζει το πράσινο, αντιμετωπίζουμε μια νέα αρνητική εξέλιξη. Την τάση για δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης κάτω από πλατείες και ελεύθερους χώρους. Η αιτία ασφαλώς βρίσκεται στην ανάγκη να βρεθούν λύσεις στα οξύτατα προβλήματα στάθμευσης και στην κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατηρείται στις σύγχρονες πόλεις. Πράγματι σήμερα η πόλη έχει εκτοπίσει από το κέντρο της προσοχής της τον κοινωνικό άνθρωπο και τον αντικατέστησε από το αυτοκίνητο. Η πόλη αναπτύσσεται και αναδιαμορφώνεται έτσι ώστε να εξυπηρετεί τα αυτοκίνητα.
Δυστυχώς η μέχρι σήμερα εμπειρία μας από την χρήση των πλατειών για την δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, πράσινη πλατεία και υπόγεια parking είναι ασύμβατα.

Οι αιτίες είναι προφανείς :
1. Οι εργασίες κατασκευής συνήθως αποφασίζεται να υλοποιηθούν με αυτοχρηματοδότηση, προκειμένου να εξευρεθούν τα αναγκαία κεφάλαια. Ο ιδιώτης επενδυτής αναλαμβάνει συνεπώς και την εκμετάλλευση του έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είναι συνεπώς φανερό πως ο ιδιώτης δεν έχει κανένα λόγο να ξοδέψει χρήματα για, κατά τη γνώμη του, «φρου φρου κι αρώματα».
2. Υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες για την εγκατάσταση πράσινου στην επιφάνεια των υπόγειων parking. Τέτοιες είναι προβλήματα στεγανοποίησης, η ανάγκη εξαερισμού, το πάχος του εδαφικού επιφανειακού καλύμματος, στατική ενίσχυση της κατασκευής, κ.λ.π. για να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά απαιτείται οικονομική δαπάνη αλλά και συνεχής συντήρηση, γεγονός που είναι απαγορευτικό για τους επενδυτές. Η χρησιμοποίηση εναλλακτικά γκαζόν, δεν προσφέρεται γιατί προκειμένου να συντηρηθεί, απαιτείται μεγάλη ποσότητα νερού που δημιουργεί άλλα προβλήματα. Τελικά, και μόνο όπου υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές πιέσεις, χρησιμοποιείται κινητό πράσινο σε ζαρντινιέρες για να καλυφθούν οι αντιαισθητικές επιφάνειες ( πλατεία Ομονοίας).
3. Το κίνητρο για τη δημιουργία υπογείων parking, δεν είναι η ανακούφιση του προβλήματος στάθμευσης, αλλά η εκμετάλλευση μιας ακόμη δυνατότητας προσπορισμού οικονομικού κέρδους από την εκμετάλλευση της πόλης, που θυσιάζει το ελάχιστο εναπομείναν πράσινο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων στα συμφέροντα κάποιων ιδιωτών. Η αιτία είναι ότι ο αριθμός αύξησης των οχημάτων είναι τόσο μεγάλος που οποιαδήποτε σημερινή κατασκευή έχει σύντομο ορίζοντα εφαρμογής πριν κορεστεί. Άλλωστε η δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης σχεδιάζεται κοντά σε εμπορικά κέντρα ή χώρους διασκεδαστηρίων (βλ. Μπουρνάζι), όπου θα εξυπηρετούν προσωρινή στάθμευση έναντι ακριβού αντιτίμου, και όχι στάθμευση των περιοίκων. Μάλιστα η δημιουργία τους θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κυκλοφοριακή συμφόρηση πέριξ της πλατείας λόγω της προσέγγισης των ξένων στην περιοχή οχημάτων που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Τα παραδείγματα για όσες πλατείες χρησιμοποιήθηκαν για υπόγειες εγκαταστάσεις είτε σταθμών του Μετρό, είτε υπογείων χώρων στάθμευσης είναι άκρως διαφωτιστικά. Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα με σχετικές δηλώσεις έγκυρων πνευματικών πολιτών γι’ αυτές:
Η πλατεία Ομονοίας κάτω από την οποία έχουν υλοποιηθεί ως γνωστόν οι εγκαταστάσεις του ομωνύμου σταθμού του Μετρό. “Η τελική της ανάπλαση αποτελεί ένα ανοσιούργημα.
Πλατεία Κοτζιά. Κάποτε κατάφυτη και πανέμορφη, σήμερα μετά το πέρας των εργασιών του υπογείου χώρου στάθμευσης, μια αντιαισθητική τσιμεντένια έκταση, με θερμοαπορροφητικές πλάκες.
Πλατεία Κοραή. Κάποτε μια όμορφη πλατεία με δέντρα και σιντριβάνι. Σήμερα, μετά τις υπόγειες εργασίες του Σταθμού Μετρό, ένας τσιμεντένιος πεζόδρομος, όπου ξεπροβάλλουν οι ξένες στο περιβάλλον, πυραμιδοειδείς κατασκευές εξαερισμού. Ελάχιστο, ως καθόλου πράσινο.
Πλατεία Κλαυθμόνος. Κάποτε κατάφυτη. Σήμερα μετά την κατασκευή του υπόγειου parking με ελάχιστο γκαζόν και κάποια δέντρα περιφερειακά.

http://www.petroupoli-tk.gr/2008/124.htm

 

Επιστροφή

 

Πριν υπήρχαν δένδρα σήμερα είναι νταμάρι

«Υπόγειος πόλεμος» για την εκμετάλλευση λατομείων

Γιαννης Ελαφρος

Αντιδράσεις κατοίκων, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και πολιτικό ζήτημα για να σταματήσουν την εξόρυξη τα δύο τεράστια λατομεία αδρανών στο Μαρκόπουλο που λειτουργούσαν παράνομα για δεκαετίες.

Αποκλεισμός των δύο λατομείων του Αράξου, τα οποία λειτουργούν επί σειρά ετών εντός της περιοχής Κοτυχίου - Στροφυλιάς - Μαύρων Βουνών (που προστατεύεται από τη διεθνή σύμβαση Ramsar) από οικολογικές οργανώσεις της Ηλείας και της Αχαΐας.

Ξεσηκωμός στη Μήλο για το νέο πλαίσιο προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας της δυτικής Μήλου, το οποίο εξαιρεί σκανδαλωδώς λατομεία και μεταλλεία, επιτρέποντας ακόμα και την ίδρυση νέων. Πολιτικό ζήτημα έχει ανακύψει στην ιστορική Κάνδανο, του νομού Χανίων, το χωριό που καταστράφηκε ολοσχερώς από τους Γερμανούς ναζί λόγω της αντίστασης των κατοίκων του. Σήμερα, το πανέμορφο φαράγγι της απειλείται με ολοκληρωτική καταστροφή από την επέκταση λατομικής επιχείρησης, η οποία από τα 60 στρέμματα που σήμερα εκμεταλλεύεται (σύμφωνα με καταγγελίες έχει καταπατήσει άλλα 60), θέλει να σκάψει συνολικά 347! Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο νομό Σερρών το σχέδιο εγκατάστασης νέων λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών στη θέση Μέταλλο και στη θέση Χέρσο, δίπλα στο χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά.

Τα παραπάνω είναι μόνο μερικά, ενδεικτικά, από τα μέτωπα του πανελλαδικού «πολέμου» για τα λατομεία, που έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια. Οι πολίτες πλέον δεν δέχονται τη συνέχιση ή και επέκταση της απαράδεκτης κατάστασης των νταμαριών, όπου οι λατομικές εταιρείες έσκαβαν όπου τους βόλευε, χωρίς να υπολογίζουν το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Γιατί είναι αλήθεια ότι τα λατομεία, ειδικά των αδρανών υλικών (υλικά για οικοδομές, δρόμους, δομικά έργα), που είναι και τα περισσότερα, προκαλούν μεγάλη ζημιά. Απαράδεκτη αλλοίωση του τοπίου, καταστροφή δασών και υποβάθμιση αρχαιολογικών χώρων, ηχορρύπανση από τις εκρήξεις (οι λατόμοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα φουρνέλα σαν πιο οικονομική μέθοδο), σύννεφα σκόνης και επικίνδυνων μικροσωματιδίων (στο Μαρκόπουλο είχαν παρατηρηθεί συγκεντρώσεις έως και 1.000% άνω των θεσπισμένων ορίων), καταπόνηση των δρόμων και κίνδυνος από την κυκλοφορία των φορτηγών, μαζί με εκπομπή επικίνδυνων καυσαερίων.

Στα λατομεία μαρμάρου ή άλλων διακοσμητικών υλικών δεν χρησιμοποιούνται εκρηκτικά, για να μην καταστραφεί το πέτρωμα. Η εξόρυξη γίνεται με χρήση ειδικών κοπιδιών. Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελούσε το υπόλειμμα μαρμάρου, μια ιλύς που παρέμενε ως απόβλητο στο χώρο. Σήμερα, το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες δραστηριότητες και συνήθως απομακρύνεται. Τα υπόλοιπα προβλήματα όμως παραμένουν και στα λατομεία μαρμάρου.

Φυσικά, δεν μπορεί να σταματήσει η λατομική δραστηριότητα. Στην Ελλάδα απαιτούνται ετησίως πέντε εκατομμύρια τόνοι αδρανών υλικών, ενώ υπάρχουν και πολλά οικονομικά αξιοποιήσιμα πετρώματα. Απαιτείται όμως αναβαθμισμένη πλέον προσοχή στο που και πως αδειοδοτείται ένα λατομείο. Η δημιουργία υπόγειων εκμεταλλεύσεων θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις οχλήσεις.

Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα κυριαρχεί ένα καθεστώς ασυδοσίας των νταμαριών, κληρονομημένο από το παρελθόν και ενισχυμένο από τον πυρετό των «μεγάλων έργων» και τις απαιτήσεις των μεγάλων εργολάβων. Ετσι, αν και νόμος του 1984 ορίζει την ανάγκη να οριοθετηθούν λατομικές ζώνες που θα υποδεχθούν τα λατομεία, σε πολλούς νομούς δεν έχουν ακόμα(!) καθορισθεί, ενώ στους περισσότερους τα λατομεία λειτουργούν όπου τους βολεύει. Οι λατόμοι, φυσικά, θέλουν τα νταμάρια όσο πιο κοντά γίνεται στις πόλεις και στους οδικούς άξονες και εκεί που υπάρχουν τα καλύτερα κοιτάσματα, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν καταλάβει κάποιους χώρους από δεκαετίες. Οταν εξαντληθεί η χρονική διάρκεια της άδειας εξόρυξης, παίρνουν άδεια για «αποκατάσταση», συνεχίζοντας κανονικά να κατατρώγουν το βουνό.

Τα όρια απόστασης και τα σύννεφα σκόνης

Τον Ιούνιο του 2006, η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης διαμόρφωσε ένα προσχέδιο νόμου για τη λατομική και μεταλλευτική δραστηριότητα, με το οποίο εμφανιζόταν ότι επιθυμεί να βάλει τάξη στο χάος του χώρου. Στην πραγματικότητα όμως εξέφραζε κυρίως την ανάγκη ενίσχυσης της λατομικής δραστηριότητας (και τα αντίστοιχα συμφέροντα), υποβαθμίζοντας την περιβαλλοντική προστασία. «Δεν αποτελεί πράξη σωφροσύνης», τονίζεται στην εισηγητική έκθεση, η κάλυψη περιοχών με κοιτάσματα από οικισμούς, αλλά «και η μονομερής οικειοποίηση του χώρου για άλλες χρήσεις γης, όπως για τον τουρισμό, τα δάση και τις κάθε είδους προστατευόμενες ζώνες»! Eνώ ο νόμος 1428/84 προέβλεπε απαγόρευση εγκατάστασης λατομείου στις περιπτώσεις που δημιουργούνται «σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», το προσχέδιο του 2006 προέβλεπε απαγόρευση μόνο εάν προκαλούνται «ανεπανόρθωτες βλάβες σε ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος ή σοβαρές αλλοιώσεις του τοπίου, σε βαθμό που δεν θα είναι δυνατή, με ένα κόστος οικονομικά αποδεκτό» η αποκατάσταση.

Ως όριο απόστασης των λατομείων από κατοικημένη περιοχή όριζε τα 1.000 μέτρα, απόσταση πολύ μικρή ακόμα και για στοιχειώδη προστασία από τα σύννεφα σκόνης. Επέκτεινε επίσης το χρόνο αδειοδότησης, ο οποίος έφτανε και τα 40 χρόνια(!), με δυνατότητα πενταετούς ανανέωσης. Δεν έλυνε επαρκώς και το ζητούμενο της υποχρέωσης αποκατάστασης του τοπίου από τις λατομικές εταιρείες, με κίνδυνο να διαιωνιστεί το απαράδεκτο φαινόμενο των πληγωμένων βουνών από τα νταμάρια.

Το προσχέδιο νόμου συνάντησε σημαντικές αντιδράσεις και δεν προχώρησε για ψήφιση.

Καθημερινή 9-3-08

 

Επιστροφή