Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να προσεγγίσει με πιο εξειδικευμένο τρόπο το κάθε μάθημα, την κάθε ΠΕ, ξεχωριστά.

   Θα χαρούμε να δούμε στο  Βιβλίο Επισκεπτών  ή στο  gym11per@asda.gr  τις δικές σας προτάσεις για άλλα αξιόλογα sites ανά ειδικότητα.