ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ


( πηγή: http://care.flash.gr )

1. Οστά
     1. Οστά της κεφαλής - εγκεφαλικό κρανίο
     2. Οστά της κεφαλής - σπλαχνικό κρανίο
     3. Οστά του θώρακα
     4. Σπονδυλική στήλη
     5. Σπονδυλική στήλη - σπόνδυλοι
     6. Οστά της πυέλου (λεκάνης)
     7. Οστά του άνω άκρου
     8. Οστά του κάτω άκρου
   2. Μυς
     1. Μυς της κεφαλής και του προσώπου
     2. Μυς του τραχήλου
     3. Μυς του κορμού
     4. Μυς της ράχης
     5. Μυς του άνω άκρου - πρόσθια επιφάνεια
     6. Μυς του άνω άκρου - οπίσθια επιφάνεια
     7. Μυς του κάτω άκρου - πρόσθια επιφάνεια
     8. Μυς του κάτω άκρου - οπίσθια επιφάνεια
   3. Αγγεία
     1. Αρτηρίες του σώματος
     2. Φλέβες του σώματος
   4. Νεύρα
     1. Περιφερικό νευρικό σύστημα
   5. Εγκέφαλος - Νωτιαίος μυελός
     1. Εγκέφαλος
   6. Πεπτικό σύστημα
     1. Οργανα του θώρακα και της κοιλιάς - Ι
     2. Οργανα του θώρακα και της κοιλιάς - ΙΙ
   7. Αναπνευστικό σύστημα
     1. Οργανα του θώρακα
     2. Αναπνευστικό σύστημα

   8. Κυκλοφορικό σύστημα - Καρδιά

     1. Κυκλοφορικό σύστημα
     2. Καρδιά - εξωτερική άποψη
     3. Καρδιά - εσωτερική άποψη
   9. Ουροποιητικό σύστημα
     1. Ουροποιητικό σύστημα
     2. Ουροποιητικό σύστημα - νεφρός
   10. Γεννητικό σύστημα
     1. Εξωτερικά γεννητικά όργανα της γυναίκας
     2. Γεννητικά όργανα της γυναίκας
     3. Γεννητικά όργανα του άνδρα