ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

Σύμβουλος Καθηγήτρια: Αικατερίνη Μαραγκάκη.