Επιστροφή στην αρχική σελίδα του Παρατηρητηρίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ -ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιεχόμενα προηγουμένων διμήνων - Δίμηνα Ενημερωτικά Δελτία

Το Παρατηρητήριο αποφάσισε να εκδίδει κάθε δίμηνο ένα ενημερωτικό δελτίο με την κίνηση σε ζητήματα ελεύθερων χώρων, πολιτικών και ποιότητας ζωής.

Τα περιεχόμενα του κάθε δελτίου προκύπτουν από την πρώτη σελίδα του Παρατηρητηρίου Ελεύθερων Χώρων, η οποία επίσης αλλάζει κάθε δίμηνο.

 

Η πρώτη σελίδα του Παρατηρητηρίου ανά δίμηνο με τις κατάλληλες συνδέσεις για την εξεύρεση των κειμένων και άρθρων

Δίμηνα Ενημερωτικά Δελτία

(Περιληπτική αποδελτίωση)

Ιούλιος- Δεκέμβριος 2014

Γενάρης- Ιούνης 2014

Ιούλιος-Δεκέμβρης 2013

Ιανουάριος-Ιούνιος 2013

Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2012

 

Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2012

 

Ιανουάριος-Μάρτιος 2012

 

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2011

 

Απρίλιος-Αύγουστος 2011

 

Ιανουάριος-Μάρτιος 2011

 

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010

 

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010

 

Μάιος-Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2010

 

Μάρτιος Απρίλιος 2010

Ενημερωτικό Νο 16 Σύνοψη Μάρτ.-Απρ. 2010

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010

Ενημερωτικό Νο 15 Σύνοψη Ιαν.-Φεβ. 2010

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009

Ενημερωτικό Νο 14 Σύνοψη Νοέ- Δεκ. 2009

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2009

Ενημερωτικό Νο 13 Σύνοψη Σεπτ-Οκτ 2009

Ιούλιος-Αύγουστος 2009

Ενημερωτικό Νο 12 Σύνοψη Ιούλη-Αυγ. 2009

Μάιος-Ιούνιος 2009

Ενημερωτικό Νο11 Σύνοψη Μάη-Ιούνη 2009

Μάρτιος-Απρίλιος 2009

Ενημερωτικό Νο 10 Σύνοψη Μαρτ-Απρίλη 2009

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009

Ενημερωτικό Νο 9 Σύνοψη Γεν.-Φλεβάρη 2009

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008

Ενημερωτικό Νο 8 Σύνοψη Νοε.-Δεκέμβρη 2008

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008

Ενημερωτικό Νο 7 Σύνοψη Σεπτ.-Οκτώβρη 2008

Ιούλιος-Αύγουστος 2008

Ενημερωτικό Νο 6 Σύνοψη Ιούλη-Αυγ. 2008

Μάιος-Ιούνιος 2008

Ενημερωτικό Νο 5 Σύνοψη Μάη-Ιούνη 2008

Μάρτιος - Απρίλιος 2008

Ενημερωτικό Νο 4 Σύνοψη Μάρτη-Απρίλη 2008

Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2008

Ενημερωτικό Νο 3 Σύνοψη Ιαν.-Φεβ. 2008

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007

Ενημερωτικό Νο 2 Σύνοψη Νοέ.-Δεκ. 2007

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2007

Ενημερωτικό Νο 1 Σύνοψη Σεπτ.-Οκτ. 2007

Ιούλιος-Αύγουστος 2007

 

Απρίλιος-Ιούνιος 2007

 

 

 

 

επιστροφή