Επιστροφή στην αρχική σελίδα Του Παρατηρητηρίου Ελεύθερων Χώρων 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ τεύχος XΙΙ

Προηγούμενα τεύχη: (τεύχος Ι), (τεύχος ΙΙ), (τεύχος ΙΙΙ)  (τεύχος IV) (τεύχος V) (τεύχος VI) (τεύχος VII) (τεύχος VIII) (τεύχος ΙΧ) (τεύχος Χ) (τεύχος ΧΙ)

Επιστροφή

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2010

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΘΗΝΑ – ΑΤΤΙΚΗ 2014»

 

επίσημοι προσκεκλημένοι,

εκπρόσωποι φορέων της πόλης και της Αττικής,

αγαπητοί διαπιστευμένοι και άλλοι δημοσιογράφοι,

κυρίες και κύριοι,

αγαπητοί φίλες - φίλοι και συνεργάτες,

 

Μέσα σε μια πρωτόγνωρη οικονο΅ική κρίση, καλού΅αστε να επιλύσουμε πολύ κρίσιμα προβλήματα και να προσδιορίσου΅ε ΅ε ρεαλισ΅ό το ΅έλλον της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής της.

H κρίση που βιώνουμε, πέρα από εγχώρια, εντάσσεται στην κατάρρευση μιας ολόκληρης σχολής σκέψης και αντανακλά την ευρύτερη διεθνή κρίση. Σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, και ενός μοντέλου που υιοθετήσαμε μαζί με τις αγορές, ως καταναλωτές. Δεν είναι μόνο κρίση οικονομική, αλλά επίσης κοινωνική και περιβαλλοντική.

Οι πόλεις, είναι οι βασικοί παράγοντες - κλειδιά για την κλιματική αλλαγή. Σ' αυτές καταναλώνονται οι περισσότεροι φυσικοί πόροι, συγκεντρώνονται τα περισσότερα σκουπίδια και εκπέμπονται οι περισσότεροι ρύποι.

Η εικόνα αυτής της πόλης είναι η εικόνα του σημερινού πολιτισμού μας. Είναι η εικόνα μιας πόλης σε γενική κρίση, που αποκαλύπτει και άλλες κρίσεις, κρίσεις αξιών: κοινωνικών - περιβαλλοντικών - οικονομικών.    

Στην Αττική, η ραγδαία γιγάντωση της πόλης, η εξάντληση των φυσικών πόρων, οι οικολογικές καταστροφές και οι αλόγιστες και άναρχες συ΅περιφορές, έχουν επιφέρει σχεδόν ΅η αναστρέψι΅ες βλάβες στο περιβάλλον, και συνεπώς καθιστούν επιτακτική τη διαχείριση του χώρου «΅ε ένα άλλο πνεύ΅α». Οι ίδιες διαπιστώσεις ισχύουν για τη Θεσσαλονίκη και ελπίζω σε διάστημα ενός εξαμήνου περίπου, να παρουσιάσουμε το αντίστοιχο Πρόγραμμα για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της.

Η Αθήνα αναζητεί απεγνωσ΅ένα τη σύγχρονη ταυτότητά της, ενώ πρέπει συγχρόνως να αντι΅ετωπίσει δρα΅ατικές προκλήσεις, όπως η περιβαλλοντική υποβάθ΅ιση. Μεγάλα έργα αλλοιώνουν ριζικά το τοπίο και η  εκ΅ετάλλευση του χώρου μόνο για οικονο΅ικό όφελος, οδήγησε στην υποβάθ΅ιση της ποιότητας της ζωής μας και του περιβάλλοντος. Η ανεργία, οι ανισότητες, η αστική φτώχια, ο κοινωνικός αποκλεισ΅ός εντείνονται.   

Η αστικοποίηση επίσης εντείνεται, οι οικισ΅οί επεκτείνονται προς όλες τις κατευθύνσεις ενώ η εκτός σχεδίου δό΅ηση διασπείρει κτίσ΅ατα παντού. 

Υπάρχει ανάγκη προσέγγισης των προβλη΅άτων ΅ε τρόπο σύγχρονο και αποτελεσματικό. Αντί πειρα΅ατισ΅ών και "αισθητικών" αναπλάσεων παλαιού τύπου,  η ΅άχη θα δοθεί στον υφιστά΅ενο αστικό ιστό.

Βασικά κριτήρια των νέων πολιτικών και της φιλοσοφίας μας αποτελούν:

l                    Η κλιματική αλλαγή που επιβαρύνει το ήδη κακό περιβάλλον της πόλης

l                    Οι υποβαθμισμένες περιοχές, κυρίως όσες βρίσκονται στα όρια της γκετοποίησης

l                    Η συμπαγής πόλη, με αναβάθμιση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος και λίγες επεκτάσεις

l                    Το φυσικό περιβάλλον, το τοπίο, το άνοιγμα στη θάλασσα

l                    Η τόνωση της τοπικής οικονομίας και αγοράς εργασίας

l                    Η προώθηση μιας βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η στήριξη  της δημόσιας συγκοινωνίας, λιγότερες μεταφορές, ήπιες μετακινήσεις

l                    Η παρακολούθηση του μεταβολισμού της πόλης, η διαχείριση πόρων και  απορριμμάτων

l                    Η ποιότητα του σχεδιασμού του δημόσιου χώρου και ο ρόλος της αρχιτεκτονικής. Ο σεβασμός στον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά

l                    Η έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, την ενεργειακή αναβάθμιση και θωράκιση των κτιρίων και του δημόσιου χώρου

l                    Οι καινοτόμες πρακτικές, οι συμμετοχικές διαδικασίες με ενεργούς πολίτες για δημιουργικές συμμαχίες, με κοινή κατανόηση, κοινές πρακτικές, κοινή γλώσσα

l                    Η αποτροπή της επικράτησης του ιδιωτικού πάνω στο δημόσιο, η πάταξη της αυθαιρεσίας

Ας δούμε περιληπτικά ποιο είναι το βασικό περιεχόμενο του Προγράμματος  AΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ 2014:

Νέο Ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής:

Το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής 2020, συντάσσεται λοιπόν σε κρίσιμη περίοδο. Η παρούσα συγκυρία εντείνει τη σημασία του, ως προς τη χάραξη μιας στρατηγικής για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη της πρωτεύουσας.

Οι στόχοι του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

l                    Ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη, περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του ρόλου της Αθήνας ως μεσογειακής και ευρωπαϊκής μητρόπολης

l                    Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους, άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη, προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής

l                    Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της Αττικής, με ενεργειακή εξοικονόμηση, προστασία των υδάτινων πόρων και μείωση των εκπομπών ρύπων, αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας

1.                  Ανάσχεση της αστικής διάχυσης και η κάλυψη της πληθυσμιακής και οικονομικής ανάπτυξης με προτεραιότητα εντός της θεσμοθετημένης αστικής γης, στη λογική της «συμπαγούς και συνεκτικής» πόλης

Θα προωθηθούν πολιτικές βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και του διεθνούς ρόλου της Αθήνας, όπως:

l                    για την ανάπτυξη καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των τομέων δόμησης και κατασκευών και η διαμόρφωση ελεύθερων χώρων, σύμφωνα με τα πρότυπα ενός φιλικού προς το περιβάλλον σχεδιασμού

l                    για την ανασυγκρότηση περιοχών που κατέχουν προνομιακή θέση στον ιστό της πόλης, με εξασφάλιση επιχειρηματικών ζωνών που θα ανταποκρίνονται στους τύπους ζήτησης

l                    για την ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου ως σημαντικού συγκριτικού πλεονεκτήματος της Αθήνας ως μεσογειακής πρωτεύουσας

Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο θα υποβληθεί για διαβούλευση στο τέλος του έτους.

ΕΑΧΑ ΑΕ

Σε προτεραιότητα μπαίνουν περιοχές του κέντρου, που είναι σημαντικές για τον ιστορικό, αισθητικό και λειτουργικό χαρακτήρα τους και αποτελούν μεγάλες παρεμβάσεις. 

Η μετατροπή της Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας σε πεζόδρομο, που συμπληρώνει τη μεγάλη διαδρομή σύνδεσης των αρχαιολογικών χώρων, προωθείται από την ΕΑΧΑ  και θα δημοπρατηθεί στο τέλος του έτους, μετά την ολοκλήρωση των μελετών που προκηρύχθηκαν. Προβλέπεται η λειτουργία της ως πεζόδρομος, με διέλευση μόνο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, (εκτός τρόλεϊ) στο πλάτος των υφιστάμενων λωρίδων του τραμ. Προσωρινά, προβλέπεται η παράλληλη κίνηση τρόλεϊ σε άλλη λωρίδα κυκλοφορίας, ως μεταβατική φάση, μέχρι να καταστεί εφικτή η πλήρης απομάκρυνσή τους από την οδό.

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η ενοποίηση Ζαππείου και Εθνικού Κήπου με τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου, δημιουργώντας ενιαίο ελεύθερο χώρο. Επίσης η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής, με χρήση βιοκλιματικών υλικών και η σύνδεσή της με τη Διον. Αρεοπαγίτου, δημιουργώντας περίπατο μήκους 4 χλμ περίπου.                       

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, προετοιμάζουμε τη πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου, με πρόβλεψη διέλευσης και σε αυτήν μέσου σταθερής τροχιάς, ώστε πολύ σύντομα να προκηρυχθεί διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.

Ο διαγωνισμός για την Ανάπλαση της Πανεπιστημίου θα προκηρυχθεί αμέσως μετά την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τον προσδιορισμό της θέσης χάραξης των γραμμών του τραμ και την οριστικοποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών.

Η πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική αποφόρτισης του κέντρου από το αυτοκίνητο και στην αποφασιστική ενίσχυση του ρόλου της δημόσιας συγκοινωνίας. Θεμέλιο της πολιτικής αναβάθμισης της δημόσιας συγκοινωνίας θα είναι το τραμ, για το οποίο προβλέπεται να συνεχίσει την πορεία του από την πλατεία Συντάγματος σε Πανεπιστημίου και Πατησίων.

Το έργο έχει ιδιαίτερη σημασία για την πολεοδομική ταυτότητα της Αθήνας. Η θέση της Πανεπιστημίου, η γεωμετρία της, η αρχιτεκτονική της, η ιστορία της την καθιστούν τoν πιο σημαντικό άξονα, που θα άξιζε να δοθεί στον πεζό και στην πόλη, ελεύθερη από αυτοκίνητα.
Διερευνάται κυκλοφοριακά και η δημιουργία μιας ενότητας, με κοινά χαρακτηριστικά, που ορίζεται από τις οδούς Φιλελλήνων – Λ. Συγγρού – Καλλιρρόης – Β. Κωνσταντίνου – Βασ. Σοφίας, με στόχο την ενοποίηση της Βουλής και του Εθνικού Κήπου με την πλατεία Συντάγματος και την απόδοση ζωτικού περιβάλλοντα χώρου για το νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Φιξ.

Επίσης προβλέπεται η μονοδρόμηση των οδών Αχαρνών και Πατησίων και η λειτουργία τους ως ζεύγος κινήσεων αντίθετης φοράς, ώστε να προκύψει χώρος για δημιουργία λεωφορειο-λωρίδων, διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομο.

Μέσα στον Ιούνιο προκηρύσσεται, όπως γνωρίζετε, ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της περιοχής της πλατείας Θεάτρου και της οδού Μενάνδρου, περιοχές δύσκολες και δύσβατες, που θα προσεγγισθούν με ολοκληρωμένο τρόπο. Τα έργα θα συμπληρωθούν με πολλές προβλέψεις, όπως συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και σε συντονισμό με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους Πολιτειακούς και Κοινωνικούς φορείς που αναφέρονται στην περιοχή και ήδη αναπτύσσουμε συνεργασία μαζί τους. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δημόσιου χώρου, που θα δώσει νέο στίγμα στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, με την δραστήρια συμμετοχή κατοίκων, εμπόρων αλλά και επιχειρηματιών της περιοχής. Ο δημόσιος αυτός χώρος πρέπει να καταστεί ζωντανός όλο το 24ωρο και φιλικός στον κάτοικο και στον επισκέπτη.

’μεση κήρυξη της οδού Ευριπίδου σε οδό των «μπαχαριών και των παραδοσιακών μαγαζιών», με διατήρηση της  παραδοσιακής τους χρήσης. Ξέρουμε ότι είναι μια ιδέα που και ο Δήμος της Αθήνας τη μελετά. Πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή ενός μέτρου, που αν επιτύχει θα επεκταθεί και σε άλλους δρόμους στις περιοχές των κέντρων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης. Οι επαγγελματίες θα στηριχθούν με κίνητρα που θα προσδιορισθούν από κοινού με τα συναρμόδια Υπουργεία. Ήδη με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας δημιουργούμε πρόγραμμα εντασσόμενο στο Jessica, για την χρηματοδότηση κτιριακών βελτιώσεων και ευνοϊκών δανείων, ώστε οι καταστηματάρχες να στηριχθούν, να παραμείνουν στο χώρο τους και να τον αναβαθμίσουν.

Επικεντρωνόμαστε στην «ανασυγκρότηση» της πόλης, ΅ε στρατηγικές προβλέψεις και με πολλές, μικρές επεμβάσεις που έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Ολοκληρώνουμε στο Υπουργείο μας τις μελέτες και ξεκινάμε άμεσα τα πρώτα έργα αναπλάσεων σε υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, όπου κατοικούν ακόμη οικογένειες, πριν αρχίσουν να τις εγκαταλείπουν.

Αναφέρομαι στις 3 πλατείες: Αγ. Παντελεήμονα, Αττικής και Αγ. Νικολάου Αχαρνών.

Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα

Επιδιώκεται η σύνδεσή της με την Πλατεία Αττικής, μέσω της οδού Αγορακρίτου, με διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, περιορισμό των θέσεων της παρόδιας στάθμευσης και μελλοντική επέκταση αυτής της διαδρομής περιπάτου έως το Πεδίον του ’ρεως και την Ακαδημία Πλάτωνος.

Επεκτείνεται η πλατεία, με περιορισμό της κίνησης του αυτοκινήτου γύρω της.   Ο χώρος αντιπαραθέσεων προτείνεται ως χώρος αρμονικής συνύπαρξης των διαφορετικών εθνοτήτων της περιοχής.                    

Η πλατεία διαμορφώνεται έτσι, ώστε να ευνοεί τη συγκέντρωση διαφορετικών ανθρώπων και τη συμμετοχή τους σε κοινές δραστηριότητες. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για παιχνίδι, με ελεύθερο χαρακτήρα σε όλο το χώρο της πλατείας. Ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη του βιοκλιματικά κριτήρια.

Πλατεία Αττικής

Ενοποιείται η πλατεία με το χώρο πρασίνου στο τέρμα της οδού Αγορακρίτου, με διαμόρφωση του κόμβου και συνέχιση της πλακόστρωσης στους γύρω δρόμους ως επέκταση της πλατείας. Εμπλουτίζεται το πράσινο, δημιουργείται χώρος ελεύθερου παιχνιδιού και χώρος συναθροίσεων και εκδηλώσεων. Επίσης, προβλέπονται στέγαστρα για τη σκίαση των τραπεζοκαθισμάτων και των υπαίθριων καθιστικών, με σκοπό τη συνύπαρξη των ανθρώπων.

Πλατεία Αγίου Νικολάου Αχαρνών

Με τον επανασχεδιασμό της πλατείας, ο στόχος είναι να «ανοιχθεί» και να γίνει φιλόξενη και λειτουργική με την ενοποίησή της με τους γύρω πεζόδρομους, την απομάκρυνση του αυτοκινήτου και την απόδοση του χώρου στους πεζούς για κίνηση και αναψυχή. Επίσης, γίνεται σαφής οριοθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων, της οργάνωσης χώρου για το παιχνίδι των παιδιών με ασφάλεια, εξυγιαίνεται και εμπλουτίζεται το πράσινο και ο αστικός εξοπλισμός.

Ακολουθούν σοβαρές αναπλάσεις σε 3 υποβαθμισμένες πλατείες και χώρους στον Κολωνό, στα ’νω Λιόσια και στα Καμίνια του Πειραιά, ενώ θα προστεθούν και άλλες μετά από συνεννοήσεις με τους αρμόδιους Δήμους. Ο σχεδιασμός τους θα γίνει μέσα από αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν άμεσα.

Αθήνα Χ 4  

Η πρόταση αναφέρεται στη κατάργηση του «σταυρού» που σχηματίζουν οι ενδιάμεσοι δρόμοι 4 οικοδομικών τετραγώνων της πόλης και στη μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου και αναψυχής. Στόχος είναι να ξαναδούμε το βασικό κύτταρο της πόλης, το οικοδομικό τετράγωνο, δημιουργώντας με ενοποιήσεις μεγαλύτερα οικοδομικά τετράγωνα, αξιοποιώντας τους εσωτερικούς τους δρόμους και απελευθερώνοντάς τους κατά το δυνατόν από το αυτοκίνητο. Δίνοντάς τους νόημα και χαρακτήρα, θα επιτύχουμε να αλλάξει το μικροκλίμα, η ποιότητα ζωής και ο δημόσιος χώρος.

Οι πρώτοι 6 αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, θα προκηρυχθούν από την ΕΑΧΑ και θα έχουν πιλοτικό χαρακτήρα. Θα αναζητηθούν ιδέες για την Αθήνα του 21ου αιώνα όσον αφορά το χώρο, την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία των ενδιάμεσων αυτών κενών.

’μεση διάθεση 20 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για μελέτες αναβάθμισης, ανάπλασης και ανασυγκρότησης αστικών κυρίως περιοχών, με έμφαση στο σχεδιασμό του δημόσιου χώρου με βιο-κλιματικά κριτήρια και προδιαγραφές. Αφορά τουλάχιστον 200 μελέτες σημαντικού μεγέθους. Θα συσταθεί ομάδα εργασίας για τη σύνταξη των προδιαγραφών μελετών και διαγωνισμών. Οι μελέτες αυτές γίνονται «όχι για να μείνουν στα χαρτιά» και να μην υλοποιηθούν. Στόχος είναι να προκαλέσουν τους εμπλεκόμενους -κυρίως αυτούς γύρω από το τεχνικά επαγγέλματα– σε νέες λογικές και προσανατολισμούς, νέες επιχειρηματικότητες, νέα υλικά και τρόπους εφαρμογής τους, να αποκαλύψουν άλλες προοπτικές και δυνατότητες που προδιαγράφονται.

Σχετικά με την εικόνα της πόλης, ξεκινήσαμε με την καθαίρεση των πρώτων 650 διαφημιστικών πινακίδων στο ιστορικό κέντρο. Θα ζωντανέψουμε τους απρόσωπους τοίχους με ζωγραφιές σε τυφλές όψεις κτιρίων, που γειτονεύουν με ακάλυπτους χώρους. Είναι δράσεις άμεσες με μεγάλο αποτέλεσμα και δηλώνουν την πρόθεση να βγούμε από την παραίτηση και την απαξίωση της εικόνας των χώρων που μας περιβάλλουν.

Αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθούμε στις επεμβάσεις για την περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, όπου εκτός από το συντονισμό με το ΥΠΠΟΤ και το Δήμο της Αθήνας, θα σχεδιάσουμε το μέλλον της με τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Βρισκόμαστε ήδη σε συμμετοχικές διεργασίες μαζί τους και ελπίζουμε πως αυτή η πιλοτική προσπάθεια να δείξει έναν άλλο δρόμο για τον προσδιορισμό της καταλληλότερης φυσιογνωμίας των επιμέρους τμημάτων της πόλης.

Γνωρίζετε τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει για τη διεύρυνση και προστασία του αρχαιολογικού χώρου. Ο χώρος αυτός σφράγισε την φυσιογνωμία της κλασικής Αθήνας που δημιούργησε τον Παρθενώνα. Η ανάδειξή του, η απαλλοτρίωση κρίσιμων οικοπέδων για την λειτουργία του, η διευθέτηση της κυκλοφορίας στην περιοχή, η σύνδεσή του με τον Κεραμικό και τον Ελαιώνα, αποτελούν κύριες επιδιώξεις.

Ο κλασικός πολιτισμός, όπως δημιουργήθηκε και εκφράστηκε στην Ακαδημία του Πλάτωνα, εμπεριέχει αξίες και αρχές για τη συνύπαρξη των λαών, οι οποίες προσφέρονται ως αφετηρία στο διάλογο των Πολιτισμών, που τόση ανάγκη έχει η ενωμένη Ευρώπη αναζητώντας την ταυτότητά της. Στην Ακαδημία Πλάτωνος πρέπει να αναδειχτεί, να διαφυλάσσεται και να προστατεύεται η κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά.

Μεγάλες Μητροπολιτικές παρεμβάσεις:

Ελπίζουμε να οριστικοποιήσουμε το σχέδιο γενικής διάταξης, ώστε σε μερικούς μήνες να είναι έτοιμες οι μελέτες που θα επιτρέψουν την έναρξη του έργου της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, και να αποκτήσει η πόλη ανοιχτό μέτωπο προς τη θάλασσα. Πρόκειται για ένα παραθαλάσσιο πάρκο, που μαζί με το σταδιακό άνοιγμα των αυθαίρετα κλεισμένων παραλιών της πόλης, θα προσδώσει στην Αθήνα ένα μέρος από το χαμένο χαρακτήρα της.

Προβλέπεται εξάλλου από το ΥΠΠΟΤ, η μετατροπή του γηπέδου Tae Kwon Do μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του, σε Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της Αθήνας.

Η διαμόρφωση του θαλάσσιου μετώπου σε πάρκο, θα έχει ενιαία φυσιογνωμία με αυτήν του περιβάλλοντα χώρου του συγκροτήματος της Λυρικής Σκηνής στο Φαληρικό Δέλτα. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει μεγάλο πυρήνα πρασίνου, γήπεδα αθλοπαιδιών, δίκτυα πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και συνδέσεις με την περιοχή του Μοσχάτου.

Η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό παραμένει ένας μεγάλος στόχος. Αναζητούνται οι καταλληλότεροι τρόποι, τεκμηριωμένοι επιστημονικά, ώστε υπό την παρούσα συγκυρία να καταστεί εφικτό να δημιουργηθεί και να συντηρείται ένας άρτια κατασκευασμένος, ελκυστικός και ασφαλής πρότυπος χώρος πρασίνου για την Αθήνα, με δραστηριότητες αθλητισμού, αναψυχής, εκπαίδευσης και πολιτισμού.  Η περιοχή  του πρώην αεροδρομίου πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα και να προβάλει την πόλη στο διεθνές περιβάλλον με ενδιαφέρουσες, μοναδικές και βιώσιμες προτάσεις.

Αυτή η μητροπολιτικής κλί΅ακας παρέ΅βαση, αποτελεί σύνθετο και υψηλής ση΅ασίας έργο. Η ΅ακρά του ιστορία δηλώνει τη δυσκολία διευθέτησης των θε΅άτων που τίθενται και πρέπει να αντι΅ετωπισθούν, όπως ιδιοκτησιακών, καθαιρέσεων εκατοντάδων κτιρίων, εξεύρεσης νέων χρήσεων για όσα κτίρια θα διατηρηθούν, νέας φυσιογνω΅ίας του χώρου και μετατροπής του σε ΅εγάλο πάρκο μητροπολιτικής ε΅βέλειας.

Το Ελληνικό πρέπει να γίνει Μεσογειακός πόλος έλξης και να αποκτήσει τη ΅έγιστη συνέργια ΅ε το θαλάσσιο μέτωπο και τη ΅αρίνα του Αγίου Κοσ΅ά.

Τα αστικά μας πάρκα

ΓΟΥΔΗ και ΙΛΙΣΣΙΑ: Αφορά στη δημιουργία δύο ενοποιημένων μητροπολιτικών πάρκων υψηλού πρασίνου, με περιορισμένες χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής, με αρμονική ένταξη και συνεργασία των Πυρήνων των δύο Πάρκων με τις υπάρχουσες μητροπολιτικές χρήσεις των περιοχών που τα περιβάλλει.

Προβλέπονται διαμορφώσεις αναβάθμισης, επίλυση των εκκρεμοτήτων διάθεσης τμημάτων του, θεσμοθετήσεις που εκκρεμούν, ώστε όχι μόνο να ενισχυθούν οι πυρήνες πρασίνου για την πόλη, αλλά να υπάρξει και αποτελεσματική τους διαχείριση με τη σύσταση ενός ενιαίου φορέα.

Εκπονείται ήδη μελέτη από το Υπουργείο, για ανάπλαση μιας πιλοτικής περιοχής, έκτασης περίπου 70 στρεμμάτων, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δύο ανοικτών κλάδων του Ιλισού. Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη των φυσικών στοιχείων με ήπιες παρεμβάσεις διαμόρφωσης μονοπατιών, περιπάτου, εμπλουτισμού της βλάστησης και αποκατάσταση μπαζωμένων τμημάτων του Ιλισού

Πάρκο «Αντώνη Τρίτση»: Βασικοί στόχοι είναι η αξιοποίησή του ως ενιαίου χώρου πρασίνου και αναψυχής για την Δυτική Αθήνα και για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Επίσης, ως «κιβωτού» περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης σε θέματα αναγνώρισης, προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Αποτελεί προϋπόθεση η διαμόρφωση συνθηκών οικονομικής του βιωσιμότητας, τόσο μέσω εξασφάλισης σταθερής οικονομικής στήριξης από την κεντρική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και μέσω ανάπτυξης δραστηριοτήτων, συμβατών με τους σκοπούς του.

Ο φορέας διαχείρισης του Πάρκου δρομολογεί πρόγραμμα δράσεων με έμφαση στη συντήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη των έργων του Πάρκου και στον εμπλουτισμό τους με νέα στοιχεία, που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες και επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ελαιώνας

Ο Ελαιώνας παραμένει μια υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας, δίπλα στο κέντρο της. Πρόκειται για μια περιοχή 9.000 περίπου στρεμμάτων, με καίρια σημασία για την αναπτυξιακή και περιβαλλοντική προοπτική της πρωτεύουσας. Χρειάζεται να αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο για το μέλλον της και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων, με την ένταξή του στους στρατηγικούς σχεδιασμούς του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου.

Η παρέμβαση για την αναβάθμιση του Ελαιώνα απαιτεί την ισχυρή πρωτοβουλία και παρουσία της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, καθώς και τη συνέργια όλων των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.

Η αναζωογόνηση του Ελαιώνα, συνδέεται με τη δημιουργία πρασίνου και ταυτόχρονα με το παραγωγικό του παρελθόν που συναντά τις σύγχρονες απαιτήσεις και στοχεύει στην ανάδυση μιας προνομιακής δημιουργικής περιοχής για την οικονομική ανάπτυξη της Αθήνας.

Ανάδειξη και σύνδεση των κέντρων Αθήνας - Πειραιά

Τα κέντρα Αθήνας και Πειραιά θα αποτελέσουν τον ισχυρό κορμό της  μητρόπολης που θα λειτουργήσει κατά της διάχυσης και επέκτασης των προαστίων. Η «κρίση» των κέντρων, θα αναστραφεί με μια σειρά από συνδυασμένες ενέργειες που θα ξαναφέρουν στο κέντρο τους κατοίκους, θα διατηρήσουν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που φθίνουν και θα φέρουν νέες, που θα τονώσουν τη δυναμική του.

Η διατήρηση της πολυδιάστατης λειτουργικότητας είναι στρατηγικός στόχος. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την υλοποίησή του.          

Πρέπει έστω και με καθυστέρηση να συνδέσουμε τα κέντρα πόλης ΑΘΗΝΑΣ και ΠΕΙΡΑΙΑ, ώστε αυτό το σημαντικό δίπολο να αναδείξει μέσα από την αναβάθμιση της οδού Πειραιώς τη δυναμική ιστορική τους σχέση.

Προβλέπεται η εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος για την αναβάθμιση του διπόλου Αθήνας και Πειραιά, όπου θα επαναπροσδιορίζεται η ταυτότητα, ο χαρακτήρας τους και οι στρατηγικές επιλογές για την εξέλιξή τους έως το 2020.

Οι προβλέψεις για την υποβαθμισμένη περιοχή της λιμενο-βιομηχανικής ζώνης Δραπετσώνας-Κερατσινίου, ώστε να αναπτυχθεί σε πάρκο με περιοχές επιλεκτικής επιχειρηματικής ανάπτυξης, είναι κομβικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοδυτικής Αθήνας.

Οι παρεμβάσεις θα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της με τα βιομηχανικά κτίρια, τα περιβαλλοντικά προβλήματα, και τις σημαντικές ελλείψεις χώρων πρασίνου. Για την ανάπλαση αυτής της Ζώνης της Δραπετσώνας- Κερατσινίου  θα δοθεί έμφαση:

·                    Στη διαμόρφωση εκτεταμένων ελεύθερων χώρων πρασίνου και αναψυχής, με στόχο την ανάκτηση του θαλάσσιου μετώπου της Δυτικής Αθήνας

·                    Στην ανάδειξη των διασωθέντων  βιομηχανικών κτηρίων

·                    Στην περιορισμένη αλλά στρατηγική ανάπτυξη στην περιοχή τόσο μικτών χρήσεων ήπιας μορφής αλλά και οικονομικών δραστηριοτήτων

·                    Στην εφαρμογή εργαλείων πολιτικής γης για την εξασφάλιση μεγάλων κοινόχρηστων χώρων χωρίς απαλλοτριώσεις.

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην Αττική

Η μοναδική στρατηγική, συντονισμένη με ότι εφαρμόζεται συστηματικά στην Ευρώπη, είναι η υποκατάσταση του αυτοκινήτου από άλλα μέσα που ρυπαίνουν λιγότερο, καταναλώνουν μικρότερη ενέργεια και καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο. Οι πυλώνες της βιώσιμης κινητικότητας είναι η δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο και το περπάτημα.

Η μέχρι σήμερα πολιτική χαρακτηρίστηκε σταθερά από απόδοση προτεραιότητας στο αυτοκίνητο και στους αυτοκινητοδρόμους. Παράλληλα, αντιμετώπισε τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις των αναπλάσεων ως έλεγχο των επιπτώσεων στο αυτοκίνητο.

Το ζητούμενο είναι η άνετη και ελεύθερη προσπέλαση των πολιτών και επισκεπτών της πόλης σε όλες τις δραστηριότητες, χωρίς αυτό να σημαίνει  προσπέλαση με ΙΧ αυτοκίνητο.

Με τη δημόσια συγκοινωνία, μεγιστοποιείται ο αριθμός των διακινούμενων, περιορίζεται ο αριθμός οχημάτων και εξοικονομείται χώρος που είναι πολύτιμος για την υλοποίηση των πολεοδομικών στόχων. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το ΥΠΕΚΑ θα συνεργαστεί με το Yπουργείο Υποδομών, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους άλλους αρμόδιους φορείς για την προώθηση της δημόσιας συγκοινωνίας, με έμφαση στο τραμ, που αποτελεί εργαλείο για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Ποδήλατο

Προβλέπεται η δημιουργία πεζόδρομου-ποδηλατοδρόμου από τον Φαληρικό Όρμο έως τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Επίσης από την Κηφισιά στο Φαληρικό Όρμο, μήκους 25 χλμ., που θα διέρχεται από τους αρχαιολογικούς χώρους του κέντρου. Κλάδος του θα συνδέεται με το Παναθηναϊκό Στάδιο και τον προβλεπόμενο ποδηλατόδρομο του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή και της Πανεπιστημιούπολης.

Εκπονούνται οι μελέτες και προβλέπεται έναρξη υλοποίησης του πρώτου τμήματος  ποδηλατοδρόμου, μήκους 1500μ. στην Καλλιθέα, με την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.

Προστασία - βιώσιμη διαχείριση της υπαίθρου και των ορεινών όγκων         

Οι ορεινοί όγκοι της Αττικής, υφίστανται τις συνέπειες της άναρχης οικιστικής επέκτασης και της αστικής διάχυσης. Είναι περιοχές με σημαντική οικολογική, αισθητική, ιστορική, πολιτισμική και οικονομική αξία, ενώ αποτελούν πολύτιμο φυσικό πόρο και κοινή κληρονομιά που πρέπει να διασφαλιστεί για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές, στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι πιέσεις για εκμετάλλευσή τους, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, καταργούν τη βλάστηση και εντείνουν την ερημοποίηση. Η υποβάθμιση που υφίσταται το περιαστικό πράσινο και η έλλειψη αστικού πρασίνου στο Λεκανοπέδιο, επιβαρύνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής, με την εμφάνιση θερμικών νησίδων.

Οι πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007, αλλά και οι πρόσφατες πυρκαγιές του 2009, ενέτειναν τον κίνδυνο ερημοποίησης για τα εδάφη της Αττικής. Παράλληλα, η υποβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων, η μείωση των γεωργικών εκτάσεων με την παράλληλη οικιστική ανάπτυξη, επιφέρουν σημαντικές κλιματικές αλλαγές.

Προβλέπεται η κατάρτιση δασικών χαρτών για το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, με στόχο η σχετική διαδικασία κύρωσης να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2013.

Έλεγχος της αστικής διάχυσης προς τους ορεινούς όγκους: 

Παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις φυσικές δυνατότητές τους, οι ορεινοί όγκοι της Αττικής αντιμετωπίζουν ισχυρές οικιστικές κυρίως πιέσεις, που απειλούν την οικολογική και παραγωγική ισορροπία τους και υποβαθμίζουν το τοπίο. Μέσα από το Προεδρικό Διάταγμα για τον Υμηττό αλλά και για τους όγκους της Δυτικής Αττικής που ετοιμάζουμε, προβλέπονται: 

-                      Ο περιορισμός και έλεγχος της αστικής διάχυσης στις εκτός σχεδίου περιοχές

-                      Η προστασία ευαίσθητων περιοχών

-                      Η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των ορεινών όγκων

-                      Η προστασία της γεωργικής γης και η προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και κτηνοτροφίας

Θα γίνεται πλέον συστηματικός έλεγχος των αυθαιρέτων. Θα ληφθεί μέριμνα για τη συστηματική οριοθέτηση των περιοχών μικτών χρήσεων, όπου συνυπάρχουν δάση και δασικές εκτάσεις, γεωργική γη, εκτάσεις αμφισβητούμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, μεμονωμένες κατοικίες, πυρήνες κατοικιών σε πρώην αγροτεμάχια και δασοτεμάχια μετά από οικοπεδοποίηση και κατάτμηση γης, εγκεκριμένη ή μη.

Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων που υπάγεται στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, θα έχει ως αρμοδιότητα τον εντοπισμό αυθαιρέτων και την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης.

Το Αττικό τοπίο αποτελεί παρά΅ετρο του χωρικού σχεδιασ΅ού,  για την αρ΅ονική ένταξη των μεταβολών που προκαλούνται από τις κοινωνικο-οικονο΅ικές και περιβαλλοντικές αλλαγές. Θα δοθεί έμφαση στην προστασία, οικολογική αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού τοπίου.

Βιοποικιλότητα:

Θα υποστηριχθεί η αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας με τη λήψης μέτρων προστασίας, διαφύλαξης και αποκατάστασης.

Θα προστατευθούν οι ευαίσθητες περιοχές της Αττικής, με την ενσωμάτωση νέων αντιλήψεων και οικολογικών κριτηρίων στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

Βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας ζώνης της Αττικής

Θα ενισχυθεί και θα αναδειχθεί ο δημόσιος κοινόχρηστος χαρακτήρας της, ως ενιαίας μητροπολιτικής ζώνης πρασίνου και αναψυχής, με αναβάθμιση του  σχεδιασμού του χώρου και περιορισμό των οχημάτων σε οριοθετημένες ζώνες.

Αστικό θαλάσσιο μέτωπο Σαρωνικού

Το μέτωπο του Σαρωνικού είναι ζώνη ιδιαίτερης σημασίας για την εικόνα και τη λειτουργία του πολεοδομικού συγκροτήματος με οικονομικές, κοινωνικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες. Πρόκειται για αστικοποιημένη ζώνη με πυκνότητα χρήσεων και σύνθετα προβλήματα.

Στρατηγική μας επιδίωξη είναι η προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης, με συντονισμό των αναπτυξιακών, χωρικών και περιβαλλοντικών προτάσεων, συμβατές με τις αρχές και τους στόχους του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου.

«ΑΝΟΙΓΜΑ» ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Η αντιμετώπιση των παρανομιών, η επίλυση των διαχειριστικών προβλημάτων  και των θεσμικών, οργανωτικών, ιδιοκτησιακών δυσχερειών που παρεμποδίζουν το «άνοιγμα» της πόλης προς τη θάλασσα, είναι επιτακτικής προτεραιότητας θέμα.

Ο Οργανισμός Αθήνας έχει ήδη εκπονήσει μελέτη για την απελευθέρωση των ακτών και παραλιών με τίτλο: «Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού».

 

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

Οι προτάσεις και προβλέψεις ΅ας για την πόλη και την Αττική, θα απαιτήσουν τη στήριξή σας και τη συνέργια και άλλων Υπουργείων και φορέων. Μπορεί στην πορεία να τις αναπροσαρμόσουμε, αλλά θα εκφράζουν ένα έργο ΅ε άλλες προτεραιότητες  και διαφορετικές αρχές απ’ ότι στο παρελθόν.

Η κρίση του κέντρου της πόλης θα αναστραφεί με συνδυασμένες ενέργειες, που θα ξαναφέρουν τους κατοίκους, θα διατηρήσουν τις φθίνουσες επαγγελματικές δραστηριότητες και θα φέρουν νέες, που θα τονώσουν τη δυναμική του.

Πιστεύουμε πως η αναχαίτιση των επεκτάσεων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αρχιτεκτονική με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, η επαναχρησιμοποίηση της γης, η απόλαυση του παραλιακού μετώπου, η προστασία και ανάδειξη των τοπίων μας, η ανάπτυξη με σεβασμό στην αειφορία, η βιώσιμη κινητικότητα που θα αποθαρρύνει τη χρήση αυτοκινήτου, θα δημιουργήσουν τη νέα εικόνα και λειτουργία της πόλης και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής μας.

Πρέπει, επίσης, επιτέλους, οι υποδομές της πόλης να υπηρετούν τον σχεδιασμό και όχι ο σχεδιασμός να υπηρετεί τις υποδομές. Διότι διαμορφώνεται μια νέα αντίληψη για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη χρήση του χώρου. Πρέπει όμως να γίνει  κτήμα της κοινωνίας, με την συμμετοχή και συμμόρφωση των πολιτών και των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων.

Ο ρόλος της Πολιτείας και των Δήμων είναι σημαντικός και απαιτείται ζύμωση και κοινή οπτική, διότι αυτοί θα δώσουν πνοή στα έργα. Η εικόνα της καθημερινότητας, τα πεζοδρόμια, ο αστικός εξοπλισμός, η αισθητική αναβάθμιση είναι στη δική τους ευθύνη.

Η ανταγωνιστικότητα των πόλεων βασίζεται στην καλή τους εικόνα.    Ο ιδιωτικός τομέας θα έχει τη δυνατότητα να μας ακολουθήσει σε νέες προτάσεις και προσανατολισμούς, σε νέες επιχειρηματικότητες που δίνουν άλλες προοπτικές, πέρα από την ευκολία του κέρδους που βασίζεται στην εκμετάλλευση της γης και σε πολύ στενά πρότυπα. Όλοι μας πρέπει να αλλάξουμε για να παρακολουθήσουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν θα μας βγάλει μόνο από την κρίση αλλά θα έχουμε μια ελπίδα να γίνουμε ανταγωνιστικοί στο μέλλον.

Οφείλουμε να προσαρμόσουμε τη πόλη μας σε μια χώρα που αλλάζει, σε ένα κόσμο που αλλάζει. Σε εποχή βαθιάς οικονομικής κρίσης, ενισχύεται το αξιακό μας σύστημα. Το 2014, δέκα χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, το έπαθλο θα είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ζωής μας.

-                      Όλοι μας πρέπει να αλλάξουμε

-                      Η μάχη θα δοθεί στον υφιστάμενο αστικό ιστό

-                      Ανακύκλωση γης και κτιρίων

-                      Το άνοιγμα προς τη θάλασσα

-                      Ενίσχυση του κέντρου και της ιδέας της συμπαγούς πόλης

-                      Οι πεζοί να ξαναανακαλύψουν την πόλη

Θέλω να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν σκληρά και όσους έχουν συνδράμει  το μέχρι τώρα έργο μας με την ανιδιοτελή στήριξή τους.

Σας ευχαριστώ πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στην αρχή

 

«Τρέχουν» για νέες εντάξεις στο σχέδιο πόλεως

 

Του Παναγιώτη Ευθυμιάδη

Εντάξεις εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων στο σχέδιο πόλεως ετοιμάζεται να προχωρήσει η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη. Η ανάγκη για νέες οικοδομήσιμες εκτάσεις, αλλά και για «τακτοποίηση» εκτάσεων όπου έχουν ήδη δομηθεί οικισμοί είναι πλέον περισσότερο από επιτακτική, γεγονός που οδήγησε το υπουργείο Περιβάλλοντος στην απόφαση να «τρέξει» με γοργούς ρυθμούς τις νέες εντάξεις στο σχέδιο πόλεως.
Μάλιστα, το «πλάνο» του υπουργείου περιγράφεται και σε ειδικό έντυπο που εξέδωσε με αφορμή το πρόγραμμα Αθήνα-Αττική 2014. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα άμεσης προτεραιότητας θεωρούνται πλέον για το υπουργείο Περιβάλλοντος η εκπόνηση και η θεσμοθέτηση ολοκληρωμένων μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε περιοχές που παρουσιάζουν τάσεις αστικής διάχυσης στη Βορειοανατολική Αττική, αλλά και στη Δυτική Αττικής.
Χαρακτηριστικά αναφέρονται από το αρμόδιο υπουργείο περιοχές της Νέας Μάκρης, της Μαλακάσας, του Ωρωπού, του Πολυδενδρίου, των Μεγάρων και άλλες περιοχές. Αρχικός προϋπολογισμός γι’ αυτά τα έργα είναι μισό εκατομμύριο ευρώ και σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2010.
112 χιλιάδες στρέμματα
Μέσα στις περιοχές που θα προωθηθούν οι εντάξεις γης στο σχέδιο πόλεως συγκαταλέγονται και τα 112 χιλιάδες στρέμματα, σε 130 περιοχές της χώρας που είχε ανακοινώσει προ διετίας το πρώην υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. Όλες οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη και προχωρούν 20 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και 130 πολεοδομικές μελέτες.
Με βάση τις πολεοδομικές μελέτες μεγάλο μέρος των εντάξεων αφορούν σε περιοχές της Αττικής. Πρόκειται να ενταχθούν στο σχέδιο πόλεως 1100 στρέμματα στην Ανάβυσσο, 960 στον Ωρωπό, 340 στη Σκάλα Ωρωπού, 2.450 στο Μαραθώνα, 1.659 στην Κηφισιά, 490 στην Αγία Κυριακή, 735 στα Καλύβια, 2.800 στρέμματα στο Μενίδι, 2.281 στη Μάνδρα Αττικής, 3.100 στο Κάλαμο και 700 στην Ελευσίνα.
Στις αλλαγές που έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τους ορεινούς όγκους της Αττικής και η οριοθέτηση ζωνών απολύτου προστασίας στον παράκτιο χώρο της Αττικής. Μέσα στους επόμενους μήνες του 2010 θα καταρτιστεί ολοκληρωμένο σχέδιο για την παράκτια ζώνη της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής (χρήσεις, όροι δόμησης, φέρουσα ικανότητα), ενώ η κατάρτιση των δασικών χαρτών για τη Βόρεια και Νότια Αττική θα ξεκινήσει ώστε να κυρωθούν μέσα στο 2011.
Απαραίτητη προϋπόθεση
Βέβαια για να ενταχθεί μια περιοχή στο σχέδιο πόλεως, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, χρειάζονται ακόμη και 20 χρόνια, με αποτέλεσμα πρώτα να χτίζεται και να οικοδομείται μια περιοχή και μετά να μπαίνει στο σχέδιο πόλεως. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου για την ένταξη μιας περιοχής στα σχέδια πόλεως και οικισμών είναι η ύπαρξη Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Καταρχήν πρέπει να ανατεθούν μελέτες για την αποτύπωση της κατάστασης, στη συνέχεια γίνεται ανάρτηση και υποβάλλονται ενστάσεις για τα όρια των ιδιοκτησιών. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες συνεχίζονται με την εκδίκαση και στη συνέχεια με το δεύτερο στάδιο για την πολεοδόμηση της περιοχής, τη χάραξη δικτύου και όλους τους όρους. Ακολουθεί και πάλι ανάρτηση και εκδίκαση ενστάσεων, ενώ η μελέτη αναρτάται εκ νέου για να γίνουν νέες ενστάσεις. Τέλος, εκδίδεται Διάταγμα που περνάει από το ΣτΕ και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να πάρει ΦΕΚ. Στη συνέχεια εφαρμόζεται στην πράξη, χωρίζοντας τις ιδιοκτησίες και τους δρόμους και ύστερα από αρκετά έτη οι ιδιοκτήτες γης μπορούν να την αξιοποιήσουν νόμιμα.

http://www.apogevmatini.gr/?p=82885

21-6-2010

 

Επιστροφή

 

Το σχέδιο για επενδύσεις

 

Στην εξασφάλιση σταθερού, διαφανούς και αποτελεσματικού πλαισίου για την επιτάχυνση της υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων στη χώρα στοχεύει το σχέδιο νόμου, που θα παρουσιαστεί σήμερα προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Χ. Παμπούκη

ΦΩΦΗ ΓΙΩΤΑΚΗ

Ενα καινοτόμο σχέδιο, με σταθερό και διαφανές πλαίσιο, που θα επιταχύνει την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων στη χώρα και θα λειτουργήσει ως εργαλείο απεμπλοκής από τις χρονίζουσες αγκυλώσεις, θα παρουσιαστεί σήμερα προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη.

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», γνωστό ως «fast track», φέρει την «υπογραφή» του υπουργού Επικρατείας κ. Χάρη Παμπούκη, ο οποίος αναλαμβάνει και πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής που θα αποφασίζει για την υπαγωγή επενδύσεων και έργων στο νέο πλαίσιο.

Στόχος η εξασφάλιση κανόνων που θα παρέχουν στην πράξη, στην ελληνική και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες για την αδειοδότηση και την υλοποίηση των επενδύσεων, που μέχρι τώρα «χάνονταν» στη γραφειοκρατία και τις στρεβλώσεις του δημόσιου μηχανισμού.

Το «fast track» αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κυβερνητικής προσπάθειας (θα αναφερθεί αναλυτικά ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ), προκειμένου να θέσει σε λειτουργία τα εργαλεία ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον.

Το εν λόγω νομοθέτημα δίνει τη δυνατότητα διευκόλυνσης των διαδικασιών της προσέλκυσης μεγάλων επενδύσεων, της χρηματοδότησης και της κατασκευής μεγάλων αναπτυξιακών έργων, κυρίως μέσω συνεργασιών Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αφορά επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη (σε άλλο νομοθέτημα) και για μικρότερου πλαφόν επενδύσεις, που όμως θεωρούνται στρατηγικού χαρακτήρα.

Το «κλειδί» είναι, μεταξύ άλλων, η ίδρυση Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών, τα κριτήρια που τίθενται για τις στρατηγικές επενδύσεις, οι σύντομες προθεσμίες για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των προτάσεων, και οι χωρίς καθυστερήσεις διαγωνισμοί, οι απαλλοτριώσεις και οι δικαστικές αποφάσεις.

Η επιτάχυνση των διαδικασιών είναι αξιοσημείωτη -σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που παρουσιάζει το «Εθνος»-κυρίως ως προς την αδειοδότηση και τις χρήσεις γης: εάν όλη η διαδικασία για έργα ανάπτυξης και ΑΠΕ έχει αξιολογηθεί, αλλά δεν έχει απαντήσει εντός δύο μηνών η Επιτροπή, τότε η άδεια θεωρείται... δεδομένη για το τελικό στάδιο της υπογραφής.

Οι ρυθμίσεις

Ο «νόμος Παμπούκη», που έχει τεθεί σε διαβούλευση (και με το ΣτΕ), προβλέπει ειδικότερα στα 28 άρθρα του όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις. Μεταξύ άλλων:

Προσδιορίζεται αντικειμενικά, με βάση τη σημαντικότητα και το εύρος της θετικής επίδρασης μιας επένδυσης στην Εθνική Οικονομία, η έννοια της Στρατηγικής Επένδυσης.

Καθιερώνονται κριτήρια ποσοτικά και ποιοτικά για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων δημόσιου ή/και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Εισάγεται ένα νέο πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και υποχρεώσεων του Δημοσίου, συνδεόμενων με δεσμευτικές προθεσμίες εξέτασης και έγκρισης, σαν μια νέα «λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας», για την υποστήριξη και υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, με προέλευση είτε τον ιδιωτικό τομέα ή και τον δημόσιο.

Σχεδιάζεται το πλαίσιο με έμφαση στις συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

«Εισάγεται νέα διοικητική δομή με τη συνολική ευθύνη συντονισμού, παρακολούθησης και υλοποίησης του νέου πλαισίου. Την υπαγωγή επενδύσεων και έργων στο νέο πλαίσιο αποφασίζει η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης αναλαμβάνει ο υπουργός Επικρατείας». Στην Επιτροπή με πρόεδρο τον κ. Χ. Παμπούκη συμμετέχουν οι κ. Ρέππας, Παπακωνσταντίνου, Χρυσοχοΐδης και η Τίνα Μπιρμπίλη.

«Ενισχύεται και αναβαθμίζεται η εταιρεία Invest in Greece, αναλαμβάνοντας την ευθύνη λειτουργίας της «υπηρεσίας μίας στάσης» (one-stop-shop) για τις στρατηγικές επενδύσεις και τα μεγάλα έργα, με κλειστές προθεσμίες υλοποίησης», αναφέρεται στο σχέδιο νόμου.

«Προβλέπονται ταχείες και διαφανείς διαγωνιστικές και αδειοδοτικές διαδικασίες, καθώς και διαδικασίες που αφορούν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και δικαστικές προσβολές στο πλαίσιο των κανόνων που θέτει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

«Για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής των Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και των βοηθητικών έργων τους προβλέπεται η κατάρτιση και έγκριση Ειδικών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης».

«Για όλες τις διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών αρχών και της Invest in Greece καθιερώνονται σύντομες διαδικασίες, μετά την παρέλευση των οποίων θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί τα υποβληθέντα σχέδια και οι αιτήσεις» - δηλαδή εντός δύο μηνών, όπως προβλέπεται στα ειδικά άρθρα.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο, εν τω μεταξύ, καταργούνται ρυθμίσεις που εμβόλιμα «εισήλθαν σε άσχετο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των ημιυπαίθριων (ν. 3775/2009 ΦΕΚ Α’ 122), με τις οποίες καθιερωνόταν διαδικασία ταχείας αδειοδότησης σε ορισμένα πεδία με απόφαση της Επιτροπής».

Οι διαδικασίες

Προθεσμία 60 ημερών μέχρι τη δημοπράτηση

Στην πράξη προβλέπεται ότι για να μπει η επενδυτική πρόταση στη «λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας» απαιτείται η κατάθεση ενός επιχειρησιακού σχεδίου με αναλυτικά στοιχεία.

Ο ενδιαφερόμενος (ιδιώτης) επενδυτής υποβάλλει ένα τέλος (περίπου πέντε χιλιάδες ευρώ και άνω) και το Invest in Greece (περνά στο υπουργείο Επικρατείας, που έχει δικαίωμα απόσπασης εξειδικευμένου προσωπικού) αναλαμβάνει μέσα σε 15 ημέρες να αξιολογήσει το σχέδιο.

Παραπέμπεται προς έγκριση εν συνεχεία στη Διυπουργική Επιτροπή και εφόσον το εγκρίνει επιστρέφει στην εταιρεία Invest in Greece, δίνεται ενημερωτική επιστολή από τον υπουργό και αμέσως «ανάβει το πράσινο φως» προς όλες τις υπηρεσίες (π.χ. Πολεοδομίες, περιβαλλοντικές υπηρεσίες κ.ά.).

Για την επένδυση ιδιώτη σε δημόσιο ακίνητο συντάσσει ο υπουργός Επικρατείας αναλυτική επιστολή στη Διυπουργική, που εφόσον το εγκρίνει το... ΚΕΠ Επενδύσεων (Invest in Greece) αυτοματοποιεί τις διαδικασίες είτε για ανοιχτό διαγωνισμό, προεπιλογή κ.ά. Εκτιμάται ότι η διαδικασία μέχρι τη δημοπράτηση μπορεί να διαρκέσει μέχρι 60 ημέρες! Μετά παίρνει τον δρόμο για την κύρωση στη Βουλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν ένας υπουργός της Επιτροπής διαφωνεί, τότε ο υπουργός Επικρατείας έχει το δικαίωμα να καταθέσει και πάλι πρόταση για το επενδυτικό έργο.

Δημόσιο
Δέσμευση για τήρηση των προθεσμιών

Οι βασικές καινοτομίες του νομοσχεδίου, πάντως, αφορούν κατ’ αρχάς στο ότι το Δημόσιο θα δεσμεύεται πια για την τήρηση συγκεκριμένων προθεσμιών.

Οι πληροφορίες, εν τω μεταξύ, αναφέρουν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει συμμετάσχει στη διαβούλευση και έχει θετική προσέγγιση για την επιδίωξη επιτάχυνσης διαδικασιών.

O X. Καστανίδης

Σημείο αιχμής είναι συνήθως (π.χ. για τη διαδικασία απαλλοτριώσεων) το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υποβολή ενδίκων μέσων - αιτήσεων ακυρώσεων προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια κ.α.

Σήμερα, επ’ αυτών, ο υπουργός Δικαιοσύνης Χ. Καστανίδης παρουσιάζει προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο σχέδιο νόμου για την επιτάχυνση της Ποινικής και Διοικητικής Δίκης, που εκ των πραγμάτων συνδέεται και προωθεί τις αποφάσεις που συμπεριλαμβάνονται στον «νόμο Παμπούκη».

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Υπό ένταξη στον σχεδιασμό λιμάνια, Αστακός και Ελληνικό

Πληροφορίες επισημαίνουν ότι στον νόμο του υπουργού Επικρατείας (ο πρωθυπουργός εφεξής θα μπορεί να του αναθέτει διάφορες αρμοδιότητες - «αποστολές») για την «επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» θα υπαχθεί αρχικά η επένδυση στον Αστακό. Προωθείται, αλλά είναι σε πρώιμο στάδιο, ο σχεδιασμός για το Ελληνικό, όπου εξετάζεται διακρατική συμφωνία με το Κατάρ, ενώ στις 2 Οκτωβρίου θα έρθει στην Ελλάδα για επίσημη επίσκεψη ο πρωθυπουργός της Κίνας.

Με τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου θα υπογράψουν, όπως αναμένεται, μνημόνιο διακρατικής συνεργασίας για μια σειρά επενδύσεων, με «αφετηρία» το λιμάνι του Πειραιά (θα έχουν επαφές με τον κ. Γιώργο Ανωμερίτη, που ετοιμάζει με τον ομόλογό του τον σχεδιασμό). Οι Κινέζοι ενδιαφέρονται για επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά και σε άλλα, όπως της Καβάλας, καθώς και για τον νέο εμπορευματικό σταθμό στο Θριάσιο.

Στον σχεδιασμό της ελληνικής κυβέρνησης συμπεριλαμβάνονται επίσης διακρατικές συμφωνίες για επενδύσεις στη χώρα, εκτός από την Κίνα, με το Αμπου Ντάμπι, το Κατάρ, τη Ρωσία, τη Γαλλία, το Ισραήλ και άλλες χώρες. «Υψηλών προσδοκιών» θεωρείται και το ταξίδι του κ. Παμπούκη στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ισχυρούς Ελληνες από τον απόδημο Ελληνισμό και με ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα. «Η συγκυρία είναι δύσκολη, αλλά πρέπει να βάλουμε γκολ» λέει χαρακτηριστικά σε συνεργάτες του κυβερνητικός παράγοντας.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=29206948 9-9-2010;

 

Επιστροφή

 

Αδειες εξπρές για την προώθηση των μεγάλων έργων

Δ. Μανιφαβα

Διαδικασίες εξπρές για την αδειοδότηση μεγάλων έργων με την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών μέσα σε διάστημα ακόμη και μόλις τριών μηνών από την υποβολή των φακέλων των επενδυτικών σχεδίων προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας κ. Χάρη Παμπούκη, με τον διακριτικό τίτλο «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», το οποίο αναμένεται να εγκριθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, το πρώτο με τη νέα σύνθεση του κυβερνητικού σχήματος.

Μέσα από το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί όχι μόνο να προωθήσει νέες μεγάλες επενδύσεις, αλλά και την απεμπλοκή υφιστάμενων σχεδίων, τα οποία έχουν «κολλήσει» στη δαιδαλώδη γραφειοκρατία, καθώς ο προωθούμενος νόμος προβλέπει την υπαγωγή και αυτών.

Για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στη διαδικασία μεγάλων έργων, διαδικασία η οποία είναι προαιρετική, οι επενδύσεις θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: α) Το συνολικό κόστος της επένδυσης να είναι άνω των 200.000.000 ευρώ, β) το συνολικό κόστος της επένδυσης να είναι άνω των 75.000.000 ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση να δημιουργούνται τουλάχιστον 200 νέες θέσεις εργασίας, γ) ανεξαρτήτως του συνολικού ποσού της επένδυσης να προβλέπεται ότι συνολικό ποσό τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ θα επενδύεται ανά τριετία σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομία που αφορούν και εντάσσονται στη στρατηγική επένδυση.

Τα έργα που εντάσσονται στο καθεστώς ταχείας αδειοδότησης μπορεί να είναι δημόσια, ιδιωτικά είτε να πραγματοποιούνται από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κομβικό σημείο για την επιτάχυνση των ιδιωτικών επενδύσεων είναι η καθιέρωση της εταιρείας «Invest in Greece» (πρώην ΕΛΚΕ-Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων) ως υπηρεσίας μιας στάσης. Η εταιρεία όχι μόνο αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τις απαραίτητες άδειες για λογαριασμό του ιδιώτη επενδυτή, αλλά γνωμοδοτεί στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), η οποία προβλέπεται από το εν λόγω νομοσχέδιο, για το εάν η υποψήφια επένδυση πρέπει να ενταχθεί ή όχι στο καθεστώς της ταχείας αδειοδότησης. Στη ΔΕΣΕ συμμετέχουν ως πρόεδρος ο υπουργός Επικρατείας και ως μέλη οι υπουργοί Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Υποδομών και ο αρμόδιος κατά περίπτωση υπουργός.

Η μεγάλη τομή του νέου καθεστώτος είναι ότι στην περίπτωση των μεγάλων δημόσιων στρατηγικών επενδύσεων οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν προσφορές πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τους όρους της διακήρυξης και δεν γίνεται σχετική βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων, γεγονός που άφηνε περιθώριο έως τώρα για υποκειμενικές αξιολογήσεις.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ταχεία εκδίκαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήσεων ακύρωσης ή αναστολής εκτέλεσης απαλλοτριώσεων. Στην περίπτωση κατάθεσης αίτησης ακύρωσης μιας απαλλοτρίωσης, η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικώς εντός το πολύ 50 ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Στην περίπτωση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης η δικαστική απόφαση εκδίδεται το πολύ εντός 13 ημερών από την κατάθεσή της.

Σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η χωροθέτηση των μεγάλων έργων, το νομοσχέδιο προβλέπει την κατάρτιση και έγκριση Ειδικών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχών Εγκατάστασης Στρατηγικών Επενδύσεων. Στα σχέδια αυτά οριοθετούνται οι περιοχές χωροθέτησης των μεγάλων έργων και καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες μεγάλων έργων για κάθε περιοχή, περιβαλλοντικοί όροι κ.ά.

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_10/09/2010_414409

 

Επιστροφή

 

Ο λαός θα χρυσοπληρώνει και τις δημόσιες υποδομές

Το επόμενο διάστημα όλο και θα πληθαίνουν τα μικρά και μεγάλα δημόσια έργα που θα κατασκευάζονται με τη μέθοδο ΣΔΙΤ και των «συμβάσεων παραχώρησης», που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ιδιωτικοποίηση ακόμη περισσότερων υποδομών που καλύπτουν λαϊκές ανάγκες και ο ελληνικός λαός να πληρώνει πανάκριβα και για την κατασκευή και για τη χρήση τους, προκειμένου να ξεπεράσει την κρίση και να θησαυρίσει το μεγάλο κεφάλαιο.

Αυτό προέκυψε κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου των Ευρωπαίων Διεθνών Εργολάβων που φέτος διοργάνωσε στην Αθήνα η Εργοληπτική Οργάνωση ΠΕΔΜΕΔΕ. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο υπουργός Υποδομών Δ. Ρέππας ήταν σαφής: «Οι παραχωρήσεις και οι συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αν σκεφτούμε ότι σε μια περίοδο κρίσης μπορεί να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για την υπέρβασή της». Παράλληλα πρόσθεσε:

«είναι πλούσια η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, ιδίως σε έργα οδοποιίας», αποφεύγοντας να αναφέρει ότι ακόμη πιο πλούσια και βέβαια κατάμαυρη, είναι η εμπειρία του ελληνικού λαού ο οποίος μέσα σε μια περίοδο περικοπής μισθών και συντάξεων και όπου του παίρνουν εργατικές κατακτήσεις δεκαετιών, αναγκάζεται να πληρώνει πανάκριβα χαράτσια διοδίων που αυξήθηκαν ακόμη και πάνω από 300% σε μια διετία...

Ο Δ. Ρέππας ανάφερε ότι με ΣΔΙΤ και «συμβάσεις παραχώρησης προχωρούν διάφορα έργα, όπως το νέο Αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης στο Καστέλι, το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο, οι Μονάδες Αφαλάτωσης για την Υδροδότηση μικρών νησιών του Αιγαίου, ενώ σχεδιάζεται να ακολουθήσουν και άλλα όπως έργα στον αστικό σιδηρόδρομο (σ.σ. μετρό, τραμ), έργα αστικής ανάπτυξης, δρόμοι όπως είναι ο άξονος Ελευσίνα - Θήβα, αλλά και η αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων κ.ά.

Ο Γενικός Γραμματέας Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του ίδιου υπουργείου Σ. Λαμπρόπουλος πρόσθεσε μάλιστα πως «εκτός από τα μεγάλα έργα και αρκετά μικρότερα θα δρομολογηθούν με την μέθοδο των ΣΔΙΤ». Τη χρηματοδότηση με δάνεια τέτοιων επενδύσεων υποσχέθηκε μιλώντας στο συνέδριο ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Θ. Κουβαράκης. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι η Τράπεζα σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διευκολύνει την έκδοση ομολόγων για τη δημιουργία δευτερευόντων δανείων γι' αυτό το σκοπό...

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=5885146&publDate=9/10/2010

 

Επιστροφή

 

Ποιοι ιδιώτες θέλουν να ανέβουν στο ελληνικό τρένο

 

Ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων ομίλων για εμπορευματικές- επιβατικές μεταφορές και εκμετάλλευση ακινήτων

ΠΑΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ

Η επερχόμενη εξυγίανση του ΟΣΕ και η απαλλαγή του από τα υπέρογκα ελλείμματα πυροδοτούν το ενδιαφέρον μεγάλων ελληνικών και ξένων ομιλών, που σκοπεύουν είτε να δημιουργήσουν συνεργασίες με τον ελληνικό σιδηρόδρομο είτε να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της οποίας το 49% θα δοθεί σε ιδιώτες έπειτα από διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί με τον νέο χρόνο. Η νομοθετική ρύθμιση που έχει πάει στη Βουλή προβλέπει την ίδρυση εθνικής ανεξάρτητης αρχής σιδηροδρόμων, στην οποία με την ψήφιση του νομοσχεδίου οποιοσδήποτε ιδιώτης θα μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα και να ξεκινήσει να εκτελεί μεταφορικό έργο ταυτόχρονα με τον ΟΣΕ, με την αρχή να γίνεται στις εμπορευματικές μεταφορές.

Το ενδιαφέρον των Κινέζων για το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο πεδίο δεν αποκλείεται να επεκταθεί και για τη συμμετοχή τους στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον υπάρχει και για τις επιβατικές μεταφορές και δεν αποκλείεται σύντομα να εμφανιστούν ιδιωτικές σιδηροδρομικές εταιρείες, οι οποίες θα μισθώνουν τις υποδομές του ΟΣΕ και θα εκτελούν κυρίως τουριστικά δρομολόγια.

Ανιχνευτικές κινήσεις έχουν γίνει ήδη από τους ομίλους Συγγελίδη και Αγγελόπουλου, ενώ εκφράζεται ενδιαφέρον από τους γαλλικούς και τους βελγικούς σιδηρόδρομους, αλλά και από κατασκευαστικές εταιρείες, για τη δημιουργία εμπορευματικών κέντρων στους μεγάλους σταθμούς του ΟΣΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επίσης, έτοιμη να εισέλθει στη σιδηροδρομική αγορά δηλώνει η ΒΙΟΧΑΛΚΟ, έχοντας βασικό στόχο τις εμπορευματικές μεταφορικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του «Βήματος», η ΒΙΟΧΑΛΚΟ, μέσω της θυγατρικής της ΒΙΕΞΑΛ, αναμένει το άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών υπηρεσιών, προκειμένου να δρομολογήσει εμπορευματικούς συρμούς που θα καλύψουν πρωτίστως τις δικές της μεταφορικές ανάγκες.

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία μέσω της βουλγαρικής θυγατρικής της SΤΟΜΑΝΑ, η οποία εκτελεί εδώ και αρκετό καιρό εμπορευματικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες στη γειτονική χώρα. «Έχουμε έτοιμη εταιρεία και 17 αυτοκινητάμαξες που περιμένουν στη Βουλγαρία», ομολογεί στέλεχος της επιχείρησης που δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για το εγχείρημα. Σήμερα, οι αυτοκινητάμαξες που τροχοδρομεί η ΒΙΟΧΑΛΚΟ στη Βουλγαρία εκ των πραγμάτων σταματούν στα σύνορα του Προμαχώνα, απ΄ όπου αναλαμβάνει τη μεταφορά των εμπορευμάτων η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Οι σιδηροδρομικές επιδιώξεις της ΒΙΟΧΑΛΚΟ δεν σταματούν με την εμπλοκή της στις εμπορευματικές μεταφορές. Η θυγατρική της στην πΓΔΜ Doiran Steel, η οποία διαθέτει παραγωγική μονάδα στη Δοϊράνη, πλησίον των ελληνικών συνόρων, προσφέρθηκε να κατασκευάσει τη σιδηροδρομική σύνδεση από το εργοστάσιο ως και τα ελληνοσκοπιανά σύνορα, συνολικού μήκους οκτώ χιλιομέτρων. «Το υπόλοιπο κομμάτι, μήκους ολίγων χιλιομέτρων, που θα συνδέσει το εργοστάσιο στο ελληνικό έδαφος με τη γραμμή της Θεσσαλονίκης- Σερρών είναι βέβαια ζήτημα των Ελληνικών Σιδηροδρόμων» σημειώνουν πηγές της εταιρείας.

Πρακτικά, αυτή η ζεύξη θα επιτρέψει την απευθείας σύνδεση του εργοστασίου με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα εξετάζεται και στο υπουργείο Εξωτερικών, με κυριότερο «αγκάθι» την ανάγκη εγκαθίδρυσης μιας υπηρεσίας ελέγχου στα σύνορα.

Δεύτερος γύρος με τα ακίνητα

Το υπουργείο Μεταφορών θα προχωρήσει σε εκποίηση και συνεκμετάλλευση τμημάτων της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ κυρίως μέσω ΣΔΙΤ και ιδιαίτερα μεγάλο «φιλέτο» θεωρούνται τα παραθαλάσσια οικόπεδα που βρίσκονται κατά μήκος της γραμμής του από την Αθήνα ως την Κόρινθο και από εκεί μέχρι την Πάτρα. Με τη μετατόπιση της νέας γραμμής που κατασκευάζεται προς την πλευρά της Εθνικής οδού, οι περιοχές όπου βρισκόταν η παλαιά γραμμή θα απελευθερωθούν.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=17&artId=361305&dt=17/10/2010

 

Επιστροφή

 

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η διάταξη για τον χαρακτηρισμό περιοχών ως ΠΟΤΑ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ' αριθμ. 3397 και 3398/2010 αποφάσεις της έκρινε ότι οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2545/1997, οι οποίες επιτρέπουν τον καθορισμό Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) σε περιοχή για την οποία δεν υφίσταται προηγουμένως χωροταξικό σχέδιο, αντίκεινται στο άρθρο 24 του Συντάγματος.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει οικοπεδούχοι των περιοχών Ρωμανού και Πύλου Μεσσηνίας και ζητούσαν την ακύρωση τής από 11.10.2004 απόφασης των υφυπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικού εμβαδού 260.336,73 τ.μ., υπέρ και με δαπάνες την ανώνυμης εταιρείας «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.», στις περιοχές Ρωμανού και Πύλου του Νομού Μεσσηνίας, για τη δημιουργία Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ).

Σύμφωνα με την εν λόγω υπουργική απόφαση, έγιναν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις έκτασης 17 στρεμμάτων, ενώ στην περιοχή αυτή ο επιχειρηματίας Βασ. Κωνσταντακόπουλος έχει κατασκευάσει μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα.

(ελήφθη 21-10-2010)

 

Επιστροφή

 

Αρχιτεκτονικός διαγωνισ΅ός για τα οικοδο΅ικά τετράγωνα

ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ περισσότερων χώρων πρασίνου στις πόλεις ΅ε την κατάργηση του σταυρού που σχη΅ατίζουν οι ενδιά΅εσοι δρό΅οι ανά τέσσερα οικοδο΅ικά τετράγωνα επιχειρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος. Το πώς θα γίνει αυτό ανα΅ένεται να προκύψει από τα σχέδια που θα κατατεθούν για τον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισ΅ό «Αθήνα Χ 4». Οι νέοι αρχιτέκτονες (ένας από τους όρους του διαγωνισ΅ού είναι η ηλικία τους να ΅ην υπερβαίνει τα 40 χρόνια) πρέπει να επιλέξουν ένα τυπικό οικοδο΅ικό τετράγωνο σε οποιαδήποτε υποβαθ΅ισ΅ένη περιοχή του Λεκανοπεδίου (΅ε υψηλούς συντελεστές δό΅ησης, υψηλή πυκνότητα κατοίκησης, έλλειψη χώρων πρασίνου, κοινόχρηστων ή κοινωφελών εγκαταστάσεων) και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αξιοποίηση του σταυρού.
Οι προτάσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί ΅έχρι και τις 22 Δεκε΅βρίου 2010. Χορηγός τού διαγωνισ΅ού είναι η Εθνική Τράπεζα ΅ε το ποσό των 100.000 ευρώ.
Ελάχιστο πράσινο
Οι ελεύθεροι χώροι και κυρίως αυτοί ΅ε αστικό πράσινο τείνουν να εξαφανιστούν. Στην Αττική καταγράφεται ένα από τα ΅ικρότερα ποσοστά αστικού πρασίνου σε όλη την Ευρώπη. Μόλις 2,5 τ.΅. ανά κάτοικο, όταν ο ΅έσος όρος στην Ευρώπη είναι από 7 έως 10 τ. ΅. ανά κάτοικο.
«Η ελληνική πόλη χαρακτηρίζεται από ΅ικρά οικοδο΅ικά τετράγωνα, ίσως τα ΅ικρότερα στην Ευρώπη, ΅ε πυκνό δίκτυο από στενούς δρό΅ους και ΅ικρά πεζοδρό΅ια», τόνισε ΅εταξύ των άλλων η υπουργός ΠεριβάλλοντοςΤίνα Μπιρ΅πίλη
. Ελπίζου΅ε πως τα αποτελέσ΅ατα του διαγωνισ΅ού θα είναι ΅ια έντονη ζύ΅ωση, που θα κινήσει συζητήσεις, δράσεις, προβλη΅ατισ΅ούς και θα χρω΅ατίσει δη΅ιουργικά τον χώρο».

ΤΑ ΝΕΑ  Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

 

Επιστροφή

 

Η κρυμμένη φούσκα στεγαστικών δανείων!

Monday, 25 October 2010 00:09

Εσπευσμένα μέτρα για να φρενάρει η πορεία της ελληνικής αγοράς ακινήτων είναι έτοιμη να λάβει μέχρι το τέλος του έτους η κυβέρνηση, με υπόδειξη και από τις τράπεζες, που βλέπουν να έρχεται απειλητικά στην επιφάνεια η κρυμμένη «φούσκα» των στεγαστικών δανείων, που θα μπορούσε να γίνει απειλητικότερη για τη σταθερότητα του πιστωτικού συστήματος ακόμη και από τις ήδη «τοξικές» τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα.

Συνέχεια

Επιστροφή

 

Διαδικασίες fast track για τα ακίνητα του Δημοσίου

Δύο τρεις τράπεζες θα αναλάβουν σύμβουλοι του υπουργείου Οικονομικών για αεροδρόμιο και ΔΕΠΑ

Του Ανδρέα Πετσίνη
Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες προετοιμασίας για την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2011 και να ολοκληρωθούν τα 2013, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπει το Μνημόνιο, με στόχο την άντληση 3 δισ. ευρώ τουλάχιστον στην τριετία.
Στο πλαίσιο αυτό εντός των ημερών ανακοινώνονται οι σύμβουλοι για την αποκρατικοποίηση της ΔEΠA, ενώ, πιθανότατα, εντός του Οκτωβρίου θα προσληφθούν και οι σύμβουλοι για την περαιτέρω αποκρατικοποίηση του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». 
Επίσης, το υπουργείο Οικονομικών θα προσλάβει συμβούλους για το ψηφιακό φάσμα, την εταιρεία EAΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) και για την αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, κυρίως μέσω συμβάσεων παραχώρησης.
ΔEΠA

Ειδικότερα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της «H», στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του υπουργείου Οικονομικών για την πρόσληψη δυο ή τριών τραπεζών ως συμβούλων για την ΔEΠA. Επίσης 2-3 τράπεζες θα προσληφθούν ως σύμβουλοι για το αεροδρόμιο.

Για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, η αξία της οποίας εκτιμάται περί τα 300 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση φέρεται να καταλήγει στην επιλογή του Fast Truck, ώστε να ξεπεραστούν τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν.

Επισημαίνεται ότι στην ιδιοκτησία του Δημοσίου περνούν πλέον και τα ακίνητα του OΣE, ίσως και άλλων ΔEKO αργότερα. Πάντως, μέχρι να ψηφισθεί ο σχετικός νόμος «Παμπούκη» δεν μπορούν να γίνουν πρακτικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο, στο υπουργείο Οικονομικών έχει αρχίσει η σχετική προετοιμασία.

Στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου προκειμένου μέσω των εσόδων να μειωθεί -ισόποσα- το δημόσιο χρέος και ταυτόχρονα να πραγματοποιηθούν μεγάλες επενδύσεις μέσω ΣΔIT είχε αναφερθεί και ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις HΠA.

’νω των 270 δισ. 

«Tο Δημόσιο διαθέτει ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας υπερβαίνει τα 270 δισ. - ποσό, που περίπου ισούται με το δημόσιο χρέος της χώρας. Tα ακίνητα αυτά παραμένουν, ως επί το πλείστον, ανεκμετάλλευτα. Για το λόγο αυτό, ξεκινούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που εφαρμόζεται σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων, όπως μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ακίνητα, ΔEKO και τράπεζες, μέσω απευθείας πώλησης, υπογραφής σύμβασης παραχώρησης, δημοσίου διαγωνισμού, ιδιωτικοποιήσεων, στρατηγικών συνεργασιών ή χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχικού κεφαλαίου - εταιρειών «holding», είχε επισημάνει ο πρωθυπουργός στο Economic Club στις 23 Σεπτεμβρίου.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=69227147

 

Επιστροφή

 

Εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν αμφιβολίες για το Fast Track
12:23 - Πέμ 11/11/2010
Επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο fast track που υπερωηφίστηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και πλέον οδεύει προς την Ολομέλεια, εκφράζουν εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις, με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. 
Την επιστολή υπογράφουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις "Αρκτούρος", "Αρχέλων", "Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού", "Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης", "Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία", "Καλλιστώ", "Μεσόγειος SOS", "ΜΟm" και το WWF και οι εκπρόσωποί τους εντοπίζουν τις ενστάσεις τους στο νομοσχέδιο για την "Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" σε τρία σημεία: 
-Στη δυνατότητα παρεκκλίσεων από χωροταξικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις προκειμένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τις δυνατότητες αποχαρακτηρισμού κοινόχρηστων χώρων, χώρων αστικού πρασίνου, πάρκων και αλσών, τη δυνατότητα καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης για κάθε εκτός σχεδίου περιοχή, χωρίς να εξαιρούνται οι προστατευόμενες περιοχές.
-Στις "τεκμαρτές άδειες" για χωροταξικά ή περιβαλλοντικά θέματα όταν παρέρχεται η προθεσμία που έχει τεθεί για να δοθεί απάντηση στο αίτημα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επιστολή, με το νομοσχέδιο επιτρέπεται η έκδοση κάθε άδειας χωροταξικής ή περιβαλλοντικής φύσεως που απαιτεί η Στρατηγική Επένδυση, όπως ακριβώς την αιτήθηκε η "Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.", η οποία είναι εντολοδόχος του Στρατηγικού Επενδυτή. Μοναδική προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης είναι η παρέλευση προθεσμίας ενός μήνα. "Εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, τονίζουν, ο Στρατηγικός Επενδυτής μπορεί, χωρίς υπερβολή, να αδειοδοτεί τον εαυτό του, με μόνη ασφαλιστική δικλείδα την πειθαρχική δίωξη κάποιου δημόσιου υπαλλήλου."
-Στην παράκαμψη ή υποβάθμιση ορισμένων διαδικασιών, όπως είναι οι διαβουλεύσεις και ο περιορισμός της δημοσιότητας. Για παράδειγμα, επιτρέπεται η μη δημοσιοποίηση στοιχείων του φακέλου της επένδυσης για λόγους επιχειρηματικού απορρήτου, η διάρκεια της διαβούλευσης για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των επενδύσεων προτείνεται να διαρκεί λιγότερο από τη διαβούλευση της απλής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός μικρού έργου όπως είναι ένας επαρχιακός δρόμος, κ.α.
Οι οργανώσεις χαιρετίζουν μεν «κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην ασφάλεια δικαίου, την απλοποίηση και εξυγίανση των διαδικασιών και τη διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων», τονίζουν ωστόσο ότι «οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, που συνυπογράφουν την επιστολή, θεωρούν ότι η ασφάλεια δικαίου, η συμμετοχή των πολιτών, η νομική τεκμηρίωση και η επιστημονική αρτιότητα των αποφάσεων της Πολιτείας, αποτελούν ελάχιστες εγγυήσεις για τη διηνεκή προστασία της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η κληρονομιά αυτή συνιστά ένα σπάνιο πια, στον σύγχρονο κόσμο, στρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα αυτό είναι αναγκαίο να προστατευθεί από την επανάληψη των λαθών του παρελθόντος, όπως η μονομερής εύνοια προς τη μη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία, για πρόσκαιρο όφελος, δημιούργησαν μόνιμη βλάβη».
Για να επιτευχθεί ο στόχος επιτάχυνσης των διαδικασιών με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας, του δημόσιου συμφέροντος και της προστασίας του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος οι εννέα οργανώσεις προτείνουν: διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης εσωτερικά σε κάθε Διεύθυνση Υπουργείου, ενοποίηση αδειών (και όχι αντικατάστασή τους από τεκμαρτές), καταμερισμός, προσωποποίηση και απόδοση των ευθυνών σε όλη την κλίμακα της δημόσιας διοίκησης, συνεκτίμηση της αξίας των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στην αναπτυξιακή πολιτική, καθώς και ευρεία διάθεση και πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, η οποία θα καταστήσει κοινό κτήμα πληροφορίες που σήμερα πρέπει να βεβαιωθούν από δημόσιες υπηρεσίες ή να επαληθευθούν από δικαστήρια ή μελέτες μεγάλου κόστους. 
Οι οργανώσεις θεωρούν, τέλος, ότι ο πλέον ασφαλής, περιβαλλοντικά και νομικά τρόπος επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης είναι η ολοκλήρωση κρίσιμων περιβαλλοντικών εργαλείων, όπως οι δασικοί χάρτες και το κτηματολόγιο, καθώς και η χαρτογράφηση των ειδών χλωρίδας και πανίδας και των οικοτόπων της επικράτειας.

http://tvxs.gr/news/ελλάδα/εννέα-περιβαλλοντικές-οργανώσεις-εκφράζουν-αμφιβολίες-για-το-fast-track

 

Επιστροφή

 

Προς καταγραφή 10.000 κληροδοτήματα

«Φρένο» στην κακοδιαχείριση των περιουσιών (κινητών ή ακίνητων) που περιέχονται από κληρονομιά ή δωρεά στο Δημόσιο ή σε κοινωφελή ιδρύματα για κοινωφελείς σκοπούς επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομικών.
Σε πρώτη φάση το υπουργείο σχεδιάζει να προχωρήσει στην πλήρη καταγραφή των 10.000 εθνικών κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών, ώστε σε επόμενο στάδιο να μπορεί να επιβάλει στις διοικήσεις τους την υποβολή αναλυτικών οικονομικών στοιχείων διαχείρισης. Στο τραπέζι, όμως, έχουν πέσει και προτάσεις για την επιβολή φόρου στην κινητή και ακίνητη περιουσία των εθνικών κληροδοτημάτων, αλλά και δέσμευσης από το Δημόσιο κληρονομιών που παραμένουν χρόνια και χρόνια στα αζήτητα.
Φόρος 

Το ενδεχόμενο επιβολής φόρου στα εθνικά κληροδοτήματα έχει αφήσει ανοιχτό, ήδη από τον περασμένο Απρίλιο, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Γ. Παπανδρέου, όταν απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή είχε πει πως «η κινητή και ακίνητη περιουσία που ανήκει στα κληροδοτήματα δεν μπορεί να είναι αντικείμενο άμεσης αξιοποίησης από το κράτος, μπορεί όμως από την άλλη να φορολογηθεί με συντελεστή 3 τοις χιλίοις, ακριβώς όπως κάνουμε και για την Εκκλησία».
Όπως λένε στο υπουργείο Οικονομικών, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά τα οικονομικά οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη δέσμευση από το Δημόσιο, καταθέσεων που προέρχονται από κληρονομιές και παραμένουν στα αζήτητα ακόμα και για διάστημα 20 ή 30 ετών.
Επιτροπή

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου συστήνεται στο υπουργείο ειδική επιτροπή για τη μελέτη και σύνταξη σχεδίου νόμου του Κώδικα Εθνικών Κληροδοτημάτων και αναμόρφωσης των διατάξεων των σχολαζουσών κληρονομιών.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12336&subid=2&pubid=76247163 16-11-2010

 

Επιστροφή

 

(Περιήλθε στα χέρια μας σε φωτοαντίγραφο απόφαση του ΣτΕ του 2005 που αφορά υπόγειο γκαράζ σε πλατεία της Καλαμαριάς. Την μετατρέψαμε σε ηλεκτρονική μορφή για να είναι περισσότερο εύχρηστη για τα κινήματα πόλης.

 Η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί μπορεί να στηρίξει και νομικά τους αγώνες των ενεργών πολιτών κατά της τσιμεντοποίησης των πλατειών και των πάρκων ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ σε όλες τις πόλεις. Η Συντονιστική Επιτροπή Ελεύθερων Χώρων Αθήνας και το Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώρων Αθήνας Αττικής, στην ημερίδα που διοργάνωσαν [ΗΜΕΡΙΔΑ: Ελεύθεροι Χώροι και Χώροι Στάθμευσης], και της οποίας τα πρακτικά περιέχονται στο τεύχος ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ Νο 23, έχει προτείνει ότι αν είναι ανάγκη να γίνονται υπόγεια γκαράζ μέσα στην πόλη, αυτά να γίνονται κάτω από δρόμους και όχι κάτω από πλατείες και πάρκα, γιατί είναι ασύμβατη χρήση. Ο μόνος λόγος που γίνονται εκεί είναι γιατί ο κάθε Δήμος έχει στην ιδιοκτησία του την πλατεία και το πάρκο ενώ ο δρόμος συνήθως ανήκει σε άλλον φορέα του δημοσίου -Νομαρχία, Υπ. Υποδομών. Εμείς ζητάμε να τα βρούν, όπως έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης με το υπόγειο γκαράς στην Παλιά Αγορά, και ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΗΣΥΧΕΣ. Ο αγώνας για μια πόλη για τον άνθρωπο και όχι για το αυτοκίνητο συνεχίζεται.)

   

Αριθμός 2384/2005

Tο ΣΥMBΟΥΛΙΟ THΣ ΕΠΙKΡΑTΕΙΑΣ

TMHMΑ Ε'

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις2 Ιουνίου 2004, με την εξής σύνθεση: Kωνοταντινος Mενουδάκος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε', Tμήματος, Σωτήριος Ρίζος, Παναγιώτης Πικραμμένος, Σύμβουλοι, Mαρλένα Tριπολιτσιώτη, Xρήστος Λιάκουρας, Πάρεδροι. Γραμματεία η Γεωργία Σακελλαρίου, Γραμματέας του Ε' Tμηματος.

Για να δικάσει την από 13 Σεπτεμβρίου 1999 αίτηοη:

Των :

1) Όλγας Θεοφάνους Mορίδου - Νικολαίδου, κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Γρηγορίου Ε, 12, Bυζάντιο), 2) Αθανάσιου Νικολάου Λιάγκα, 3) Ευαγγελίας Αθαναοίου Λιάγκου, a) Mιχαηλ Γεωργίου Θεοχαρίδη, 5) Mαρίας Θεοχαρίδη, 6) Γεωργίου Mιχαηλ Θεοχαρίδη, κατοίκων Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Αντιγόνη ς 1, Bυζάντιο), 7) Παρθενόπης Παπαδοπού λου - Kιριφίδη, οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Δήμο Νικόπουλο (Α.M. 1042), που τον διόριοαν με πληρεξούσιο, 8) Xρήοτου Xαριλάου Kιριφιδη, κατοίκων Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Kωνοταντίνου Παλαιολόγου 12, Bυζάντιο), ο οποίος με προφορική δήλωση του πληρεξουοίου του δrκηγόρου Δημου Νικόπουλου (Α.M. 1042), δήλωσε ότι παραιτείται από το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως, 9) Ηλία Ευτυχίου Ακριτίδη, κατοίκου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης  (Kωνοταντίνου Παλαιολόγου 13_15, Bυζάντιο), 10) Νανζηνώς Αθανααίου Xαρέλη, '11) Ιωάννας Xρηοτου Xαρέλη, 12) ΠηνελόπηςXρηοτου Xαρέλη, κατοίκων Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Kωνοταντίνου Παλαιολόγου 1ο),,13) Ιωάννη Ιορδάνη Xρηοτακίδη, 14) Ελένης Ιορδάνη Xρηστακίδου, 15) Kυριακης Ιορδάνη Xρηστακίδου, κατοίκων Kαλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Hροδότου 38, Bυζάντιο) και 16) Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ KΑTΟΙKΩΝ BΥZΑΝTΙΟΥ, που εδρεύει οτο Συνοικιομό Bυζάντιο του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρέοτηοαν με τον ως άνω δικηγόρο, που τον διόρισαν με πληρεξούσιο, κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Xωροταξίας Kαι Δημοσίων Εργων, ο οποίος παρέστη με την Xριοτίνα Διβάνη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Kράτους, και κατά του παρεμβαίνοντος Δήμου Καλαμαριάς, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Kωνοταντίνο Xρυοόγονο (Α.M. 2367), που τον  διόρισε με απόσπασμα πρακτικού της Δημαρχιακής της Επιτροπής.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να αKυρωθεί η υπ' αριθ. 12122/2761/13.5.1999 [«Tροποποίηοη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Kαλαμαριάs (Ν. Θεσσαλονίκης)»] απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Xωροταξίαs και Δημοσίων Εργων (εφεξής ΠΕ.XΩ.Δ.Ε.), κατά το μέρος της, με το οποίο το φέρον οτο Σχέδιο αυτό αριθμό 240 οικοδομικό Tετράγωνο (Ο.T.) της Πολεοδομικής Ενότηταs 12 και ονομαζόμενο <Πλατεία Ρόδων> χαρακτηρίζεται ως <Tοπικό Kέντρο, Πλατεία, Χώρος Στάθμευσης> και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

H εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωοη της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Σωτηρίου Ρίζου.

Kατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τουs προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τον πληρεξούσιο του παρεμβαίνοντος Δήμου κα! την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι  ζήτηοαν την απόρριψη της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο ουνηλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα Σκέφθηκε κατά το Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηοη της κρινόμενης αιτήσεως κατεβλήθηοαν τα νόμιμα τέλη και Tο παράβολο (αριθμοί γραμματίων 9284794, 9284795/1999 και 1925429/1999)'

2. Επειδή, με την ως άνω αίτηοη ζητείται  η ακύρωση της υπ' αριθμ. 12122/2761/13.5.1999 αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Xωροταξίας Kαι Δημοσίων 'Εργων (ΠΕXΩΔΕ) περί τροποποιησεως του Γενικοί Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης (ΦΕK Δ' 419), καθ, ό μέρος με την ανωτέρω απόφαση' όπως ισχυρίζονται οι αιτούντες, το οικοδομικό τετράγωνο 240 της πολεοδομικής ενότητας 12 (περιοχή Πλατείας Ρόδων) χαρακτηρίζεται ως <τοπικό κέντρο, πλατεία, Χώρος στάθμευοης>.

3' Επειδή, όπως προκύπτει από τα οτοιχεία του φακέλου Και ιδίως από τα διαγράμματα πού ουνοδεύουν την προσβαλλόμενη πράξη καθώς και από το υπ'αριθμ.2194/15.10.2003 έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης προς το Δικαστήριο, για το επιμαχο οικοδομικό τετράγωνο, οι προβλεπόμενεs χρήσεις είναι αυτές του αστικού πρασίνου σε συνδυαομό με υπόγειο χώρο σταθμεύοεως. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, στρέφεται καθ' ερμηνείαν του δικογράφου ως Και του δι' αυτού προβαλλομένων λόγων, κατά της ανωτέρω αποφάσεως του ΥΠΕXΩΔΕ, Kαθ', ό μέρος με αυτή προβλέπεται για το επίμαχο Ο.T. η χρήση του υπογείου χώρου σταθμεύσεως.

4. Επειδή, ο υπογράφων το δικόγραφο πληρεξούοιος δικηγόρος με δήλωση του κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση παρητήθη ως προς τον 8ο αιτούντα Xρ. Kιριφίδη. Συνεπώς, ως προς αυτόν η δίκη πρέπει να κηρυχθεί κατηργημένη

5. Επειδή, με έννομο συμφέρον Και εν γένει παραδεκτώς παρεμβαίνει υπέρ Tου κύρους Της προσβαλλομένης πράξεως ο Δήμος Καλαμαριάς (Θεσσαλονίκης), την περιφέρεια του οποίου αφορά το επίμαχο Γ.Π.Σ.

6. Επειδή, με το από 23.2'1987 Π.Δ/γμα (ΦΕK Δ', 166) καθορίζεται σύστημα κατηγοριών χρήσεων γης εντός των περιοχών των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, το οποίο οφείλει να ακολουθεί η καταρτίζουσα τα σχέδια πόλεως Διοίκηοη' Στο άρθρο' 9 του τελευταίου αυτού π'δ/τος προβλέπεται κατηγορία με περιεχόμενο <ελεύθεροι χώροι αστικό πράσινο>. Εντός Της Kατηγορίας αυτής' στην οποία κυριαρχεί η χρήση του πρασίνου, επιτρέπονται, Kατ' εξαίρεσιν' μόνον αναψυκτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικά κτίρια και χώροι (αδόμητοι) συναθροίσεως κοινού. Από τις ανωτέρω διατάξεις, ερμηνευόμενες σε ουνδυαομό προς τις παραγράφους 1 και 2 άρθρου 24 του Συντάγματος προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται η μείωση η η αλλαγή του κυρίου προορισμού των χώρων πρασίνου, αποτελούντων βασικό στοιχείο της βιωσίμου πόλεως'

Περαιτέρω, είναι ανεπίτρεπτη η άe factο αναίρεση τη λειτουργίας των χώρων πρασίνου με την πρόβλεψη εντός αυτών άλλων χρήσεων και λειτουργιών, επιτρεπόμενων μόνο χρήσεων και κτιρίων τέτοιου χαρακτήρος που να υποβοηθούν την απόλαυση του πρασίνου από το κοινό. Τέτοιες χρήσεις είναι οι αναφερόμενες στο άρθρο' 9 του π.δ. της 23.2.1987,οιοποίες,πάντως,επιτρέπονται μόνο στον βαθμό και στην έκταση που δεν αναιρούν την βασική πολεοδομική λεrτουργία (δηλ.του πραοίνου-πρβλ. ΣτΕ 288/03, 604/02, 2403/97, 1957/90 καθώς και Π.Ε. 355, 258/01, 300, 128/94,). Εξ άλλου, ηπρόβλεψη σε περιχή, αστικού πραοίνου ειδικοτέρων χρήσεων,οι οποίες δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των αναφερομόνων στο άρθρο' 9 του π.δ.  της 23.2.1987, αλλά επιτρέπονται σε άλλες κατηγορίες χρήσεων γης, όπως αυτές καθορίζονται με το ανωτέρω π.δ/γμα, συνιστά περίπτωση νοθεύοεως των εν λόγω κατηγοριών, η οποία αντίκειται στο σύστημα  της "τυποποιήσεως" των κατηγοριών χρήσεων γης που καθιερώνεται με το διάταγμα αυτό (πρβλ, ΣτΕ 451/03, 384/02, 3756, 554/00,  1027/99).

7. Επειδή, εν προκειμένω, από τα οτοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Mε την υπ. αριθμ. 49787/2419/3.7.1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος' Xωροταξίας και Δημοσίων Εργων περί εγκρίσεως του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.K. Δ'1019), για το οικοδομικό τετράγωνο 240 της Π.Ε. 12 (Πλατεία Ρόδων) προεβλέφθη η χρήση πρασίνου και κεντρικής λειτουργίας πόλης (σχετικά με την τελευταία αυτή χρήση βλ. άρθρ. 4 του π.δ. της 23.2.1987). Εν ουνεχεία δε, με την υπ' αριθμ. ΔΠ/ΠM/59356/1831/90/2.9.1991 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη αναθεωρήσεως τμήματος του σχεδίου πόλεως του Δήμου Καλαμαριάς, το εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο χαρακτηρίσθηκε ως χώρος πρασίνου και πλατείας. Mε την προσβαλλομένη υπουργική απόφαση περί τροποποιήσεως του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς, το επίμαχο οικοδομικό τετράγωνο χαρακτηρίζεται ως χώρος πρασίνου με πρόβλεψη για δημιουργία υπογείου χώρου σταθμεύσεως. H ειδικότερη χρήση, ωστόσο, του υπογείου χώρου σταθμεύσεως δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των επιτρεπόμενων, κατά το άρθρ.9 του π.δ. της 23.2.1987, χρήσεων σε περιοχή αστικού πραοίνου, καθ' όσον δεν υποβοηθεί την απόλαυση του πρασίνου από το κοινό. Αντιθέτως, δε η αυξημένη κίνηση οχημάτων, η οποία προκαλείται, κατά την κοινη πείρα, κατά την προσπέλαση και την χρήση του υπογείου χώρου σταθμεύσεως, αναιρεί ή, πάντως, μειώνει ουσιωδώς την βασική πολεοδομική λειτουργία του χώρου πρασίνου (βλ. Π.Ε. 128, 300/94, 258/01). Συνεπώς, η πρόβλεψη για την δημιουργία υπογείου χώρου σταθμεύσεως στο εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο, πρέπει να θεωρηθεί ως μη νόμιμη αφ' ενός διότι πρόκειται περί χρήσεως μη συμβατής προs τον χαρακτηρισμό αυτού, με την ίδια την προσβαλλομένη υπουργική απόφαση, ως χώρου πρασίνου, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, και αφ' ετέρου διότι η ρύθμιση αυτή συνιστά τροποποίηση επί το δυσμενέστερον του πολεοδομικού καθεστώτος της περιοχής, εφ' όσον με αυτή περιορίζεται ουσιωδώς η κύρια χρήση του χώρου ως χώρου πρασίνου, η οποία είχε προβλεφθεί με την προαναφερθείσα πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης. Για τον λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο η προσβαλλομένη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί, καθ' ό μέρος με αυτήν προβλέπεται η δημιουργία υπογείου χώρου σταθμεύσεως στο επίμαχο οικοδομικό τετράγωνο.

Διά ταύτα

Καταργεί την δίκη ως προς τον 8ον αιτούντα.

Δέχεται την αίτηση ως προς τους λοιπούς.

Ακυρώνει την υπ' αριθμ. 12122/2761/13.5.1999 απόφαση του ΥΠΕXΩΔΕ (ΦΕK Δ’ 419), καθ' ό μέρος προβλέπει στο Ο.T. 240 της Π.Ε. 12 και χρήση υπογείου χώρου σταθμεύσεως.

Απορρίπτει την παρέμβαση του  Δήμου Kαλαμαριάς (Θεσσαλονίκης).

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει οτο Δημόσιο και οτον Δήμο Καλαμαριάς την δικαστική δαπάνη των αιτούντων ανερχόμενη οτο ποσόν των επτακοσιων εξήντα (760) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε οτην Αθήνα στις17 Ιουνίου 2004

Ο Πρόεδρος του Ε’ Τμήματος Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Η Γραμματέας του Ε’ Τμήματος Γεωργία Σακελλαρίου

και η απόφαση δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 15 Ιουλίου 2005.

Ο Πρόεδρος του Ε’ Τμήματος Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Ο Γραμματέας Κωνσταντίνος Καρυστινός

Εθεωρήθη 24/2/2006

 

Επιστροφή

 

Απογράφουν τα ακίνητα για να γλιτώσουν από τα ενοίκια

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Απογραφή και του κτιριακού αποθέματος του Δημοσίου επιχειρεί η κυβέρνηση, μετά την ολοκλήρωση της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων, σε μια προσπάθεια να συμμαζέψει τα εκατομμύρια που δαπανώνται για ενοικιάσεις ακινήτων, ενώ δεκάδες δημόσια κτίρια ρημάζουν αναξιοποίητα. Οι κρατικές υπηρεσίες πληρώνουν κάθε χρόνο για ενοίκια 186 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ), όταν την ίδια στιγμή τα συνολικά έσοδα από μισθώσεις ακινήτων του Δημοσίου ανέρχονται μόλις σε 12,75 εκατ. ευρώ. Τα δυνητικά έσοδα από την εκμετάλλευση των ακινήτων του Δημοσίου υπολογίζεται ότι θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως, αν αξιοποιούνταν μόνον το 15%-20% της κρατικής ακίνητης περιουσίας, η αξία της οποίας αγγίζει τα 300 δισ. ευρώ! Και όλα αυτά ενώ η στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών σε διάσπαρτα σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο κτίρια δημιουργεί δυσλειτουργίες στην πρόσβαση και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η αξιοποίηση της περιουσίας

Η απογραφή της περιουσίας του Δημοσίου κρίθηκε αναγκαία μετά το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης για τον «Καλλικράτη» στο κράτος, στο οποίο, μεταξύ των άλλων, προβλέπεται και η μεταστέγαση όλων των δημοσίων υπηρεσιών με τη δημιουργία «κυβερνητικού πάρκου». Στη σχετική απόφαση διαπιστώνεται ότι η απουσία συστηματικής καταγραφής και αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος και της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές οικονομικές και διοικητικές δυσλειτουργίες. Μεταξύ άλλων διαπιστώνεται:

- Αδυναμία αναζήτησης κατάλληλων ακινήτων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης.

- Εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας Δημοσίου σε χαμηλότερες από τις τιμές της αγοράς.

- Αδιαφάνεια στη διαδικασία διάθεσης, εκμετάλλευσης, ενοικίασης ακινήτων, καθώς και αδυναμία αντικειμενικής αξιολόγησης του κόστους κατασκευής υποδομών για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών.

«Η χωροταξική διασπορά των υπηρεσιών του Δημοσίου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, «επιφέρει την αύξηση του διοικητικού κόστους και τη συνακόλουθη μείωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της διοικητικής λειτουργίας». Η απογραφή την οποία επιχειρεί το υπουργείο Εσωτερικών δεν θα περιορίζεται απλώς και μόνον στην καταγραφή της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής. Μέσω της απογραφής θα καταγραφούν τα ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, θα εντοπιστούν χωρικά τα ακίνητα στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι τίτλοι κυριότητας και τα διαγράμματα πάσης φύσεως, θα αποτυπώνεται η κατάσταση (υλικοτεχνική υποδομή) των εν λόγω κτιρίων και θα βαθμολογείται το ακίνητο σε σχέση με την «αξιοποιησιμότητά» του όσον αφορά τη στέγαση των υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης.

Κάθε ακίνητο με τον «φάκελό» του

Για κάθε συγκεκριμένο ακίνητο θα συντάσσεται και σχετικός «φάκελος» στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και μελέτη ανάλυσης κόστους - οφέλους. Η μελέτη αυτή θα αποτυπώνει τον αριθμό των υπαλλήλων που μπορούν να στεγαστούν, τον αριθμό και τη φύση των υπηρεσιών που θα μπορούν να μετακινηθούν, την προσβασιμότητα για τους πολίτες και εν γένει την κατάστασή του. Η μελέτη αυτή, όπως τονίζεται, θα συμβάλει στην «αξιοποίηση των ακινήτων που βρίσκονται στην κυριότητα του Δημοσίου για τη στέγαση των υπηρεσιών των υπουργείων και για τον σχεδιασμό της κατασκευής νέου διοικητικού κέντρου, με τη μορφή “πάρκου κυβερνητικών κτιρίων”».

Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται συστηματική απογραφή της δημόσιας περιουσίας σε όλη τη χώρα, αν και η ΚΕΔ έχει εκπονήσει σχετικά πρόσφατα εναλλακτικά σχέδια για τη μεταστέγαση ορισμένων δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών του Μεγάρου Μαξίμου. Πρόταση της ΚΕΔ είναι ορισμένες τουλάχιστον υπηρεσίες του Πρωθυπουργικού Γραφείου να μεταφερθούν σε άλλα κτίρια πλησίον αυτού, όπως είναι το ακίνητο ιδιοκτησίας του ΟΑΕΕ στην οδό Βουλής στο Σύνταγμα, ή σε άλλο παραπλήσιο ακίνητο ιδιοκτησίας σήμερα του ΙΚΑ. Στην ίδια περιοχή προτείνεται να μεταφερθούν και τα γραφεία βουλευτών, καθώς από προκαταρκτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι στο κέντρο της Αθήνας είναι διαθέσιμα τουλάχιστον 20 ακίνητα ιδιοκτησίας ασφαλιστικών οργανισμών και εθνικών κληροδοτημάτων, τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα και σε κακή κατάσταση, γεγονός που σημαίνει ότι η ανακαίνισή τους θα κοστίσει περίπου 45 εκατ. ευρώ.

Μειώσεις μισθωτηρίων έως και 35%

Η στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών αποτελεί μία από τις πληγές του σύγχρονου κράτους. Παρ' ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε επαναδιαπραγμάτευση ορισμένων μισθωτηρίων με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και πέτυχε μειώσεις που φθάνουν έως και 35%, το κόστος παραμένει υψηλό, σε αντίθεση με τα ενοίκια τα οποία εισπράττει το Δημόσιο για δικά του ακίνητα, τα οποία είναι εξαιρετικά χαμηλά. Οι λύσεις που προτείνονται είναι δύο: Η πρώτη είναι να αξιοποιηθούν κατάλληλα τα ακίνητα που ανήκουν στο Δημόσιο. Η δεύτερη, την οποία προκρίνει ο υπουργός Εσωτερικών, είναι η δημιουργία «κυβερνητικού πάρκου» σε κάποια περιοχή της Αττικής, γεγονός που θα βελτιώσει, εκτός των άλλων, και τη συνολική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Ενοίκια, ενοίκια, ενοίκια...

Το σύνολο των ενοικίων που κατέβαλε για το έτος 2009 η κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, ανήλθε στο ποσό των 1.647.387,5 ευρώ. Το συνολικό ύψος των ενοικίων που κατέβαλε το 2009 (σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 10445/14.1.2010 έγγραφό του) το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο καταργήθηκε με νόμο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου, ανήλθε σε 156.826,80 ευρώ. ’νω των 103.000 ευρώ είναι το μηνιαίο ενοίκιο που καταβάλλουν οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες στεγάζονται σε 11 διαφορετικά κτίρια στην Αθήνα και στην επαρχία. Μόνον η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΑΘ ΑΕ», η οποία εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης, έχει καταβάλει για ενοικίαση χώρων το έτος 2009 ποσό που ανέρχεται σε 658.239,74 ευρώ. Σε 215.000 ευρώ εκτιμάται ότι θα ανέλθει το ενοίκιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης για το 2010. Το πόσο των 785.000 ευρώ κατέβαλε για ενοίκια το 2009 το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ενώ για κτίριο όπου στεγάζεται ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κατεβλήθη το ποσό των 336.561 ευρώ. Το ποσό των 2.478.256,51 ευρώ θα καταβάλει το 2010 το ΑΣΕΠ σε ενοίκια για τρία κτίρια που μισθώνει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Η κεντρική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, για την οποία κατεβλήθη προσπάθεια στο παρελθόν να μετεγκατασταθεί σε ενιαίο χώρο, στεγάζεται σήμερα σε 28 κτίρια, εκ των οποίων τα 26 είναι νοικιασμένα και βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλο το Λεκανοπέδιο. Για τα μισθώματα αυτών των κτιρίων το κράτος καταβάλλει κάθε έτος άνω των 6 εκατ. ευρώ, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις η διοίκηση πέτυχε έπειτα από επαναδιαπραγμάτευση μειώσεις που φθάνουν ως και στο 35%. Είναι ενδεικτικό ότι μόνον για τρία κτίρια, που αντιπροσωπεύουν μόλις το 16,5% του συνολικού εμβαδού των γραφείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και διατίθενται για 218 υπαλλήλους (το 12% του δυναμικού της), καταβάλλονται ενοίκια ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, το 26% του συνόλου.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=373425&dt=16/12/2010

 

Επιστροφή

 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=722&language=el-GR
 Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2010

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

 

Συνεδρίασε χθες, Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), σε διευρυμένη σύνθεση.

Στη διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΑΑ συμμετείχαν τα μόνιμα μέλη της Επιτροπής, ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Κατσέλη, όπως επίσης και ο Υπουργός Εθνικής ’μυνας, Ευάγγελος Βενιζέλος, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Δημήτρης Ρέππας, ο Υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Γιάννης Διαμαντίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Τηλέμαχος Χυτήρης.

Η ΔΕΑΑ εξέτασε ζητήματα που αφορούν στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και θέματα αποκρατικοποιήσεων και αναδιαρθρώσεων και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Α. Αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας

Η ΔΕΕΑ έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις της ομάδας εργασίας η οποία λειτουργεί με βάση τις κατευθύνσεις που έχει ορίσει, και στην οποία συμμετέχουν Γενικοί Γραμματείς των αρμόδιων υπουργείων και εκπρόσωποι φορέων για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (ΚΕΔ Α.Ε., ΕΤΑ Α.Ε. κ.α.), και προχώρησε σήμερα στις εξής συγκεκριμένες αποφάσεις:

·         Καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Δόθηκε εντολή στην Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων του Υπουργείου Οικονομικών για την άμεση πρόσληψη ομάδας εξειδικευμένων συμβούλων με στόχο την καταγραφή, ποιοτική ανάλυσηκαι επενδυτική διερεύνησητων ακινήτων του Δημοσίου, προκειμένου να υπάρξουν ολοκληρωμένα και αξιόπιστα στοιχεία για το σύνολο των ακινήτων του Δημοσίου που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Ολοκλήρωση της καταγραφής: Ιούνιος 2011.

·         Αξιοποίηση του τέως αεροδρομίου του Ελληνικού. Με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και με τη χρήση της διαδικασίας fast-track, αποφασίστηκε α) συγκρότηση φορέα ειδικού σκοπού ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε στον οποίο περιέρχεται η διαχείρισή της, και β) η πρόσληψη χρηματοοικονομικών και τεχνικών συμβούλων για την αξιοποίηση της έκτασης.

·         Επιλογή και προώθηση αξιοποίησης συγκεκριμένων σημαντικών ακινήτων. Αποφασίστηκε η συγκρότηση Ομάδων Διοίκησης Έργου με τη συμμετοχή και εξειδικευμένων συμβούλων για την άρση των διοικητικών εμποδίωνκαι την προώθηση αξιοποίησης συγκεκριμένων σημαντικών ακινήτων από τους υπεύθυνους φορείς (ΚΕΔ, ΕΤΑ/Ολυμπιακά Ακίνητα). Συνημμένα επισυνάπτεται κατάλογος μεγάλων ακινήτων που προωθούνται αμέσως μόλις ελεγχθούν για άμεση αξιοποίηση, συνδυάζοντας δραστηριότητες τουριστικής ή άλλης οικονομικής ανάπτυξης με την διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.

·         Θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές για την άσκηση ενιαίας και αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό: α) η ΔΕΑΑ εξέτασε θετικά και εισηγείται την συγκρότηση Γενικής Γραμματείας Αξιοποίησης Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών η οποία θα εποπτεύει τις κτηματικές υπηρεσίες, τα εθνικά κληροδοτήματα, και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΝΠΔΔ, και β) προωθεί τη δημιουργία ενός φορέα χρηματοοικονομικής διαχείρισης των ώριμων προς αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου με τη μορφή Α.Ε. στον οποίο θα περιέρχονται ακίνητα από υφιστάμενους φορείς του δημοσίου και σε επόμενη φάση θα διαθέσει μειοψηφικό πακέτο μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα παραπάνω σηματοδοτούν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για συγκεκριμένες ενέργειες που θα επιτρέψουν για πρώτη φορά την καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου στη βάση ολοκληρωμένων σχεδίων, αξιοποιώντας και βελτιώνοντας σημερινές δομές, ξεπερνώντας την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και εγκαθιστώντας διαφανείς οριζόντιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και διάθεση των ακινήτων του δημοσίου.

 

Β. Αποκρατικοποιήσεις και αναδιαρθρώσεις

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου, η ΔΕΑΑ με την κατάλληλη κατά περίπτωση σύνθεσή της προχώρησε σήμερα στις εξής αποφάσεις:

1)        ’μεση πρόσληψη χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων (η ανακοίνωση των ονομάτων των εταιριών συμβούλων θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρόνο με την ολοκλήρωση των συμβατικών κειμένων) για:

·         Επέκταση σύμβασης παραχώρησης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και αξιοποίηση της συμμετοχής του δημοσίου

·         Αξιοποίηση της συμμετοχής του δημοσίου σε ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ

·         Αναζήτηση στρατηγικού εταίρου στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ).

 

2)        Αναζήτηση χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων (η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2011) για:

·         τον διαχωρισμό των λειτουργιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

·         την είσοδο στρατηγικών επενδυτών στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μέσω συμβάσεων παραχώρησης,

·         το αεροδρόμιο στο Καστέλλι Κρήτης και την αξιοποίηση του αεροδρομίου Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκης

·         την αξιοποίηση της συμμετοχής του δημοσίου στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

·         την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ομίλου ΟΣΕ

·         την επέκταση συμβάσεων παραχώρησης στην Αττική Οδό και Εγνατία Οδό

·         την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στα ΕΛΤΑ

·         την αξιοποίηση του Φάσματος Συχνοτήτων και του Ψηφιακού Μερίσματος

·         την αξιοποίηση της συμμετοχής του δημοσίου στο Αττικό λιμενικό σύστημα

·         τη μελέτη στρατηγικής και συμβάσεων παραχώρησης για λιμάνια και ιδιαίτερα για 11 περιφερειακούς οργανισμούς λιμένων

·         τη μελέτη στρατηγικής και συμβάσεων παραχώρησης για 850 περιφερειακούς λιμένες (μαρίνες)

·         την αξιοποίηση της συμμετοχής του δημοσίου στην βιομηχανία ΛΑΡΚΟ,

·         την αξιοποίηση της συμμετοχής του δημοσίου στην ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ,

·         την παράταση της σύμβασης παραχώρησης του ΟΠΑΠ και διαχείριση της συμμετοχής του δημοσίου,

·         την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή στον ΟΔΙΕ,

·         την πώληση της συμμετοχής του δημοσίου στο καζίνο της Πάρνηθας, και

·         τη μετοχοποίηση/ είσοδο στρατηγικού επενδυτή στα κρατικά λαχεία (Εθνικό, Λαϊκό).

 

Στόχος του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας είναι η εισροή εσόδων ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2011-2013 και ειδικότερα η είσπραξη τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου ευρώ μέσα στο 2011. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου με απόλυτη διαφάνεια και σχεδιασμό και με βασικό γνώμονα τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, του ελέγχου σε τομείς στρατηγικής και εθνικής σημασίας, αλλά και την αναδιάρθρωση τομέων της οικονομίας που μπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος. Κάθε απόφαση θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για μεγιστοποίηση των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, η οποία θα συμβάλλει στην μεγάλη προσπάθεια για τον έλεγχο και τη μείωση του δημοσίου χρέους.

 

Δημόσια Ακίνητα προς Αξιοποίηση

 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΔ ΚΑΙ ΕΤΑ

 

 

Α/Α

ΑΒΚ

ΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΚΤΑΣΗτ.μ (περίπου)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΧΡΗΣΕΙΣ

 

1

109Π

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

5.500.000

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,

ΑΝΑΨΥΧΗ,ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ

 

2

1659-1663-1665

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΦΑΝΤΟΥ-ΡΟΔΟΥ

1.500.000

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

ΑΚΙΝΗΤΑΚΕΔ

 

 

Α/Α

ΑΒΚ

ΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΚΤΑΣΗτ.μ (περίπου)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΧΡΗΣΕΙΣ

 

1

3948-3029-3967

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ - ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ

80.000.000

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

 

2

1459-1476

ΠΕΛΛΑΣ

ΒΟΡΡΑΣ -ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ

18.000.000

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ

 

3

314

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΡΡΙΟ

223.000

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

4

289

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΟΥΡΝΕΣ

750.000

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

5

3897-3911

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ -ΦΩΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

8.000.000

ΗΠΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ,ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

6

123

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ

153.000

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

7

224

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΙΘΩΝΙΑ-ΛΙΒΑΡΙ ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥΣ

94.000

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

8

244

ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΟΡΩΝΗ-ΣΥΚΙΑ

76.000

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

 

ΑΚΙΝΗΤΑΕΤΑ

 

 

Α/Α

ΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΚΤΑΣΗτ.μ                    (περίπου)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΧΡΗΣΕΙΣ

 

10

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

152.000

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ                                                                  (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

 

11

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΤΗΜΑ ΣΚΑΛΑΣ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

427.215

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

 

12

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

1.487.634

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

 

13

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

47.165                                (χερσαία ζώνη)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

 

 

Επιστροφή

 

Με τρεις ταχύτητες οι υπό ένταξη περιοχές

 

Η πρόταση που υιοθετεί το αρμόδιο υπουργείο είναι η κατηγοριοποίηση των περιοχών και νέες προδιαγραφές που θα διασφαλίζουν την έγκρισή τους από το ΣτΕ.

Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ

Φρένο στις εντάξεις νέων περιοχών στο σχέδιο βάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και ετοιμάζεται να περάσει από «κόσκινο» περίπου 450 πολεοδομικές μελέτες για περισσότερα από 400.000 στρέμματα, κυρίως σε πυκνοδομημένες ζώνες αυθαιρέτων.

Πρόκειται για προγράμματα που εκκρεμούν από χρόνια, για διάφορους λόγους, ωστόσο, ακόμη και αν οι μελέτες ήταν έτοιμες, είναι δεδομένη η απόρριψή τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), που δεν βλέπει με καλό μάτι το ανεξέλεγκτο ξεχείλωμα των οικισμών εις βάρος του περιβάλλοντος.

«Αναζητούμε λύσεις για λελογισμένη επέκταση των πόλεων, όπως επιτάσσει ο νόμος 1.337 του 1984 αλλά στην πράξη δεν τηρήθηκε, λόγω των πιέσεων των τοπικών αρχών για μεγαλύτερες επεκτάσεις ώστε να καλυφθούν οι πιέσεις των κατοίκων» διευκρίνισε στην «Κ.Ε.» ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Νίκος Σηφουνάκης, ο οποίος θεωρεί ότι η νέα αρχιτεκτονική των δήμων που φέρνει ο «Καλλικράτης» βοηθάει στην αντιμετώπιση του θέματος σε νέες βάσεις.

Επικαλέστηκε την περίπτωση επαρχιακής πόλης η οποία το 1970 είχε 30.000 κατοίκους, 40 χρόνια μετά ο πληθυσμός της έχει αυξηθεί μόλις κατά 3% αλλά η εντός σχεδίου περιοχή έχει δεκαπλασιαστεί!

Το πρώτο βήμα θα γίνει με την επικαιροποίηση των χωροταξικών για τις δώδεκα περιφέρειες της χώρας, (είχαν θεσμοθετηθεί το 2003). Οι μελέτες προκηρύχθηκαν την περασμένη εβδομάδα και, αν δεν υπάρξουν ενστάσεις, οι νέες προτάσεις θα θεσμοθετηθούν σε μία διετία. «Είναι οι κανόνες που το ΣτΕ θεωρεί προϋποθέσεις για να εγκρίνει στη συνέχεια τις πολεοδομικές μελέτες» επισημαίνει ο Ν. Σηφουνάκης.

Για τη 13η περιφέρεια, την Αττική, στις αρχές του χρόνου θα παρουσιαστεί η πρόταση για το νέο ρυθμιστικό, που θα θεσμοθετεί σαφή όρια στις επεκτάσεις των οικισμών, κυρίως στα Μεσόγεια και τις παράκτιες ζώνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει ουσιαστικά μηδενικές εντάξεις νέων περιοχών, με δεδομένο ότι η ήδη πολεοδομημένη γη επαρκεί για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών 8 εκατ. κατοίκων, σχεδόν διπλάσια από τα σημερινά δεδομένα.

Το δεύτερο βήμα αφορά το ξεμπλοκάρισμα των πολεοδομικών μελετών, αλλά με νέες προδιαγραφές, που θα διασφαλίζουν την έγκρισή τους από το ΣτΕ. Το υπουργείο έχει ξεκινήσει τον διάλογο με τους συλλόγους πολεοδόμων και χωροτακτών για να βρεθεί λύση. Η πρόταση που υιοθετείται από όλες τις πλευρές προβλέπει την κατηγοριοποίηση των υπό ένταξη περιοχών σε τρεις ενότητες:

1. Η πρώτη θα χαρακτηρίζεται ζώνη αστικής ανάπτυξης και θα καλύπτει ενότητες που χαρακτηρίζονται απαραίτητες για την ανάπτυξη του οικισμού και σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνούν το 10% της επιφάνειας που ήδη είναι εντός σχεδίου. Θα δίνει δικαίωμα δόμησης σε οικόπεδα 300-500 μέτρων, αλλά με χαμηλότερους συντελεστές σε σχέση με τα ισχύοντα στις ήδη πολεοδομημένες περιοχές.

2. Η ημιαστική ζώνη θα καλύπτει τις μελλοντικές ανάγκες όπως θα τεκμηριώνονται από τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. Θα δίνει δικαίωμα δόμησης σε γήπεδα 2-4 στρ., ανάλογα με τον χαρακτήρα του οικισμού.

3. Η τρίτη ζώνη, της αγροτικής ανάπτυξης, θα θέτει ως προτεραιότητα την προστασία της γεωργικής γης και θα επιτρέπει υπό προϋποθέσεις τη δόμηση σε ακίνητα με επιφάνεια τουλάχιστον 4 στρ. Σε ειδικές περιπτώσεις η αρτιότητα θα είναι μεγαλύτερη, από 8 έως και 20 στρ. Οι προστατευόμενες περιοχές της Αττικής (Υμηττός, Πάρνηθα, ορεινές ζώνες δυτικής Αττικής) θα φθάνουν τα 40 στρέμματα.

Η καθυστέρηση των εντάξεων έχει οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη δόμηση, που περιορίζει τις δυνατότητες για ανάπτυξη του δημόσιου χώρου (πλατείες, δρόμοι, σχολεία, χώροι άθλησης κ.λπ.). Το υπουργείο προσανατολίζεται στη θέσπιση του δικαιώματος απαλλοτρίωσης χώρων για κοινωφελείς σκοπούς, με ρύθμιση ανάλογη με αυτή που ισχύει σήμερα για τα δημόσια έργα.

Με κατηγοριοποίηση θα αντιμετωπιστεί το χρόνιο ζήτημα των οικοδομικών συνεταιρισμών. Όσοι διαθέτουν «καθαρές» εκτάσεις, που σημαίνει ότι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις για την προστασία των δασών, θα χωριστούν ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. Αυτοί που βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα και καλύπτουν στην πράξη ανάγκες κύριας κατοικίας θα αντιμετωπιστούν ως ζώνες αστικής ανάπτυξης.

Αυτοί που προορίζονται για παραθεριστική χρήση θα έχουν διαφορετικούς, αυστηρούς, όρους δόμησης.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο τακτοποίησης αυθαιρέτων, επικαλούμενο αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣτΕ. Δεν προβλέπει όμως κατεδαφίσεις, παρά μόνον για όσα έχουν κατασκευαστεί σε ρέματα, παραλίες, δάση και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές. Για τα υπόλοιπα αυθαίρετα, για τα οποία δεν υπάρχει αξιόπιστη καταγραφή, θα υπάρξει λύση μόνον μέσα από πολεοδομικές μελέτες. Θεωρείται βέβαιο ότι θα μειωθούν τα ιδιαιτέρως τσουχτερά πρόστιμα που θεσπίστηκαν με τον νόμο του 2003 και στην πράξη δεν απέδωσαν, αφού δεν σταμάτησαν την αυθαίρετη δόμηση. Επιβάλλονται σε ελάχιστες περιπτώσεις από τις πολεοδομίες και σπανίως εισπράττονται από τις εφορίες. Προβλέπεται πάντως το ξεσκόνισμα των αρχείων, με στόχο να εισπραχτούν το 2011 πάνω από 300 εκατ. ευρώ.

Πολεοδομίες με βάση τον «Καλλικράτη»

Νέο μηχανισμό ελέγχου των οικοδομών, ανεξάρτητο από τις πολεοδομίες, προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, που θεωρεί ότι δεν μπορεί η ίδια υπηρεσία να έχει ρόλο ελέγχοντος και ελεγχομένου.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να ενταχθούν στις αρμοδιότητες των νέων περιφερειαρχών ή να λειτουργούν στο πλαίσιο των επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Η αλλαγή περιλαμβάνεται στην προσπάθεια για περιορισμό των παρανομιών σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με νόμιμη άδεια, όπως είναι οι ημιυπαίθριοι.

Το θέμα των πολεοδομικών γραφείων θα εξεταστεί σε νέα βάση λόγω και του «Καλλικράτη», που προβλέπει ότι κάθε νέος δήμος θα διαθέτει δική του πολεοδομία.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργήσουν 325 γραφεία, όταν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν μόνον 162, σε δήμους και κυρίως σε νομαρχίες. Για να προχωρήσει ο διπλασιασμός τους έχει προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ως το 2013 και έως τότε θα συνεχιστεί το σημερινό καθεστώς. Είναι πιθανόν όμως τελικά να δημιουργηθούν λιγότερα γραφεία, αφού δήμοι που προβλέπονται στα μικρά νησιά (Αντίπαρος, Θηρασιά κ.λπ.), δύσκολα θα μπορούν να στελεχώσουν τέτοιες εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Η μεταβατική αυτή περίοδος επέτρεψε στο υπουργείο να παρατείνει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2011 την προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων τακτοποίησης των παρανομιών σε ημιυπαίθριους, πιλοτές, υπόγεια, σοφίτες κ.λπ., που με βάση τον νόμο έληγε στο τέλος Δεκεμβρίου.

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=19/12/2010&id=234361

 

Επιστροφή