ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 11ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ   (από αριστερά)
1.Κολοβού Ελένη Γαλλικά
2.Κομνάκου Ειρήνη Φιλόλογος 
3.Καλογερά Μαρία Θεολόγος
4.Υφαντής Ηλίας  - Φιλόλογος-(πρ.Δ/ντής)
5.Παπαδημητρίου Κυδωνία-Φιλόλογος
6.Παπακωνσταντίνου Σπυριδ.- Φιλόλογος     
7.Αντωνογιωργάκη Μαρία - Φυσικός        

( κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)

ΟΡΘΙΟΙ       (από αριστερά)
1.Διονυσόπουλος Αθαν.  Φυσ. Αγωγή
2.Λευκαδίτου Ολγα   Γαλλικά
3.Παναγιωτάκη Αναστ.  Αγγλικά
4.Παπαδοπούλου Στ. Μαθ/κός
5.Ματθαίου Χρ. (Δ/ντρια)-Οικ.Οικονομία
6.Κολτσίδα Παρασκ. Φιλόλογος
7.Κουζέλης Βασίλ.  Βιολόγος-(Υπ/ντής)
8.Μαθιουδάκης Κυρ.  Μαθ/κός
9.Αλεξίου Γεώργιος  Δασοπόνος
10.Σμάνης Αθαν. Φυσικός

Εκτός φωτογρ.: Γραμματικός Δημ.- Πληροφορική / Λύτρα Ιωάννα -Καλλιτεχνικά / Γκίτζια Παρασκ.-Φιλόλ. / Λαρεντζάκης Αίας-Φ.Α./  Μπελογιάννη Ευστ.- Αγγλικά  /  Πάντου Ολγα-Καλλιτεχνικά / Τριάντος Αθαν.- Καλλιτεχν./ Λόυβης Ηλίας-Μαθημ.