ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΟΥ  7ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ :

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 82, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΤΗΛ 5713321

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

 

1)      ΘΗΒΩΝà ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣà ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥà ΠΛ. ΔΕΓΛΕΡΗà ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2)      ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗà ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣà ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥà ΠΛ. ΔΕΓΛΕΡΗà ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

3)      ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣàΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥà ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣà ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥà ΠΛ. ΔΕΓΛΕΡΗà ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4)      ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣà ΘΗΒΩΝà ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣà ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥà ΠΛ. ΔΕΓΛΕΡΗà ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5)      ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ à ΘΗΒΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙà ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣà ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥà ΠΛ. ΔΕΓΛΕΡΗà ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

6)      ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥà ΘΗΒΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙà ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣà ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥà ΠΛ. ΔΕΓΛΕΡΗà ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

7)      ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣà ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙà ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣà ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥà ΠΛ. ΔΕΓΛΕΡΗà ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 82