ΑΡΙΣΤΕΙΑ - ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 11ου ΓΥΜΝ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ 

             ( Μέσος Ορος βαθμών πάνω από 18 κ΄μισό )

α/α Τμήμα Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Μητρώνυμο Βαθμός
1 Α3 Ριζικού Δέσποινα Γρηγόρης   Κλεάνθη 19κ΄4/13
2 Α1 Βουκελάτου Ελένη Απόστολος Αντωνία 18κ΄8/13
3 Β1 Αλεξοπούλου Παναγιώτα Γεώργιος Γεωργία 19κ΄1/13
4 Β2 Κοκολιός Χρήστος Αλέξανδρος Αλεξάνδρα 18κ΄12/13
5 Β3 Νικολόπουλος Κων/νος Δημήτριος Νίκη 18κ΄12/13
6 Β1 Γιαννοπούλου Ανθή Παναγιώτης Ευαγγελία 18κ΄7/13
7 Γ3 Πεσιρίδης Γεώργιος Βασίλειος Κων/να 19κ΄1/13
8 Γ1 Αλεφαντινός Νικόλαος Ιωάννης Πελαγία 18κ΄9/13
9 Γ3 Σαμακοβίδου Βασιλική Σωτήριος Δήμητρα 18κ΄8/13

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΘΗΣΑΝ

( 1η θέση στο τμήμα και Μ.Ο. πάνω από 16 )

α/α Τμήμα Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Μητρώνυμο Βαθμός
1 Α1 Βουκελάτου Ελένη Απόστολος Αντωνία 18κ΄8/13
2 Α2 Κολοκάθη Βασιλική Παναγιώτης Ελένη 18κ΄4/13
3 Α3 Ριζικού Δέσποινα Γρηγόρης   Κλεάνθη 19κ΄4/13
4 Β1 Αλεξοπούλου Παναγιώτα Γεώργιος Γεωργία 19κ΄1/13
5 Β2 Κοκολιός Χρήστος Αλέξανδρος Αλεξάνδρα 18κ΄12/13
6 Β3 Νικολόπουλος Κων/νος Δημήτριος Νίκη 18κ΄12/13
7 Γ1 Αλεφαντινός Νικόλαος Ιωάννης Πελαγία 18κ΄9/13
8 Γ2 Κουρμπέτης Ηλίας Κων/νος Μαρία 17κ΄12/13
9 Γ3 Πεσιρίδης Γεώργιος Βασίλειος Κων/να 19κ΄1/13
10 Γ4 Σχίζα Παναγιώτα Δημήτριος Φωτούλα 18κ΄3/13