ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

 

 

Ο Εμμανουήλ Ηλία Νικολουδάκης υπηρετεί ως Διευθυντής  του 7ου Λυκείου Περιστερίου. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικoύ τμήματος του Πανεπιστημίου της Αθήνας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) με εξειδίκεύση στη Μεθοδολογία και Διδακτική των Μαθηματικών.

 

   Ως διδάσκοντα σε Λυκειακή αίθουσα τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι τρόποι  διδασκαλίας και 

   μάθησης. Επιπλέον στο χώρο του Σχολείου έχει αναπτύξει δραστηριότητες επί επικουρικών και άλλων 

   προγραμμάτων, όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, θέατρο, ομάδες κλπ.

       

        Είναι μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.)

 

         Εκλεγμένο  μέλος στο Δ.Σ.  της  Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. τη διετία 1991-1993