Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Συγχαρητήριες επιστολές
Object: Reseau du Systeme des Ecoles associees de l’ UNESCO (reSEAU)

Cherc Madame,

Nous vous remercion pour les deux rapports d’ activites, entreprises dans le cadre du reSEAU par «L’Ecole Laconique d’ Athenes» et le «14eme College de Peristeri» que vous nous avez aimablement transmis. Nous avons lu avec grand intert ces rapport: et surtout apprecie leur originalite.

Nous vous saurions gre de bien vouloir transrnettre nos remerciements a ces deux institutions et de les feliciter pour avoir bien voulu partager une partic de leur heritage avec nous(Ecole Laconique d’ Athenes) et pour l’ album photo et videi (14eme College de Peristeri) que nous essaierons d’ exploiter dans une nos publications.

Leur souhaitant plein succes dans la continuation de leurs activites entreprises dans le cadre du reSEAU, nous vous prions d’ agrees, Madame, l’ expression de notre consideration distingnec.

Θέμα : Δίκτυο συστήματος σχολείων συνδεομένων με την UNESCO.

Αγαπητή κυρία

Σας ευχαριστούμε για τις δύο αναφορές δραστηριοτήτων που επιχειρήθηκαν μέσα στο πλαίσιο του "Δικτύου" από την "Λακωνική Σχολή Αθηνών" και από το "14ο Γυμνάσιο Περιστερίου" και που είχατε την ευγένεια να μας μεταβιβάσετε. Διαβάσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον αυτές τις αναφορές και εκτιμήσαμε την πρωτοτυπία τους.

Θα θέλαμε να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μας στα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα και να τα συγχαρείτε που θέλησαν να μοιραστούν ένα μέρος από την πνευματική τους κληρονομιά, μαζί μας (Λακωνική Σχολή Αθηνών) και για το άλμπουμ με τις φωτογραφίες και το video (14ο Γυμνάσιο Περιστερίου) τα οποία θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε σε κάποια από τις δημοσιεύσεις μας.

Ευχόμενοι κάθε επιτυχία στη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους μέσα στο πλαίσιο του "Δικτύου" παρακαλούμε να δεχθείτε την έκφραση της ιδιαίτερης εκτίμησής μας.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site