Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Πως μας βρίσκετε

Η διεύθυνση του σχολείου είναι:
14ο Γυμνάσιο Περιστερίου
Κύπρου και Δ.Φωλόπουλου
121 33 Περιστέρι

Τηλ:

5743748 (Δ/νση)
5741008 (καθηγητές)
5785069 (αίθ. INTERNET)

FAX:

5785155 (& εργ. Πληρ/κής)

E-mail:

g14per@otenet.gr
g14per@asda.gr

Χάρτης περιοχής

Ο "Χρυσός Χάρτης" είναι σχεδιασμένος από την εταιρεία "ΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΕ"
(
25ης Μαρτίου 89, 12132 Περιστέρι. Τηλ.: 5765607, FAX: 5741036)
την οποία και ευχαριστούμε για την παραχώρησή του.

Στην αρχή της σελίδας

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site