ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 7ου ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

Εμμανουήλ  Νικολουδάκης                                                                                                                                

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χρυσόστομος   Γεννάδης 

 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Ανδριόπουλος  Παντελής   

 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Μπαζιάνου Δέσποινα             

Ποιητάρη Γεωργία                

Σαπαλίδου Θεώνη                 

Σταμούλη Ευαγγελία            

Χοροζίδης Παναγιώτης  

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ     

Κούσουλας Αθανάσιος         

Μανωλοπούλου Βιβή

Σταματιάδης Ευάγγελος       

Ταμάμη Βασιλική  

 

ΦΥΣΙΚΟΙ –ΧΗΜΙΚΟΙ - ΒΙΟΛΟΓΟΙ

Μαλακάσης Γεώργιος              

Μπαστέας Ιωάννης

Σπαθαριώτης Εμμανουήλ  

 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΑ)      

Κοντού Κων/να                     

Χαρτζουλάκης Βασίλειος  

 


 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΓΑΛΛΙΚΑ)      

 Πολίτης Αιμίλιος