Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Στατιστικά στοιχεία
Σχ. έτος 1999-2000

Α' τάξη

Β' τάξη

Γ' τάξη

Α1 30 Β1 23 Γ1 25
Α2 30 Β2 23 Γ2 24
Α3 30 Β3 23 Γ3 22
Α4 30 Β4 23 Γ4 22
Α5 30 Β5 22 Γ5 22
ΣΥΝΟΛΟ 150 ΣΥΝΟΛΟ 114 ΣΥΝΟΛΟ 115

Σύνολο μαθητικού δυναμικού: 379

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site