ΠΡΟΣΕΧΗ  ΘΕΜΑΤΑ

1)Ρύπανση του πλανήτη

2)Αστική Ρύπανση

3)Φαινόμενο Θερμοκηπίου

4)Τρύπα του Οζοντος

5)Ενεργειακή Κρίση