Στην αρχική σελίδα

Επιστροφή

Η υλικοτεχνική υποδομή

Σχεδιαγράμματα του κτιρίου


Δ-Κ: Δ/νση-γρ. Καθηγητών, Πλ: εργ. Πληροφορικής, Γ: Γυμναστήριο, Κ: κυλικείο,
ΦΧ: εργ. Φυσικής-Χημείας, Β: Βιβλιοθήκη, ΠΡ: αίθουσα προβολών, Θ: ΘέατροΦ1-Φ5: αιθ. Φιλολογικών μαθημάτων, Θ1: αιθ. Θρησκευτικών,
Π-Ι: αιθ. Πολυμέσων-INTERNET, Μ1-Μ2: αιθ. ΜαθηματικώνΦ: αιθ. Φυσικών Επιστημών, Β-Γ: αιθ.Βιολογίας-Γεωγραφίας,
Μ-Ο: αιθ. Μουσικής-Οικ. Οικονομίας, Τ: εργ. Τεχνολογίας, Κ: εργ. Καλλιτεχνικών,
Α: αιθ. Αγγλικών, Γ: αιθ. Γαλλικών

Επιστροφή 

 

Σχολείο|Πολιτιστικά|Προγράμματα|Εκδόσεις|Εκπ.Υλικό|Σελ.Μαθητών|Site|14thDM

Στην αρχική σελίδα

email us
e-mail us
g14per@otenet.gr

Αναζήτηση στο Site
Όλο το site σε μια σελίδα
Οδηγίες πλοήγησης στο site

InteRMediA TeaM 14ου Γυμνασίου Περιστερίου
Σχεδίαση Site