Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Στατιστικά στοιχεία
Σχ. έτος 2000-2001

Μαθητικό Δυναμικό

Α' τάξη

Β' τάξη

Γ' τάξη

Τμ. Αγ. Κορ. Συν. Τμ. Αγ. Κορ. Συν. Τμ. Αγ. Κορ. Συν.
Α1 15 12 27 Β1 14 14 28 Γ1 6 15 21
Α2 11 14 25 Β2 13 14 27 Γ2 10 11 21
Α3 13 13 26 Β3 10 18 28 Γ3 8 14 22
Α4 15 11 26 Β4 15 11 26 Γ4 8 14 22
Α5 17 10 27 Β5 13 14 27 Γ5 13 7 20
ΣΥΝ 71 60 131 ΣΥΝ 65 71 136 ΣΥΝ 45 61 106

Σύνολο μαθητικού δυναμικού: 373 (181 αγόρια+192 κορίτσια)

Αποτελέσματα Ιουνίου 2001 (%)

  ΑΡΙΣΤΑ Π.ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ Σ.ΚΑΛΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Α 08,94 21,95 38,21 6,50 20,33 4,07
Β 13,43 35,07 32,09 4,48 12,69 2,24
Γ 18,45 25,24 29,13 7,77 19,42 0

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site