Καλώς ήλθατε στη σελίδα μας
Welcome to our page
English
2nd Lyceum of Chaidari

Ελληνικά
2o Ενιαίο Λύκειο Χαϊδαρίου
E-mail Προτεινόμενη ανάλυση 800Χ600 στα 16bit ή παραπάνω. Η σελίδα σχεδιαζόταν
από τον Μανουσάκη Ιωάννη (JM), έως και τον Μάιο 2001.
1/12/1998
Best view with 800X600 resolution at 16bit or higher. Our page is designed
by Manoussakis Ioannis (J.M.),  till May 2001.