Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Στατιστικά στοιχεία σχολικού έτους 2001-2002

Σχ. έτος 2000-2001
Σχ. έτος 1999-2000

Μαθητικό Δυναμικό

Α' τάξη

Β' τάξη

Γ' τάξη

Τμ. Αγ. Κορ. Συν. Τμ. Αγ. Κορ. Συν. Τμ. Αγ. Κορ. Συν.
Α1 8 14 22 Β1 13 11 24 Γ1 13 12 25
Α2 12 10 22 Β2 12 11 23 Γ2 12 15 27
Α3 13 8 21 Β3 12 12 24 Γ3 10 17 27
Α4 10 12 22 Β4 14 10 24 Γ4 16 12 28
Α5 13 9 22 Β5 15 9 24 Γ5 13 13 26
ΣΥΝ 56 53 109 ΣΥΝ 66 53 119 ΣΥΝ 64 69 133

Σύνολο μαθητικού δυναμικού: 361 (186 αγόρια+175 κορίτσια)

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site