ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

 ΠΡΟΣ  ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ  ΔΟΕ

 

αφορμή την ανακοίνωσή σας ότι την Τρίτη 24 Νοέμβρη θα γίνει συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου, για το θέμα της προσχολικής αγωγής, θεωρούμε  απαραίτητο  να επισημάνουμε ότι  ίσως πρόκειται για μια πολύ κρίσιμη συνάντηση για το Νηπιαγωγείο και τους-τις Νηπιαγωγούς.

 

Η συνάντηση αυτή, πιθανόν  να αποτελέσει τον βασικό ιστό γύρω απο τον οποίο θα κινηθούν μελλοντικές εξελίξεις για την  προσχολική αγωγή στην Ελλάδα. Μέσα   απ’αυτή τη συνάντηση, επίσης   Θα μπορούσε  να προσδιοριστεί ,ο  βασικός  άξονας προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σημερινό Νηπιαγωγείο, έτσι ώστε  να οριστούν οι ενέργειες εκείνες που θα συμβάλουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη διευθέτηση και επίλυσή τους.


Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι  είναι απαραίτητη  η παρουσία  και Νηπιαγωγών στη συνάντηση και ζητάμε την πλαισίωση του ΔΣ από συναδέλφους Νηπιαγωγούς που βιώνουν καθημερινά τα μεγάλα προβλήματα της προσχολικής αγωγής.

 

Αθήνα 21/11/2009

 

 

 Η τελευταία υπουργική απόφαση [ Φ. 32/190/81670/Γ1/20-7-2007] για το ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είχε ως αποτέλεσμα:

          Την αύξηση του διδακτικού ωραρίου για όλες τις/τους Νηπιαγωγούς χωρίς επιπλέον αμοιβή

         –    Την ανισότητα διδακτικού χρόνου μεταξύ των τμημάτων και των Νηπιαγωγών που εργάζονται σε αυτά (διαφορές 15, 30, 45 λεπτών ως προς το χρόνο απασχόλησης)

         –    Τη δημιουργία σύγχυσης σχετικά με το πότε αρχίζει και πότε λήγει το διδακτικό ωράριο και τι περιλαμβάνει αυτό. Συγκεκριμένα, ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων δεν θεωρείται διδακτικός χρόνος

         Πρόκειται για ωράριο που αναπροσαρμόζεται και παρατείνεται συνεχώς, αφού δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο.

         Κατά συνέπεια παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, με την οποία, όπως είναι γνωστό, καθιερώνεται, όχι μόνον η ισότητα των Ελλήνων απέναντι στο νόμο, αλλά και η ισότητα του νόμου απέναντι σε αυτούς και με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες  προστατεύεται το δικαίωμα στην εργασία και ό,τι συνδέεται με αυτήν.

         Γι’ αυτό προτείνουμε να νομοθετηθεί ωράριο Νηπιαγωγών το οποίο να είναι σύμφωνο με αυτό που ισχύει στην υπόλοιπη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

        
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

         Το συντονιστικό Νηπιαγωγών προτείνει να κατατεθεί σχέδιο νόμου που θα έχει τις υπογραφές συναδέλφων για να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς την κυβέρνηση. Για την προώθησή του πιστεύουμε πως η ΔΟΕ πρέπει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

         Στο νόμο αυτό πρέπει να διευκρινίζεται ότι:

         1.    Επειδή οι θέσεις των Νηπιαγωγών στα Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε διάκριση σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο, κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα, εξίσου ενιαίο πρέπει να είναι και το ωράριο των Νηπιαγωγών που υπηρετούν σε αυτές

         2.    Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν στο Νηπιαγωγείο, οι Νηπιαγωγοί είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος (καθημερινή εφημερία) και κατά τη διάρκεια προσέλευσης και αναχώρησης των νηπίων. Άρα ο συνολικός διδακτικός χρόνος αρχίζει να λογίζεται από την ώρα προσέλευσης των νηπίων, εκτείνεται και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και τελειώνει με τη λήξη του χρόνου αποχώρησης των νηπίων

         3.    Η διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά της ώρας, όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς

         4.    Οι προϊσταμένες που καλούνται να αντεπεξέλθουν σε ποικίλα καθήκοντα (εκπαιδευτικά, διοικητικά οικονομικά και οργανωτικά), οφείλουν να έχουν μειωμένο διδακτικό ωράριο, όπως ισχύει για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς

         Με βάση τα παραπάνω, καταλήγουμε στην ακόλουθη πρόταση:

         ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

         Προτείνουμε την εξής διάταξη νόμου:

         ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ:

         α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Νηπιαγωγών, που υπηρετούν στα δημόσια Νηπιαγωγεία, ορίζεται από το χρόνο ισχύος του παρόντος, ως εξής: Ι) Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων: διδακτικές ώρες 20. ΙΙ) Νηπιαγωγοί: διδακτικές ώρες (45λεπτες) 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, διδακτικές ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, διδακτικές ώρες 22, αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και διδακτικές ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας

         β) Στους Νηπιαγωγούς, που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους

         Διεκδικούμε
·    Μέχρι να κατοχυρωθεί νομοθετικά το ωράριο των Νηπιαγωγών να υπάρχει συνδικαλιστική κάλυψη  όσων δεν εφαρμόζουν  το  νέο ωράριο των Νηπιαγωγείων και να καλύπτονται μισθολογικά από το ταμείο της ΔΟΕ όσοι κάνουν στάσεις εργασίας

         ·    Να θεσπιστεί και να  λειτουργήσει σε μόνιμη βάση απεργιακό ταμείο από τη ΔΟΕ

          

αφορμή τη  συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου,που θα γίνει την Τρίτη 24 Νοέμβρη 2009 για το θέμα της προσχολικής αγωγής, το Συντονιστικό Νηπιαγωγών επαναφέρει στο προσκήνιο τις αποφάσεις,προτάσεις και τα πορίσματα της Πανελλαδικής Συνάντησης Νηπιαγωγών, που έγινε με εξαιρετική επιτυχία στο Μαράσλειο [8/3/2009].Οι προτάσεις αυτές εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και πολύ σημαντικές για την προσχολική αγωγή.

ΣΥΝΟΨΗ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Κυριακή 8 Μαρτίου 2009

Στην Πανελλαδική Συνάντηση Νηπιαγωγών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μάρτη στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, κατατέθηκαν οι παρακάτω προτάσεις οι οποίες έτυχαν της κοινής αποδοχής των παρευρισκομένων:

1.     ΩΡΑΡΙΟ

Προτείνουμε

Να νομοθετηθεί ωράριο Νηπιαγωγών το οποίο να είναι σύμφωνο με το ισχύον στην υπόλοιπη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Να κατατεθεί σχέδιο νόμου που θα έχει τις υπογραφές συναδέλφων για να λειτουργήσει ως μέσο πίεσης προς το Υπουργείο. Για την προώθησή του πιστεύουμε πως η ΔΟΕ πρέπει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Προτείνουμε την εξής διάταξη νόμου:

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ:

α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Νηπιαγωγών, που υπηρετούν στα δημόσια Νηπιαγωγεία, ορίζεται από το χρόνο ισχύος του παρόντος, ως εξής: Ι) Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων: διδακτικές ώρες 20. ΙΙ) Νηπιαγωγοί: διδακτικές ώρες (45λεπτες) 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, διδακτικές ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, διδακτικές ώρες 22, αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και διδακτικές ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.

β) Στους Νηπιαγωγούς, που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

Διεκδικούμε

Μέχρι να κατοχυρωθεί νομοθετικά το ωράριο των Νηπιαγωγών να υπάρχει συνδικαλιστική κάλυψη όσων δεν εφαρμόζουν το νέο ωράριο των Νηπιαγωγείων και να καλύπτονται από το ταμείο της ΔΟΕ σε περίπτωση στάσης εργασίας

Να θεσπιστεί και να λειτουργήσει σε μόνιμη βάση απεργιακό ταμείο από τη ΔΟΕ
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Να εφαρμοστεί άμεσα ο Ν. 3518/2006 για την υποχρεωτικότητα στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο και να μην λειτουργήσουν τμήματα Νηπιαγωγείων σε δημοτικούς και ιδιωτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Να γίνουν τροποποιήσεις στο Π.Δ. 200/1998 σύμφωνες με το χαρακτήρα της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στις οποίες να καθορίζονται με ακρίβεια θέματα σχετικά με τη φοίτηση των νηπίων, τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε περίπτωση που αυτή είναι ελλιπής, τη βεβαίωση φοίτησης κ.ά.
Να γίνει υπεύθυνος σχεδιασμός, έγκαιρος προγραμματισμός και όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και των λοιπών φορέων με τους οποίους συνεργάζεται, έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι αιτήσεις νηπίων - προνηπίων για εγγραφή
Διεκδικούμε να:
Ιδρυθούν 1000 νέα Νηπιαγωγεία και παραρτήματα Νηπιαγωγείων
Στελεχωθούν τα Νηπιαγωγεία με μόνιμους διορισμούς Νηπιαγωγών που θα εργάζονται με νομικά κατοχυρωμένο ωράριο και με καθήκοντα που θα αφορούν άμεσα στην εκπαιδευτική πράξη
Υπάρξει μείωση του αριθμού των παιδιών σε 1/15 ανά τμήμα
Υπάρξει η αναγκαία χρηματοδότηση για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας του
Αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία στο 15% του Γ.Κ.Π.
3. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση, με υποχρέωση του κράτους για πρώιμη παρέμβαση (δωρεάν και δημόσια) με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (λογοθεραπευτές – ψυχολόγους), τμήματα υποδοχής για αλλόγλωσσα παιδιά, στελεχωμένα τμήματα ένταξης, ενιαίο 14χρονο σχεδιασμό και πραγματικά δωρεάν εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό υλικό
Αρνούμαστε τη μετατροπή του Νηπιαγωγείου σε χώρο φύλαξης ή σε προθάλαμο της Α´ Δημοτικού
Διεκδικούμε μειωμένα ωράρια εργασίας με πλήρεις αποδοχές για τους εργαζόμενους γονείς, αίτημα που πρέπει να υιοθετηθεί από όλα τα τριτοβάθμια όργανα
4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

Κατάργηση των Νόμων της «αποκέντρωσης» 2218/94 και 2240/94
5. ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

α. Εγγραφές
Να υπάρχει συνδικαλιστική κάλυψη της ΔΟΕ και να παρθούν άμεσα αποφάσεις σε ΔΣ και Γενικές Συνελεύσεις Συλλόγων Πρωτοβάθμιας ώστε οι Νηπιαγωγοί να εγγράφουν κανονικά όλα τα προνήπια που ανήκουν στα όρια του Νηπιαγωγείου ακόμα και στην περίπτωση που θα αποσταλεί οποιαδήποτε εγκύκλιος η οποία ουσιαστικά θα αποκλείει τη φοίτηση των προνηπίων
Να σταλεί γράμμα από τη ΔΟΕ προς όλους τους γονείς και γράμμα προς τις Νηπιαγωγούς για το ζήτημα του αποκλεισμού των παιδιών
Στις 21 Ιουνίου να γίνει καταγραφή όλων των εγγεγραμμένων νηπίων και προνηπίων και οι πίνακες να αποσταλούν προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. και τη ΔΟΕ και να εκτιμηθούν οι πραγματικές ανάγκες σε κτιριακές υποδομές. Η ίδια διαδικασία να γίνει και το Σεπτέμβρη ώστε να εκτιμηθεί η πρόοδος κάλυψης των αναγκών
β. Κτιριακή υποδομή
Να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες κτιριακές υποδομές για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, που να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και παιδαγωγικές ανάγκες της ηλικίας αυτής
Να οριστεί ο αριθμός παιδιών ξεχωριστά για κάθε τμήμα Νηπιαγωγείου με βάση τις ιδιαιτερότητες του (ειδικές ανάγκες, αλλοδαποί, ρομά κλπ) και με βάση τα κριτήρια του ΟΣΚ για τον χώρο σε τετραγωνικά μέτρα που πρέπει να αντιστοιχεί σε κάθε παιδί. Αυτό να γίνει με ευθύνη, συνεργασία και δέσμευση του Συλλόγου Διδασκόντων, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε, της Σχολικού Συμβούλου και της Διοίκησης
γ. Οργανικότητα Νηπιαγωγείου
Να αλλάξει η νομοθεσία σχετικά με την Οργανικότητα στα Νηπ/γεία και να οριστεί η οργανικότητα σύμφωνα με το Ν1566/1985 (ΦΕΚ 167,τ.Α΄) που ορίζει την οργανικότητα των Δημοτικών
δ. Βοηθητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό
Μόνιμο βοηθητικό προσωπικό στα Νηπιαγωγεία με πλήρες ωράριο (καθαρίστριες- τραπεζοκόμους) με πρόσληψη από το ΤΠΕΠΘ.
Έως τότε να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι γονείς για ανάθεση ατόμου (υπεύθυνου για το ζέσταμα των φαγητών), αλλά οι σχολικές επιτροπές να καλύπτουν αυτή τη δαπάνη (κατηγορία εξόδων στον ετήσιο οικονομικό απολογισμό: «λοιπά έξοδα»). Οι Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, να προχωρήσουν άμεσα σε έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των Νηπιαγωγείων σε βοηθητικό προσωπικό
ε. Εργασιακές σχέσεις
Προτείνουμε:
Μια επιπλέον Νηπιαγωγό σε κάθε Νηπιαγωγείο με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας
Κάθε γραφείο να έχει ικανοποιητικό αριθμό μονίμων εκπαιδευτικών για την αναπλήρωση όσων απουσιάζουν
Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, δασκάλους μητρικής γλώσσας) με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας
στ. Ενταξιακό σχολείο ή αλλιώς «ένα σχολείο για όλους»
Διοργάνωση συνάντησης Νηπιαγωγών προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα της Ειδικής Αγωγής και της Ένταξης
Κατάλληλη εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών, με διαρκή περιοδική επιμόρφωση και έμφαση στα ζητήματα της ενταξιακής εκπαίδευσης
Διεκδίκηση ουσιαστικών αυξήσεων σε όλους τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να απαλειφθεί το εμπόδιο που δημιουργεί το επίδομα του ειδικού εκπαιδευτικού στη συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών της ενταξιακής τάξης λειτουργώντας διαχωριστικά
Κατάλληλους υποστηρικτικούς μηχανισμούς. Συγκεκριμένα, κατάλληλη κτιριακή διαμόρφωση των σχολείων, εκπαιδευτικό υλικό και ειδικά μέσα εκπαίδευσης, διεπιστημονική συνεργασία του σχολείου με ομάδες ειδικών επιστημόνων (ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών, κ.ά.) και δίκτυα αλληλοϋποστήριξης και ενημέρωσης Νηπιαγωγών