ΑΡΧΗ :: ΕΚΚΙΝΗΣΗ :: ΛΕΧΙΚΟ :: ΧΑΡΤΗΣ :: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ :: ΠΟΛΕΙΣ 

   

 


 ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
 


- Αλφάβητο
- Προφορά
- Ρήματα
- Σύνθετα Ρήματα
- Ανώμαλα ρήματα
- Ρήματα με
  αντικείμενο σε δοτική

- Modalverben
- Κλίση επιθέτων
- Αριθμοί
- παραθετικά
- Κλίση άρθρων
- προθέσεις
- Σύνδεσμοι
- Kτητικές αντωνυμίες
- Παρακείμενος
- παρατατικός
- άρνηση
- Ερωτήσεις
- Προστακτική
- Konjunktiv 2
- παθητική φωνή
- Σύνταξη
-
 

Possessivpronomen(κτητικές αντωνυμίες)


Singular (ενικός)

mein ( δικό μου, δικός μου )

dein ( δικό σου, δικός σου )

sein ( δικό του, δικός του )

ihr( δικό της , δικός της )

sein ( δικό του, δικός του )

Plural (πληθυντικός)

unser ( δικό μας, δικός μας)

euer ( δικό σας, δικός σας )

ihr ( δικό τους, δικός τους )

Ihr ( δικό σας , δικός σας )=Τύπος ευγένειας.

Εάν το κτήμα είναι θηλυκό η πληθυντικός τότε προσθέτουμε ένα "e" στο τέλος
(Το β' πληθυντικό πρόσωπο (euer) θα γίνει "
eure".)


Με τις κτητικές αντωνυμίες δείχνουμε , ότι κάτι μας ανήκει. Σε αντίθεση με τα ελληνικά (όπου βάζουμε και το άρθρο) στα γερμανικά δεν βάζουμε άρθρο , όταν έχουμε κτητική αντωνυμία.

Π. χ. στην φράση << το δικό μου>> αντιστοιχεί η λέξη " mein". Η κτητική αντωνυμία δείχνει το γένος , τον αριθμό , και την πτώση

Προσοχή χρειάζεται κατά την επιλογή της αντωνυμίας. Για να επιλέξουμε την σωστή αντωνυμία ρωτάμε:

1.) Ποιος έχει ; 2.) Τι γένους είναι αυτό που έχει ;

Π. χ. το Αυτοκίνητο μου = ποιος έχει; = εγώ( α' πρόσωπο) τι γένους είναι το αυτοκίνητο ; = ουδέτερο

άρα = mein Auto

Δεύτερο παράδειγμα: << η κόρη του >> ποιος έχει; = αυτός ( γ' πρόσωπο) , τι γένους είναι η κόρη ; θηλυκού, άρα = seine Tochter


Επιστροφή στην αρχή  


Η κλίση των κτητικών αντωνυμιών

Η κτητικές αντωνυμίες κλίνονται όπως το αόριστο άρθρο.

NOMINATIV

GENITIV

DATIV

AKKUSATIV

Maskulin

Feminin

Neutrum

Plural

mein

meines

meinem

meinen

meine

meiner

meiner

meine

mein

meines

meinem

mein

meine

meiner

meinen

meine

Κατά τον ίδιο τρόπο κλίνονται και οι υπόλοιπες κτητικές αντωνυμίες.


Επιστροφή στην αρχή  

 
     

   © 2003 Stavros Mentis •  stavment@asda.gr